Chủ nghĩa xã hội là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội hay nhất

Chủ nghĩa xã hội là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội hay nhất

- in Tổng Hợp
78

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung hay nhất về Chủ nghĩa xã hội là gì? Ý kiến của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội
dưới đây nhé:

Chủ nghĩa xã hội là 1 hệ chính trị quá không xa lạ đối với tất cả người dân Việt Nam. Ngoài ra, không hề người nào cũng có những hiểu biết về vấn đề này. Hãy cùng mày mò xem Xã hội chủ tức là gì? nhé!

Mục lục

Chủ nghĩa xã hội là gì?

Chủ nghĩa xã hội (tiếng Đức: Sozialismus; tiếng Anh: Socialism; tiếng Nga: Социализм) là 1 trong 3 tinh thần hệ chính trị béo tạo nên trong thế kỷ 19 kế bên chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa thủ cựu. Ko có khái niệm rõ ràng về chủ nghĩa xã hội nhưng nó bao gồm 1 loạt các thiên hướng chính trị từ các phong trào chiến đấu chính trị và các đảng người lao động có ý thức cách mệnh, những người muốn lật đổ chủ nghĩa tư bản mau chóng và bằng bạo lực cho đến các dòng canh tân chấp thuận Thiết chế Đại nghị và dân chủ như chủ nghĩa xã hội dân chủ. Theo đấy, có sự phân biệt giữa những thiên hướng chủ nghĩa cộng sản, dân chủ xã hội và vô chính phủ. Những người theo chủ nghĩa xã hội thường nhấn mạnh trị giá căn bản như đồng đẳng, công bình và kết đoàn và đề cao mối quan hệ chặt chẽ giữa những phong trào xã hội và lý thuyết phê phán xã hội. Họ đeo đuổi tiêu chí tạo ra 1 trật tự xã hội hòa hợp và hướng tới công bình xã hội.

Trong lịch sử, tại nhiều non sông đã và đang còn đó những hệ thống chủ nghĩa xã hội nhà nước thường được gọi là nhà nước cộng sản như Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Đông Đức và Cuba…

Chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa Mác-Lênin không thể lỗi thời! | Tạp chí Tuyên giáo

Theo ý kiến của chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội là quá trình thấp của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa. Tổng hợp những luận điểm này mang tính dự đoán của C.Mác, Ph.Ăngghen về xã hội xã hội chủ nghĩa và ý kiến của V.I.Lênin từ thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô viết có thể thấy được những đặc thù thực chất của chủ nghĩa xã hội bao gồm:

 • Về tiêu chí, xã hội xã hội chủ tức là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều kiện để con người tăng trưởng toàn diện.

Tính nhân đạo, nhân bản của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trình bày thực chất ưu việt, ân cần bậc nhất tới con người. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng định: “Thay cho xã hội tư sản cũ, với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, sẽ hiện ra 1 liên hiệp, trong đấy sự tăng trưởng tự do của mỗi người là điều kiện cho sự tăng trưởng tự do của tất cả mọi người”. Chỉ tiêu của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đã phản ảnh tính nhân bản cao cả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Đây cũng chính là trị giá khoa học – thực tế vững bền của thuyết giáo Mác.

V.I.Lênin, từ thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô viết đã nêu rõ tiêu chí dài lâu nhưng những người cộng sản phải hướng đến: “thiết lập 1 xã hội cộng sản, phục vụ thỏa mãn nhu cầu của công nhân”. Ông cũng chỉ rõ: “Lúc mở đầu những cải tạo xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải đặt rõ cái mục tiêu nhưng những cải tạo xã hội chủ nghĩa đấy rút cục nhằm đến, chi tiết là thiết lập 1 xã hội cộng sản chủ nghĩa, 1 xã hội ko chỉ giảm thiểu ở việc tước đoạt các công xưởng, nhà máy, ruộng đất và tư liệu sản xuất, ko chỉ giảm thiểu ở việc kiểm kê, kiểm soát 1 cách chặt chẽ việc sản xuất và cung ứng thành phầm, nhưng còn đi xa hơn nữa, đi đến việc tiến hành nguyên lý: tuân theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Vì vậy cái tên gọi ““Đảng Cộng sản” là độc nhất vô nhị xác thực về mặt khoa học”.

 • Về kinh tế, xã hội xã hội chủ nghĩa phải dựa trên lực lượng sản xuất hành triển cao; cơ chế công hữu về tư liệu sản xuất chủ quản từng bước được xác lập; tổ chức điều hành có hiệu quả, năng suất lao động cao; cung ứng theo lao động là chủ quản.

Lúc phân tách mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra: sự còn đó của cơ chế chiếm hữu cá nhân tư bản chủ tức là lực cản béo nhất, kìm hãm sự tăng trưởng của tân tiến xã hội. Chính thành ra, cuộc cách mệnh cộng sản phải xoá bỏ cơ chế chiếm hữu cá nhân về tư liệu sản xuất. 2 ông đã khẳng định: “Đặc thù của chủ nghĩa xã hội không hề là xoá bỏ cơ chế sở hữu khái quát, nhưng là xoá bỏ cơ chế sở hữu tư sản”.

Cơ chế tư hữu tư sản bây giờ, lại là biểu lộ rốt cục và đầy đủ nhất của phương thức sản xuất và chiếm hữu thành phầm dựa trên những đối kháng giai cấp, trên cơ sở những người này bóc lột của những người kia. Theo ý nghĩa đấy, những người cộng sản có thể tóm lược lý luận của mình thành 1 luận điểm độc nhất vô nhị là: xoá bỏ cơ chế tư hữu. Xóa bỏ cơ chế tư hữu, xác lập từng bước cơ chế công hữu về tư liệu sản xuất chủ quản là thực chất ưu việt của xã hội xã hội chủ nghĩa. Ấy là cơ sở kinh tế để xây dựng 1 xã hội công bình, đồng đẳng, tân tiến, quan hệ tốt đẹp giữa người và người. Ngoài ra, đây là công đoạn gieo neo, phức tạp, dài lâu, chẳng thể tiến hành chóng vánh, ngay tức khắc được.

Theo Hồ Chí Minh, “Muốn cho chủ nghĩa cộng sản tiến hành được, cần thiết kỹ nghệ, nông nghiệp và tất cả mọi người đều được tăng trưởng hết bản lĩnh của mình. Ở nước chúng tôi những điều kiện đấy chưa có đủ”.

 • Về chính trị – xã hội, xã hội xã hội chủ tức là 1 xã hội dân chủ, Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa mang thực chất của giai cấp người lao động vừa mang tính dân chúng phổ quát. Xã hội xã hội chủ tức là 1 cơ chế dân chủ, quyền lực cao nhất thuộc về dân chúng. Thực chất giai cấp người lao động của Nhà nước trình bày trước nhất nó là 1 phương tiện để bảo vệ ích lợi của giai cấp người lao động. Song ích lợi của giai cấp người lao động về căn bản là hợp nhất với ích lợi của dân chúng lao động, cho nên, Nhà nước xã hội chủ nghĩa còn mang tính dân chúng phổ quát.
 • Về văn hóa – tư tưởng, trong xã hội xã hội chủ nghĩa phải có nền văn hoá tăng trưởng cao; kế thừa và phát huy những trị giá của văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá của loài người. Trong các cơ chế dựa trên cơ chế chiếm hữu cá nhân sẽ dẫn tới hiện trạng tha hóa con người, tha hoá của công nhân. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, con người có đầy đủ điều kiện tiến từ “vương quốc thế tất” sang “vương quốc tự do”. Tăng trưởng văn hoá, tăng lên chất lượng nguồn nhân công, tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho công nhân biến thành 1 nhiệm vụ cần kíp và có ý nghĩa đột phá để xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • Về quan hệ dân tộc, xã hội xã hội chủ tức là 1 xã hội đảm bảo công bình, đồng đẳng, kết đoàn giữa các dân tộc. Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác và Ph.Ăngghen đã nêu luận điểm trị giá: xoá bỏ hiện trạng người bóc lột người thì hiện trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng sẽ bị xoá bỏ. V.I.Lênin đã bổ sung, tăng trưởng những ý kiến của C.Mác, Ph.Ăngghen về quan hệ giữa các dân tộc trong điều kiện mới, cùng lúc đi sâu khắc phục những vấn đề về “dân tộc thuộc địa”, các “dân tộc bị áp bức” trên toàn cầu, khuyến khích các phong trào giành độc lập, chủ quyền gắn với cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc.
 • Về quan hệ quốc tế, quan hệ giữa dân tộc và quốc tế được khắc phục trên cơ sở liên kết chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp người lao động. C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đều hợp nhất trong luận điểm: chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội là có thuộc tính quốc tế. Chủ nghĩa yêu nước phải liên kết với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp người lao động trong các phong trào cách mệnh, hướng tới chủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin khẳng định: “Ko có sự quyết tâm tình nguyện tiến đến sự liên minh và sự hợp nhất của giai cấp vô sản, rồi sau nữa, của toàn bộ dân chúng cần lao thuộc tất cả quốc gia và các dân tộc trên toàn toàn cầu, thì chẳng thể thắng lợi hoàn toàn chủ nghĩa tư bản được”.
Xem thêm  Instagram ra mắt tính năng chụp ảnh ma quái dịp Halloween hay nhất

Tuyến đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội là gì và vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? | VIETNAM GLOBAL NETWORK

Tuyến đường đi lên chủ nghĩa xã hội là những giải pháp, tiến trình, lực lượng, động lực… để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Về tiến trình, tiến hành 2 bước của cách mệnh xã hội chủ nghĩa. Bước thứ nhất, giai cấp người lao động giành lấy chính quyền bằng nhiều giải pháp: bạo lực cách mệnh là quy luật bình thường; giải pháp hòa bình là “hiếm và quý”. Bước thứ 2 , xây dựng chủ nghĩa xã hội, bao gồm: cải tạo và xây dựng hạ tầng cho chủ nghĩa xã hội (về kinh tế, chính trị, xã hội, con người…).

Chủ nghĩa Mác – Lênin cũng đã phác thảo những nét cơ bản như sau:

 • 1 là, thực hiện cách mệnh xã hội chủ nghĩa nhằm tạo ra hạ tầng – kỹ thuật và đời sống ý thức của chủ nghĩa xã hội.
 • 2 là, xác định rõ bản chất, nội dung, nhiệm vụ của thời đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Lúc luận giải về qui luật tăng trưởng lịch sử – thiên nhiên của xã hội nhân loại trải qua các hình thái kinh tế – xã hội, C.Mác dự đoán về sự có mặt trên thị trường của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa và xác định tính thế tất của thời đoạn quá độ lên chủ nghĩa cộng sản, bản chất là “thời đoạn quá độ chính trị“, nhà nước là nhà nước chuyên chính vô sản.
 • 3 là, ko dừng mở mang dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa, dựa trên nền móng là liên minh công – nông và các phân khúc lao động khác dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản. Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nguyên lý cao nhất của chuyên chính vô sản là liên minh công – nông. Mặt khác từ thực tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga, V.I.Lênin còn đề cao vai trò của phân khúc trí thức, mở mang liên minh công – nông thành liên minh công – nông với các phân khúc lao động khác, nhất là với trí thức dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản.
 • 4 là, đi lên chủ nghĩa xã hội cần kế thừa những trị giá quý báu trong thời đoạn tư bản chủ nghĩa và của loài người. Lênin khẳng định: “phải tiếp nhận toàn thể khoa học, kỹ thuật, tất cả những tri thức, tất cả nghệ thuật” và kế thừa “mọi thành quả của khoa học kỹ thuật của nhân loại”, coi đấy là những “viên gạch”, những “nguyên liệu” quí báu nhưng những người cộng sản phải biết sử dụng nó vào công đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • Năm là, trục đường đi lên chủ nghĩa xã hội vừa có tính bình thường vừa mang nét đặc biệt, các dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội ko hoàn toàn giống nhau nhưng mang theo đặc điểm của mình. Dù rằng khẳng định tính bình thường trong tiến trình tăng trưởng chung của xã hội nhân loại và tính hợp nhất trong tiêu chí chung là chủ nghĩa xã hội, nhưng mà chủ nghĩa Mác – Lênin cũng khẳng định trục đường đi lên chủ nghĩa xã hội là rất nhiều chủng loại và mang tính đặc biệt của mỗi nước. Ko nhận thức rõ vấn đề này thì việc rập khuôn máy móc trong công đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước là khó tránh khỏi.
 • 6 là, vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản – yếu tố quyết định thành công của trục đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ vai trò chỉ huy của những người cộng sản đối với cuộc cách mệnh người lao động – cuộc cách mệnh xã hội chủ nghĩa. V.I.Lênin khẳng định Đảng cộng sản là yếu tố quyết định chiến thắng trong cuộc chiến đấu chống giai cấp tư sản, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chỉ có Đảng Cộng sản, nếu nó thực thụ là đội đi đầu của giai cấp cách mệnh, nếu nó bao gồm những đại biểu ưu tú nhất của giai cấp đấy, nếu nó gồm tất cả những chiến sĩ cộng sản hoàn toàn có tinh thần và trung thành, có học thức và được tôi rèn bằng kinh nghiệm chiến đấu cách mệnh dai sức, nếu nó biết gắn liền với toàn thể cuộc sống của giai cấp mình và phê duyệt giai cấp đấy, gắn với tất cả dân chúng bị bóc lột, và biết khiến cho giai cấp và dân chúng đấy tin cậy hoàn toàn vào mình – chỉ có 1 đảng tương tự mới có thể chỉ huy được giai cấp vô sản, trong cuộc chiến đấu rốt cục, cương quyết nhất, mạnh tay chống lại tất cả mọi thần thế của chủ nghĩa tư bản.

Về bối cảnh, động lực, lực lượng của cách mệnh xã hội chủ nghĩa:

 • Bối cảnh là thời đoạn quá độ với đặc điểm “đan xen”, phức tạp, gieo neo, dài lâu…
 • Động lực: ích lợi giai cấp, ích lợi  dân tộc, ích lợi tư nhân hài hòa ích lợi cộng đồng; khoa học và kỹ thuật…
 • Lực lượng: giai cấp người lao động và các giai tầng lao động
 • Giải pháp kinh tế: “Cộng với việc xã hội chiếm giữ các dụng cụ xã hội, nền sản xuất hàng hóa bị loại trừ, và do đấy, cả sự cai trị của thành phầm đối với người sản xuất.” (Ph.Angghen)

Video về Chủ nghĩa xã hội

******************

Tương tự, Chủ nghĩa xã hội là gì? Đã được chúng tôi giải đáp cụ thể trong mục trước tiên của bài viết. Kế bên đấy, chúng tôi cũng đã phân tách 1 số điểm quan trọng trong trục đường đi lên chủ nghĩa xã hội thực tế. Chúng tôi mong rằng với những nội dung đã thể hiện sẽ giúp ích được quý độc giả.

Đăng bởi: muonmau.vn

Phân mục: Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là ăn gian!
Nguồn san sẻ: Trường muonmau.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Trên đây là nội dung về Chủ nghĩa xã hội là gì? Ý kiến của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội
được nhiều bạn tìm đọc hiện tại. Chúc bạn thu được nhiều tri thức quý báu qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Từ khóa kiếm tìm: Chủ nghĩa xã hội là gì? Ý kiến của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội

Thông tin khác

+

Chủ nghĩa xã hội là gì? Ý kiến của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội

#Chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì #Quan #điểm #của #chủ #nghĩa #MácLênin #về #chủ #nghĩa #xã #hội

Xem thêm  Tsundere là gì? Top 10 nhân vật tsundere được yêu thích nhất trong anime Cập nhật

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Chủ nghĩa xã hội là 1 hệ chính trị quá không xa lạ đối với tất cả người dân Việt Nam. Ngoài ra, không hề người nào cũng có những hiểu biết về vấn đề này. Hãy cùng mày mò xem Xã hội chủ tức là gì? nhé!
Nội dung

Related Articles

Hóa học 9 Bài 56: Ôn tập cuối năm – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 56

1 ngày ago

Hóa học 9 Bài 55: Thực hành: Thuộc tính của gluxit – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 55

1 ngày ago

Hóa học 9 Bài 54: Polime – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 54

1 ngày ago

Hóa học 9 Bài 53: Protein – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 53

1 ngày ago

1 Chủ nghĩa xã hội là gì?2 Chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội3 Tuyến đường đi lên chủ nghĩa xã hội4 Video về Chủ nghĩa xã hội
Chủ nghĩa xã hội là gì?

Chủ nghĩa xã hội (tiếng Đức: Sozialismus; tiếng Anh: Socialism; tiếng Nga: Социализм) là 1 trong 3 tinh thần hệ chính trị béo tạo nên trong thế kỷ 19 kế bên chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa thủ cựu. Ko có khái niệm rõ ràng về chủ nghĩa xã hội nhưng nó bao gồm 1 loạt các thiên hướng chính trị từ các phong trào chiến đấu chính trị và các đảng người lao động có ý thức cách mệnh, những người muốn lật đổ chủ nghĩa tư bản mau chóng và bằng bạo lực cho đến các dòng canh tân chấp thuận Thiết chế Đại nghị và dân chủ như chủ nghĩa xã hội dân chủ. Theo đấy, có sự phân biệt giữa những thiên hướng chủ nghĩa cộng sản, dân chủ xã hội và vô chính phủ. Những người theo chủ nghĩa xã hội thường nhấn mạnh trị giá căn bản như đồng đẳng, công bình và kết đoàn và đề cao mối quan hệ chặt chẽ giữa những phong trào xã hội và lý thuyết phê phán xã hội. Họ đeo đuổi tiêu chí tạo ra 1 trật tự xã hội hòa hợp và hướng tới công bình xã hội.
Trong lịch sử, tại nhiều non sông đã và đang còn đó những hệ thống chủ nghĩa xã hội nhà nước thường được gọi là nhà nước cộng sản như Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Đông Đức và Cuba…

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội

Theo ý kiến của chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội là quá trình thấp của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa. Tổng hợp những luận điểm này mang tính dự đoán của C.Mác, Ph.Ăngghen về xã hội xã hội chủ nghĩa và ý kiến của V.I.Lênin từ thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô viết có thể thấy được những đặc thù thực chất của chủ nghĩa xã hội bao gồm:

Về tiêu chí, xã hội xã hội chủ tức là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều kiện để con người tăng trưởng toàn diện.

Tính nhân đạo, nhân bản của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trình bày thực chất ưu việt, ân cần bậc nhất tới con người. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng định: “Thay cho xã hội tư sản cũ, với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, sẽ hiện ra 1 liên hiệp, trong đấy sự tăng trưởng tự do của mỗi người là điều kiện cho sự tăng trưởng tự do của tất cả mọi người”. Chỉ tiêu của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đã phản ảnh tính nhân bản cao cả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Đây cũng chính là trị giá khoa học – thực tế vững bền của thuyết giáo Mác.
V.I.Lênin, từ thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô viết đã nêu rõ tiêu chí dài lâu nhưng những người cộng sản phải hướng đến: “thiết lập 1 xã hội cộng sản, phục vụ thỏa mãn nhu cầu của công nhân”. Ông cũng chỉ rõ: “Lúc mở đầu những cải tạo xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải đặt rõ cái mục tiêu nhưng những cải tạo xã hội chủ nghĩa đấy rút cục nhằm đến, chi tiết là thiết lập 1 xã hội cộng sản chủ nghĩa, 1 xã hội ko chỉ giảm thiểu ở việc tước đoạt các công xưởng, nhà máy, ruộng đất và tư liệu sản xuất, ko chỉ giảm thiểu ở việc kiểm kê, kiểm soát 1 cách chặt chẽ việc sản xuất và cung ứng thành phầm, nhưng còn đi xa hơn nữa, đi đến việc tiến hành nguyên lý: tuân theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Vì vậy cái tên gọi ““Đảng Cộng sản” là độc nhất vô nhị xác thực về mặt khoa học”.

Về kinh tế, xã hội xã hội chủ nghĩa phải dựa trên lực lượng sản xuất hành triển cao; cơ chế công hữu về tư liệu sản xuất chủ quản từng bước được xác lập; tổ chức điều hành có hiệu quả, năng suất lao động cao; cung ứng theo lao động là chủ quản.

Lúc phân tách mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra: sự còn đó của cơ chế chiếm hữu cá nhân tư bản chủ tức là lực cản béo nhất, kìm hãm sự tăng trưởng của tân tiến xã hội. Chính thành ra, cuộc cách mệnh cộng sản phải xoá bỏ cơ chế chiếm hữu cá nhân về tư liệu sản xuất. 2 ông đã khẳng định: “Đặc thù của chủ nghĩa xã hội không hề là xoá bỏ cơ chế sở hữu khái quát, nhưng là xoá bỏ cơ chế sở hữu tư sản”.
Cơ chế tư hữu tư sản bây giờ, lại là biểu lộ rốt cục và đầy đủ nhất của phương thức sản xuất và chiếm hữu thành phầm dựa trên những đối kháng giai cấp, trên cơ sở những người này bóc lột của những người kia. Theo ý nghĩa đấy, những người cộng sản có thể tóm lược lý luận của mình thành 1 luận điểm độc nhất vô nhị là: xoá bỏ cơ chế tư hữu. Xóa bỏ cơ chế tư hữu, xác lập từng bước cơ chế công hữu về tư liệu sản xuất chủ quản là thực chất ưu việt của xã hội xã hội chủ nghĩa. Ấy là cơ sở kinh tế để xây dựng 1 xã hội công bình, đồng đẳng, tân tiến, quan hệ tốt đẹp giữa người và người. Ngoài ra, đây là công đoạn gieo neo, phức tạp, dài lâu, chẳng thể tiến hành chóng vánh, ngay tức khắc được.
Theo Hồ Chí Minh, “Muốn cho chủ nghĩa cộng sản tiến hành được, cần thiết kỹ nghệ, nông nghiệp và tất cả mọi người đều được tăng trưởng hết bản lĩnh của mình. Ở nước chúng tôi những điều kiện đấy chưa có đủ”.

Về chính trị – xã hội, xã hội xã hội chủ tức là 1 xã hội dân chủ, Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa mang thực chất của giai cấp người lao động vừa mang tính dân chúng phổ quát. Xã hội xã hội chủ tức là 1 cơ chế dân chủ, quyền lực cao nhất thuộc về dân chúng. Thực chất giai cấp người lao động của Nhà nước trình bày trước nhất nó là 1 phương tiện để bảo vệ ích lợi của giai cấp người lao động. Song ích lợi của giai cấp người lao động về căn bản là hợp nhất với ích lợi của dân chúng lao động, cho nên, Nhà nước xã hội chủ nghĩa còn mang tính dân chúng phổ quát.

Về văn hóa – tư tưởng, trong xã hội xã hội chủ nghĩa phải có nền văn hoá tăng trưởng cao; kế thừa và phát huy những trị giá của văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá của loài người. Trong các cơ chế dựa trên cơ chế chiếm hữu cá nhân sẽ dẫn tới hiện trạng tha hóa con người, tha hoá của công nhân. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, con người có đầy đủ điều kiện tiến từ “vương quốc thế tất” sang “vương quốc tự do”. Tăng trưởng văn hoá, tăng lên chất lượng nguồn nhân công, tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho công nhân biến thành 1 nhiệm vụ cần kíp và có ý nghĩa đột phá để xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Về quan hệ dân tộc, xã hội xã hội chủ tức là 1 xã hội đảm bảo công bình, đồng đẳng, kết đoàn giữa các dân tộc. Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác và Ph.Ăngghen đã nêu luận điểm trị giá: xoá bỏ hiện trạng người bóc lột người thì hiện trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng sẽ bị xoá bỏ. V.I.Lênin đã bổ sung, tăng trưởng những ý kiến của C.Mác, Ph.Ăngghen về quan hệ giữa các dân tộc trong điều kiện mới, cùng lúc đi sâu khắc phục những vấn đề về “dân tộc thuộc địa”, các “dân tộc bị áp bức” trên toàn cầu, khuyến khích các phong trào giành độc lập, chủ quyền gắn với cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc.
Về quan hệ quốc tế, quan hệ giữa dân tộc và quốc tế được khắc phục trên cơ sở liên kết chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp người lao động. C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đều hợp nhất trong luận điểm: chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội là có thuộc tính quốc tế. Chủ nghĩa yêu nước phải liên kết với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp người lao động trong các phong trào cách mệnh, hướng tới chủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin khẳng định: “Ko có sự quyết tâm tình nguyện tiến đến sự liên minh và sự hợp nhất của giai cấp vô sản, rồi sau nữa, của toàn bộ dân chúng cần lao thuộc tất cả quốc gia và các dân tộc trên toàn toàn cầu, thì chẳng thể thắng lợi hoàn toàn chủ nghĩa tư bản được”.

Xem thêm  Hoàng Hường là ai? Chủ nha khoa Hoàng Hường là ai? Cập nhật

Tuyến đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Tuyến đường đi lên chủ nghĩa xã hội là những giải pháp, tiến trình, lực lượng, động lực… để xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Về tiến trình, tiến hành 2 bước của cách mệnh xã hội chủ nghĩa. Bước thứ nhất, giai cấp người lao động giành lấy chính quyền bằng nhiều giải pháp: bạo lực cách mệnh là quy luật bình thường; giải pháp hòa bình là “hiếm và quý”. Bước thứ 2 , xây dựng chủ nghĩa xã hội, bao gồm: cải tạo và xây dựng hạ tầng cho chủ nghĩa xã hội (về kinh tế, chính trị, xã hội, con người…).
Chủ nghĩa Mác – Lênin cũng đã phác thảo những nét cơ bản như sau:

1 là, thực hiện cách mệnh xã hội chủ nghĩa nhằm tạo ra hạ tầng – kỹ thuật và đời sống ý thức của chủ nghĩa xã hội.
2 là, xác định rõ bản chất, nội dung, nhiệm vụ của thời đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Lúc luận giải về qui luật tăng trưởng lịch sử – thiên nhiên của xã hội nhân loại trải qua các hình thái kinh tế – xã hội, C.Mác dự đoán về sự có mặt trên thị trường của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa và xác định tính thế tất của thời đoạn quá độ lên chủ nghĩa cộng sản, bản chất là “thời đoạn quá độ chính trị“, nhà nước là nhà nước chuyên chính vô sản.
3 là, ko dừng mở mang dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa, dựa trên nền móng là liên minh công – nông và các phân khúc lao động khác dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản. Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nguyên lý cao nhất của chuyên chính vô sản là liên minh công – nông. Mặt khác từ thực tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga, V.I.Lênin còn đề cao vai trò của phân khúc trí thức, mở mang liên minh công – nông thành liên minh công – nông với các phân khúc lao động khác, nhất là với trí thức dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản.
4 là, đi lên chủ nghĩa xã hội cần kế thừa những trị giá quý báu trong thời đoạn tư bản chủ nghĩa và của loài người. Lênin khẳng định: “phải tiếp nhận toàn thể khoa học, kỹ thuật, tất cả những tri thức, tất cả nghệ thuật” và kế thừa “mọi thành quả của khoa học kỹ thuật của nhân loại”, coi đấy là những “viên gạch”, những “nguyên liệu” quí báu nhưng những người cộng sản phải biết sử dụng nó vào công đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Năm là, trục đường đi lên chủ nghĩa xã hội vừa có tính bình thường vừa mang nét đặc biệt, các dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội ko hoàn toàn giống nhau nhưng mang theo đặc điểm của mình. Dù rằng khẳng định tính bình thường trong tiến trình tăng trưởng chung của xã hội nhân loại và tính hợp nhất trong tiêu chí chung là chủ nghĩa xã hội, nhưng mà chủ nghĩa Mác – Lênin cũng khẳng định trục đường đi lên chủ nghĩa xã hội là rất nhiều chủng loại và mang tính đặc biệt của mỗi nước. Ko nhận thức rõ vấn đề này thì việc rập khuôn máy móc trong công đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước là khó tránh khỏi.
6 là, vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản – yếu tố quyết định thành công của trục đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ vai trò chỉ huy của những người cộng sản đối với cuộc cách mệnh người lao động – cuộc cách mệnh xã hội chủ nghĩa. V.I.Lênin khẳng định Đảng cộng sản là yếu tố quyết định chiến thắng trong cuộc chiến đấu chống giai cấp tư sản, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chỉ có Đảng Cộng sản, nếu nó thực thụ là đội đi đầu của giai cấp cách mệnh, nếu nó bao gồm những đại biểu ưu tú nhất của giai cấp đấy, nếu nó gồm tất cả những chiến sĩ cộng sản hoàn toàn có tinh thần và trung thành, có học thức và được tôi rèn bằng kinh nghiệm chiến đấu cách mệnh dai sức, nếu nó biết gắn liền với toàn thể cuộc sống của giai cấp mình và phê duyệt giai cấp đấy, gắn với tất cả dân chúng bị bóc lột, và biết khiến cho giai cấp và dân chúng đấy tin cậy hoàn toàn vào mình – chỉ có 1 đảng tương tự mới có thể chỉ huy được giai cấp vô sản, trong cuộc chiến đấu rốt cục, cương quyết nhất, mạnh tay chống lại tất cả mọi thần thế của chủ nghĩa tư bản.

Về bối cảnh, động lực, lực lượng của cách mệnh xã hội chủ nghĩa:

Bối cảnh là thời đoạn quá độ với đặc điểm “đan xen”, phức tạp, gieo neo, dài lâu…
Động lực: ích lợi giai cấp, ích lợi  dân tộc, ích lợi tư nhân hài hòa ích lợi cộng đồng; khoa học và kỹ thuật…
Lực lượng: giai cấp người lao động và các giai tầng lao động
Giải pháp kinh tế: “Cộng với việc xã hội chiếm giữ các dụng cụ xã hội, nền sản xuất hàng hóa bị loại trừ, và do đấy, cả sự cai trị của thành phầm đối với người sản xuất.” (Ph.Angghen)

Video về Chủ nghĩa xã hội

******************
Tương tự, Chủ nghĩa xã hội là gì? Đã được chúng tôi giải đáp cụ thể trong mục trước tiên của bài viết. Kế bên đấy, chúng tôi cũng đã phân tách 1 số điểm quan trọng trong trục đường đi lên chủ nghĩa xã hội thực tế. Chúng tôi mong rằng với những nội dung đã thể hiện sẽ giúp ích được quý độc giả.
Đăng bởi: muonmau.vn
Phân mục: Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là ăn gian!
Nguồn san sẻ: Trường muonmau.vn (thptsoctrang.edu.vn)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Bạn vừa xem nội dung Chủ nghĩa xã hội là gì? Ý kiến của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội
. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

Emi Fukukado là ai? hay nhất

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung