Kháng thể tồn tại 10 tháng sau mắc COVID-19 dù chưa tiêm ngừa

Kháng thể tồn tại 10 tháng sau mắc COVID-19 dù chưa tiêm ngừa

- in Sức Khỏe
57

Kháng thể tồn tại 10 tháng sau mắc COVID-19 dù chưa tiêm ngừa

You may also like

Hai ly cà phê mỗi ngày, đánh bại căn bệnh không thuốc chữa?

Hai ly cà phê mỗi ngày, đánh bại