Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính hay nhất

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính hay nhất

- in Ngữ văn
72

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung cập nhật về Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán vốn đầu tư
dưới đây nhé:

Mời quý thầy cô cùng các bạn sinh viên cao đẳng – đại học tham khảo tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán vốn đầu tư được muonmau.vn đăng tải sau đây.

Đây là tài liệu rất có ích, tổng hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vốn đầu tư giúp các bạn Có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố tri thức môn học để đạt được kết quả cao lúc hoàn thành học phần. Không những thế các bạn tham khảo thêm 700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Luật pháp đại cương. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Trắc nghiệm môn Kế toán vốn đầu tư

Câu 1. Nick dùng để:

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán vốn đầu tư

A. Ghi nhận tình hình bất định của của cải (đúng).

B. Ghi nhận tình hình bất định vốn đầu tư.

C. Ghi nhận tình hình bất định kinh tế.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 2. Nguyên liệu thừa cuối kỳ trước từ sản xuất để lại phân xưởng sản xuất kỳ này sử dụng để sản xuất thành phầm, kế toán ghi:

A. Nợ TK 621, Có TK 152 (thu thanh).

B. Nợ TK 621, Có TK 152 (đúng).

C. Nợ TK 152, Có TK 627.

D. Nợ TK 152 , Có TK 154.

Câu 3. Nguyên liệu thừa cuối kỳ từ sản xuất để lại xưởng kế toán ghi :

A. Nợ TK 621, Có TK 152 (thu thanh) (đúng).

B. Nợ TK 621 , Có TK 152.

C. Nợ TK 152, Có TK 627.

D. Nợ TK 152, Có TK 154.

Câu 4. Tổng chi tiêu nguyên nguyên liệu trực tiếp nảy sinh trong kỳ để sản xuất 2 loại thành phầm A và B là 120tr được phân bổ theo tiêu thức số lượng SP. Biết rằng SPA kết thúc 1000SP, SPB kết thúc 500SP.chi tiêu NVL trực tiếp phân bổ cho SPA là:

A. 40tr.

B. 50tr.

C. 80tr(đúng).

D. 70tr.

Câu 5. Công ty trích trước tiền công nghỉ phép cho người lao động trực tiếp sản xuất, kế toán ghi:

A. Nợ TK 622/ Có TK 335 (đúng).

B. Nợ TK 622/ Có TK 334.

C. Nợ TK 334/ Có TK 335.

D. Nợ TK 335 /Có TK 334.

Câu 6. Công ty đã trích trước tiền công nghỉ phép cho người lao động trực tiếp sản xuất SP nay thực tiễn nảy sinh, ghi:

A. Nợ TK 622/Có TK 335.

B. Nợ TK 335/ Có TK 622.

C. Nợ TK 334/ Có TK 335.

D. Nợ TK 335/ Có TK 334 (đúng).

Câu 7. trị giá phế liệu thu hồi ước lượng thu hồi từ sản xuất nhập kho ghi:

A. Nợ TK 152/ Có TK 627.

B. Nợ TK 152/ Có TK 154 (đúng).

C. Nợ TK 152/ Có TK 632.

D. Nợ TK152/ Có TK 811.

Câu 8. Tiền ăn giữa ca của người lao động trực tiếp sản xuất:

A. Nợ TK 622 (đúng).

B. Nợ TK 627.

C. Nợ TK 334.

D. Nợ TK 431.

Câu 9. Cuối kỳ, lúc tính được mức giá thực tiễn thành phẩm nhập kho, kế toán ghi:

A. Nợ TK 155/ Có TK 154.

B. Nợ TK 632/ Có TK 154.

C. Nợ TK 632/ Có TK 631.

D. câu a và c đều đúng (đúng)

Câu 10. Lúc hàng hóa A được luận bàn để lấy hàng hóa B cùng 1 trị giá (biết A khác B) thì việc luận bàn này được coi là:

A. 1 giao dịch tạo ra doanh thu (đúng).

B. 1 giao dịch ko tạo ra doanh thu.

C. 1 giao dịch tạo ra thu nhập khác.

D. Ko câu nào đúng.

Câu 11. Tại Cty TNHH Đại Đồng Tiến, trong kỳ Có nảy sinh doanh thu bán hàng, kế toán hạch toán vào:

A. Nick 5111.

B. Nick 5112 (đúng).

C. Nick 5113.

D. Nick 5114.

Câu 12. Tại Cty thương nghiệp du hý & chuyên chở, lúc Có nảy sinh doanh thu, kế toán hạch toán vào:

A. Nick 5111.

B. Nick 5112.

C. 5113 (đúng).

D. tất cả đều đúng.

Câu 13. Huê hồng thừa hưởng do bán hàng nhận ký gửi, kế toán đại lý ghi

A. Nick 511 (đúng).

B. Nick 711.

C. Nick 3387.

D. Nick 515.

Câu 14. Tại cty cổ phần Á Châu, sắm trái phiếu Có kỳ hạn 02 năm kế toán ghi nhận tiền lãi nhận trước vào:

A. Nick 511.

B. Nick 711.

C. Nick 3387 (đúng).

D. Nick 515.

Câu 15. Các chi tiêu liên can tới việc bán, thanh lý BĐS đầu cơ sẽ được ghi nhận vào:

A. Nick 811.

B. Nick 632 (đúng).

C. Nick 642.

D. Nick 635.

Câu 16. Vì 1 nguyên cớ khách quan, hiệp đồng cung ứng dịch vụ cho thuê BĐS đầu cơ ko được tiếp diễn tiến hành, kế toán hạch toán số tiền phải trả lại cho người mua vào:

A. Nợ TK 811.

B. Nợ TK 3387.

C. Nợ TK 531.

D. Nợ TK 3387/Nợ TK 531 (đúng).

Câu 17. Chiết khấu thương nghiệp đối với người bán là 1 khoản:

A. Khuyến mại vốn hàng bán.

B. Chi tiêu bán hàng.

C. Chi tiêu khác.

D. Giảm doanh thu (đúng).

Câu 18. Công ty bán hàng trả chậm, lãi trả chậm thừa hưởng hạch toán vào:

A. Doanh thu chưa tiến hành (đúng).

B. Doanh thu hoạt động vốn đầu tư.

C. Doanh thu khác.

D. Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ.

Câu 19. Khoản huê hồng chi cho đại lý, công ty hạch toán vào:

A. TK 811.

B. TK 642.

C. TK 641 (đúng).

D. TK 635.

Câu 20. Những chi tiêu nào sau đây ko được ghi nhận là khoản giảm doanh thu?

A. Thuế XK.

B. Thuế TTĐB.

C. Thuế GTGT khấu trừ (đúng).

D. Khuyến mại hàng bán.

Câu 21. Công ty thu Nợ người mua bằng tiền mặt, tổng số Nợ phải thu là 55tr, mà công ty cho người mua hưởng chiết khấu trả tiền là 3%/tổng Nợ kế toán lập định khoản:

A. Nợ 111:53.35tr, Nợ 521:1.65tr/Có 131:55tr.

B. Nợ 111:53.35tr, Nợ 635:1.65tr/Có 131:55tr (đúng).

C. Nợ 111:53.35tr, Nợ 811:1.65tr/Có 131:55tr.

D. Nợ 111:53.35tr, Nợ 515:1.65tr/Có 131:55tr.

Câu 22. Thu được tiền mặt do đại lý giao về khoản bán hàng bao gồm 3000sp, giá chưa thuế 50.000/sp. GTGT 10%.công ty đã trừ cho đại lý huê hồng bán hàng 3%/giá chưa thuế kế toán ghi:

A. Nợ 111:160.5tr, Nợ 641: 4.5tr/Có 511:150tr, Có 3331:15tr (đúng)

B. Nợ 111:160.5/Có 511:150tr, Có 3331:15t

C. Nợ 111:160.5tr, Nợ 635: 4.5tr/Có 511:150tr, Có 3331:15tr

D. Nợ 111:160.5tr, Nợ 811: 4.5tr/Có 511:150tr, Có 3331:15tr

Câu 23. Đại lý bán đúng giá, huê hồng thừa hưởng hạch toán vào:

A. TK 515.

B. TK 711.

C. TK 511 (đúng).

D. TK 641.

Câu 24. Công ty nhận gia công được ghi nhận là:

Xem thêm  Đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản hay nhất

A. Toàn thể trị giá vật tư hàng hóa gia công.

B. Toàn thể phí gia công (đúng).

C. Là trị giá vật tư hàng hóa theo giá thị phần tại thời khắc gia công.

D. Là hàng hóa gần giống theo giá thị phần trừ trị giá SP thô nhận gia công.

Câu 25. Khoản hoàn nhập do lập chi tiêu ngừa thành phầm đối với công ty xây lắp hạch toán vào:

A. Có TK 641.

B. Có TK 642.

C. Có TK 515.

D. Có TK 711 (đúng).

Câu 26. lúc nhận hàng ký gửi căn cứ trị giá ghi trong hiệp đồng:

A. Nợ TK 156/Có TK 641.

B. Nợ TK 156/Có TK 3387.

C. Nợ TK 156/Có TK 131.

D. Nợ TK 003 (đúng).

Câu 27. Phản ảnh thuế Xk, TTĐB phải nộp, kế toán hạch toán:

A. Nợ TK 511/Có TK 3332, 3333 (đúng).

B. Nợ TK 711/Có TK 3332, 3333.

C. Nợ TK 3332, 3333/Có TK 642.

D. Nợ TK 641/Có TK 3332, 3333.

Câu 28. Nhận tiền tài người mua trả trước về hoạt động cho thuê BĐS đầu cơ cho nhiều kỳ, công ty thực hiện phân bổ kỳ trước hết, GTGT khấu trừ :

A. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331, Nợ TK 3387/Có TK 5113.

B. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 333, Nợ TK 3387/ Có TK 5117 (đúng).

C. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331, Nợ TK 3387/Có TK 5112.

D. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331, Nợ TK 3387/Có TK 515.

Câu 29. Nhận tiền tài người mua về cho thuê BĐS đầu cơ theo từng kỳ, GTGT khấu trừ :

A. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331, Nợ TK 3331, 3387/Có TK 5117.

B. Nợ TK 111, 112/Có TK 5117, 3331 (đúng).

C. Nợ TK 131/Có TK 5117, 3331, Nợ TK 111/Có TK 131.

D. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331 , Nợ TK 3387/Có TK 515.

Câu 30. Chi tiêu Có liên can tới cho thuê BĐS đầu cơ ghi nhận vào:

A. TK 632 (đúng).

B. TK 641.

C. TK 642.

D. TK 811.

Câu 31: Xuất 1000Sp gửi đại lý, giá xuất kho 100.000đ/sp.Giá tiền chưa thuế qui định cho đại lý 150.000đ/sp.thuế GTGT 10%.huê hồng cho đại lý 5%/giá chưa thuế, kế toán ghi:

A. Nợ TK 632:100tr/Có TK 155:100tr, Nợ TK 111:157.5tr/Nợ TK 641: 7.5tr/Có 511:150tr, Có 3331:15tr.

B. Nợ 157:100tr/Có 155:100tr Nợ 111:157.5tr/Nợ TK641: 7.5tr/Có TK 511:150tr, Có TK 3331:15tr.

C. Nợ 157:100tr/Có 155:100tr (đúng).

D. Nợ 632:100tr/Có 155:100tr..

Câu 32. công ty xuất 1000Sp giá xuất kho 500.000đ/Sp, tầm giá 700.000đ/Sp.Góp vốn liên doanh.Sãn phẩm này được hội đồng liên doanh định giá là 450.000đ/sp, kế toán hạch toán:

A. Nợ 222:700tr/Có 155:700tr.

B. Nợ 222:500tr/Có 155:500tr.

C. Nợ 222:450tr, Nợ 811:250tr/Có 155:700tr.

D. Nợ 222:450tr, Nợ 811:50tr/Có 155:500tr (đúng).

Câu 33. Công ty là đại lý rót vốn mặt trả cho cty tiền bán hộ SP.sau lúc trừ đi hòa hồng thừa hưởng, kế toán ghi:

A. Nợ 3388/Có 511, Có 111 (đúng).

B. Nợ 641/Có 511, Có 3331, Có 111.

C. Nợ 3388/Có 641, Có 111.

D. Nợ 3388/Có 111.

Câu 34. Kiểm kê thành phẩm phát hiện thiếu, kế toán phản ảnh:

A. Nợ 411/Có 155.

B. Nợ 1381/Có 155 (đúng).

C. Nợ 511/Có 155.

D. Nợ 1381/Có 632.

Câu 35. Cuối niên độ kế toán , công ty Có số dư đầu kỳ 159:20tr.Trị giá thuần Có thể tiến hành được của hàng tồn kho bé hơn giá gốc 10tr.kế toán lập bút toán liên can tới ngừa khuyến mãi hàng tồn kho:

A. Nợ 632:10tr/Có 159:10tr.

B. Nợ 159:10tr/Có 632:10tr (đúng)..

C. Nợ 632: 20tr/Có 159: 20t.

D. Nợ 159: 20tr/Có 632:20tr.

Câu 36. Thu tiền vi phạm hiệp đồng của người mua bằng cách cấn trừ vào khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn là: 2.000.000đ, kế toán hạch toán:

A. Nợ 338:2.000.000/Có 711:2.000.000 (đúng).

B. Nợ 338:2.000.000/Có 511:2.000.000.

C. Nợ 144:2.000.000/Có 515:2.000.000.

D. Nợ 144:2.000.000/Có 711:2.000.000.

Câu 37. Khoản Nợ khó đòi xóa sổ nay đòi được, kế toán ghi nhận:

A.TK 511.

B. TK 515.

C. TK 711 (đúng).

D. TK 642.

Câu 38. Bán TSCĐ thu bằng TGNH, giá chưa thuế 40tr, thuế GTGT 10%:

A. Nợ 112:44tr/Có 711:40tr, Có 3331:4tr (đúng).

B. Nợ 112:44tr/Có 511:40tr, Có 3331:4tr.

C. Nợ 112:44tr/Có 515:40tr, Có 3331:4tr.

D. 03 câu đều đúng.

Câu 39. Công ty nhận khoản bồi hoàn từ cty bảo hiểm là 100tr.về khoản bảo hiểm hỏa thiến bằng TGNH, kế toán ghi:

A. Nợ TK 112:100tr/Có TK 711:100tr (đúng).

B. Nợ TK 112:100tr/Có TK 511:100tr.

C. Nợ TK 112:100tr/Có TK 515:100tr.

D. 03 câu đều sai.

Câu 40. công ty được tặng 1 lô đất giá trị 2 tỷ.chi tiêu công ty bỏ ra để bồi hoàn giải phóng mặt bằng lô đất này là 100tr.kế toán ghi:

A. Nợ TK 213:2 tỷ/Có TK 711:2 tỷ.

B. Nợ TK 213:2.1 tỷ/Có TK 711:2.1 tỷ (đúng).

C. Nợ TK 213:2 tỷ/Có TK 511:2 tỷ.

D. Nợ TK 213:2.1 tỷ/Có TK 511:2.1 tỷ.

Câu 41. 1 khoản doanh thu bán hàng chưa nhận được tiền giá trị 20tr(chưa GTGT 10%) bị bỏ sót trong năm trước, nay mới phát xuất hiện, kế toán hạch toán:

A. Nợ TK 131:22tr/Có TK 511:22tr.

B. Nợ TK 131:22tr/Có TK 511:20tr, Có TK 3331:2tr.

C. Nợ TK 131:22tr/Có TK 711:22tr.

D. Nợ TK 131:22tr/Có TK 711:20tr, Có TK 3331:2tr (đúng).

Câu 42. Chi bồi hoàn do vi phạm cam kết thân hàng cho người mua bằng TGNH 5tr.kế toán ghi:

A. Nợ TK 627:5tr/Có TK 112:5tr.

B. Nợ TK 642:5tr/Có TK 112:5tr.

C. Nợ TK 811:5tr/Có TK 112:5tr (đúng).

D. Nợ TK 635:5tr/Có TK 112:5tr.

Câu 43. Thuế TNDN hiện hành tạm nộp béo hơn số thuế phải nộp, kế toán ghi nhận vào:

A. 3334/Có 8211 (đúng).

B. Nợ 8211/Có 3334.

C. Nợ 3334/Có 421.

D. Nợ 421/Có 3334.

Câu 44. Trường hợp của cải thuế thu nhập hoãn lại nảy sinh trong năm bé hơn của cải thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận:

A. Nợ 421/Có 8212.

B. Nợ 243/Có 8212.

C. Nợ 8212/Có 243 (đúng).

D. Nợ 8212/Có 421.

Câu 45. Thuế thu nhập công ty hiện hành tạm nộp bé hơn số phải nộp, kế toán ghi nhận vào:

A. Nợ TK 3334/Có TK 821.

B. Nợ TK 8211/Có TK 3334 (đúng).

C. Nợ TK 3334/Có TK 421.

D. Nợ TK 421/Có TK 3334.

…………….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

Trên đây là nội dung về Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán vốn đầu tư
được nhiều độc giả tìm đọc ngày nay. Chúc quý độc giả tích lũy được nhiều tri thức quý giá qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: Ngữ Văn

Từ khóa kiếm tìm: Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán vốn đầu tư

Thông tin khác

+

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán vốn đầu tư

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #môn #Kế #toán #tài #chính

Xem thêm  Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 năm 2021 – 2022 New

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Mời quý thầy cô cùng các bạn sinh viên cao đẳng – đại học tham khảo tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán vốn đầu tư được muonmau.vn đăng tải sau đây.
Đây là tài liệu rất có ích, tổng hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vốn đầu tư giúp các bạn Có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố tri thức môn học để đạt được kết quả cao lúc hoàn thành học phần. Không những thế các bạn tham khảo thêm 700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Luật pháp đại cương. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài viết mới đây

Viết đoạn văn cảm nhận về đối tượng nhỏ Thu trong truyện ngắn Chiếc lược ngà

10 giờ trước

Cảm nhận khổ 1 bài thơ Nói với con

10 giờ trước

Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về đối tượng Xi-mông

11 giờ trước

Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về đối tượng Phi-líp

11 giờ trước

Trắc nghiệm môn Kế toán vốn đầu tư
Câu 1. Nick dùng để:
Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán vốn đầu tư
A. Ghi nhận tình hình bất định của của cải (đúng).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

B. Ghi nhận tình hình bất định vốn đầu tư.
C. Ghi nhận tình hình bất định kinh tế.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 2. Nguyên liệu thừa cuối kỳ trước từ sản xuất để lại phân xưởng sản xuất kỳ này sử dụng để sản xuất thành phầm, kế toán ghi:
A. Nợ TK 621, Có TK 152 (thu thanh).
B. Nợ TK 621, Có TK 152 (đúng).
C. Nợ TK 152, Có TK 627.
D. Nợ TK 152 , Có TK 154.
Câu 3. Nguyên liệu thừa cuối kỳ từ sản xuất để lại xưởng kế toán ghi :
A. Nợ TK 621, Có TK 152 (thu thanh) (đúng).
B. Nợ TK 621 , Có TK 152.
C. Nợ TK 152, Có TK 627.
D. Nợ TK 152, Có TK 154.
Câu 4. Tổng chi tiêu nguyên nguyên liệu trực tiếp nảy sinh trong kỳ để sản xuất 2 loại thành phầm A và B là 120tr được phân bổ theo tiêu thức số lượng SP. Biết rằng SPA kết thúc 1000SP, SPB kết thúc 500SP.chi tiêu NVL trực tiếp phân bổ cho SPA là:
A. 40tr.
B. 50tr.
C. 80tr(đúng).
D. 70tr.
Câu 5. Công ty trích trước tiền công nghỉ phép cho người lao động trực tiếp sản xuất, kế toán ghi:
A. Nợ TK 622/ Có TK 335 (đúng).
B. Nợ TK 622/ Có TK 334.
C. Nợ TK 334/ Có TK 335.
D. Nợ TK 335 /Có TK 334.
Câu 6. Công ty đã trích trước tiền công nghỉ phép cho người lao động trực tiếp sản xuất SP nay thực tiễn nảy sinh, ghi:
A. Nợ TK 622/Có TK 335.
B. Nợ TK 335/ Có TK 622.
C. Nợ TK 334/ Có TK 335.
D. Nợ TK 335/ Có TK 334 (đúng).
Câu 7. trị giá phế liệu thu hồi ước lượng thu hồi từ sản xuất nhập kho ghi:
A. Nợ TK 152/ Có TK 627.
B. Nợ TK 152/ Có TK 154 (đúng).
C. Nợ TK 152/ Có TK 632.
D. Nợ TK152/ Có TK 811.
Câu 8. Tiền ăn giữa ca của người lao động trực tiếp sản xuất:
A. Nợ TK 622 (đúng).
B. Nợ TK 627.
C. Nợ TK 334.
D. Nợ TK 431.
Câu 9. Cuối kỳ, lúc tính được mức giá thực tiễn thành phẩm nhập kho, kế toán ghi:
A. Nợ TK 155/ Có TK 154.
B. Nợ TK 632/ Có TK 154.
C. Nợ TK 632/ Có TK 631.
D. câu a và c đều đúng (đúng)
Câu 10. Lúc hàng hóa A được luận bàn để lấy hàng hóa B cùng 1 trị giá (biết A khác B) thì việc luận bàn này được coi là:
A. 1 giao dịch tạo ra doanh thu (đúng).
B. 1 giao dịch ko tạo ra doanh thu.
C. 1 giao dịch tạo ra thu nhập khác.
D. Ko câu nào đúng.
Câu 11. Tại Cty TNHH Đại Đồng Tiến, trong kỳ Có nảy sinh doanh thu bán hàng, kế toán hạch toán vào:
A. Nick 5111.
B. Nick 5112 (đúng).
C. Nick 5113.
D. Nick 5114.
Câu 12. Tại Cty thương nghiệp du hý & chuyên chở, lúc Có nảy sinh doanh thu, kế toán hạch toán vào:
A. Nick 5111.
B. Nick 5112.
C. 5113 (đúng).
D. tất cả đều đúng.
Câu 13. Huê hồng thừa hưởng do bán hàng nhận ký gửi, kế toán đại lý ghi
A. Nick 511 (đúng).
B. Nick 711.
C. Nick 3387.
D. Nick 515.
Câu 14. Tại cty cổ phần Á Châu, sắm trái phiếu Có kỳ hạn 02 năm kế toán ghi nhận tiền lãi nhận trước vào:
A. Nick 511.
B. Nick 711.
C. Nick 3387 (đúng).
D. Nick 515.
Câu 15. Các chi tiêu liên can tới việc bán, thanh lý BĐS đầu cơ sẽ được ghi nhận vào:
A. Nick 811.
B. Nick 632 (đúng).
C. Nick 642.
D. Nick 635.
Câu 16. Vì 1 nguyên cớ khách quan, hiệp đồng cung ứng dịch vụ cho thuê BĐS đầu cơ ko được tiếp diễn tiến hành, kế toán hạch toán số tiền phải trả lại cho người mua vào:
A. Nợ TK 811.
B. Nợ TK 3387.
C. Nợ TK 531.
D. Nợ TK 3387/Nợ TK 531 (đúng).
Câu 17. Chiết khấu thương nghiệp đối với người bán là 1 khoản:
A. Khuyến mại vốn hàng bán.
B. Chi tiêu bán hàng.
C. Chi tiêu khác.
D. Giảm doanh thu (đúng).
Câu 18. Công ty bán hàng trả chậm, lãi trả chậm thừa hưởng hạch toán vào:
A. Doanh thu chưa tiến hành (đúng).
B. Doanh thu hoạt động vốn đầu tư.
C. Doanh thu khác.
D. Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ.
Câu 19. Khoản huê hồng chi cho đại lý, công ty hạch toán vào:
A. TK 811.
B. TK 642.
C. TK 641 (đúng).
D. TK 635.
Câu 20. Những chi tiêu nào sau đây ko được ghi nhận là khoản giảm doanh thu?
A. Thuế XK.
B. Thuế TTĐB.
C. Thuế GTGT khấu trừ (đúng).
D. Khuyến mại hàng bán.
Câu 21. Công ty thu Nợ người mua bằng tiền mặt, tổng số Nợ phải thu là 55tr, mà công ty cho người mua hưởng chiết khấu trả tiền là 3%/tổng Nợ kế toán lập định khoản:
A. Nợ 111:53.35tr, Nợ 521:1.65tr/Có 131:55tr.
B. Nợ 111:53.35tr, Nợ 635:1.65tr/Có 131:55tr (đúng).
C. Nợ 111:53.35tr, Nợ 811:1.65tr/Có 131:55tr.
D. Nợ 111:53.35tr, Nợ 515:1.65tr/Có 131:55tr.
Câu 22. Thu được tiền mặt do đại lý giao về khoản bán hàng bao gồm 3000sp, giá chưa thuế 50.000/sp. GTGT 10%.công ty đã trừ cho đại lý huê hồng bán hàng 3%/giá chưa thuế kế toán ghi:
A. Nợ 111:160.5tr, Nợ 641: 4.5tr/Có 511:150tr, Có 3331:15tr (đúng)
B. Nợ 111:160.5/Có 511:150tr, Có 3331:15t
C. Nợ 111:160.5tr, Nợ 635: 4.5tr/Có 511:150tr, Có 3331:15tr
D. Nợ 111:160.5tr, Nợ 811: 4.5tr/Có 511:150tr, Có 3331:15tr
Câu 23. Đại lý bán đúng giá, huê hồng thừa hưởng hạch toán vào:
A. TK 515.
B. TK 711.
C. TK 511 (đúng).
D. TK 641.
Câu 24. Công ty nhận gia công được ghi nhận là:
A. Toàn thể trị giá vật tư hàng hóa gia công.
B. Toàn thể phí gia công (đúng).
C. Là trị giá vật tư hàng hóa theo giá thị phần tại thời khắc gia công.
D. Là hàng hóa gần giống theo giá thị phần trừ trị giá SP thô nhận gia công.
Câu 25. Khoản hoàn nhập do lập chi tiêu ngừa thành phầm đối với công ty xây lắp hạch toán vào:
A. Có TK 641.
B. Có TK 642.
C. Có TK 515.
D. Có TK 711 (đúng).
Câu 26. lúc nhận hàng ký gửi căn cứ trị giá ghi trong hiệp đồng:
A. Nợ TK 156/Có TK 641.
B. Nợ TK 156/Có TK 3387.
C. Nợ TK 156/Có TK 131.
D. Nợ TK 003 (đúng).
Câu 27. Phản ảnh thuế Xk, TTĐB phải nộp, kế toán hạch toán:
A. Nợ TK 511/Có TK 3332, 3333 (đúng).
B. Nợ TK 711/Có TK 3332, 3333.
C. Nợ TK 3332, 3333/Có TK 642.
D. Nợ TK 641/Có TK 3332, 3333.
Câu 28. Nhận tiền tài người mua trả trước về hoạt động cho thuê BĐS đầu cơ cho nhiều kỳ, công ty thực hiện phân bổ kỳ trước hết, GTGT khấu trừ :
A. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331, Nợ TK 3387/Có TK 5113.
B. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 333, Nợ TK 3387/ Có TK 5117 (đúng).
C. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331, Nợ TK 3387/Có TK 5112.
D. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331, Nợ TK 3387/Có TK 515.
Câu 29. Nhận tiền tài người mua về cho thuê BĐS đầu cơ theo từng kỳ, GTGT khấu trừ :
A. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331, Nợ TK 3331, 3387/Có TK 5117.
B. Nợ TK 111, 112/Có TK 5117, 3331 (đúng).
C. Nợ TK 131/Có TK 5117, 3331, Nợ TK 111/Có TK 131.
D. Nợ TK 111, 112/Có TK 3387, 3331 , Nợ TK 3387/Có TK 515.
Câu 30. Chi tiêu Có liên can tới cho thuê BĐS đầu cơ ghi nhận vào:
A. TK 632 (đúng).
B. TK 641.
C. TK 642.
D. TK 811.
Câu 31: Xuất 1000Sp gửi đại lý, giá xuất kho 100.000đ/sp.Giá tiền chưa thuế qui định cho đại lý 150.000đ/sp.thuế GTGT 10%.huê hồng cho đại lý 5%/giá chưa thuế, kế toán ghi:
A. Nợ TK 632:100tr/Có TK 155:100tr, Nợ TK 111:157.5tr/Nợ TK 641: 7.5tr/Có 511:150tr, Có 3331:15tr.
B. Nợ 157:100tr/Có 155:100tr Nợ 111:157.5tr/Nợ TK641: 7.5tr/Có TK 511:150tr, Có TK 3331:15tr.
C. Nợ 157:100tr/Có 155:100tr (đúng).
D. Nợ 632:100tr/Có 155:100tr..
Câu 32. công ty xuất 1000Sp giá xuất kho 500.000đ/Sp, tầm giá 700.000đ/Sp.Góp vốn liên doanh.Sãn phẩm này được hội đồng liên doanh định giá là 450.000đ/sp, kế toán hạch toán:
A. Nợ 222:700tr/Có 155:700tr.
B. Nợ 222:500tr/Có 155:500tr.
C. Nợ 222:450tr, Nợ 811:250tr/Có 155:700tr.
D. Nợ 222:450tr, Nợ 811:50tr/Có 155:500tr (đúng).
Câu 33. Công ty là đại lý rót vốn mặt trả cho cty tiền bán hộ SP.sau lúc trừ đi hòa hồng thừa hưởng, kế toán ghi:
A. Nợ 3388/Có 511, Có 111 (đúng).
B. Nợ 641/Có 511, Có 3331, Có 111.
C. Nợ 3388/Có 641, Có 111.
D. Nợ 3388/Có 111.
Câu 34. Kiểm kê thành phẩm phát hiện thiếu, kế toán phản ảnh:
A. Nợ 411/Có 155.
B. Nợ 1381/Có 155 (đúng).
C. Nợ 511/Có 155.
D. Nợ 1381/Có 632.
Câu 35. Cuối niên độ kế toán , công ty Có số dư đầu kỳ 159:20tr.Trị giá thuần Có thể tiến hành được của hàng tồn kho bé hơn giá gốc 10tr.kế toán lập bút toán liên can tới ngừa khuyến mãi hàng tồn kho:
A. Nợ 632:10tr/Có 159:10tr.
B. Nợ 159:10tr/Có 632:10tr (đúng)..
C. Nợ 632: 20tr/Có 159: 20t.
D. Nợ 159: 20tr/Có 632:20tr.
Câu 36. Thu tiền vi phạm hiệp đồng của người mua bằng cách cấn trừ vào khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn là: 2.000.000đ, kế toán hạch toán:
A. Nợ 338:2.000.000/Có 711:2.000.000 (đúng).
B. Nợ 338:2.000.000/Có 511:2.000.000.
C. Nợ 144:2.000.000/Có 515:2.000.000.
D. Nợ 144:2.000.000/Có 711:2.000.000.
Câu 37. Khoản Nợ khó đòi xóa sổ nay đòi được, kế toán ghi nhận:
A.TK 511.
B. TK 515.
C. TK 711 (đúng).
D. TK 642.
Câu 38. Bán TSCĐ thu bằng TGNH, giá chưa thuế 40tr, thuế GTGT 10%:
A. Nợ 112:44tr/Có 711:40tr, Có 3331:4tr (đúng).
B. Nợ 112:44tr/Có 511:40tr, Có 3331:4tr.
C. Nợ 112:44tr/Có 515:40tr, Có 3331:4tr.
D. 03 câu đều đúng.
Câu 39. Công ty nhận khoản bồi hoàn từ cty bảo hiểm là 100tr.về khoản bảo hiểm hỏa thiến bằng TGNH, kế toán ghi:
A. Nợ TK 112:100tr/Có TK 711:100tr (đúng).
B. Nợ TK 112:100tr/Có TK 511:100tr.
C. Nợ TK 112:100tr/Có TK 515:100tr.
D. 03 câu đều sai.
Câu 40. công ty được tặng 1 lô đất giá trị 2 tỷ.chi tiêu công ty bỏ ra để bồi hoàn giải phóng mặt bằng lô đất này là 100tr.kế toán ghi:
A. Nợ TK 213:2 tỷ/Có TK 711:2 tỷ.
B. Nợ TK 213:2.1 tỷ/Có TK 711:2.1 tỷ (đúng).
C. Nợ TK 213:2 tỷ/Có TK 511:2 tỷ.
D. Nợ TK 213:2.1 tỷ/Có TK 511:2.1 tỷ.
Câu 41. 1 khoản doanh thu bán hàng chưa nhận được tiền giá trị 20tr(chưa GTGT 10%) bị bỏ sót trong năm trước, nay mới phát xuất hiện, kế toán hạch toán:
A. Nợ TK 131:22tr/Có TK 511:22tr.
B. Nợ TK 131:22tr/Có TK 511:20tr, Có TK 3331:2tr.
C. Nợ TK 131:22tr/Có TK 711:22tr.
D. Nợ TK 131:22tr/Có TK 711:20tr, Có TK 3331:2tr (đúng).
Câu 42. Chi bồi hoàn do vi phạm cam kết thân hàng cho người mua bằng TGNH 5tr.kế toán ghi:
A. Nợ TK 627:5tr/Có TK 112:5tr.
B. Nợ TK 642:5tr/Có TK 112:5tr.
C. Nợ TK 811:5tr/Có TK 112:5tr (đúng).
D. Nợ TK 635:5tr/Có TK 112:5tr.
Câu 43. Thuế TNDN hiện hành tạm nộp béo hơn số thuế phải nộp, kế toán ghi nhận vào:
A. 3334/Có 8211 (đúng).
B. Nợ 8211/Có 3334.
C. Nợ 3334/Có 421.
D. Nợ 421/Có 3334.
Câu 44. Trường hợp của cải thuế thu nhập hoãn lại nảy sinh trong năm bé hơn của cải thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận:
A. Nợ 421/Có 8212.
B. Nợ 243/Có 8212.
C. Nợ 8212/Có 243 (đúng).
D. Nợ 8212/Có 421.
Câu 45. Thuế thu nhập công ty hiện hành tạm nộp bé hơn số phải nộp, kế toán ghi nhận vào:
A. Nợ TK 3334/Có TK 821.
B. Nợ TK 8211/Có TK 3334 (đúng).
C. Nợ TK 3334/Có TK 421.
D. Nợ TK 421/Có TK 3334.
…………….
Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

Xem thêm  Phân tích bài thơ Đồng chí và nói lên cảm nghĩ của em New

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Bạn vừa xem nội dung Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán vốn đầu tư
. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

https://thptsoctrang.edu.vn/bang-chu-cai-tieng-han/ Cập nhật

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung