“I have a good news” có đúng ngữ pháp không?

“I have a good news” có đúng ngữ pháp không?

- in Tiếng Anh
8

Trong Tiếng Anh, chúng ta đều biết “news” ( có s) mang nghĩa “tin, tin tức”. Khi muốn thông báo một tin tốt lành cho ai đó, câu xuất hiện trong đầu các bạn chắc hẳn là “I have a good news for you” có phải không? Tuy nhiên, câu trên hoàn toàn chưa đúng ngữ pháp. Vì sao ư?

“News” là một danh từ không đếm được, cũng như advice, furniture, … Mà đã là danh từ không đếm được thì bạn không thể thêm mạo từ “a/an” phía trước như những danh từ khác được. Câu hỏi được đặt ra là, làm sao để diễn tả ý “một tin tốt lành”?

Rất đơn giản, từ các bạn cần dùng chính là “piece”. Thông thường, “piece” được người học Tiếng Anh biết đến với nghĩa “mảnh, mẩu, miếng”, ví dụ như:

+ Can I get a piece a pizza? (Cho tôi miếng pizza được không?)

+ The mirror is broken into pieces (Chiếc gương bị vỡ thành từng mảnh)

“Piece” còn được sử dụng với danh từ không đếm được, và nó “hợp pháp hóa” cũng như giúp chúng ta biến danh từ không đếm được thành đếm được. Ví dụ:

+ I have a good news for you (sai)

+ I have a piece of good news for you (đúng)

+ I have an advice for you (sai)

+ I have a piece of advice for you (đúng)

+ I asked him to move a furniture (sai)

+ I asked him to move a piece of furniture (đúng)

Great! Bạn vừa mới học một điểm ngữ pháp rất hay trong Tiếng Anh rồi đó. Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích nhé. Bạn cũng có thể tìm hiểu và nghe những cấu trúc Tiếng Anh dùng để báo tin vui cho ai đó tại địa chỉ https://www.Muôn Màu/common-expressions-12/

You may also like

High quality/high in quality

Trả lời: High in quality trong ví dụ