Câu hỏi ngắn trong tiếng Anh

Câu hỏi ngắn trong tiếng Anh

- in Ngữ pháp tiếng anh
800

A. Câu hỏi ngắn trong tiếng Anh

Short Question tức là câu hỏi ngắn.

Những câu hỏi ngắn thường chỉ gồm có chủ từ và trợ động từ hay có thể là một trạng từ nào đó. Thực ra các câu hỏi ngắn này không phải là những câu hỏi thực sự, nó thường được dùng để hỏi lại điều người khác vừa nói, tỏ một sự ngạc nhiên, thích thú hay đơn giản chỉ là những câu dùng để duy trì cuộc trò chuyện.

Ví dụ:

 
- 'It rained everyday in this month.' 'Did it?'
"Tháng này ngày nào trời cũng mưa." "Vậy à?"

- 'Ann isn't very well today?'. 'Oh, isn't she?'
"Hôm nay Ann không được khỏe lắm." "Ồ, vậy sao?"

- 'I've just seen Tom.' 'Oh, have you?'
"Tôi vừa gặp Tom." "Ồ, thế ư?"

- 'Jim and Nora are getting married.' 'Really?'
"Jim và Nora đang làm đám cưới." "Thật không?"

Chương tiếp theo mình sẽ trình bày về các Câu trả lời ngắn trong tiếng Anh. Mời các bạn tiếp tục tìm hiểu.

You may also like

Hậu tố trong tiếng Anh

A. Khái niệm chung về Tiền tố &