Cách thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên trên Windows 10 và 11

Cách thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên trên Windows 10 và 11

- in Thủ thuật
136

Cách thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên trên Windows 10

Trên Windows, mọi tài khoản mới bạn tạo là tài khoản người dùng theo mặc định. Do đó, nó nhận được các đặc quyền hạn chế và bị hạn chế. Tuy nhiên, bạn có thể cấp toàn quyền truy cập bằng cách chuyển tài khoản người dùng thành quản trị viên. Đây là cách thực hiện.

Cho dù bạn chia sẻ máy tính của mình với ai đó hay không, việc duy trì các tệp chuyên nghiệp riêng biệt có thể giúp tiết kiệm thời gian. Tạo tài khoản người dùng rất đơn giản và bạn có thể thay đổi tài khoản đó thành tài khoản quản trị viên để dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố trong khi thử các tính năng mới, đặc biệt nếu bạn cần sử dụng tài khoản Microsoft để có quyền truy cập vào một số tính năng nhất định cho công việc.

Ghi chú: Chúng tôi đang hiển thị Windows 11 trong ví dụ này. Tuy nhiên, những điều này sẽ hoạt động trên Windows 10 và cả trên các phiên bản cũ hơn.

Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng ứng dụng cài đặt

Sử dụng ứng dụng Cài đặt là một cách đơn giản để thay đổi tài khoản người dùng hiện có thành quản trị viên. Bạn chỉ có thể thực hiện điều này từ tài khoản quản trị viên trên máy tính của mình. Vì vậy, hãy đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên của bạn để tiếp tục.

Để nâng cấp tài khoản người dùng, hãy nhấn Windows + I để mở ứng dụng “Cài đặt”.

Nhấn Windows + I để mở "Cài đặt" ứng dụng.

Chọn tùy chọn “Tài khoản” từ cột bên trái.

Chọn "Tài khoản" từ cột bên trái.

Chọn tùy chọn “Gia đình và những người dùng khác”.

Chọn "Gia đình và những người dùng khác" Lựa chọn.

Bạn sẽ thấy tài khoản Người dùng chuẩn trong phần “Người dùng khác” hoặc “Gia đình của bạn”. Chọn menu thả xuống bên cạnh tài khoản người dùng.

Chọn menu thả xuống bên cạnh tài khoản người dùng.

Chọn “Thay đổi loại tài khoản”.

Lựa chọn "Thay đổi loại tài khoản."

Chọn “Có” khi lời nhắc Kiểm soát tài khoản người dùng hỏi bạn có muốn để ứng dụng “Cài đặt” thực hiện thay đổi hay không.

Từ cửa sổ “Thay đổi loại tài khoản”, sử dụng menu thả xuống cho “Loại tài khoản” để chọn “Quản trị viên”. Nhấn nút “OK” khi bạn hoàn tất.

Từ '' Thay đổi loại tài khoản" cửa sổ, sử dụng trình đơn thả xuống cho "Kiểu tài khoản" để chọn "Người quản lý." Nhấn nút "VÂNG" khi hoàn tất.

Điều đó sẽ nâng cấp tài khoản Người dùng Chuẩn lên Quản trị viên.

CÓ LIÊN QUAN: Cách tạo tài khoản người dùng cục bộ mới trong Windows 10

Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng bảng điều khiển

Nhấp vào nút Bắt đầu, nhập “Bảng điều khiển” trong Tìm kiếm của Windows và nhấn Enter để khởi chạy nó.

Nhấp vào Bắt đầu, nhập "Bảng điều khiển" trong Tìm kiếm của Windows và nhấn Enter để khởi chạy nó.

Khi cửa sổ “Bảng điều khiển” mở ra, hãy chọn “Tài khoản người dùng”.

Khi mà "Bảng điều khiển" cửa sổ mở ra, chọn "Tài khoản người dùng."

Sau đó, chọn “Quản lý tài khoản khác”.

Sau đó, chọn "Quản lý tài khoản khác."

Chọn “Có” từ lời nhắc Kiểm soát Tài khoản Người dùng. Từ cửa sổ tiếp theo, bấm đúp vào tài khoản người dùng mà bạn muốn thay đổi.

Từ cửa sổ tiếp theo, bấm đúp vào tài khoản người dùng bạn muốn thay đổi.

Sau đó, chọn “Thay đổi loại tài khoản”.

Sau đó, chọn "thay đổi loại tài khoản."

Cuối cùng, chọn tùy chọn “Quản trị viên” và nhấp vào “Thay đổi Loại tài khoản” để xác nhận thay đổi.

Cuối cùng, chọn "Người quản lý" tùy chọn và chọn "Thay đổi loại tài khoản" để xác nhận thay đổi.

CÓ LIÊN QUAN: Tất cả các tính năng yêu cầu tài khoản Microsoft trong Windows 10

Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng quản lý máy tính

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Quản lý máy tính. Phương pháp này phức tạp hơn nhưng đạt được kết quả tương tự.

Ghi chú: Bạn không thể sử dụng phương pháp này nếu bạn đang chạy Phiên bản chính của Windows.

Nhấp vào nút Bắt đầu, nhập “Quản lý máy tính” trong Tìm kiếm của Windows và nhấn Enter.

Nhấp vào Bắt đầu, nhập "Quản lý máy tính" trong Tìm kiếm của Windows và nhấn Enter.

Từ cửa sổ Quản lý Máy tính, chọn “Người dùng và Nhóm cục bộ” từ cột bên trái và “Người dùng” từ cột giữa.

Từ "Quản lý máy tính" cửa sổ, chọn "Người dùng và Nhóm cục bộ" từ cột bên trái và "Người dùng" từ cột giữa.

Tiếp theo, bấm đúp vào tài khoản người dùng mà bạn muốn thay đổi thành quản trị viên từ cột giữa.

Tiếp theo, bấm đúp vào tài khoản người dùng bạn muốn thay đổi thành quản trị viên từ cột giữa.

Khi cửa sổ thuộc tính tài khoản bật lên, hãy chuyển đến tab “Thành viên của”.

Khi cửa sổ thuộc tính tài khoản bật lên, hãy chuyển đến "Thành viên của" chuyển hướng.

Bạn sẽ thấy rằng tài khoản người dùng được chọn chỉ xuất hiện với tư cách là thành viên của nhóm “Người dùng”. Tiếp theo, chọn nút “Thêm”.

Bạn sẽ thấy rằng tài khoản người dùng được chọn chỉ xuất hiện với tư cách là thành viên của "Người dùng" tập đoàn.  Tiếp theo, chọn "Thêm vào" cái nút.

Nhập “Quản trị viên” vào trường văn bản và chọn nút “OK”.

Thể loại "Quản trị viên" trong trường văn bản và chọn "VÂNG" cái nút.

Từ cửa sổ thuộc tính tài khoản, chọn “Quản trị viên”, rồi chọn nút “OK” để thêm tài khoản người dùng vào nhóm Quản trị viên.

lựa chọn "Quản trị viên" và chọn "VÂNG" để thêm tài khoản người dùng vào nhóm Quản trị viên.

Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng lệnh Netplwiz

Sử dụng Netplwiz mang lại cho bạn trải nghiệm tương tự như Quản lý máy tính nhưng trong một môi trường đơn giản hóa.

Nhấn Windows + R để mở hộp thoại Run, nhập “netplwiz” và nhấn Ctrl + Shift + Enter để khởi chạy nó với đặc quyền quản trị.

Nhấn Windows + R để mở hộp thoại Run, nhập "netplwiz," và nhấn Ctrl + Shift + Enter để khởi chạy nó với các đặc quyền quản trị.

Khi lời nhắc Kiểm soát tài khoản người dùng hiển thị, hãy chọn “Có”. Từ cửa sổ “Tài khoản người dùng”, hãy chọn tài khoản bạn muốn nâng cấp từ người dùng lên quản trị viên và chọn “Thuộc tính”.

Từ "Tài khoản người dùng" cửa sổ, chọn tài khoản bạn muốn nâng cấp từ người dùng lên quản trị viên và chọn "Tính chất."

Đi đến tab “Tư cách thành viên nhóm” trên cửa sổ bật lên.

Đi đến "Tư cách thành viên nhóm" trên cửa sổ bật lên.

Chọn “Quản trị viên”, rồi chọn nút “OK”.

Lựa chọn "Người quản lý" và chọn "VÂNG" cái nút.

Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng cách sử dụng Command Prompt

Bạn có thể sử dụng dấu nhắc lệnh để chạy một lệnh đơn giản để thay đổi tài khoản Người dùng Chuẩn thành Quản trị viên.

Đến mở dấu nhắc lệnh, nhấp vào nút Bắt đầu, nhập “cmd” trong Tìm kiếm của Windows và chọn “Chạy với tư cách Quản trị viên”.

bấm Bắt đầu, gõ "cmd" trong Tìm kiếm của Windows và chọn "Chạy như quản trị viên."

Trong Command Prompt, nhập lệnh sau, rồi nhấn Enter:

net localgroup administrators "UserAccountName" /add

Thay thế văn bản trong dấu ngoặc kép bằng tên người dùng tài khoản trên máy tính của bạn. Khi bạn chạy lệnh này, nó trông giống như sau:

Nhập Command trong Command Prompt để thay đổi tài khoản Người dùng thành Quản trị viên trên Windows.

Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng PowerShell

Sau khi nhấp vào nút Bắt đầu, hãy nhập “windows powershell” vào Tìm kiếm của Windows và chọn “Chạy với tư cách quản trị viên”.

Sau khi nhấp vào Bắt đầu, hãy nhập " windows powershell" trong Tìm kiếm của Windows và chọn "Chạy như quản trị viên."

Chọn “Có” khi lời nhắc Kiểm soát Tài khoản Người dùng hiển thị. Sau đó, nhập lệnh sau vào Windows PowerShell, rồi nhấn Enter:

Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "username"

Đây là cách nó sẽ trông như thế này:

Chạy Command trong Windows PowerShell để thay đổi người dùng thành quản trị viên.

Đó là nó! Mặc dù đó là một quá trình đơn giản, nhưng việc thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên trên máy tính dùng chung có thể không phải là một ý kiến ​​hay. Vì vậy, nếu bạn thay đổi quyết định sau đó, bạn luôn có thể vô hiệu hóa tài khoản người dùng hoặc quản trị viên trên Windows.

CÓ LIÊN QUAN: Cách bật hoặc tắt tài khoản người dùng Windows 10

Nguồn: Howtogeek

You may also like

Làm thế nào để TẮT ĐỘ TRỄ KHỞI ĐỘNG trên Windows?

Khi hệ điều hành Windows khởi động, theo