Điểm mới về quản lý, sử dụng đất lúa từ năm 2023 cần biết

Điểm mới về quản lý, sử dụng đất lúa từ năm 2023 cần biết

- in Bất Động Sản
60

Theo đấy, Thông tư 02 sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng kinh phí cung cấp như sau:

UBND các đơn vị quản lý sử dụng kinh phí do cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước nộp và nguồn kinh phí cung cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 35 của Chính phủ về điều hành, sử dụng đất trồng lúa để tiến hành bảo vệ, tăng trưởng đất trồng lúa.

Tùy thuộc vào điều kiện chi tiết, địa phương sẽ quyết định tiến hành cung cấp cho người trồng lúa sử dụng ko thấp hơn 50% kinh phí dùng cung cấp cho người trồng lúa để vận dụng giống mới, văn minh kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; cung cấp kết hợp sản xuất, tiêu thụ thành phầm.

Phần kinh phí còn lại để tiến hành các việc: Phân tách chất lượng hóa, lý tỉnh của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có giải pháp cải tạo thích hợp: Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chỉ trình cấp có thẩm quyền quyết định;

Cải tạo tăng lên chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa trong từng giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê chuẩn của địa phương, chất lượng đất chuyên trồng lúa nước trên khu vực và điều kiện thực tiễn của địa phương, UBND cấp tỉnh chỉ huy UBND cấp huyện lập phương án cải tạo tăng lên chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại cho cả giai đoạn và từng năm, gửi Sở Nông nghiệp và Tăng trưởng nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh phê chuẩn. Căn cứ phương án cải tạo tăng lên chất lượng đất trồng lúa được duyệt và định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi cải tạo tăng lên chất lượng đất trồng lúa (tăng độ dày tầng canh tác; tôn cao đất trồng lúa trũng, thấp; tăng độ phẳng phiu mặt ruộng; thau chua, rửa mặn đối với đất nhiễm phèn, mặn và các giải pháp cải tạo đất khác) trình cấp có thẩm quyền quyết định để làm cơ sở tiến hành.

Xem thêm  Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội

Đầu cơ xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở vật chất nông nghiệp, nông thôn trên khu vực xã, trong đấy dành đầu tiên đầu cơ hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa.

Khai phá, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: Mức chi theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 35 của Chính phủ về điều hành, sử dụng đất trồng lúa.”

Cùng lúc, Thông tư 02 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về lập dự toán.

Theo đấy, hàng năm, căn cứ vào kế hoạch chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp trên khu vực để xác định nguồn kinh phí phải nộp của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cung cấp sản xuất lúa trong dự toán chi hợp lý ngân sách địa phương, Sở Nguồn vốn chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Tăng trưởng nông thôn, Sở Khoáng sản và Môi trường và cơ quan có liên can xây dựng dự toán chi đầu cơ tăng trưởng, chi thường xuyên để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu cơ công và các văn bản quy phạm luật pháp có liên can để tiến hành bảo vệ, tăng trưởng đất trồng lúa theo các nội dung chi tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP”.

Xem thêm  Viva Plaza: Kế hoạch mở bán hấp dẫn trong bối cảnh nguồn cung quận 7 ngày càng hạn hẹp

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 20/02/2023.

Nguồn: cafeF.vn

You may also like

Quy định về định giá đất: Có gỡ vướng được cả nghìn dự án?

Khó tiến hành Ông Cường cho rằng, việc