Câu hỏi phủ định trong tiếng Anh

Câu hỏi phủ định trong tiếng Anh

- in Ngữ pháp tiếng anh
692

A. Câu hỏi phủ định trong tiếng Anh

Câu hỏi phủ định (Negative Question) là câu hỏi có động từ viết ở thể phủ định, tức có thêm not sau trợ động từ.

Chúng ta dùng Câu hỏi phủ định đặc biệt trong các trường hợp:

 • Để chỉ sự ngạc nhiên:

  Aren‘t you crazy? Why do you do that? Anh có điên không? Sao anh làm điều đó?

 • Diễn tả một lời cảm thán:

  Doesn‘t that dress look nice! Cái áo này đẹp quá!

  Như vậy, bản thân câu này không phải là câu hỏi nhưng được viết dưới dạng câu hỏi.

 • Khi trông chờ người nghe đồng ý với mình.
  • Trong các câu hỏi loại này, chữ not chỉ được dùng để diễn tả ý nghĩa câu, đừng dịch nó là không.
  • Người ta còn dùng Why với Câu hỏi nghi vấn để nói lên một lời đề nghị hay một lời khuyên.
   
  - Why don't you lock the door? 
  Sao anh không khóa cửa?
  
  - Why don't we go out for a meal? 
  Sao chúng ta không đi ăn mt ba nhỉ?
  
  - Why don't you go to bed early? 
  Sao anh không đi ngủ sớm?

You may also like

Hậu tố trong tiếng Anh

A. Khái niệm chung về Tiền tố &