Bài 12 : Tiếng Hàn nhập môn : Một số câu tiếng hàn cơ bản

Bài 12 : Tiếng Hàn nhập môn : Một số câu tiếng hàn cơ bản

- in Học tiếng hàn cơ bản
1016

Một số câu cơ bản

 1. 네 (예)  Vâng, đúng
 2. 아니요. không phải
 3. 김선생님, 안녕하세요? thầy có khỏe không?
 4. 네. 안녕하세요? Khỏe, anh có khỏe không ?
 5. … 입니다Tôi là …

6.만나서 반갑습니다  Rất vui được làm quen

 1. 안녕히 가세요: Tạm biệt (nói với người ra đi)
 2. 안녕히 계세요; Tạm biệt (nói với người ở lại)
 3. 수고하십니다Xin chào ( nói với người đang làm việc)

수고하세요 Tạm biệt ( nói với người đang làm việc)

수고하셨어요 Cảm ơn đã giúp đỡ

 1. 처음 뵙겠습니다 Tôi mới gặp bạn lần đầu
 2. 또 뵙겠습니다  Hẹn gặp lại
 3. 고맙습니다 ( 감사합니다) Xin cảm ơn
 4. 천만에요 ( 괜찮아요) Đừng bận tâm
 5. 어서오세요Rất hân hạnh
 6. 들어오세요Xin mời vào
 7. 앉으세요Xin hãy ngồi xuống
 8. 실레합니다Xin lỗi ( vì đang làm việc gì đó)

실례했습니다 Xin lỗi ( vì đã làm việc gì đó)

실례하겠습니다 Xin lỗi ( vì việc làm của tôi)

 1. 미안합니다 ( 죄송합니다) Tôi xin lỗi
 2. 아니요, 괜찮아요) Không sao, ổn,
 3. 여보세요! Xin chào ( gọi điện)
 4. 시간이 다 됐습니다Đã ( bắt đầu hoặc kết thúc)
 5. 또봐요. Hẹn gặp lại ( nói lịch sự)
 6. 그래요? Thật vậy sao ?

그래요. Thật vậy

 

You may also like

Bài 14 : Tiếng Hàn nhập môn : Một số từ vựng cơ bản

Một số từ vựng tiếng Hàn Quốc cơ