Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.31c 2022

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.31c 2022

- in Game
173

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung hay nhất về Dota 2: Cụ thể bản cập nhật 7.31c dưới đây nhé:

Dota 2 đã cho ra mắt bản cập nhật mới 7.31c biên tập về tướng và trang bị để thăng bằng game. Hãy cùng mày mò cụ thể về bản cập nhật mới nhất này trong bài viết dưới đây.

Tải Dota 2

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push()

Dota 2: Cụ thể bản cập nhật 7.31c

Cập nhật về quái rừng

HARPY SCOUT

 • Take Off manacost mỗi giây tăng từ 2.5% -> 4%
 • Vision giảm từ 1800/1800 -> 1200/800

DARK TROLL SUMMONER

 • Raise Dead cooldown tăng từ 18 -> 20
 • Raise Dead duration giảm từ 40 -> 35

SKELETON WARRIOR

 • Armor giảm từ 1 -> 0

Cập nhật về trang bị

DESOLATOR

 • Soul Stealer max stacks giảm từ 25 -> 20

EYE OF SKADI

 • Hiệu ứng slow Movement/Attack Speed với melee heroes chỉnh sửa từ 25%/25 thành 20%/30
 • Hiệu ứng slow Movement/Attack Speed với ranged heroes chỉnh sửa từ 50%/50 thành 40%/60

SPIRIT VESSEL

 • Recipe cost tăng từ 1000 -> 1100

SATANIC

 • Damage bonus giảm từ 45 -> 38

URN OF SHADOWS

 • Recipe cost tăng từ 335 -> 375

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push()

VLADMIR’S OFFERING

 • Recipe cost giảm từ 400 -> 250

HELM OF THE OVERLORD

 • Bonus lifesteal tăng từ 15% -> 18%
 • Mana regen tăng từ 1.75 -> 2

WRAITH PACT

 • Vladmirs Aura radius tăng từ 900 -> 1200
 • Wraith Reprisal Damage Reduction tăng từ 25% -> 30%
 • Wraith Reprisal DPS tăng từ 25 -> 30
 • Cast Wraith Reprisal sẽ làm mất các Totem đã cắm ra trước đấy (ko stack được)
 • Bonus lifesteal tăng từ 15% -> 18%
 • Mana regen tăng từ 1.75 -> 2

Cập nhật về tướng

ARC WARDEN

 • Base damage tăng từ 47-57 -> 51-57

AXE

 • Base Health regeneration giảm từ 2.75 -> 2.5

BERSERKER’S CALL

 • Bonus Armor giảm từ 30 -> 25

BANE

 • FIEND’S GRIP: Max Channel time giảm từ 6 -> 5/5.5/6s

BLOODSEEKER

 • BLOOD MIST: Shard damage lên bản thân chuyển từ Pure sang Magical. Shard damage mập enemies tăng từ 5% -> 7%. Shard cooldown giảm từ 4s -> 3s

BROODMOTHER

 • SPIN WEB: Mana Cost giảm từ 50 -> 40

CHAOS KNIGHT

 • CHAOS BOLT: Shard bonus range giảm từ 300 -> 150.

CHAOS STRIKE

 • Ko còn Bonus Damage lúc đánh lên Creep được điều khiển bởi Hero và Roshan

CHEN

 • Base Movement Speed tăng từ 300 -> 305

HAND OF GOD

 • Cooldown giảm từ 160/140/120 -> 150/130/110

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push()

CRYSTAL MAIDEN

 • FREEZING FIELD: Explosion damage radius tăng từ 300 -> 320. Move Speed slow tăng từ 30% -> 40%. Cooldown giảm từ 110/100/90 -> 90

DEATH PROPHET

 • SPIRIT SIPHONL: Shard fear duration giảm từ 2s -> 1.5s. Base health drain per second giảm từ 16 -> 10/12/14/16.

EXORCISM

 • Chỉ còn gây 50% Damage lên công trình

DISRUPTOR

 • THUNDER STRIKE: Mana cost giảm từ 130/140/150/160 -> 125/130/135/140

DRAGON KNIGHT

 • FIREBALL: Shard Damage Per Second giảm từ 80 -> 75

EARTHSHAKER

 • FISSURE: Mana Cost giảm từ 125/140/155/170 -> 120/130/140/150

EMBER SPIRIT

 • SLEIGHT OF FIST: Damage giảm từ 60/90/120/150 -> 45/80/115/150

ENCHANTRESS

 • ENCHANT: Giờ chỉ có thể thu phục Creep dựa theo Màn chơi của skill 4/5/6/6

ENIGMA

 • Eidolon magic resistance tăng từ 50% -> 60%
 • Eidolon bounty giảm từ 20-26 -> 18-24
 • Eidolon Experienced giảm từ 12 -> 10

HUSKAR

 • BERSERKER’S BLOOD: Strength as max health regeneration bonus giảm từ 20%/40%/60%/80% mập 16%/34%/52%/70%

KEEPER OF THE LIGHT

 • Base movement speed giảm từ 330 -> 320
 • CHAKRA MAGIC: Mana restored giảm từ 100/180/260/340 -> 80/160/240/320
 • BLINDING LIGHT: Knockback duration giảm từ 0.8s -> 0.6s

LYCAN

 • Base Attack Speed tăng từ 100 -> 110
 • Summon Wolved Shard Lane Wolf tăng Damage từ 35-38 -> 38-40

SUMMON WOLVES

 • Tăng Damage từ 17-20/23-26/29-32/35-38 -> 20-23/26-29/32-34/38-40

MEDUSA

 • SPLIT SHOT: Damage giảm từ 50/60/70/80% -> 45/55/65/75%

STONE GAZE

 • Mana cost tăng từ 100 -> 150

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push()

NECROPHOS

 • REAPER’S SCYTHE: Permanent health regeneration giảm từ 3/6/9 -> 2/4/6
 • DEATH SEEKER: Cooldown tăng từ 14 lên 16. Manacost tăng từ 100 -> 125

DEATH PULSE

 • Heal giảm từ 60/85/110/135 -> 55/80/105/130

NYX ASSASSIN

 • IMPALE: Mana Cost giảm từ 105/120/135/150 -> 100/110/120/130. Spike radius tăng từ 125 -> 140

OMNIKNIGHT

 • HEAVENLY GRACE: Mana Cost tăng từ 80/90/100/110 -> 95/105/115/125

PHOENIX

 • ICARUS DIVE: Damage per second tăng từ 10/30/50/70 -> 15/35/55/75

PRIMAL BEAST

 • ONSLAUGHT: Có thể nghe thấy tiếng gầm lúc sử dụng skill ngay cả lúc đứng trong Fog of War. Move speed slow per stack giảm từ 10% -> 8%. Damage threshold tăng từ 35 -> 50
 • TRAMPLE: Base damage giảm từ 20/35/50/65 -> 12/28/44/60. Attack Damage Percentage giảm từ 40% -> 35%
 • ROCK THROW: Shard damage tăng từ 275 -> 300.
 • TALENTS: Màn chơi 20 talent Trample Attack Damage Percentage bonus giảm từ +30% -> +25%

PUDGE

 • DISMEMBER: Damage per second chỉnh sửa từ 60/90/120 thành 80/100/120

PUGNA

 • Màn chơi 20 Decrepify Duration talent giảm từ +1.5s -> +1s

DECREPIFY

 • Cast range giảm từ 400/500/600/700 -> 400/475/550/625
 • Cooldown tăng từ 15/12/9/6 -> 16/13/10/7

NETHER WARD

 • Radius giảm từ 1600 -> 1400

SAND KING

 • SAND STORM: DPS chỉnh sửa từ 20/45/70/95 thành 25/45/65/85
 • Mana cost tăng từ 70/75/80/85 -> 85

EPICENTER

 • Shard Epicenter Bonus Damage Per Pulse giảm từ 20 -> 10

TALENTS

 • Màn chơi 10 Talent +20 Sandstorm Damage per Second giảm -> +15
 • Màn chơi 15 Talent +150 Sand Storm Radius giảm -> +125
 • Màn chơi 25 Talent +40% bonus Sandstorm Blind/Slow giảm còn 35%
Xem thêm  Cách sạc bộ điều khiển Oculus Quest 2

SLARK

 • DARK PACT: Mana Cost giảm từ 75 -> 65. Outgoing Damage chỉnh sửa từ 75/150/225/300 thành 90/160/230/300

SPECTRE

 • Base HP regen tăng từ 1.5 -> 2.0
 • Base Agility tăng từ 23 -> 25
 • DISPERSION: Radius thresholds tăng từ 300-700 -> 400-800

STORM SPIRIT

 • Base armor giảm đi 1
 • Màn chơi 10 mana regeneration talent giảm từ +1.75 -> +1.5

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push()

OVERLOAD

 • Damage giảm từ 40/60/80/100 -> 30/50/70/90

SVEN

 • WARCRY: Movement Speed bonus tăng từ 8%/12%/16%/20% -> 10%/14%/18%/22%
 • Shard Passive Armor tăng từ 5 -> 7

STORM HAMMER

 • Stun duration chỉnh sửa từ 1.25/1.5/1.75/2.0 -> 1.4/1.6/1.8/2.0
 • Manacost giảm từ 110/120/130/140 -> 110/115/120/125

TEMPLAR ASSASSIN

 • REFRACTION: Bonus damage giảm từ 25/50/75/100 -> 25/45/65/85

TIMBERSAW

 • WHIRLING DEATH: Stat loss percentage giảm từ 12% -> 10%. Stat loss duration giảm từ 13/14/15/16 -> 12/13/14/15

TINKER

 • Base Strength tăng từ 18 -> 19

LASER

 • Mana Cost giảm từ 110/130/150/170 -> 105/120/135/150

TINY

 • TREE GRAB: Building Damage giảm từ 55%/70%/85%/100% -> 40%/55%/70%/85%
 • GROW: Tree attack damage multiplier giảm từ 40/45/50% -> 20/30/40%
 • TREE THROW: Tree Volley giờ đây cũng có thêm hiệu ứng Slow
 • TALENTS: Màn chơi 15 talent from +40% Grow Damage with Tree thành +10% Status Resistance. Màn chơi 20 talent from +15% Status Resistance thành +40% Grow Damage with Tree

TROLL WARLORD

 • BERSERKER’S RAGE: Melee Form Base Attack Time cải thiện từ 1.45 -> 1.4
 • BATTLE TRANCE: Sửa lỗi thỉnh thoảng Troll bị mất sight của target trong Fog of War

UNDYING

 • TOMBSTONE: Cast Range giảm từ 600 -> 500. Zombie spawn interval tăng từ 4/3.5/3/2.5 -> 4/3.6/3.2/2.8

WARLOCK

 • CHAOTIC OFFERING: Golem Health tăng từ 1200/2100/3000 -> 1400/2300/3200 (Aghanim tăng từ 800/1600/2400 -> 900/1700/2600)

WINTER WYVERN

 • ARCTIC BURN: Duration tăng từ 8s -> 10s
 • SPLINTER BLAST: Secondary projectile speed tăng từ 650 mập 800

WITCH DOCTOR

 • MALEDICT: Damage per Second tăng từ 7/14/21/28 -> 12/18/24/30

ZEUS

 • HEAVENLY JUMP: Distance tăng từ 450 -> 500
 • ARC LIGHTNING: Damage tăng từ 80/110/140/170 -> 90/120/150/180
 • LIGHTNING BOLT: Cast Point giảm từ 0.4s -> 0.3s

Chấm dứt cập nhật Dota 2 7.31c!

Dota 2: Cụ thể bản cập nhật 7.31b

Biên tập về trang bị

BOOTS OF BEARING

 • Thời kì chẳng thể giảm độ bền giảm từ 2 giây xuống 1,5 giây

ORCHID MALEVOLENCE

 • Hiện thời đề xuất 1 công thức 300 vàng (Tổng chi tiêu của Bloodthorn cũng gia tăng 300)

BRIGAND’S BLADE

 • Sát thương cộng thêm cho mỗi HP bị mất hiện thời là vật lý thay vì phép thuật

Biên tập về tướng

BATRIDER

 • Vận tốc đi lại tăng từ 300 lên 310
 • STICKY NAPALM: Shard giờ có 50% thời cơ vận dụng Sticky Napalm lúc tấn công
 • FLAMING LASSO: Mana Cost giảm từ 175/200/225 xuống 150/175/200
 • TIỀM NĂNG: Tài năng cấp 15 +25 Vận tốc đi lại giảm xuống +20

HUSKAR

 • Agility giảm từ 13 + 1.6 xuống 10 + 1.5
 • INNER FIRE: Thời kì hồi chiêu tăng từ 14/13/12/11 lên 17/15/13/11
 • TIỀM NĂNG: Màn chơi 15 Talent +5 DPS của Burning Spears giảm xuống +4

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push()

LINA

 • Agility Growth tăng từ 2,1 lên 2,4
 • Intelligence Growth tăng từ 3,7 lên 3,8
 • LIGHT STRIKE ARRAY: Sát thương tăng từ 80/130/180/230 lên 100/150/200/250
 • LAGUNA BLADE: Manacost giảm từ 250/400/550 xuống 150/300/450

LONE DRUID

 • SPIRIT LINK : Vận tốc đánh cộng thêm giảm từ 16/34/52/70 xuống 16/32/48/64. Giáp san sớt giảm từ 10/15/20/25% xuống 8/12/16/20%.
 • TIỀM NĂNG: Talent cấp 15 -10 giây rút ngắn thời kì hồi chiêu của Savage Roar giảm xuống – 8 giây

LYCAN

 • TRIỆU HỒI SÓI: Sát thương giảm từ 24-28 / 32-36 / 40-44 / 48-52 xuống 17-20 / 23-26 / 29-32 / 35-38. Shard sói sát thương giảm từ 48-52 xuống 35-38

MEEPO

 • Agility Growth giảm từ 2,4 xuống 2,2
 • TIỀM NĂNG: Tài năng cấp 10 + 6 Sức mạnh ko còn vận dụng 2 lần cho Nhân văn

MORPHLING

 • Vận tốc đi lại căn bản tăng từ 280 lên 285
 • Tỉ lệ biến cải thiện từ 0,6 thành 0,7

NAGA SIREN

 • RIP TIDE: Hit threshold tăng từ 5 lên 6. Giờ sẽ kích hoạt trên Naga và tất cả các ảo giác của cô đấy cứ sau 6 lần tấn công từ Naga và các ảo giác của cô đấy liên kết lại (kẻ thù bị trúng nhiều đợt thủy triều chỉ nhận 1 lần sát thương). Sát thương giảm từ 40/50/60/70 xuống 40/45/50/55.
 • TIỀM NĂNG: Talent màn chơi 10 +20 Sát thương Rip Tide nâng cao +30

PUCK

 • Năng lượng căn bản hồi tăng từ 0 lên 0.5
 • Tỷ lệ biến tăng từ 0,8 lên 0,9
 • WANING RIFT: Khoảng cách tối đa tăng từ 300 lên 400

PUDGE

 • FLESH HEAP: Ko còn có thể Dispell
 • Thời kì hồi chiêu giảm từ 30/25/20/15 xuống 20/18/16/14
 • Thời kì chỉnh sửa từ 7 thành 5/6/7/8
 • Năng lượng mất dần giảm từ 50 xuống 35/40/45/50
 • TIỀM NĂNG: Talent màn chơi 25 +1,5 Flesh Heap Str được thay thế bằng 1,6x Flesh Heap Str và Damage Block.

RIKI

 • Vận tốc đi lại căn bản giảm từ 320 xuống 315
 • BLINK STRIKE: Năng lượng mất dần tăng từ 50 lên 50/55/60/65
 • SLEEPING DART: Thời kì của Shard Sleep giảm từ 4 giây xuống 3 giây

STORM SPIRIT

 • ELECTRIC VORTEX: Thời kì hồi chiêu giảm từ 22/20/18/16 giây xuống 20/18/16/14 giây

TECHIES

 • BLAST OFF!: Giờ tự gây sát thương dựa trên HP hiện nay của Techies, thay vì HP tối đa. Sát thương bản thân giảm từ 50/45/40/35% xuống 35/30/25/20%.Sát thương kẻ thù giảm từ 275/350/425/500 xuống 200/300/400/500. Thời kì hồi chiêu giảm từ 45/40/35/30 xuống 39/36/33/30
 • STICKY BOMB: Vụ nổ giờ làm chậm kẻ thù trong bán kính vụ nổ đi 15/25/35/45% trong 2 giây
 • REACTIVE TAZER: Thời kì giải giới chỉnh sửa từ 3 thành 2.4 / 2.7 / 3.0 / 3.3 giây
 • TIỀM NĂNG: Tài năng cấp 20 +100 sát thương bom dính được thay thế bằng +125 bán kính chốt / nổ bom dính
Xem thêm  ĐTCL mùa 7: Hướng dẫn chơi đội hình Đấu Sĩ Pháo Thủ hay nhất

TERRORBLADE

 • METAMORPHOSIS: Thời kì hồi chiêu giảm từ 155 giây xuống 150 giây
 • REFLECTION: Bán kính tăng từ 475 lên 500
 • CONJURE IMAGE: Sát thương Illusion nhận vào giảm từ 320% xuống 300%

NHỎ BÉ

 • GROW: Giáp cộng thêm giảm từ 12/18/24 xuống 10/15/20. Sát thương thưởng của Cây giảm từ 50% xuống 40/45/50%
 • TIỀM NĂNG: Tài năng cấp 15 giảm từ + 50% Sát thương gia tăng với Cây xuống + 40%

UNDYING

 • TOMBSTONE: Sát thương Zombie giảm từ 44-48 xuống 33-36

ZEUS

 • HEAVENLY JUMP: Giờ gây 20/50/75/100 sát thương. Giờ cho tầm nhìn trước lúc gây hiệu ứng làm chậm / sát thương.

Chấm dứt cập nhật Dota 2 7.31b

Trên đây là nội dung về Dota 2: Cụ thể bản cập nhật 7.31c được nhiều độc giả kiếm tìm ngày nay. Chúc quý độc giả thu được nhiều tri thức quý báu qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: https://muonmau.vn/giai-tri/game

Từ khóa kiếm tìm: Dota 2: Cụ thể bản cập nhật 7.31c

Thông tin khác

+

Dota 2: Cụ thể bản cập nhật 7.31c

#Dota #Chi #tiết #bản #cập #nhật #731c

Dota 2 đã cho ra mắt bản cập nhật mới 7.31c biên tập về tướng và trang bị để thăng bằng game. Hãy cùng mày mò cụ thể về bản cập nhật mới nhất này trong bài viết dưới đây.Tải Dota 2(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push()Dota 2: Cụ thể bản cập nhật 7.31cCập nhật về quái rừngCập nhật về trang bịCập nhật về tướngDota 2: Cụ thể bản cập nhật 7.31b Biên tập về trang bịChỉnh sửa về tướngDota 2: Cụ thể bản cập nhật 7.31cCập nhật về quái rừngHARPY SCOUTTake Off manacost mỗi giây tăng từ 2.5% -> 4phần trămVision giảm từ 1800/1800 -> 1200/800DARK TROLL SUMMONERRaise Dead cooldown tăng từ 18 -> 20Raise Dead duration giảm từ 40 -> 35SKELETON WARRIORArmor giảm từ 1 -> 0Cập nhật về trang bịDESOLATORSoul Stealer max stacks giảm từ 25 -> 20EYE OF SKADIHiệu ứng slow Movement/Attack Speed với melee heroes chỉnh sửa từ 25%/25 thành 20%/30Hiệu ứng slow Movement/Attack Speed với ranged heroes chỉnh sửa từ 50%/50 thành 40%/60SPIRIT VESSELRecipe cost tăng từ 1000 -> 1100SATANICDamage bonus giảm từ 45 -> 38URN OF SHADOWSRecipe cost tăng từ 335 -> 375(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push()VLADMIR’S OFFERINGRecipe cost giảm từ 400 -> 250HELM OF THE OVERLORDBonus lifesteal tăng từ 15% -> 18phần trămMana regen tăng từ 1.75 -> 2WRAITH PACTVladmirs Aura radius tăng từ 900 -> 1200Wraith Reprisal Damage Reduction tăng từ 25% -> 30phần trămWraith Reprisal DPS tăng từ 25 -> 30Cast Wraith Reprisal sẽ làm mất các Totem đã cắm ra trước đấy (ko stack được)Bonus lifesteal tăng từ 15% -> 18phần trămMana regen tăng từ 1.75 -> 2Cập nhật về tướngARC WARDENBase damage tăng từ 47-57 -> 51-57AXEBase Health regeneration giảm từ 2.75 -> 2.5BERSERKER’S CALLBonus Armor giảm từ 30 -> 25BANEFIEND’S GRIP: Max Channel time giảm từ 6 -> 5/5.5/6sBLOODSEEKERBLOOD MIST: Shard damage lên bản thân chuyển từ Pure sang Magical. Shard damage mập enemies tăng từ 5% -> 7%. Shard cooldown giảm từ 4s -> 3sBROODMOTHERSPIN WEB: Mana Cost giảm từ 50 -> 40CHAOS KNIGHTCHAOS BOLT: Shard bonus range giảm từ 300 -> 150.CHAOS STRIKEKhông còn Bonus Damage lúc đánh lên Creep được điều khiển bởi Hero và RoshanCHENBase Movement Speed tăng từ 300 -> 305HAND OF GODCooldown giảm từ 160/140/120 -> 150/130/110(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push()CRYSTAL MAIDENFREEZING FIELD: Explosion damage radius tăng từ 300 -> 320. Move Speed slow tăng từ 30% -> 40%. Cooldown giảm từ 110/100/90 -> 90DEATH PROPHETSPIRIT SIPHONL: Shard fear duration giảm từ 2s -> 1.5s. Base health drain per second giảm từ 16 -> 10/12/14/16.EXORCISMChỉ còn gây 50% Damage lên công trìnhDISRUPTORTHUNDER STRIKE: Mana cost giảm từ 130/140/150/160 -> 125/130/135/140DRAGON KNIGHTFIREBALL: Shard Damage Per Second giảm từ 80 -> 75EARTHSHAKERFISSURE: Mana Cost giảm từ 125/140/155/170 -> 120/130/140/150EMBER SPIRITSLEIGHT OF FIST: Damage giảm từ 60/90/120/150 -> 45/80/115/150ENCHANTRESSENCHANT: Giờ chỉ có thể thu phục Creep dựa theo Màn chơi của skill 4/5/6/6ENIGMAEidolon magic resistance tăng từ 50% -> 60phần trămEidolon bounty giảm từ 20-26 -> 18-24Eidolon Experienced giảm từ 12 -> 10HUSKARBERSERKER’S BLOOD: Strength as max health regeneration bonus giảm từ 20%/40%/60%/80% mập 16%/34%/52%/70phần trămKEEPER OF THE LIGHTBase movement speed giảm từ 330 -> 320CHAKRA MAGIC: Mana restored giảm từ 100/180/260/340 -> 80/160/240/320BLINDING LIGHT: Knockback duration giảm từ 0.8s -> 0.6sLYCANBase Attack Speed tăng từ 100 -> 110Summon Wolved Shard Lane Wolf tăng Damage từ 35-38 -> 38-40SUMMON WOLVESTăng Damage từ 17-20/23-26/29-32/35-38 -> 20-23/26-29/32-34/38-40MEDUSASPLIT SHOT: Damage giảm từ 50/60/70/80% -> 45/55/65/75phần trămSTONE GAZEMana cost tăng từ 100 -> 150(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push()NECROPHOSREAPER’S SCYTHE: Permanent health regeneration giảm từ 3/6/9 -> 2/4/6DEATH SEEKER: Cooldown tăng từ 14 lên 16. Manacost tăng từ 100 -> 125DEATH PULSEHeal giảm từ 60/85/110/135 -> 55/80/105/130NYX ASSASSINIMPALE: Mana Cost giảm từ 105/120/135/150 -> 100/110/120/130. Spike radius tăng từ 125 -> 140OMNIKNIGHTHEAVENLY GRACE: Mana Cost tăng từ 80/90/100/110 -> 95/105/115/125PHOENIXICARUS DIVE: Damage per second tăng từ 10/30/50/70 -> 15/35/55/75PRIMAL BEASTONSLAUGHT: Có thể nghe thấy tiếng gầm lúc sử dụng skill ngay cả lúc đứng trong Fog of War. Move speed slow per stack giảm từ 10% -> 8%. Damage threshold tăng từ 35 -> 50TRAMPLE: Base damage giảm từ 20/35/50/65 -> 12/28/44/60. Attack Damage Percentage giảm từ 40% -> 35phần trămROCK THROW: Shard damage tăng từ 275 -> 300.TALENTS: Màn chơi 20 talent Trample Attack Damage Percentage bonus giảm từ +30% -> +25phần trămPUDGEDISMEMBER: Damage per second chỉnh sửa từ 60/90/120 thành 80/100/120PUGNALevel 20 Decrepify Duration talent giảm từ +1.5s -> +1sDECREPIFYCast range giảm từ 400/500/600/700 -> 400/475/550/625Cooldown tăng từ 15/12/9/6 -> 16/13/10/7NETHER WARDRadius giảm từ 1600 -> 1400SAND KINGSAND STORM: DPS chỉnh sửa từ 20/45/70/95 thành 25/45/65/85Mana cost tăng từ 70/75/80/85 -> 85EPICENTERShard Epicenter Bonus Damage Per Pulse giảm từ 20 -> 10TALENTSLevel 10 Talent +20 Sandstorm Damage per Second giảm -> +15Level 15 Talent +150 Sand Storm Radius giảm -> +125Level 25 Talent +40% bonus Sandstorm Blind/Slow giảm còn 35phần trămSLARKDARK PACT: Mana Cost giảm từ 75 -> 65. Outgoing Damage chỉnh sửa từ 75/150/225/300 thành 90/160/230/300SPECTREBase HP regen tăng từ 1.5 -> 2.0Base Agility tăng từ 23 -> 25DISPERSION: Radius thresholds tăng từ 300-700 -> 400-800STORM SPIRITBase armor giảm đi 1Level 10 mana regeneration talent giảm từ +1.75 -> +1.5(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push()OVERLOADDamage giảm từ 40/60/80/100 -> 30/50/70/90SVENWARCRY: Movement Speed bonus tăng từ 8%/12%/16%/20% -> 10%/14%/18%/22phần trămShard Passive Armor tăng từ 5 -> 7STORM HAMMERStun duration chỉnh sửa từ 1.25/1.5/1.75/2.0 -> 1.4/1.6/1.8/2.0Manacost giảm từ 110/120/130/140 -> 110/115/120/125TEMPLAR ASSASSINREFRACTION: Bonus damage giảm từ 25/50/75/100 -> 25/45/65/85TIMBERSAWWHIRLING DEATH: Stat loss percentage giảm từ 12% -> 10%. Stat loss duration giảm từ 13/14/15/16 -> 12/13/14/15TINKERBase Strength tăng từ 18 -> 19LASERMana Cost giảm từ 110/130/150/170 -> 105/120/135/150TINYTREE GRAB: Building Damage giảm từ 55%/70%/85%/100% -> 40%/55%/70%/85phần trămGROW: Tree attack damage multiplier giảm từ 40/45/50% -> 20/30/40phần trămTREE THROW: Tree Volley giờ đây cũng có thêm hiệu ứng SlowTALENTS: Màn chơi 15 talent from +40% Grow Damage with Tree thành +10% Status Resistance. Màn chơi 20 talent from +15% Status Resistance thành +40% Grow Damage with TreeTROLL WARLORDBERSERKER’S RAGE: Melee Form Base Attack Time cải thiện từ 1.45 -> 1.4BATTLE TRANCE: Sửa lỗi thỉnh thoảng Troll bị mất sight của target trong Fog of WarUNDYINGTOMBSTONE: Cast Range giảm từ 600 -> 500. Zombie spawn interval tăng từ 4/3.5/3/2.5 -> 4/3.6/3.2/2.8WARLOCKCHAOTIC OFFERING: Golem Health tăng từ 1200/2100/3000 -> 1400/2300/3200 (Aghanim tăng từ 800/1600/2400 -> 900/1700/2600)WINTER WYVERNARCTIC BURN: Duration tăng từ 8s -> 10sSPLINTER BLAST: Secondary projectile speed tăng từ 650 mập 800WITCH DOCTORMALEDICT: Damage per Second tăng từ 7/14/21/28 -> 12/18/24/30ZEUSHEAVENLY JUMP: Distance tăng từ 450 -> 500ARC LIGHTNING: Damage tăng từ 80/110/140/170 -> 90/120/150/180LIGHTNING BOLT: Cast Point giảm từ 0.4s -> 0.3sKết thúc cập nhật Dota 2 7.31c!Dota 2: Cụ thể bản cập nhật 7.31bChỉnh sửa về trang bịBOOTS OF BEARINGThời gian chẳng thể giảm độ bền giảm từ 2 giây xuống 1,5 giâyORCHID MALEVOLENCEBây giờ đề xuất 1 công thức 300 vàng (Tổng chi tiêu của Bloodthorn cũng gia tăng 300)BRIGAND’S BLADESát thương cộng thêm cho mỗi HP bị mất hiện thời là vật lý thay vì phép thuậtChỉnh sửa về tướngBATRIDERTốc độ đi lại tăng từ 300 lên 310STICKY NAPALM: Shard giờ có 50% thời cơ vận dụng Sticky Napalm lúc tấn côngFLAMING LASSO: Mana Cost giảm từ 175/200/225 xuống 150/175/200TIỀM NĂNG: Tài năng cấp 15 +25 Vận tốc đi lại giảm xuống +20HUSKARAgility giảm từ 13 + 1.6 xuống 10 + 1.5INNER FIRE: Thời kì hồi chiêu tăng từ 14/13/12/11 lên 17/15/13/11TIỀM NĂNG: Màn chơi 15 Talent +5 DPS của Burning Spears giảm xuống +4(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push()LINAAgility Growth tăng từ 2,1 lên 2,4Intelligence Growth tăng từ 3,7 lên 3,8LIGHT STRIKE ARRAY: Sát thương tăng từ 80/130/180/230 lên 100/150/200/250LAGUNA BLADE: Manacost giảm từ 250/400/550 xuống 150/300/450LONE DRUIDSPIRIT LINK : Vận tốc đánh cộng thêm giảm từ 16/34/52/70 xuống 16/32/48/64. Giáp san sớt giảm từ 10/15/20/25% xuống 8/12/16/20%.TIỀM NĂNG: Talent cấp 15 -10 giây rút ngắn thời kì hồi chiêu của Savage Roar giảm xuống – 8 giâyLYCANTRIỆU HỒI SÓI: Sát thương giảm từ 24-28 / 32-36 / 40-44 / 48-52 xuống 17-20 / 23-26 / 29-32 / 35-38. Shard sói sát thương giảm từ 48-52 xuống 35-38MEEPOAgility Growth giảm từ 2,4 xuống 2,2TIỀM NĂNG: Tài năng cấp 10 + 6 Sức mạnh ko còn vận dụng 2 lần cho Nhân bảnMORPHLINGTốc độ đi lại căn bản tăng từ 280 lên 285Tỷ lệ biến cải thiện từ 0,6 thành 0,7NAGA SIRENRIP TIDE: Hit threshold tăng từ 5 lên 6. Giờ sẽ kích hoạt trên Naga và tất cả các ảo giác của cô đấy cứ sau 6 lần tấn công từ Naga và các ảo giác của cô đấy liên kết lại (kẻ thù bị trúng nhiều đợt thủy triều chỉ nhận 1 lần sát thương). Sát thương giảm từ 40/50/60/70 xuống 40/45/50/55.TIỀM NĂNG: Talent màn chơi 10 +20 Sát thương Rip Tide nâng cao +30PUCKNăng lượng căn bản hồi tăng từ 0 lên 0.5Tỉ lệ biến tăng từ 0,8 lên 0,9WANING RIFT: Khoảng cách tối đa tăng từ 300 lên 400PUDGEFLESH HEAP: Ko còn có thể DispellThời gian hồi chiêu giảm từ 30/25/20/15 xuống 20/18/16/14Thời gian chỉnh sửa từ 7 thành 5/6/7/8Năng lượng mất dần giảm từ 50 xuống 35/40/45/50TIỀM NĂNG: Talent màn chơi 25 +1,5 Flesh Heap Str được thay thế bằng 1,6x Flesh Heap Str và Damage Block.RIKITốc độ đi lại căn bản giảm từ 320 xuống 315BLINK STRIKE: Năng lượng mất dần tăng từ 50 lên 50/55/60/65SLEEPING DART: Thời kì của Shard Sleep giảm từ 4 giây xuống 3 giâySTORM SPIRITELECTRIC VORTEX: Thời kì hồi chiêu giảm từ 22/20/18/16 giây xuống 20/18/16/14 giâyTECHIESBLAST OFF!: Giờ tự gây sát thương dựa trên HP hiện nay của Techies, thay vì HP tối đa. Sát thương bản thân giảm từ 50/45/40/35% xuống 35/30/25/20%.Sát thương kẻ thù giảm từ 275/350/425/500 xuống 200/300/400/500. Thời kì hồi chiêu giảm từ 45/40/35/30 xuống 39/36/33/30STICKY BOMB: Vụ nổ giờ làm chậm kẻ thù trong bán kính vụ nổ đi 15/25/35/45% trong 2 giâyREACTIVE TAZER: Thời kì giải giới chỉnh sửa từ 3 thành 2.4 / 2.7 / 3.0 / 3.3 giâyTIỀM NĂNG: Tài năng cấp 20 +100 sát thương bom dính được thay thế bằng +125 bán kính chốt / nổ bom dínhTERRORBLADEMETAMORPHOSIS: Thời kì hồi chiêu giảm từ 155 giây xuống 150 giâyREFLECTION: Bán kính tăng từ 475 lên 500CONJURE IMAGE: Sát thương Illusion nhận vào giảm từ 320% xuống 300phần trămNHỎ BÉGROW: Giáp cộng thêm giảm từ 12/18/24 xuống 10/15/20. Sát thương thưởng của Cây giảm từ 50% xuống 40/45/50phần trămTIỀM NĂNG: Tài năng cấp 15 giảm từ + 50% Sát thương gia tăng với Cây xuống + 40phần trămUNDYINGTOMBSTONE: Sát thương Zombie giảm từ 44-48 xuống 33-36ZEUSHEAVENLY JUMP: Giờ gây 20/50/75/100 sát thương. Giờ cho tầm nhìn trước lúc gây hiệu ứng làm chậm / sát thương.Chấm dứt cập nhật Dota 2 7.31b

Xem thêm  Gỡ bỏ Domain bị chặn Link trên Facebook New

Bạn vừa xem nội dung Dota 2: Cụ thể bản cập nhật 7.31c. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

Đáp án Brain Test đầy đủ Level 1 → 383 (liên tục cập nhật) Cập nhật

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung