Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh

Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh

- in Ngữ pháp tiếng anh
1036

A. Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh

Cả alsotoo đều có nghĩa là cũng. Nói chung có thể sử dụng từ nào cũng được nhưng vị trí có khác nhau. Too thường được dùng hơn also.

 • also thường được đi theo động từ, đặt trước các động từ thường và sau trợ động từ.

  Ví dụ:

   
  - He is also an intelligent man. 
  Hn cũng là mt k thông minh.
  
  - They also work hard on Sunday. 
  H cũng làm vic vt v vào ch nht.
 • too thường được đặt ở cuối câu.

  Ví dụ:

   
  - He is an intelligent man, too.
  They work hard on Sunday, too.

You may also like

Hậu tố trong tiếng Anh

A. Khái niệm chung về Tiền tố &