BNHV 2015

BNHV 2015

Thư Giãn
Khánh Thi cùng Phan Hiển xuất hiện trong Bước nhảy hoàn vũ 2015 Cô giáo Khánh Thi cùng học trò Phan Hiển xuất hiện trong đêm gala Bước ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Khánh Thi cùng Phan Hiển xuất hiện trong Bước nhảy hoàn vũ 2015