Gia Lâm tập trung quyết liệt lên quận trước năm 2025

Gia Lâm tập trung quyết liệt lên quận trước năm 2025

- in Bất Động Sản
28

Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 196-TB/TU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Gia Lâm

</p> <p style="text-align: justify;">Kết luận nêu rõ nhiều vấn đề trong đó gồm huyện Gia Lâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tình hình tôn giáo, những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần xây dựng huyện Gia Lâm sớm trở thành quận giàu đẹp, văn minh.</p> <p style="text-align: justify;">Huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ để tập trung quyết liệt thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra.</p> <p style="text-align: justify;">Huyện Gia Lâm là đầu mối giao thông quan trọng với các tuyến đường giao thông huyết mạch, có tính kết nối vùng. Vì vậy, huyện Gia Lâm cần tiếp tục phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng vốn có, đổi mới về tư duy, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc xây dựng huyện theo định hướng đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội.</p> <p style="text-align: justify;">Trong đó, cơ cấu lại nền kinh tế, chọn ra khâu đột phá và thế mạnh để phát huy tối đa các lợi thế về vị trí, quy hoạch, giao thông để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát huy vai trò chủ lực của công nghiệp, xây dựng; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế đảm bảo tăng trưởng ổn định, bền vững; chú trọng khai thác các nguồn thu còn dư địa; triệt để tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đến năm 2025 đạt mức 11-12%, thu ngân sách vượt dự toán thành phố giao (tăng cường thu từ dịch vụ, thương mại, không phụ thuộc vào nguồn thu từ đất).</p> <p style="text-align: justify;">Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng, đô thị. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án điều chỉnh quy hoạch của huyện gắn với các quy hoạch có liên quan như: Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng; quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (R1-5); quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6) gắn với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.</p> </p></div> <p>Nguồn: vneconomy.vn</p> </div><!-- .post-content-bd --> <footer> <script> window.___gcfg = {lang: 'en-US'}; (function(w, d, s) { function go(){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], load = function(url, id) { if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.src = url; js.id = id; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }; load('//connect.facebook.net/en/all.js#xfbml=1', 'fbjssdk'); load('https://apis.google.com/js/plusone.js', 'gplus1js'); load('//platform.twitter.com/widgets.js', 'tweetjs'); } if (w.addEventListener) { w.addEventListener("load", go, false); } else if (w.attachEvent) { w.attachEvent("onload",go); } }(window, document, 'script')); </script> <div class="cf"></div> <div class="post-sharing-bd"> <ul> <li class="ps-title"> <i class="fa fa-share-alt"></i> </li> <li class="facebook"> <a title="facebook" onClick="window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://muonmau.vn/gia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025','Facebook','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://muonmau.vn/gia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025"> <i class="fa fa-facebook"></i> </a> </li> <li class="twitter"> <a title="twitter" onClick="window.open('http://twitter.com/share?url=https://muonmau.vn/gia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025&text=Gia%20Lâm%20tập%20trung%20quyết%20liệt%20lên%20quận%20trước%20năm%202025','Twitter share','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://twitter.com/share?url=https://muonmau.vn/gia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025&text=Gia%20Lâm%20tập%20trung%20quyết%20liệt%20lên%20quận%20trước%20năm%202025"> <i class="fa fa-twitter"></i> </a> </li> <li class="linkedin"> <a title="linkedin" onClick="window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://muonmau.vn/gia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025','Linkedin','width=863,height=500,left='+(screen.availWidth/2-431)+',top='+(screen.availHeight/2-250)+''); return false;" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://muonmau.vn/gia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025"> <i class="fa fa-linkedin"></i> </a> </li> <li class="reddit"> <a title="reddit" onClick="window.open('http://reddit.com/submit?url=https://muonmau.vn/gia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025&title=Gia%20Lâm%20tập%20trung%20quyết%20liệt%20lên%20quận%20trước%20năm%202025','Reddit','width=617,height=514,left='+(screen.availWidth/2-308)+',top='+(screen.availHeight/2-257)+''); return false;" href="http://reddit.com/submit?url=https://muonmau.vn/gia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025&title=Gia%20Lâm%20tập%20trung%20quyết%20liệt%20lên%20quận%20trước%20năm%202025"> <i class="fa fa-reddit"></i> </a> </li> <li class="tumblr"> <a title="tumblr" onClick="window.open('http://www.tumblr.com/share/link?url=muonmau.vn/gia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025&name=Gia%20Lâm%20tập%20trung%20quyết%20liệt%20lên%20quận%20trước%20năm%202025','Tumblr','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://www.tumblr.com/share/link?url=muonmau.vn/gia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025&name=Gia%20Lâm%20tập%20trung%20quyết%20liệt%20lên%20quận%20trước%20năm%202025"> <i class="fa fa-tumblr"></i> </a> </li> <li class="google"> <a title="google" onClick="window.open('https://plus.google.com/share?url=https://muonmau.vn/gia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025','Google plus','width=585,height=666,left='+(screen.availWidth/2-292)+',top='+(screen.availHeight/2-333)+''); return false;" href="https://plus.google.com/share?url=https://muonmau.vn/gia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025"> <i class="fa fa-google-plus"></i> </a> </li> <li class="pinterest"> <a title="pinterest" href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmuonmau.vn%2Fgia-lam-tap-trung-quyet-liet-len-quan-truoc-nam-2025&description=Gia+L%C3%A2m+t%E1%BA%ADp+trung+quy%E1%BA%BFt+li%E1%BB%87t+l%C3%AAn+qu%E1%BA%ADn+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+n%C4%83m+2025&media=https%3A%2F%2Fmuonmau.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2Fminh-hoa-16170989198561270649733-37-0-325-512-crop-16170989238941892643439.jpeg" target="_blank" /> <i class="fa fa-pinterest"></i> </a> </li> </ul> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-sharing-bd --> <div class="cf"></div> <div class="post-nav-links"> <div class="post-nav-prev"> <a href="https://muonmau.vn/mot-thoi-quen-nho-hang-ngay-da-khien-1-1-ty-nguoi-tre-bi-diec" rel="prev"><span>Bài viết trước</span> Một thói quen nhỏ hàng ngày đã khiến 1.1 tỷ người trẻ bị điếc!</a> </div> <div class="post-nav-next"> <a href="https://muonmau.vn/gong-kinh-gia-tu-199-000-dong" rel="next"><span>Bài kế</span> Gọng kính giá từ 199.000 đồng</a> </div> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-nav-links --> <div class="cf"></div> <div class="post-related-bd"> <div class="title-bd"> <h3> Bài viết cùng chuyên mục </h3> </div><!-- .title-bd --> <section id="related-posts"> <div class="related-inner"> <div class="related-row"> <div data-val="30484" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/photo1618454840045-16184548401951433708028-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" title="Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030" rel="bookmark">Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030</a></h3> <span class="ws-info"><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30482" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/phan-lo-ban-nen-1617260667007-331x219.jpeg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" title="Bàn về phân lô bán nền: Đất bỏ hoang, mua xong lãi gấp 2, ai dại xây?" rel="bookmark">Bàn về phân lô bán nền: Đất bỏ hoang, mua xong lãi gấp 2, ai dại xây?</a></h3> <span class="ws-info"><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30464" class="rp-post last-col" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/can-trong-truoc-chieu-tro-thoi-gia-dat-an-theo-quy-hoach" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/hon-quan-16182942468371782705396-113-0-688-1024-crop-161829426336086573654-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/can-trong-truoc-chieu-tro-thoi-gia-dat-an-theo-quy-hoach" title="Cẩn trọng trước chiêu trò “thổi” giá đất ăn theo quy hoạch" rel="bookmark">Cẩn trọng trước chiêu trò “thổi” giá đất ăn theo quy hoạch</a></h3> <span class="ws-info"><span>5 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> </div> <div class="related-row"> <div data-val="30448" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/shop-villas-bien-phuong-dong-van-don-khoan-dau-tu-dang-tien" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1618391252885-0-201-1124-2000-crop-1618391259180-63754068635980-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/shop-villas-bien-phuong-dong-van-don-khoan-dau-tu-dang-tien" title="Shop villas biển Phương Đông Vân Đồn: khoản đầu tư đáng tiền" rel="bookmark">Shop villas biển Phương Đông Vân Đồn: khoản đầu tư đáng tiền</a></h3> <span class="ws-info"><span>10 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30444" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/vach-thu-pham-gay-sot-dat-he-lo-su-that-chieu-lam-giau-khong-kho" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/sot-dat-ok-1617581724866-331x219.jpeg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/vach-thu-pham-gay-sot-dat-he-lo-su-that-chieu-lam-giau-khong-kho" title="Vạch “thủ phạm” gây sốt đất, hé lộ sự thật chiêu làm giàu không khó" rel="bookmark">Vạch “thủ phạm” gây sốt đất, hé lộ sự thật chiêu làm giàu không khó</a></h3> <span class="ws-info"><span>10 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30426" class="rp-post last-col" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/du-doan-suc-hut-cua-le-ra-mat-chinh-thuc-shophouse-the-center-tai-nam-phu-quoc" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/nh-trinh-kham-pha-manh-dat-xinh-dep-nam-phu-quoc-se-mang-den-nhieu-dieu-bat-ngo-cho-cac-vi-khach-moi-16182976945221066980188-25-0-699-1200-crop-1618297707980463339077-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/du-doan-suc-hut-cua-le-ra-mat-chinh-thuc-shophouse-the-center-tai-nam-phu-quoc" title="Dự đoán sức hút của lễ ra mắt chính thức shophouse The Center tại Nam Phú Quốc" rel="bookmark">Dự đoán sức hút của lễ ra mắt chính thức shophouse The Center tại Nam Phú Quốc</a></h3> <span class="ws-info"><span>15 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> </div> </div> </section> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-related-bd --> </footer> </article> <section id="bdCheckAlso" class="bdCheckAlso-right"> <div class="title-bd"> <h3> You may also like </h3> <div class="title-line"></div> <a href="#" id="check-also-close"><i class="fa fa-close"></i></a> </div> <div class="check-also-post"> <div class="check-also-thumb" style="background-image:url(https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/photo1618454840045-16184548401951433708028-331x219.jpg);"></div> <h2 class="post-title"><a href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" rel="bookmark">Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030</a></h2> <p> Ông Trần Việt Hà, Giám đốc Sở </p> </div> </section> <div class="cf"></div> </div><!-- #content --> <div id="sidebar" class="theia_sticky"> <div class="theiaStickySidebar"> <section id="search-2" class="widget widget-main widget_search"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://muonmau.vn/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm" /> </form></section><section id="timeline-widget-2" class="widget widget-main timeline-widget"><div class="widget-title widget-sidebar-title"><h3 class="">Tin Theo Dòng Thời Gian</h3></div> <ul class="timeline-wrap"> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/san-ngan-deal-du-lich-hot-toi-50-tai-epic-sale" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>2:05</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Săn ngàn deal du lịch hot tới 50% tại Epic Sale</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/lo-dien-ngan-hang-tra-luong-thuong-khung-nhat-trong-he-thong-hien-nay-trung-binh-gan-60-trieu-dong-nguoi" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>2:02</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Lộ diện ngân hàng trả lương thưởng khủng nhất trong hệ thống hiện nay, trung bình gần 60 triệu đồng/người</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>1:56</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>1:44</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Bàn về phân lô bán nền: Đất bỏ hoang, mua xong lãi gấp 2, ai dại xây?</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/gia-vang-hom-nay-17-4-tang-nhu-vu-bao-vot-dinh-cua-hon-mot-thang" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>1:42</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Giá vàng hôm nay 17/4: Tăng “như vũ bão”, vọt đỉnh của hơn một tháng</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/bo-truong-gtvt-van-hanh-thuong-mai-duong-sat-cat-linh-ha-dong-cuoi-thang-4" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>3 giờ ago</span><small>1:28</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Bộ trưởng GTVT: Vận hành thương mại đường sắt Cát Linh-Hà Đông cuối tháng 4</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/lai-quy-1-lon-vietinbank-van-than-trong-voi-loi-nhuan-2021" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>3 giờ ago</span><small>1:24</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Lãi quý 1 lớn, VietinBank vẫn thận trọng với lợi nhuận 2021</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> </ul> <!-- .timeline-wrap --> </section><section id="bd-recent-posts-2" class="widget widget-main bd-recent-posts"><div class="widget-title widget-sidebar-title"><h3 class="">Tin Mới Nhất</h3></div><div class="widget-posts-list"> <div class="widget-story ws-post-first" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/phat-hien-khoi-u-mang-nao-sau-khi-bi-u-tai-mo-mat" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/jjf1617855057-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/phat-hien-khoi-u-mang-nao-sau-khi-bi-u-tai-mo-mat" rel="bookmark">Phát hiện khối u màng não sau khi bị ù tai, mờ mắt</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>1 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/da-dau-nen-dung-mat-na-gi-bat-mi-5-loai-mat-na-thien-nhien-tot-cho-lan-da-dau" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1200x628-9-min-1616432618-139-width1200height628-watermark-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/da-dau-nen-dung-mat-na-gi-bat-mi-5-loai-mat-na-thien-nhien-tot-cho-lan-da-dau" rel="bookmark">Da dầu nên dùng mặt nạ gì? Bật mí 5 loại mặt nạ thiên nhiên tốt cho làn da dầu</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/luon-om-rieng-me-sieu-ngon" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1353730407-Luon_om_rieng_me9-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" srcset="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1353730407-Luon_om_rieng_me9-90x68.jpg 90w, https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1353730407-Luon_om_rieng_me9.jpg 320w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/luon-om-rieng-me-sieu-ngon" rel="bookmark">Lươn om riềng mẻ siêu ngon</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/san-ngan-deal-du-lich-hot-toi-50-tai-epic-sale" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/san-ngan-deal-du-lich-hot-toi-50-docx-1618477145591-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/san-ngan-deal-du-lich-hot-toi-50-tai-epic-sale" rel="bookmark">Săn ngàn deal du lịch hot tới 50% tại Epic Sale</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/lo-dien-ngan-hang-tra-luong-thuong-khung-nhat-trong-he-thong-hien-nay-trung-binh-gan-60-trieu-dong-nguoi" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1618556689-158-thumbnail-width640height480-auto-crop-watermark-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/lo-dien-ngan-hang-tra-luong-thuong-khung-nhat-trong-he-thong-hien-nay-trung-binh-gan-60-trieu-dong-nguoi" rel="bookmark">Lộ diện ngân hàng trả lương thưởng khủng nhất trong hệ thống hiện nay, trung bình gần 60 triệu đồng/người</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/photo1618454840045-16184548401951433708028-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" rel="bookmark">Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/phan-lo-ban-nen-1617260667007-90x68.jpeg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" rel="bookmark">Bàn về phân lô bán nền: Đất bỏ hoang, mua xong lãi gấp 2, ai dại xây?</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> </div></section> </div> </div> <!-- #sidebar --> </div> </div><!-- .container-main --> </div><!-- .bdayh-wrap --> </div><!-- #main --> <div class="cf"></div><div class="bdayh-wrap"> <div class="bdayh-inner"> </div> </div><div class="cf"></div> <div class="cf"></div> <footer id="footer" class="footer col-four"> <div class="bdayh-wrap"> <div class="container-main"> <div class="bdayh-inner"> <section id="text-2" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Muôn Màu News</h3></div> <div class="textwidget"><p>Trang cập nhật tin tức mới nhất trong ngày, tin các lĩnh vực sức khỏe, công nghệ, giáo dục, cộng đồng, và các thủ thuật kiến thức kinh nghiệm tổng hợp</p> </div> </section> <section id="text-3" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Trang Chính Muôn Màu</h3></div> <div class="textwidget"></div> </section> <section id="text-4" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Liên Kết Website</h3></div> <div class="textwidget"></div> </section> <section id="text-5" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Liên Hệ Quảng Cáo</h3></div> <div class="textwidget"><p><span style="color: #ffffff;"><strong>Hotline: 0905.244.284</strong></span></p> </div> </section> </div> </div><!-- .container-main --> </div><!-- .bdayh-wrap --> </footer> <!-- #footer --> <div class="cf"></div> <div id="footer-bottom" class="footer-bottom"> <div class="bdayh-wrap"> <div class="bdayh-inner"> <div class="footer-left"> Copyright © 2020 MuonMau.vn . Powered by <a>WordPress</a>. Website Beta Version 2.0 © Chia sẻ tin nhanh - Muôn Màu Cuộc Sống </div> <!-- .footer-left--> <div class="footer-right"> <div class="nav-menu"><ul> <li class="page_item page-item-2"><a href="https://muonmau.vn/gioi-thieu">Giới thiệu</a></li> </ul></div> </div> <!-- .footer-right--> </div> </div> </div> <!-- #footer-bottom --> </div><!-- .inner-wrapper --> </div><!-- #page --> </div><!-- .page-outer --> <div id="reading-position-indicator"></div> <script> </script><script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/all-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/sticky-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var bd = {"is_singular":"1","post_reading_position_indicator":"1","sticky_sidebar":"1","imgScroll":"1","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/main.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/jquery.flexslider-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> </body> </html>