Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O hay nhất

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O hay nhất

- in Ngữ văn
43

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung cập nhật về Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O
dưới đây nhé:

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O là phản ứng hóa học chứng minh bản lĩnh lưỡng tính của nhôm hidroxit, được muonmau.vn biên soạn, phương trình này sẽ hiện ra trong nội dung các bài học Hóa 12 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm,…. cũng như các dạng bài tập liên can.

Chờ đợi tài liệu này có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình 1 cách nhanh và chuẩn xác hơn.

1. Phương trình phản ứng Al(OH)3 tính năng với NaOH

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

2. Điều kiện phản ứng Al(OH)3 ra NaAlO2

Nhiệt độ: 1000°C.

Bạn đang xem: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

3. Cách thực hiện phản ứng Al(OH)3 tính năng với NaOH

Cho dung dịch Al(OH)3 từ từ và ống thử chứa sẵn dung dịch NaOH.

4. Hiện tượng phản ứng Al(OH)3 tính năng với NaOH

Thành phầm nhận được chất rắn màu trắng.

5. Thuộc tính hóa học của Al(OH)3 

Kém bền với nhiệt: Lúc đun hot Al(OH)3 phân hủy thành Al2O3.

2Al(OH)3 oversett^o rightarrowAl2O3 + 3H2O

 • Là hiđroxit lưỡng tính

Chức năng với axit mạnh:

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Chức năng với dung dịch kiềm mạnh:

Al(OH)3 + KOH → KAlO3 + 2H3O

Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4]

Điều chế

Kết tủa ion Al3+:

Al3+ + 3OH- (vừa đủ) → Al(OH)3

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+

Tỉ dụ: 3NaOH + AlCl3 → 3NaCl + Al(OH)3

Kết tủa AlO2-:

AlO2+ CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + HCO3

AlO2- + H+ (vừa đủ) + H2O → Al(OH)3

Tỉ dụ:

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3

6. Bài tập áp dụng liên can

Câu 1. Chất nào dưới đây có thể tính năng được với HCl và dung dịch NaOH

A. CuO

B. Fe(OH)3

C. Al(OH)3

D. Al(NO3)3

Đáp án C

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Câu 2. Trong các kim khí dưới đây, kim khí nào dẫn điện mạnh nhất.

A. Al.

B. Zn.

C. Ag.

D. Cu

Đáp án C

Câu 3. Dãy chất nào dưới đây phản ứng được NaOH?

A. Al2O3; Al(OH)3; NaNO3

B. Al2O3; Fe, Al(OH)3

C. Al(NO3)3, HCl, CO2

D. FeCl3, Ag, CO2

Đáp án C

Al(NO3)3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaNO3

NaOH + HCl → NaCl + H2O

CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Câu 4. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M nhận được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun hot dd lại thấy có kết tủa nữa. Tìm V?

A. 1,08 lít

B. 3,136 lít

C. 2,24 lít

D. 3,36 lít

Đáp án B

nkết tủa = 6/100 = 0,06 mol

Vì đun hot lại nhận được kết tủa nên dd nhận được 2 muối: CaCO3; Ca(HCO3)2.

Phương trình hóa học

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2.

0,08          0,04

→ n(CO2) = 0,06 + 0,08 = 0,14. → V = 3,136 lít.

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là sai ?

A. Dung dịch Al(OH)3 và Al2(SO3)3 làm quỳ tím hóa hồng

B. Al(OH)3, Al2O3, Al đều là các chất lưỡng, tính

C. Nhôm là kim loai nhẹ và có bản lĩnh dẫn điện Iot

D. Từ Al2O3 có thế điều chế được Al.

Đáp án B

Câu 6. Cho lược đồ phản ứng sau: Al → X → Y → Al(OH)3. Trong lược đồ trên, mỗi mũi tên là 1 phản ứng, các chất X, Y lần là lượt

Xem thêm  Sự Oxi hoá là gì, Phản ứng Hoá hợp là gì, Ứng dụng của Oxi và bài tập – hoá 8 bài 25 mới nhất

A. NaAlO2 và Al(OH)3

B. Al2O3 và  Al(NO3)3

C. Al(OH)3 và Al2O3

D. Al(OH)3 và  Al(NO3)3

Đáp án B

4Al + 3O2 → 2Al2O3

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O

Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4NO3

Câu 7.  Phát biểu nào dưới đây đúng trong các câu sau:

A. Nhôm là kim khí lưỡng tính.

B. Al(OH)3 là 1 bazo lưỡng tính có thể tính năng HCl và NaOH

C. Al(OH)3 là 1 hidroxit lưỡng tính có thể tính năng HCl và NaOH

D. Al2O3 là oxit trung tính.

Đáp án C

Câu 8. Nhôm bị tiêu cực trong dung dịch nào sau đây

A. H2SO4 đặc hot 

B. HNO3 đặc nguội 

C. H2SO4 loãng 

D. HNO3 đặc hot

Đáp án B

Câu 9. Criolit (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong công đoạn điện phân Al2O3 hot chảy để sản xuất nhôm. Cho các tính năng sau:

(1) Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.

(2) Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 hot chảy

(3) Làm bớt nhiệt độ hot chảy của Al2O3

(4) Tạo lớp cách trở để bảo vệ Al hot chảy

Chức năng của Criolit là đúng

A. (1), (2), (3), (4)

B. (1), (2), (3)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (4)

Đáp án C

(2) Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 hot chảy

(3) Làm bớt nhiệt độ hot chảy của Al2O3

(4) Tạo lớp cách trở để bảo vệ Al hot chảy

Câu 10. Ở nhiệt độ thường, kim khí X tính năng trong nước mà tính năng trong dung dịch kiềm. Kim khí X là

A. Na

B. Mg

C. Ca

D. Al

Đáp án A:  2Al + 2NaOH+ 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Câu 10. Kim khí vừa tính năng với dd HCl vừa tính năng với dung dịch KOH là:

A. Fe

B. Mg

C. Na

D. Al

Đáp án D

Al vừa tính năng với dd HCl vừa tính năng với dung dịch NaOH

Phương trình hóa học

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2

———————————

muonmau.vn đã gửi đến bạn phương trình hóa học Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O. Với phương trình hóa học để chứng minh Al(OH)3 có tính lưỡng tính có thể phản ứng được vơi axit  cũng như với cả bazo. Nên các em học trò xem xét. Chờ đợi với tài liệu này sẽ hỗ trợ các thông tin cấp thiết cho các bạn.

Mời các bạn tham khảo 1 số tài liệu liên can:

  Trên đây muonmau.vn vừa giới thiệu đến các bạn phương trình hóa học Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn  cũng như giải tốt các dạng bài tập môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Non sông môn Toán, Thi THPT Non sông môn Vật Lý,….

  Tuy nhiên, muonmau.vn đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập muonmau.vn . Mời các bạn học trò tham dự nhóm, để có thể thu được những tài liệu mới nhất.

  Chúc các bạn học tập tốt.

  Phân mục: Giáo dục

  TagsHóa Học 8 Phương trình phản ứng hóa học 8

  Trên đây là nội dung về Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O
  được nhiều độc giả ân cần ngày nay. Chúc bạn thu được nhiều tri thức quý giá qua bài viết này!

  Tham khảo bài khác cùng phân mục: Ngữ Văn

  Từ khóa kiếm tìm: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

  Thông tin khác

  +

  Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

  #AlOH3 #NaOH #NaAlO2 #H2O

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

  Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O là phản ứng hóa học chứng minh bản lĩnh lưỡng tính của nhôm hidroxit, được muonmau.vn biên soạn, phương trình này sẽ hiện ra trong nội dung các bài học Hóa 12 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm,…. cũng như các dạng bài tập liên can.
  Chờ đợi tài liệu này có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình 1 cách nhanh và chuẩn xác hơn.

  Xem thêm  Dàn ý thuyết minh về ngôi trường em đang học hay nhất

  Bài viết mới đây

  Hóa học là gì? Hóa học có vài trò gì trong cuộc sống chúng ta? cần làm gì để học tốt môn hóa học – Hóa 8 bài 1

  06/03/2022

  Bài tập tành tập về Chất, Nguyên tử, Phân tử – Hóa 8 bài 8

  06/03/2022

  Chất là gì? chất thuần khiết và hỗn hợp là gì? cách phân biệt chất và vật thể, tách chất ra khỏi hỗn hợp – Hóa 8 bài 2

  06/03/2022

  Cách tính theo công thức hoá học và bài tập áp dụng – hoá 8 bài 21

  06/03/2022

  Nội dung1 1. Phương trình phản ứng Al(OH)3 tính năng với NaOH1.1 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O2 2. Điều kiện phản ứng Al(OH)3 ra NaAlO23 3. Cách thực hiện phản ứng Al(OH)3 tính năng với NaOH4 4. Hiện tượng phản ứng Al(OH)3 tính năng với NaOH5 5. Thuộc tính hóa học của Al(OH)3 6 6. Bài tập áp dụng liên can
  1. Phương trình phản ứng Al(OH)3 tính năng với NaOH

  Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

  2. Điều kiện phản ứng Al(OH)3 ra NaAlO2
  Nhiệt độ: 1000°C.
  Bạn đang xem: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

  3. Cách thực hiện phản ứng Al(OH)3 tính năng với NaOH
  Cho dung dịch Al(OH)3 từ từ và ống thử chứa sẵn dung dịch NaOH.
  4. Hiện tượng phản ứng Al(OH)3 tính năng với NaOH
  Thành phầm nhận được chất rắn màu trắng.
  5. Thuộc tính hóa học của Al(OH)3 
  Kém bền với nhiệt: Lúc đun hot Al(OH)3 phân hủy thành Al2O3.
  2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O

  Là hiđroxit lưỡng tính

  Chức năng với axit mạnh:
  Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
  Chức năng với dung dịch kiềm mạnh:
  Al(OH)3 + KOH → KAlO3 + 2H3O
  Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4] Điều chế
  Kết tủa ion Al3+:
  Al3+ + 3OH- (vừa đủ) → Al(OH)3
  Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+
  Tỉ dụ: 3NaOH + AlCl3 → 3NaCl + Al(OH)3
  Kết tủa AlO2-:
  AlO2– + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + HCO3–
  AlO2- + H+ (vừa đủ) + H2O → Al(OH)3
  Tỉ dụ:
  NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3
  6. Bài tập áp dụng liên can
  Câu 1. Chất nào dưới đây có thể tính năng được với HCl và dung dịch NaOH
  A. CuO
  B. Fe(OH)3
  C. Al(OH)3
  D. Al(NO3)3

  Đáp án C
  Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
  Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

  Câu 2. Trong các kim khí dưới đây, kim khí nào dẫn điện mạnh nhất.
  A. Al.
  B. Zn.
  C. Ag.
  D. Cu

  Đáp án C

  Câu 3. Dãy chất nào dưới đây phản ứng được NaOH?
  A. Al2O3; Al(OH)3; NaNO3
  B. Al2O3; Fe, Al(OH)3
  C. Al(NO3)3, HCl, CO2
  D. FeCl3, Ag, CO2

  Đáp án C
  Al(NO3)3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaNO3
  NaOH + HCl → NaCl + H2O
  CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

  Câu 4. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M nhận được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun hot dd lại thấy có kết tủa nữa. Tìm V?
  A. 1,08 lít
  B. 3,136 lít
  C. 2,24 lít
  D. 3,36 lít

  Đáp án B
  nkết tủa = 6/100 = 0,06 mol
  Vì đun hot lại nhận được kết tủa nên dd nhận được 2 muối: CaCO3; Ca(HCO3)2.
  Phương trình hóa học
  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
  0,06
  2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2.
  0,08          0,04
  → n(CO2) = 0,06 + 0,08 = 0,14. → V = 3,136 lít.

  Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là sai ?
  A. Dung dịch Al(OH)3 và Al2(SO3)3 làm quỳ tím hóa hồng
  B. Al(OH)3, Al2O3, Al đều là các chất lưỡng, tính
  C. Nhôm là kim loai nhẹ và có bản lĩnh dẫn điện Iot
  D. Từ Al2O3 có thế điều chế được Al.

  Xem thêm  Các dạng bài tập về tỉ số lượng giác của góc nhọn – Toán lớp 9 hay nhất

  Đáp án B

  Câu 6. Cho lược đồ phản ứng sau: Al → X → Y → Al(OH)3. Trong lược đồ trên, mỗi mũi tên là 1 phản ứng, các chất X, Y lần là lượt
  A. NaAlO2 và Al(OH)3
  B. Al2O3 và  Al(NO3)3
  C. Al(OH)3 và Al2O3
  D. Al(OH)3 và  Al(NO3)3

  Đáp án B
  4Al + 3O2 → 2Al2O3
  Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O
  Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4NO3

  Câu 7.  Phát biểu nào dưới đây đúng trong các câu sau:
  A. Nhôm là kim khí lưỡng tính.
  B. Al(OH)3 là 1 bazo lưỡng tính có thể tính năng HCl và NaOH
  C. Al(OH)3 là 1 hidroxit lưỡng tính có thể tính năng HCl và NaOH
  D. Al2O3 là oxit trung tính.

  Đáp án C

  Câu 8. Nhôm bị tiêu cực trong dung dịch nào sau đây
  A. H2SO4 đặc hot 
  B. HNO3 đặc nguội 
  C. H2SO4 loãng 
  D. HNO3 đặc hot

  Đáp án B

  Câu 9. Criolit (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong công đoạn điện phân Al2O3 hot chảy để sản xuất nhôm. Cho các tính năng sau:
  (1) Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.
  (2) Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 hot chảy
  (3) Làm bớt nhiệt độ hot chảy của Al2O3
  (4) Tạo lớp cách trở để bảo vệ Al hot chảy
  Chức năng của Criolit là đúng
  A. (1), (2), (3), (4)
  B. (1), (2), (3)
  C. (2), (3), (4)
  D. (1), (2), (4)

  Đáp án C
  (2) Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 hot chảy
  (3) Làm bớt nhiệt độ hot chảy của Al2O3
  (4) Tạo lớp cách trở để bảo vệ Al hot chảy

  Câu 10. Ở nhiệt độ thường, kim khí X tính năng trong nước mà tính năng trong dung dịch kiềm. Kim khí X là
  A. Na
  B. Mg
  C. Ca
  D. Al

  Đáp án A:  2Al + 2NaOH+ 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

  Câu 10. Kim khí vừa tính năng với dd HCl vừa tính năng với dung dịch KOH là:
  A. Fe
  B. Mg
  C. Na
  D. Al

  Đáp án D
  Al vừa tính năng với dd HCl vừa tính năng với dung dịch NaOH
  Phương trình hóa học
  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑
  Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2↑

  ———————————
  muonmau.vn đã gửi đến bạn phương trình hóa học Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O. Với phương trình hóa học để chứng minh Al(OH)3 có tính lưỡng tính có thể phản ứng được vơi axit  cũng như với cả bazo. Nên các em học trò xem xét. Chờ đợi với tài liệu này sẽ hỗ trợ các thông tin cấp thiết cho các bạn.
  Mời các bạn tham khảo 1 số tài liệu liên can:

  Trên đây muonmau.vn vừa giới thiệu đến các bạn phương trình hóa học Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn  cũng như giải tốt các dạng bài tập môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Non sông môn Toán, Thi THPT Non sông môn Vật Lý,….

  Tuy nhiên, muonmau.vn đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập muonmau.vn . Mời các bạn học trò tham dự nhóm, để có thể thu được những tài liệu mới nhất.

  Chúc các bạn học tập tốt.

  Phân mục: Giáo dục

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

  TagsHóa Học 8 Phương trình phản ứng hóa học 8

  Bạn vừa xem nội dung Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O
  . Chúc bạn vui vẻ

  You may also like

  https://thptsoctrang.edu.vn/bang-chu-cai-tieng-han/ Cập nhật

  Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung