Câu Chuyện Tâm Linh

Câu Chuyện Tâm Linh

Câu Chuyện Tâm Linh Huyền Bí Tâm Linh

Chương 13 Sau 1 đêm tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có sự phát hiện nào về bọn con nít trong khu vực. Ai nấy đều mệt ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 13
Câu Chuyện Tâm Linh Huyền Bí Tâm Linh

Chương 12 Khi về đến chỗ làm việc ông Hùng mời sư Huệ Khả vào phòng cùng uống trà, bàn về việc làm cách nào để có thể ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 12
Câu Chuyện Tâm Linh Huyền Bí Tâm Linh

Chương 11 Lúc này tại nơi ông Hùng làm việc đã có rất nhiều người đứng tập trung tại nơi đây để nói về việc không thể đi ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 11
Câu Chuyện Tâm Linh Huyền Bí Tâm Linh

Chương 10 Sau khi 3 con quỷ đã no nê phần xác thịt của ông Nghệ thì từ từ biến mất vào trong làn sương mù dày đặt, ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 10
Câu Chuyện Tâm Linh Huyền Bí Tâm Linh

Chương 9 Trong cơn mưa tiếng sấm chốp nổ đỳ đùng, tại nhà ông Hùng lãnh đạo khu di tích. Đêm hôm này ông Hùng không ngủ được, ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 9
Câu Chuyện Tâm Linh Huyền Bí Tâm Linh

Chương 8 Màn đêm buôn xuống cũng là lúc những hoạt động tấp nập thường ngày dừng lại, những con người lao động là lúc nghĩ ngơi. Tại ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 8
Câu Chuyện Tâm Linh Huyền Bí Tâm Linh

Chương 7 Trên trời mây trắng lượn lờ ở đỉnh núi Cấm cao nhất Thất sơn, phía trên đỉnh núi lúc này có 2 người 1 già 1 ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 7
Câu Chuyện Tâm Linh Huyền Bí Tâm Linh

Chương 6 Sau 1 đêm đứng canh trước cửa của khu di tích, đám người của ông Hùng nghe thấy bên trong không còn tiến kêu la, gào ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 6
Câu Chuyện Tâm Linh Huyền Bí Tâm Linh

Ban ngày khi di tích khi đóng cửa đã nhuốm 1 màu đầy sự sợ hãi và quỷ dị, khi màng đêm buôn xuống lại làm tăng sự ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 5
Câu Chuyện Tâm Linh Huyền Bí Tâm Linh

Chương 4 Đêm hôm ấy tại chùa Tam Bửu . Sư trụ trì đang ngồi đọc kinh trong phòng như thường ngày thì nghe bên ngoài tiếng gió ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thất sơn huyền án: Tử Linh (Tác Giả : Quoằng Quéo) – Chương 4