High quality/high in quality

High quality/high in quality

- in Tiếng Anh
189

Trả lời:

High in quality trong ví dụ trên không sử dụng cùng với “at” nên câu 2 là sai. Để diễn tả ý của người nói (Công ty sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao), chúng ta có thể diễn đạt theo những cách sau:

  • “The company manufactures the goods at high quality
  • “The company manufactures the goods that are high in quality“.
  • The company manufactures goods of high quality.

You may also like

Bí kíp phân biệt another, other, others, the other và the others trong Tiếng Anh

KHÁI NIỆM “XÁC ĐỊNH” VÀ “KHÔNG XÁC ĐỊNH”