Các từ vựng miêu tả ngoại hình bằng Tiếng Anh Cập nhật

Các từ vựng miêu tả ngoại hình bằng Tiếng Anh Cập nhật

- in Ngữ văn
49

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung cập nhật về Các từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh
dưới đây nhé:

Các từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh

1 bài viết hoặc đoạn văn mô tả ngoại hình bằng tiếng Anh cần sử dụng rất nhiều từ vị, bạn cần phải biết thêm nhiều từ vị để sử dụng cân đối bởi mỗi người có đặc điểm ngoại hình riêng. Bài tổng hợp các từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh hết sức thiết yếu và nhớ lưu lại.

Từ vị mô tả ngoại hình con người

Nội dung chính

Bạn đang xem: Các từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh

Từ vị tiếng anh miêu tả ngoại hình

I. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG, NƯỚC DA

1. Chubby /’t∫ʌbi/: bụ bẫm, phệ mạp, phúng phính

2. Fat /fæt/: phệ

3. Well-built /wel ‘bɪlt/: lớn bự, mạnh khỏe

4. Slim /slim/: gầy

5. Pale-skinned /peɪl skɪnd/: da nhợt nhạt

6. Yellow-skinned /ˈjel.əʊ skɪnd/: da vàng

7. Olive-skinned /ˈɒl.ɪv skɪnd/: da hơi tái xanh

8. Dark-skinned /dɑːk skɪnd/: da tối màu

9. Plump /plʌmp/: tròn trĩnh, phúng phính

10. Big /big/: lớn, phệ

11. Thin /θin/: gầy, ốm

12. Slender /’slendə[r]/: thon, mảnh dẻ, mảnh mai

13. Petite /pə’ti:t/: bé nhắn, dễ nhìn  (chuyên dụng cho nữ giới)

14. Muscular /’mʌskjʊlə[r]/: cơ bắp rắn chắc

15. Athletic /æθ’letik/: vạm vỡ, mạnh khỏe

16. Well-proportioned /,welprə’pɔ:∫ənd/ : đẹp vừa vặn, hợp lý

17. Hour-glass figure / ‘aʊə[r] glɑ:s ‘figə[r]/: hình đồng hồ cát

18. Flabby /’flæbi/: nhũn nhẽo, chẩy xệ, yếu đuối

II. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG KHUÔN MẶT

19. Oblong /’ɒblɒŋ/: thuôn dài

Square /skweər/: mặt vuông chữ Điền

21. Diamond /’daiəmənd/: mặt hình hạt kim cương

22. Rectangle /’rektæŋgl/: mặt hình chữ nhật

23. Inverted triangle / invəted ‘traiæηgl/: mặt hình tam giác ngược

Triangle /ˈtraɪæŋɡl̩/: mặt hình tam giác

Round /raʊnd/: mặt tròn

26. Heart /hɑ:t/: mặt hình trái tim

Long /lɒŋ/: mặt dài

Oval /ˈəʊ.vəl/: mặt trái xoan

29. Pear /peə[r]/: mặt hình quả lê

Dễ thương /kju:t/: cute, dễ nhìn

31. Handsome /’hænsəm/: đẹp trai (đối với nam), thanh nhã (đối với nữ)

32. Even teeth = regular teeth /’regjulə[r] ti:θ/: răng đều nhau, răng đều như hạt bắp

33. Crooked teeth /’krʊkid ti:θ/: hàm răng lệch

34. Rosy cheeks / /’rəʊzi t∫i:k/: má đào hào

Xem thêm  Chuyên đề chia đa thức cho đơn thức Toán 8: Lý thuyết và các dạng toán mới nhất

35. High cheekbones /2 ‘tʃikbəʊn/ : gò má cao

III. TỪ VỰNG VỀ ĐỘ TUỔI, CHIỀU CAO

Young /jʌŋ/: trẻ, trẻ tuổi

Middle-aged /ˌmɪd.l̩ˈeɪdʒd/: đứng tuổi

Old /əʊld/: già

Short /ʃɔːt/: lùn

Medium-height /ˈmiːdi.əm haɪt/: chiều cao trung bình

Tall /tɔːl/: cao

42. Senior citizen /’si:niə[r] ‘sitizn/: người cao tuổi

43. Old age pensioner / əʊld eidʒ ‘pen∫ənə[r]/: tuổi nghỉ hưu

44. Toddler /’tɒdlə[r]/: trẻ con ở độ tuổi mới biết đi

45. Baby /’beibi/:  em nhỏ, trẻ em

IV. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MÀU SẮC, ĐỘ DÀI, KIỂU DÁNG CỦA TÓC

Bald head /bəʊld/ = Going bald: hói

Pony tail /ˈpəʊni teɪl/ : tóc cột đuôi ngựa

48. Shaved head /∫eiv hed/: tóc húi cua

49. Long hair / lɔη heə[r]/: tóc dài

50. Short hair /ʃɔːt heə[r]/: tóc ngắn

51. Grey hair /ɡreɪ heə[r]/:tóc xám

52. Red hair /red heə[r]/: tóc đỏ

53. Crew cut /kru: cʌt/: đầu đinh

54. Dreadlocks /’dredlɒks/: tóc uốn lọn dài

55. Flat- top /’flættɔp/: đầu bằng

56. Undercut /’ʌndəkʌt/: tóc cắt ngắn ở phần dưới

57. Cropped hair /heə[r]/: tóc cắt ngắn

58. Layered hair /heə[r]/ :tóc tỉa nhiều lớp

59. Bob /bɒb/: tóc ngắn quá vai

60. Permed hair /pɜ:m /heə[r]/ : tóc uốn lượn sóng

French blaid /plait, pigtail/: tóc đuôi sam

62. Cornrows  /ˈkoɚnˌroʊz/: tóc tết tạo thành từng luống bé

63. Bunch /bʌnt∫/: tóc buộc cao

64. Bun /bʌn/: tóc búi cao

65. Frizzy /’frizi/: tóc uốn thành búp

66. Mixed-race /miks reis/: lai

V. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MẮT

67. Beady /’bi:di/: mắt tròn và sáng, tinh tường

68. Boss-eyed /’bɒsaid/: mắt chột, mắt lác

69. Bug-eyed /,bʌg’aid/: mắt ốc lồi ( mắt lồi)

70. Clear /kliə[r]/: mắt mạnh khỏe, tinh tường

71. Close-set /,kləʊs’set/: mắt gần nhau

72. Cross-eyed /’krɒsaid/: mắt lác, mắt lé

73. Liquid /’likwid/: mắt long lanh, sáng

74. Piggy /’pigi/: mắt ti hí

75. Pop- eyed /’pɒpaid/: mắt tròn vo ( vì kinh ngạc), mắt ốc lồi

76. Sunken /’sʌηkən/: mắt trũng, mắt sâu

VI. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MŨI

77. Turned up /tɜ:n ʌp/: mũi cao

78. Straight /streit/: mũi thẳng

79. Snub /snʌb/: mũi hếch

80. Flat /flæt/: mũi tẹt

81. Hooked /’hʊkd/: mũi khoằm, mũi quặp

82. Broad /brɔ:d/: mũi rộng

VII. TỪ VỰNG MIÊU TẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH KHÁC

83. With glasses / wið glɑ:s/: đeo kính

84. With freckles / wið ‘frekl/: tàn hương

85. With dimples / wið ‘dimpl/: lúm đồng bạc

86. With lines / wið lain/: có nếp nhăn

87. With spots /wið spɔts/: có đốm

88. With wrinkles / wið riŋkl/: có nếp nhăn

89. Scar /skɑ:[r]/: sẹo, vết sẹo

90. Mole /məʊl/: nốt ruồi

91. Birthmark /’bɜ:θmɑ:k/: vết bớt, vết chàm

92. Beard /biəd/: râu

93. Moustache /məs’tɑ:∫/: ria mép

Những từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh được tổng hợp và sưu tầm tạo thành 1 bài viết hoàn chỉnh nhất. Hi vọng có lợi với các bạn.

Phân mục: Giáo dục

Trên đây là nội dung về Các từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh
được nhiều bạn đọc kiếm tìm hiện tại. Chúc quý độc giả tích lũy được nhiều tri thức quý báu qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: Ngữ Văn

Từ khóa kiếm tìm: Các từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh

Thông tin khác

+

Các từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh

#Các #từ #vựng #miêu #tả #ngoại #hình #bằng #Tiếng #Anh

Xem thêm  Công thức tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng Chính Xác mới nhất

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Nội dung1 Các từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh2
Từ vị tiếng anh miêu tả ngoại hình
2.1
I. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG, NƯỚC DA
2.2
II. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG KHUÔN MẶT
2.3
III. TỪ VỰNG VỀ ĐỘ TUỔI, CHIỀU CAO
2.4
IV. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MÀU SẮC, ĐỘ DÀI, KIỂU DÁNG CỦA TÓC
2.5
V. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MẮT
2.6
VI. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MŨI
2.7
VII. TỪ VỰNG MIÊU TẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH KHÁC

Các từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh
1 bài viết hoặc đoạn văn mô tả ngoại hình bằng tiếng Anh cần sử dụng rất nhiều từ vị, bạn cần phải biết thêm nhiều từ vị để sử dụng cân đối bởi mỗi người có đặc điểm ngoại hình riêng. Bài tổng hợp các từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh hết sức thiết yếu và nhớ lưu lại.

Bài viết vừa qua

Voucher là gì? Coupon là gì?

45 phút trước

Viết 4 – 5 câu kể về 1 buổi đi chơi cùng người nhà (hoặc thầy cô, bằng hữu)

11 giờ trước

Viết 4 – 5 câu trình bày tình cảm, xúc cảm của em lúc 5 học sắp chấm dứt

12 giờ trước

Viết 4 – 5 câu kể lại hoạt động ở trường hoặc lớp em (trình diễn văn nghệ, đi thăm quan, đồng diễn thể dục,…)

12 giờ trước

Từ vị mô tả ngoại hình con người

Nội dung chính

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Bạn đang xem: Các từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh

Từ vị tiếng anh miêu tả ngoại hình

I. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG, NƯỚC DA
II. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG KHUÔN MẶT
III. TỪ VỰNG VỀ ĐỘ TUỔI, CHIỀU CAO
IV. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MÀU SẮC, ĐỘ DÀI, KIỂU DÁNG CỦA TÓC
V. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MẮT
VI. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MŨI
VII. TỪ VỰNG MIÊU TẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH KHÁC

Từ vị tiếng anh miêu tả ngoại hình

I. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG, NƯỚC DA

1. Chubby /’t∫ʌbi/: bụ bẫm, phệ mạp, phúng phính
2. Fat /fæt/: phệ
3. Well-built /wel ‘bɪlt/: lớn bự, mạnh khỏe
4. Slim /slim/: gầy
5. Pale-skinned /peɪl skɪnd/: da nhợt nhạt
6. Yellow-skinned /ˈjel.əʊ skɪnd/: da vàng
7. Olive-skinned /ˈɒl.ɪv skɪnd/: da hơi tái xanh
8. Dark-skinned /dɑːk skɪnd/: da tối màu
9. Plump /plʌmp/: tròn trĩnh, phúng phính
10. Big /big/: lớn, phệ
11. Thin /θin/: gầy, ốm
12. Slender /’slendə[r]/: thon, mảnh dẻ, mảnh mai
13. Petite /pə’ti:t/: bé nhắn, dễ nhìn  (chuyên dụng cho nữ giới)
14. Muscular /’mʌskjʊlə[r]/: cơ bắp rắn chắc
15. Athletic /æθ’letik/: vạm vỡ, mạnh khỏe
16. Well-proportioned /,welprə’pɔ:∫ənd/ : đẹp vừa vặn, hợp lý
17. Hour-glass figure / ‘aʊə[r] glɑ:s ‘figə[r]/: hình đồng hồ cát
18. Flabby /’flæbi/: nhũn nhẽo, chẩy xệ, yếu đuối

II. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG KHUÔN MẶT

19. Oblong /’ɒblɒŋ/: thuôn dài
Square /skweər/: mặt vuông chữ Điền
21. Diamond /’daiəmənd/: mặt hình hạt kim cương
22. Rectangle /’rektæŋgl/: mặt hình chữ nhật
23. Inverted triangle / invəted ‘traiæηgl/: mặt hình tam giác ngược
Triangle /ˈtraɪæŋɡl̩/: mặt hình tam giác
Round /raʊnd/: mặt tròn
26. Heart /hɑ:t/: mặt hình trái tim
Long /lɒŋ/: mặt dài
Oval /ˈəʊ.vəl/: mặt trái xoan
29. Pear /peə[r]/: mặt hình quả lê
Dễ thương /kju:t/: cute, dễ nhìn
31. Handsome /’hænsəm/: đẹp trai (đối với nam), thanh nhã (đối với nữ)
32. Even teeth = regular teeth /’regjulə[r] ti:θ/: răng đều nhau, răng đều như hạt bắp
33. Crooked teeth /’krʊkid ti:θ/: hàm răng lệch
34. Rosy cheeks / /’rəʊzi t∫i:k/: má đào hào
35. High cheekbones /2 ‘tʃikbəʊn/ : gò má cao

Xem thêm  Giải bài tập trang 119, 120 SGK Toán 7 Tập 1 mới nhất

III. TỪ VỰNG VỀ ĐỘ TUỔI, CHIỀU CAO

Young /jʌŋ/: trẻ, trẻ tuổi
Middle-aged /ˌmɪd.l̩ˈeɪdʒd/: đứng tuổi
Old /əʊld/: già
Short /ʃɔːt/: lùn
Medium-height /ˈmiːdi.əm haɪt/: chiều cao trung bình
Tall /tɔːl/: cao
42. Senior citizen /’si:niə[r] ‘sitizn/: người cao tuổi
43. Old age pensioner / əʊld eidʒ ‘pen∫ənə[r]/: tuổi nghỉ hưu
44. Toddler /’tɒdlə[r]/: trẻ con ở độ tuổi mới biết đi
45. Baby /’beibi/:  em nhỏ, trẻ em

IV. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MÀU SẮC, ĐỘ DÀI, KIỂU DÁNG CỦA TÓC

Bald head /bəʊld/ = Going bald: hói
Pony tail /ˈpəʊni teɪl/ : tóc cột đuôi ngựa
48. Shaved head /∫eiv hed/: tóc húi cua
49. Long hair / lɔη heə[r]/: tóc dài
50. Short hair /ʃɔːt heə[r]/: tóc ngắn
51. Grey hair /ɡreɪ heə[r]/:tóc xám
52. Red hair /red heə[r]/: tóc đỏ
53. Crew cut /kru: cʌt/: đầu đinh
54. Dreadlocks /’dredlɒks/: tóc uốn lọn dài
55. Flat- top /’flættɔp/: đầu bằng
56. Undercut /’ʌndəkʌt/: tóc cắt ngắn ở phần dưới
57. Cropped hair /heə[r]/: tóc cắt ngắn
58. Layered hair /heə[r]/ :tóc tỉa nhiều lớp
59. Bob /bɒb/: tóc ngắn quá vai
60. Permed hair /pɜ:m /heə[r]/ : tóc uốn lượn sóng
French blaid /plait, pigtail/: tóc đuôi sam
62. Cornrows  /ˈkoɚnˌroʊz/: tóc tết tạo thành từng luống bé
63. Bunch /bʌnt∫/: tóc buộc cao
64. Bun /bʌn/: tóc búi cao
65. Frizzy /’frizi/: tóc uốn thành búp
66. Mixed-race /miks reis/: lai

V. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MẮT

67. Beady /’bi:di/: mắt tròn và sáng, tinh tường
68. Boss-eyed /’bɒsaid/: mắt chột, mắt lác
69. Bug-eyed /,bʌg’aid/: mắt ốc lồi ( mắt lồi)
70. Clear /kliə[r]/: mắt mạnh khỏe, tinh tường
71. Close-set /,kləʊs’set/: mắt gần nhau
72. Cross-eyed /’krɒsaid/: mắt lác, mắt lé
73. Liquid /’likwid/: mắt long lanh, sáng
74. Piggy /’pigi/: mắt ti hí
75. Pop- eyed /’pɒpaid/: mắt tròn vo ( vì kinh ngạc), mắt ốc lồi
76. Sunken /’sʌηkən/: mắt trũng, mắt sâu

VI. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MŨI

77. Turned up /tɜ:n ʌp/: mũi cao
78. Straight /streit/: mũi thẳng
79. Snub /snʌb/: mũi hếch
80. Flat /flæt/: mũi tẹt
81. Hooked /’hʊkd/: mũi khoằm, mũi quặp
82. Broad /brɔ:d/: mũi rộng

VII. TỪ VỰNG MIÊU TẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH KHÁC

83. With glasses / wið glɑ:s/: đeo kính
84. With freckles / wið ‘frekl/: tàn hương
85. With dimples / wið ‘dimpl/: lúm đồng bạc
86. With lines / wið lain/: có nếp nhăn
87. With spots /wið spɔts/: có đốm
88. With wrinkles / wið riŋkl/: có nếp nhăn
89. Scar /skɑ:[r]/: sẹo, vết sẹo
90. Mole /məʊl/: nốt ruồi
91. Birthmark /’bɜ:θmɑ:k/: vết bớt, vết chàm
92. Beard /biəd/: râu
93. Moustache /məs’tɑ:∫/: ria mép

Những từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh được tổng hợp và sưu tầm tạo thành 1 bài viết hoàn chỉnh nhất. Hi vọng có lợi với các bạn.

Phân mục: Giáo dục

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Bạn vừa xem nội dung Các từ vị mô tả ngoại hình bằng Tiếng Anh
. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

Đọc hiểu Giặc Covid đang áp đặt luật chơi cho loài người hay nhất

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung