Cần Thơ điều trị khỏi 40 ca, kết thúc cách ly Bệnh viện Phụ sản

Cần Thơ điều trị khỏi 40 ca, kết thúc cách ly Bệnh viện Phụ sản

- in Sức Khỏe
24

Cần Thơ điều trị khỏi 40 ca, kết thúc cách ly Bệnh viện Phụ sản

You may also like

Đại diện WHO nói chưa có lý do để hoảng sợ vì biến thể Omicron

Đại diện WHO nói chưa có lý do