Kể một câu chuyện mà em đã nghe hay đã đọc về một anh hùng, danh nhân nước ta hay nhất

Kể một câu chuyện mà em đã nghe hay đã đọc về một anh hùng, danh nhân nước ta hay nhất

- in Ngữ văn
157

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung hay nhất về Kể 1 câu chuyện nhưng em đã nghe hay đã đọc về 1 người hùng, danh nhân nước ta
dưới đây nhé:

Đề bài

Hãy kể 1 câu chuyện nhưng em đã nghe hay đã đọc về 1 người hùng, danh nhân nước ta

Mục lục

Bài văn mẫu kể về 1 người người hùng, danh nhân nước ta nhưng em đã nghe, đã đọc

Bài văn mẫu 1 

Bạn đang xem: Kể 1 câu chuyện nhưng em đã nghe hay đã đọc về 1 người hùng, danh nhân nước ta

Câu chuyện về 2 vị nữ tướng người hùng 2 Bà Trưng

Năm 34 sau tây lịch, nhà Đông Hán sai Tô Định sang làm Thái thú quận Giao Chỉ.

Tô Định là 1 người tham lam . Nhân dân hết sức oán thù hận, Lạc hầu, Lạc tướng cũng căm hận. Còn Lạc tướng huyện Châu Diên là Thi Sách, mưu tính việc chống quân Tàu. Tô Định hay được bèn giết thịt Thi Sách đi. Vợ Thi Sách là Trưng Trắc nổi lên đánh Tô Định để báo oán cho chồng, rửa hận cho nước.

Trưng Trắc là con gái Lạc tướng Mê Linh, nay thuộc tỉnh Phúc Yên. Lúc bà cùng em là Trưng Nhì phất cờ khởi nghĩa thì các Lạc tướng và nhân dân hưởng ứng rất đông. Chẳng bao lâu, quân 2 Bà Trưng tràn đi khắp nơi, chiếm được 65 thành trì. Tô Định kháng cự ko lại trốn chạy về Tàu. 2 Bà lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh (năm 40 sau tây lịch). Nhân dân vui tươi độc lập.

Trưng Nữ Vương trị vì được hơn 1 năm thì nhà Đông Hán sai danh tướng là Mã Viện đem binh sang đánh. Quân của Mã Viện là quân thiện chiến, quân ta thì mới nhóm lên, mà nhờ sự can đảm, quân ta thắng được mấy trận đầu. Quân giặc phải rút về đóng ở vùng Lãng Bạc (tức gần Hồ Tây ở Hà Nội bấy giờ). Sau đấy, Mã Viện được thêm viện binh, dùng mưu lừa quân ta kéo lên phạm thượng du rồi đột kích. 2 Bà thua trận nên rút quân về giữ Mê Linh.
Mùa thu năm 43, Mã Viện đem binh vây đánh thành Mê Linh. Quân ít, thế cùng. 2 Bà phải bỏ chạy. Mã Viện xua quân đuổi theo. 2 Bà nhảy xuống sông Hát (chỗ sông Đáy đổ ra sông Hồng Hà) trầm mình để khỏi sa vào tay giặc.

2 Bà Trưng làm vua ko được bao lâu mà là 2 vị anh thư cứu quốc trước tiên của nước ta nên được hậu thế sùng bái đời đời kiếp kiếp.

Ngày nay, ở làng Hát Môn, thuộc huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây và làng Đồng Nhân, gần Hà Nội, có đền thờ 2 Bà, hàng năm, tới ngày mồng 6 tháng 2 âm lịch là ngày hội để nhớ ơn 2 vị nữ tướng.

Bài văn mẫu 2

Kể về người người hùng dân tộc lớp 5: Trần Quốc Toản

Tuần trước, trong giờ sinh hoạt lớp, cô em đã kể cho bọn em nghe rất nhiều những câu chuyện về những vị người hùng và những danh nhân của nước ta. Nhưng mà trong số đấy, em thích nhất là câu chuyện về Trần Quốc Toản.

Trần Quốc Toản là 1 quý tộc nhà Trần, sống ở thời vua Trần Nhân Tông. Ông là người có công trong Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược lần thứ 2. Chắc hẳn người nào trong chúng ta cũng biết câu chuyện “ Bóp nát quả cam” về Trần Quốc Toản. Khi đấy, Trần Quốc Toản mới chỉ là 1 thiếu niên, mắt thấy giặc Nguyên cho sứ thần mượn đường xâm lăng nước ta, ngông nghênh vận động, Trần Quốc Toản hết sức căm tức.

Vào 1 buổi sáng, Trần Quốc Toản nghe tin vua cho họp bàn việc nước ở dưới thuyền Rồng liền quyết đợi được vua để nói 2 tiếng “Xin đánh”. Vậy mà đợi từ sáng tới trưa vẫn chưa thể gặp được vua Trần Nhân Tông, Trần Quốc Toản liều chết xô mấy người lính rồi phăm phăm bước xuống thuyền Rồng. Lính gác thấy thế ập tới ngăn lại, Trần Quốc Toản mặt đỏ bừng bừng rút gươm quát to : “

– Ta xuống xin bệ kiến Vua, ko kẻ nào được giữ ta lại!

Vừa khi đấy, cuộc họp dưới thuyền Rồng tạm nghỉ, vua cùng các quan đại thần bước ra mui thuyền. Thấy vậy, Trần Quốc Toản chạy tới, quỳ xuống tâu:

– Cho giặc mượn đường là mất nước, xin hoàng thượng cho đánh!

Sau đấy, Trần Quốc Toản tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội. Vua truyền Trần Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

– Quốc Toản làm bất hợp pháp nước, đáng ra phải trị tội. Nhưng mà ta thấy ngươi còn bé nhưng đã có lòng yêu nước, ta có lời khen.

Sau đấy ban cho Trần Quốc Toản 1 quả cam. Trần Quốc Toản tạ ơn vua, bước lên bờ nhưng lòng vẫn rấm rứt vì bị vua xem là trẻ em, ko cho dự bàn việc nước.Nghĩ tới việc quân giặc đang nhăm nhe đè đầu cưỡi cổ dân mình, ông nghiến răng, 2 bàn tay siết chặt. Khi ông trở ra, mọi người đều ùa tới hỏi thăm, Trần Quốc Toản xòe tay ra cho mọi người xem quả cam quý vua ban thì nó đã nát từ bao giờ. Sau đấy, ông trở về huy động gia nô và người dân mua vũ khí, đóng chiến hạm, thêu lên cờ 6 chữ “Phá cường địch, báo hoàng ân”.

Qua câu chuyện trên chúng ta đã thấy ý thức yêu nước của Trần Quốc Toản. Ông đã ko ngại ngần phạm vào phép nước để có thể xin vua cho dự bàn việc nước. Trần Quốc Toản lúc đấy tuổi còn bé mà đã có lòng yêu nước, căm phẫn quân giặc. Đấy là 1 phẩm giá rất đáng quý ở con người ông.

Xem thêm  Thuyết minh về ruộng bậc thang Mù Cang Chải Cập nhật

Em rất thích câu chuyện này bởi nó ca tụng người người hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản cùng tấm lòng vì dân, vì nước của ông. Câu chuyện cũng giáo dục chúng ta về lòng yêu quê hương non sông.

Bài văn mẫu 3

Văn mẫu lớp 5 kể về người người hùng dân tộc: Lê Chân

Hiện nay, du khách xa gần tới thăm quan thành thị Hải Phòng sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng nữ tướng Lê Chân đặt tại dải vườn hoa Trung tâm nội thành. Tượng bằng đồng cao 6m hết sức hoa lệ, kỳ vĩ. Thanh bảo kiếm bên mình, Lê Chân tôn nghiêm hướng về biển Đông với cặp mắt sáng ngời đầy uy dũng. Sử sách còn ghi rõ: Lê Chân là con gái của ông Lê Đạo, 1 lang y nhân hậu nổi danh khắp vùng. Bà quê ở làng An Biên (tục gọi là làng vẻn) thuộc phủ Kinh Môn, nay thuộc huyện Đông Triều, Quảng Ninh.

Năm 16 tuổi, Lê Chân nổi danh tài sắc, giỏi võ nghệ, có chí to phi thường. Thái thú Giao Chỉ khi đấy là 1 tên cực kì tham tàn, bạo ngược. Ko ép được bà làm nàng hầu, hắn đã khép ông Lê Đạo vào tội làm phản đem giết thịt đi ! Lê Chân phải trốn về vùng ven biển An Dương nấu nung mối thù nhà nợ nước, quyết ko đội trời chung với giặc Hán xâm lược.

Lúc 2 Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, cộng với bao người hùng nữ kiệt khắp nơi nổi dậy hưởng ứng, Lê Chân chỉ đạo đội nghĩa quân làng An Biên tiến về Luy Lâu vây đánh quân Đông Hán. Lửa cháy rực trời, ngựa hí quân reo, chiêng trống dậy đất của nghĩa binh khiến cho bọn giặc mất vía kinh hoàng. Chính quyền đô hộ đổ vỡ, sụp đổ tan nát; Thái thú Tô Định vội bỏ thành trì, ấn tín, hớt tóc, cạo râu, lẻn trốn về phương Bắc. Đấy là giữa tháng 3 năm 40. Lê Chân chiêu tập trai tráng, di tư thục ấp. 1 vùng duyên hải ngang dọc trấn thủ được đặt tên là An Biên, đúng như tên quê cha đất tổ của bà. Nghề nông trang, nghề chài lưới đánh cá, đóng thuyền ngày 1 tăng trưởng. Lương thảo được tàng trữ, cung tên giáo mác được tập rèn, chỉ mấy năm sau, Lê Chân đã có hàng ngàn dũng sĩ kì vọng cơ hội, mưu đồ đại sự.

Cuộc khởi nghĩa chiến thắng, 65 thành trì được giải phóng, 2 Bà lên làm vua xưng là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh. Nước ta giành được độc lập.

Gần 1 trăm người hùng nữ tướng được phong thưởng, được giao nhiều trọng trách. Trưng Vương sai nữ tướng Thánh Thiên đóng quân ở Hợp Phố phòng giữ mặt bắc, tướng Đô Dương giữ Cửu Chân phòng ngự mặt nam, nữ tướng Lê Chân được phong ‘Chưởng quản binh quyền nội bộ” đóng bản doanh ở Giao Chỉ, v.v..

Tháng 4 năm 42, vua nhà Hán sai Mã Viện mang đại binh sang xâm lược nước ta. Bà Trưng cùng các chiến tướng đem quân ra cự địch. Nhiều trận đấu to đã diễn ra ở Lãng Bạc, cẩm Khê, Hát Môn. Tháng 5-43, 2 Bà Trưng thất thế phải gieo mình xuống sông Hát Giang tự tận. Nhiều nữ tướng của Bà Trưng đã quả cảm hi sinh. Nữ tướng Lê Chân đã lấp suối, ngăn sông, chẹn đánh quyết liệt thủy binh giặc. Mãi tới cuối năm 43, Lê Chân quả cảm hy sinh tại mặt trận vùng Lạt Sơn, Kim Bảng (thuộc tỉnh Hà Nam hiện tại) nêu cao khí phách người hùng của người nữ giới Việt Nam.

Để ghi nhớ công ơn lớn to của nữ người hùng Lê Chân, dân chúng An Biên đã lập đền thờ gọi là đền Nghè, 1 trong những di tích lịch sử cổ truyền, nghiêm trang của thành thị Cửa Biển.

—–

Trên đây là 1 số bài văn mẫu lớp 5 kể 1 câu chuyện nhưng em đã nghe hay đã đọc về 1 vị người hùng, danh nhân nước ta đã được muonmau.vn sưu tầm. Kể về 1 người hùng trống ngoại xâm thuộc văn mẫu lớp 3 cũng là 1 dạng văn kể chuyện có nội dung gần giống, các em có thể tham khảo qua bài viết để có thêm tư liệu kết thúc môn tap lam van lop 5 của mình tốt hơn nhé.

Văn mẫu lớp 5 kể 1 câu chuyện về người người hùng, danh nhân nước ta nhưng em đã nghe hoặc đã đọc bao gồm những bài văn hay nhất được muonmau.vn biên soạn

Phân mục: Giáo dục

TagsNgữ Văn lớp 5 Văn kể chuyện lớp 5 Văn mẫu 5

Trên đây là nội dung về Kể 1 câu chuyện nhưng em đã nghe hay đã đọc về 1 người hùng, danh nhân nước ta
được nhiều bạn kiếm tìm ngày nay. Chúc bạn thu được nhiều tri thức quý giá qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: Ngữ Văn

Từ khóa kiếm tìm: Kể 1 câu chuyện nhưng em đã nghe hay đã đọc về 1 người hùng, danh nhân nước ta

Thông tin khác

+

Kể 1 câu chuyện nhưng em đã nghe hay đã đọc về 1 người hùng, danh nhân nước ta

#Kể #1 #câu #chuyện #nhưng #đã #nghe #hay #đã #đọc #về #1 #anh #hùng #danh #nhân #nước

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Xem thêm  Phân tích nghệ thuật đặc sắc của truyện Tôi đi học hay nhất

Đề bài
Hãy kể 1 câu chuyện nhưng em đã nghe hay đã đọc về 1 người hùng, danh nhân nước ta

Bài viết cách đây không lâu

Mở bài trực tiếp và gián tiếp lớp 5 kèm tỉ dụ minh họa

05/02/2022

Tả khung cảnh sân trường trong giờ ra chơi lớp 5 hay nhất

25/01/2022

Bài văn tả mẹ của em: 33 bài văn tả về mẹ đạt điểm cao

25/01/2022

Tả cô giáo của em lớp 5 hay nhất

25/01/2022

Nội dung1 Bài văn mẫu kể về 1 người người hùng, danh nhân nước ta nhưng em đã nghe, đã đọc1.1 Câu chuyện về 2 vị nữ tướng người hùng 2 Bà Trưng1.2 Kể về người người hùng dân tộc lớp 5: Trần Quốc Toản1.3 Văn mẫu lớp 5 kể về người người hùng dân tộc: Lê Chân
Bài văn mẫu kể về 1 người người hùng, danh nhân nước ta nhưng em đã nghe, đã đọc
Bài văn mẫu 1 
Bạn đang xem: Kể 1 câu chuyện nhưng em đã nghe hay đã đọc về 1 người hùng, danh nhân nước ta

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Câu chuyện về 2 vị nữ tướng người hùng 2 Bà Trưng
Năm 34 sau tây lịch, nhà Đông Hán sai Tô Định sang làm Thái thú quận Giao Chỉ.
Tô Định là 1 người tham lam . Nhân dân hết sức oán thù hận, Lạc hầu, Lạc tướng cũng căm hận. Còn Lạc tướng huyện Châu Diên là Thi Sách, mưu tính việc chống quân Tàu. Tô Định hay được bèn giết thịt Thi Sách đi. Vợ Thi Sách là Trưng Trắc nổi lên đánh Tô Định để báo oán cho chồng, rửa hận cho nước.
Trưng Trắc là con gái Lạc tướng Mê Linh, nay thuộc tỉnh Phúc Yên. Lúc bà cùng em là Trưng Nhì phất cờ khởi nghĩa thì các Lạc tướng và nhân dân hưởng ứng rất đông. Chẳng bao lâu, quân 2 Bà Trưng tràn đi khắp nơi, chiếm được 65 thành trì. Tô Định kháng cự ko lại trốn chạy về Tàu. 2 Bà lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh (năm 40 sau tây lịch). Nhân dân vui tươi độc lập.
Trưng Nữ Vương trị vì được hơn 1 năm thì nhà Đông Hán sai danh tướng là Mã Viện đem binh sang đánh. Quân của Mã Viện là quân thiện chiến, quân ta thì mới nhóm lên, mà nhờ sự can đảm, quân ta thắng được mấy trận đầu. Quân giặc phải rút về đóng ở vùng Lãng Bạc (tức gần Hồ Tây ở Hà Nội bấy giờ). Sau đấy, Mã Viện được thêm viện binh, dùng mưu lừa quân ta kéo lên phạm thượng du rồi đột kích. 2 Bà thua trận nên rút quân về giữ Mê Linh. Mùa thu năm 43, Mã Viện đem binh vây đánh thành Mê Linh. Quân ít, thế cùng. 2 Bà phải bỏ chạy. Mã Viện xua quân đuổi theo. 2 Bà nhảy xuống sông Hát (chỗ sông Đáy đổ ra sông Hồng Hà) trầm mình để khỏi sa vào tay giặc.
2 Bà Trưng làm vua ko được bao lâu mà là 2 vị anh thư cứu quốc trước tiên của nước ta nên được hậu thế sùng bái đời đời kiếp kiếp.
Ngày nay, ở làng Hát Môn, thuộc huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây và làng Đồng Nhân, gần Hà Nội, có đền thờ 2 Bà, hàng năm, tới ngày mồng 6 tháng 2 âm lịch là ngày hội để nhớ ơn 2 vị nữ tướng.
Bài văn mẫu 2
Kể về người người hùng dân tộc lớp 5: Trần Quốc Toản
Tuần trước, trong giờ sinh hoạt lớp, cô em đã kể cho bọn em nghe rất nhiều những câu chuyện về những vị người hùng và những danh nhân của nước ta. Nhưng mà trong số đấy, em thích nhất là câu chuyện về Trần Quốc Toản.
Trần Quốc Toản là 1 quý tộc nhà Trần, sống ở thời vua Trần Nhân Tông. Ông là người có công trong Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược lần thứ 2. Chắc hẳn người nào trong chúng ta cũng biết câu chuyện “ Bóp nát quả cam” về Trần Quốc Toản. Khi đấy, Trần Quốc Toản mới chỉ là 1 thiếu niên, mắt thấy giặc Nguyên cho sứ thần mượn đường xâm lăng nước ta, ngông nghênh vận động, Trần Quốc Toản hết sức căm tức.
Vào 1 buổi sáng, Trần Quốc Toản nghe tin vua cho họp bàn việc nước ở dưới thuyền Rồng liền quyết đợi được vua để nói 2 tiếng “Xin đánh”. Vậy mà đợi từ sáng tới trưa vẫn chưa thể gặp được vua Trần Nhân Tông, Trần Quốc Toản liều chết xô mấy người lính rồi phăm phăm bước xuống thuyền Rồng. Lính gác thấy thế ập tới ngăn lại, Trần Quốc Toản mặt đỏ bừng bừng rút gươm quát to : “
– Ta xuống xin bệ kiến Vua, ko kẻ nào được giữ ta lại!
Vừa khi đấy, cuộc họp dưới thuyền Rồng tạm nghỉ, vua cùng các quan đại thần bước ra mui thuyền. Thấy vậy, Trần Quốc Toản chạy tới, quỳ xuống tâu:
– Cho giặc mượn đường là mất nước, xin hoàng thượng cho đánh!
Sau đấy, Trần Quốc Toản tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội. Vua truyền Trần Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:
– Quốc Toản làm bất hợp pháp nước, đáng ra phải trị tội. Nhưng mà ta thấy ngươi còn bé nhưng đã có lòng yêu nước, ta có lời khen.
Sau đấy ban cho Trần Quốc Toản 1 quả cam. Trần Quốc Toản tạ ơn vua, bước lên bờ nhưng lòng vẫn rấm rứt vì bị vua xem là trẻ em, ko cho dự bàn việc nước.Nghĩ tới việc quân giặc đang nhăm nhe đè đầu cưỡi cổ dân mình, ông nghiến răng, 2 bàn tay siết chặt. Khi ông trở ra, mọi người đều ùa tới hỏi thăm, Trần Quốc Toản xòe tay ra cho mọi người xem quả cam quý vua ban thì nó đã nát từ bao giờ. Sau đấy, ông trở về huy động gia nô và người dân mua vũ khí, đóng chiến hạm, thêu lên cờ 6 chữ “Phá cường địch, báo hoàng ân”.
Qua câu chuyện trên chúng ta đã thấy ý thức yêu nước của Trần Quốc Toản. Ông đã ko ngại ngần phạm vào phép nước để có thể xin vua cho dự bàn việc nước. Trần Quốc Toản lúc đấy tuổi còn bé mà đã có lòng yêu nước, căm phẫn quân giặc. Đấy là 1 phẩm giá rất đáng quý ở con người ông.
Em rất thích câu chuyện này bởi nó ca tụng người người hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản cùng tấm lòng vì dân, vì nước của ông. Câu chuyện cũng giáo dục chúng ta về lòng yêu quê hương non sông.
Bài văn mẫu 3
Văn mẫu lớp 5 kể về người người hùng dân tộc: Lê Chân
Hiện nay, du khách xa gần tới thăm quan thành thị Hải Phòng sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng nữ tướng Lê Chân đặt tại dải vườn hoa Trung tâm nội thành. Tượng bằng đồng cao 6m hết sức hoa lệ, kỳ vĩ. Thanh bảo kiếm bên mình, Lê Chân tôn nghiêm hướng về biển Đông với cặp mắt sáng ngời đầy uy dũng. Sử sách còn ghi rõ: Lê Chân là con gái của ông Lê Đạo, 1 lang y nhân hậu nổi danh khắp vùng. Bà quê ở làng An Biên (tục gọi là làng vẻn) thuộc phủ Kinh Môn, nay thuộc huyện Đông Triều, Quảng Ninh.
Năm 16 tuổi, Lê Chân nổi danh tài sắc, giỏi võ nghệ, có chí to phi thường. Thái thú Giao Chỉ khi đấy là 1 tên cực kì tham tàn, bạo ngược. Ko ép được bà làm nàng hầu, hắn đã khép ông Lê Đạo vào tội làm phản đem giết thịt đi ! Lê Chân phải trốn về vùng ven biển An Dương nấu nung mối thù nhà nợ nước, quyết ko đội trời chung với giặc Hán xâm lược.
Lúc 2 Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, cộng với bao người hùng nữ kiệt khắp nơi nổi dậy hưởng ứng, Lê Chân chỉ đạo đội nghĩa quân làng An Biên tiến về Luy Lâu vây đánh quân Đông Hán. Lửa cháy rực trời, ngựa hí quân reo, chiêng trống dậy đất của nghĩa binh khiến cho bọn giặc mất vía kinh hoàng. Chính quyền đô hộ đổ vỡ, sụp đổ tan nát; Thái thú Tô Định vội bỏ thành trì, ấn tín, hớt tóc, cạo râu, lẻn trốn về phương Bắc. Đấy là giữa tháng 3 năm 40. Lê Chân chiêu tập trai tráng, di tư thục ấp. 1 vùng duyên hải ngang dọc trấn thủ được đặt tên là An Biên, đúng như tên quê cha đất tổ của bà. Nghề nông trang, nghề chài lưới đánh cá, đóng thuyền ngày 1 tăng trưởng. Lương thảo được tàng trữ, cung tên giáo mác được tập rèn, chỉ mấy năm sau, Lê Chân đã có hàng ngàn dũng sĩ kì vọng cơ hội, mưu đồ đại sự.
Cuộc khởi nghĩa chiến thắng, 65 thành trì được giải phóng, 2 Bà lên làm vua xưng là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh. Nước ta giành được độc lập.
Gần 1 trăm người hùng nữ tướng được phong thưởng, được giao nhiều trọng trách. Trưng Vương sai nữ tướng Thánh Thiên đóng quân ở Hợp Phố phòng giữ mặt bắc, tướng Đô Dương giữ Cửu Chân phòng ngự mặt nam, nữ tướng Lê Chân được phong ‘Chưởng quản binh quyền nội bộ” đóng bản doanh ở Giao Chỉ, v.v..
Tháng 4 năm 42, vua nhà Hán sai Mã Viện mang đại binh sang xâm lược nước ta. Bà Trưng cùng các chiến tướng đem quân ra cự địch. Nhiều trận đấu to đã diễn ra ở Lãng Bạc, cẩm Khê, Hát Môn. Tháng 5-43, 2 Bà Trưng thất thế phải gieo mình xuống sông Hát Giang tự tận. Nhiều nữ tướng của Bà Trưng đã quả cảm hi sinh. Nữ tướng Lê Chân đã lấp suối, ngăn sông, chẹn đánh quyết liệt thủy binh giặc. Mãi tới cuối năm 43, Lê Chân quả cảm hy sinh tại mặt trận vùng Lạt Sơn, Kim Bảng (thuộc tỉnh Hà Nam hiện tại) nêu cao khí phách người hùng của người nữ giới Việt Nam.
Để ghi nhớ công ơn lớn to của nữ người hùng Lê Chân, dân chúng An Biên đã lập đền thờ gọi là đền Nghè, 1 trong những di tích lịch sử cổ truyền, nghiêm trang của thành thị Cửa Biển.
—–
Trên đây là 1 số bài văn mẫu lớp 5 kể 1 câu chuyện nhưng em đã nghe hay đã đọc về 1 vị người hùng, danh nhân nước ta đã được muonmau.vn sưu tầm. Kể về 1 người hùng trống ngoại xâm thuộc văn mẫu lớp 3 cũng là 1 dạng văn kể chuyện có nội dung gần giống, các em có thể tham khảo qua bài viết để có thêm tư liệu kết thúc môn tap lam van lop 5 của mình tốt hơn nhé.

Xem thêm  CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2 mới nhất

Văn mẫu lớp 5 kể 1 câu chuyện về người người hùng, danh nhân nước ta nhưng em đã nghe hoặc đã đọc bao gồm những bài văn hay nhất được muonmau.vn biên soạn

Phân mục: Giáo dục

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

TagsNgữ Văn lớp 5 Văn kể chuyện lớp 5 Văn mẫu 5

Bạn vừa xem nội dung Kể 1 câu chuyện nhưng em đã nghe hay đã đọc về 1 người hùng, danh nhân nước ta
. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

Bài 2 trang 114 SGK Ngữ văn 12 tập 1 hay nhất

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung