Mã Zipcode Quảng Ngãi – Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất mới nhất

Mã Zipcode Quảng Ngãi – Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất mới nhất

- in Tổng Hợp
175

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung mới nhất về Mã Zipcode Quảng Ngãi – Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất
dưới đây nhé:

Mục lục

Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất

Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mã bưu điện Quảng Ngãi53000 – 54000. Bên cạnh đó lúc bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Quảng Ngãi gần vị trí người gửi/người nhận để dễ dãi thu được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và giảm thiểu trường hợp thất lạc.

Gần giống như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Quảng Ngãi có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đấy:

  • 2 ký tự trước tiên xác định tên tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương
  • 3 hoặc 4 ký tự trước tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • 5 ký tự xác định nhân vật gán Mã bưu chính tổ quốc

Mã bưu điện Quảng Ngãi: 53000 – 54000 (Mã Zipcode Quảng Ngãi)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm tốc độ hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Quảng Ngãi mới nhất

STT Nhân vật gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi 53000
2 Ủy ban Rà soát tỉnh ủy 53001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 53002
4 Ban Truyền đạo tỉnh ủy 53003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 53004
6 Ban Nội trị tỉnh ủy 53005
7 Đảng ủy khối cơ quan 53009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 53010
9 Đảng ủy khối công ty 53011
10 Báo Quảng Ngãi 53016
11 Hội đồng quần chúng 53021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 53030
13 Tòa án quần chúng tỉnh 53035
14 Viện Kiểm sát quần chúng tỉnh 53036
15 Ủy ban quần chúng và Văn phòng Ủy ban quần chúng 53040
16 Sở Công Thương 53041
17 Sở Kế hoạch và Đầu cơ 53042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 53043
19 Sở Ngoại vụ 53044
20 Sở Nguồn vốn 53045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 53046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du hý 53047
23 Công an tỉnh 53049
24 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 53050
25 Sở Nội vụ 53053
26 Sở Tư pháp 53052
27 Sở Giáo dục và Tập huấn 53053
28 Sở Giao thông vận chuyển 53054
29 Sở Khoa học và Công nghệ 53055
30 Sở Nông nghiệp và Tăng trưởng nông thôn 53056
31 Sở Khoáng sản và Môi trường 53057
32 Sở Xây dựng 53058
33 Sở Y tế 53060
34 Bộ lãnh đạo Quân sự 53061
35 Ban Dân tộc 53062
36 Nhà băng nhà nước chi nhánh tỉnh 53063
37 Thanh tra tỉnh 53064
38 Trường chính trị tỉnh 53065
39 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 53066
40 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 53067
41 Bảo hiểm xã hội tỉnh 53070
42 Cục Thuế 53078
43 Cục Thương chính 53079
44 Cục Thống kê 53080
45 Ngân khố Nhà nước tỉnh 53081
46 Liên hợp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 53085
47 Liên hợp các tổ chức hữu hảo 53086
48 Liên hợp các Hội Văn chương nghệ thuật 53087
49 Liên đoàn Lao động tỉnh 53088
50 Hội Dân cày tỉnh 53089
51 Ủy ban Trận mạc Non sông tỉnh 53090
52 Tỉnh Đoàn 53091
53 Hội Liên hợp Đàn bà tỉnh 53092
54 Hội Cựu chiến binh tỉnh 53093

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

1 Bưu Cục Trung chân tình phố Quảng Ngãi 53100
2 Thành ủy 53101
3 Hội đồng quần chúng 53102
4 Ủy ban quần chúng 53103
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 53104
6 Phường Trần Hưng Đạo 53106
7 Phường Lê Hồng Phong 53107
8 Phường Trần Phú 53108
9 Phường Nghĩa Chánh 53109
10 Phường Nguyễn Nghiêm 53110
11 Phường Trương Quang Trọng 53111
12 Xã Tịnh Ấn Tây 53112
13 Phường Quảng Phú 53113
14 Phường Nghĩa Lộ 53114
15 Phường Chánh Lộ 53115
16 Xã Nghĩa Dõng 53116
17 Xã Nghĩa Hà 53117
18 Xã Nghĩa Dũng 53118
19 Xã Tịnh An 53119
20 Xã Tịnh Châu 53120
21 Xã Tịnh Ấn Đông 53121
22 Xã Nghĩa Phú 53122
23 Xã Nghĩa An 53123
24 Xã Tịnh Long 53124
25 Xã Tịnh Khê 53125
26 Xã Tịnh Kỳ 53126
27 Xã Tịnh Hòa 53127
28 Xã Tịnh Thiện 53128
29 Bưu Cục Phát Quảng Ngãi 53150
30 Bưu Cục Quang Trung 53151
31 Bưu Cục Đinh Tiên Hoàng 53152
32 Bưu Cục 2 Bà Trưng 53153
33 Bưu Cục Cổ Luỹ 53154
34 Bưu Cục Hệ 1 Quảng Ngãi 53199

HUYỆN SƠN TỊNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Tịnh 53200
2 Huyện ủy 53201
3 Hội đồng quần chúng 53202
4 Ủy ban quần chúng 53203
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 53204
6 Xã Tịnh Hà 53206
7 Xã Tịnh Sơn 53207
8 Xã Tịnh Bình 53208
9 Xã Tịnh Hiệp 53209
10 Xã Tịnh Bắc 53210
11 Xã Tịnh Minh 53211
12 Xã Tịnh Phong 53212
13 Xã Tịnh Thọ 53213
14 Xã Tịnh Trà 53214
15 Xã Tịnh Đông 53215
16 Xã Tịnh Giang 53216
17 Bưu Cục Phát Sơn Tịnh 53250
18 Bưu Cục Sơn Mỹ 53251

HUYỆN BÌNH SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Sơn 53300
2 Huyện ủy 53301
3 Hội đồng quần chúng 53302
4 Ủy ban quần chúng 53303
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 53304
6 Thị trấn Châu Ổ 53306
7 Xã Bình Thới 53307
8 Xã Bình Dương 53308
9 Xã Bình Chánh 53309
10 Xã Bình Nguyên 53310
11 Xã Bình Trung 53311
12 Xã Bình Chương 53312
13 Xã Bình Long 53313
14 Xã Bình Thanh Tây 53314
15 Xã Bình Thanh Đông 53315
16 Xã Bình Hòa 53316
17 Xã Bình Phước 53317
18 Xã Bình Đông 53318
19 Xã Bình Thạnh 53319
20 Xã Bình Khương 53320
21 Xã Bình An 53321
22 Xã Bình Minh 53322
23 Xã Bình Mỹ 53323
24 Xã Bình Hiệp 53324
25 Xã Bình Tân 53325
26 Xã Bình Châu 53326
27 Xã Bình Phú 53327
28 Xã Bình Hải 53328
29 Xã Bình Trị 53329
30 Xã Bình Thuận 53330
31 Bưu Cục Phát Bình Sơn 53350
32 Bưu Cục Khu Kinh Tế Dung Quất 53351

HUYỆN TRÀ BỒNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Trà Bồng 53400
2 Huyện ủy 53401
3 Hội đồng quần chúng 53402
4 Ủy ban quần chúng 53403
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 53404
6 Thị trấn Trà Xuân 53406
7 Xã Trà Giang 53407
8 Xã Trà Thủy 53408
9 Xã Trà Hiệp 53409
10 Xã Trà Lâm 53410
11 Xã Trà Tân 53411
12 Xã Trà Sơn 53412
13 Xã Trà Phú 53413
14 Xã Trà Bình 53414
15 Xã Trà Bùi 53415
16 Bưu Cục Phát Trà Bồng 53450

HUYỆN TÂY TRÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tây Trà 53500
2 Huyện ủy 53501
3 Hội đồng quần chúng 53502
4 Ủy ban quần chúng 53503
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 53504
6 Xã Trà Phong 53506
7 Xã Trà Lãnh 53507
8 Xã Trà Quân 53508
9 Xã Trà Khê 53509
10 Xã Trà Xinh 53510
11 Xã Trà Thọ 53511
12 Xã Trà Trung 53512
13 Xã Trà Nham 53513
14 Xã Trà Thanh 53514
15 Bưu Cục Phát Tây Trà 53550

HUYỆN SƠN TÂY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Tây 53600
2 Huyện ủy 53601
3 Hội đồng quần chúng 53602
4 Ủy ban quần chúng 53603
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 53604
6 Xã Sơn Dung 53606
7 Xã Sơn Màu 53607
8 Xã Sơn Tân 53608
9 Xã Sơn Mùa 53609
10 Xã Sơn Bua 53610
11 Xã Sơn Liên 53611
12 Xã Sơn Long 53612
13 Xã Sơn Lập 53613
14 Xã Sơn Tinh 53614
15 Bưu Cục Phát Sơn Tây 53650

HUYỆN MINH LONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Minh Long 53700
2 Huyện ủy 53701
3 Hội đồng quần chúng 53702
4 Ủy ban quần chúng 53703
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 53704
6 Xã Long Hiệp 53706
7 Xã Long Mai 53707
8 Xã Long Sơn 53708
9 Xã Thanh An 53709
10 Xã Long Môn 53710
11 Bưu Cục Phát Minh Long 53750

HUYỆN SƠN HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Hà 53800
2 Huyện ủy 53801
3 Hội đồng quần chúng 53802
4 Ủy ban quần chúng 53803
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 53804
6 Thị trấn Di Lăng 53806
7 Xã Sơn Giang 53807
8 Xã Sơn Thành 53808
9 Xã Sơn Bao 53809
10 Xã Sơn Trung 53810
11 Xã Sơn Hải 53811
12 Xã Sơn Cao 53812
13 Xã Sơn Linh 53813
14 Xã Sơn Nham 53814
15 Xã Sơn Hạ 53815
16 Xã Sơn Thượng 53816
17 Xã Sơn Thủy 53817
18 Xã Sơn Kỳ 53818
19 Xã Sơn 3 53819
20 Bưu Cục Phát Sơn Hà 53850

HUYỆN TƯ NGHĨA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tư Nghĩa 53900
2 Huyện ủy 53901
3 Hội đồng quần chúng 53902
4 Ủy ban quần chúng 53903
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 53904
6 Thị trấn La Hà 53906
7 Xã Nghĩa Thương 53907
8 Xã Nghĩa Hòa 53908
9 Xã Nghĩa Trung 53909
10 Xã Nghĩa Phương 53910
11 Xã Nghĩa Mỹ 53911
12 Thị trấn Sông Vệ 53912
13 Xã Nghĩa Hiệp 53913
14 Xã Nghĩa Điền 53914
15 Xã Nghĩa Kỳ 53915
16 Xã Nghĩa Thuận 53916
17 Xã Nghĩa Thắng 53917
18 Xã Nghĩa Lâm 53918
19 Xã Nghĩa Thọ 53919
20 Xã Nghĩa Sơn 53920
21 Bưu Cục Phát Tư Nghĩa 53950
22 Bưu Cục Sông Vệ 53951

HUYỆN NGHĨA HÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nghĩa Hành 54000
2 Huyện ủy 54001
3 Hội đồng quần chúng 54002
4 Ủy ban quần chúng 54003
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 54004
6 Thị trấn Chợ Chùa 54006
7 Xã Hành Trung 54007
8 Xã Hành Thuận 54008
9 Xã Hành Dũng 54009
10 Xã Hành Nhân 54010
11 Xã Hành Minh 54011
12 Xã Hành Đức 54012
13 Xã Hành Tín Tây 54013
14 Xã Hành Tín Đông 54014
15 Xã Hành Thiện 54015
16 Xã Hành Thịnh 54016
17 Xã Hành Phước 54017
18 Bưu Cục Phát Nghĩa Hành 54050

HUYỆN MỘ ĐỨC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mộ Đức 54100
2 Huyện ủy 54101
3 Hội đồng quần chúng 54102
4 Ủy ban quần chúng 54103
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 54104
6 Thị trấn Mộ Đức 54106
7 Xã Đức Thạnh 54107
8 Xã Đức Minh 54108
9 Xã Đức Chánh 54109
10 Xã Đức Thắng 54110
11 Xã Đức Lợi 54111
12 Xã Đức Nhuận 54112
13 Xã Đức Hiệp 54113
14 Xã Đức Tân 54114
15 Xã Đức Hòa 54115
16 Xã Đức Phú 54116
17 Xã Đức Lân 54117
18 Xã Đức Phong 54118
19 Bưu Cục Phát Mộ Đức 54150
20 Bưu Cục Thạch Trụ 54151
21 Bưu Cục Quán Lát 54152
22 BĐVHX Đức Thạnh 2 54153

HUYỆN BA TƠ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện 3 Tơ 54200
2 Huyện ủy 54201
3 Hội đồng quần chúng 54202
4 Ủy ban quần chúng 54203
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 54204
6 Thị trấn 3 Tơ 54206
7 Xã 3 Cung 54207
8 Xã 3 Chùa 54208
9 Xã 3 Dinh 54209
10 Xã 3 Bích 54210
11 Xã 3 Trang 54211
12 Xã 3 Khâm 54212
13 Xã 3 Liên 54213
14 Xã 3 Động 54214
15 Xã 3 Thành 54215
16 Xã 3 Vinh 54216
17 Xã 3 Điền 54217
18 Xã 3 Giang 54218
19 Xã 3 Ngạc 54219
20 Xã 3 Tiêu 54220
21 Xã 3 Vì 54221
22 Xã 3 Tô 54222
23 Xã 3 Xa 54223
24 Xã 3 Nam 54224
25 Xã 3 Lế 54225
26 Bưu Cục Phát 3 Tơ 54250

HUYỆN ĐỨC PHỔ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Phổ 54300
2 Huyện ủy 54301
3 Hội đồng quần chúng 54302
4 Ủy ban quần chúng 54303
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 54304
6 Thị trấn Đức Phổ 54306
7 Xã Phổ Minh 54307
8 Xã Phổ Vinh 54308
9 Xã Phổ Quang 54309
10 Xã Phổ Văn 54310
11 Xã Phổ An 54311
12 Xã Phổ Thuận 54312
13 Xã Phổ Phong 54313
14 Xã Phổ Nhơn 54314
15 Xã Phổ Ninh 54315
16 Xã Phổ Hòa 54316
17 Xã Phổ Cường 54317
18 Xã Phổ Khánh 54318
19 Xã Phổ Thạnh 54319
20 Xã Phổ Châu 54320
21 Bưu Cục Phát Đức Phổ 54350
22 Bưu Cục Sa Huỳnh 54351
14 HUYỆN LÝ SƠN
1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lý Sơn 54400
2 Huyện ủy 54401
3 Hội đồng quần chúng 54402
4 Ủy ban quần chúng 54403
5 Ủy ban Trận mạc Non sông 54404
6 Xã An Vĩnh 54406
7 Xã An Hải 54407
8 Xã An Bình 54408
9 Bưu Cục Phát Lý Sơn 54450
Xem thêm  Việt nam có bao nhiêu tỉnh thành? hay nhất

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Quảng Ngãi, mã bưu điện tỉnh Quảng Ngãi mới nhất vận dụng từ đầu 5 2018 tới ngày nay các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Quảng Ngãi nhưng mà bạn cần.

Đăng bởi: Trường thpt Sóc Trăng

Phân mục: Tổng hợp

TagsZipcode các tỉnh

Trên đây là nội dung về Mã Zipcode Quảng Ngãi – Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất
được nhiều bạn đọc kiếm tìm ngày nay. Chúc bạn thu được nhiều tri thức quý giá qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Từ khóa kiếm tìm: Mã Zipcode Quảng Ngãi – Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất

Thông tin khác

+

Mã Zipcode Quảng Ngãi – Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất

#Mã #Zipcode #Quảng #Ngãi #Mã #bưu #điện #Quảng #Ngãi #mới #nhất

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Nội dung1 Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất2 Mã bưu điện Quảng Ngãi: 53000 – 54000 (Mã Zipcode Quảng Ngãi)3 Danh sách mã bưu cục tỉnh Quảng Ngãi mới nhất3.1 THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI3.2 HUYỆN SƠN TỊNH3.3 HUYỆN BÌNH SƠN3.4 HUYỆN TRÀ BỒNG3.5 HUYỆN TÂY TRÀ3.6 HUYỆN SƠN TÂY3.7 HUYỆN MINH LONG3.8 HUYỆN SƠN HÀ3.9 HUYỆN TƯ NGHĨA3.10 HUYỆN NGHĨA HÀNH3.11 HUYỆN MỘ ĐỨC3.12 HUYỆN BA TƠ3.13 HUYỆN ĐỨC PHỔ
Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất
Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mã bưu điện Quảng Ngãi là 53000 – 54000. Bên cạnh đó lúc bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Quảng Ngãi gần vị trí người gửi/người nhận để dễ dãi thu được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và giảm thiểu trường hợp thất lạc.

Xem thêm  Buddy là gì? Những từ đồng nghĩa với từ buddy mới nhất

Bài viết vừa qua

Mã Zipcode Tiền Giang – Mã bưu điện Tiền Giang mới nhất

13/04/2022

Mã Zipcode Kiên Giang – Mã bưu điện Kiên Giang mới nhất

13/04/2022

Mã Zipcode Vĩnh Long – Mã bưu điện Vĩnh Long mới nhất

13/04/2022

Mã Zipcode Ninh Bình – Mã bưu điện Ninh Bình mới nhất

13/04/2022

Gần giống như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Quảng Ngãi có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đấy:

2 ký tự trước tiên xác định tên tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương
3 hoặc 4 ký tự trước tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
5 ký tự xác định nhân vật gán Mã bưu chính tổ quốc

Mã bưu điện Quảng Ngãi: 53000 – 54000 (Mã Zipcode Quảng Ngãi)
Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm tốc độ hơn !
Danh sách mã bưu cục tỉnh Quảng Ngãi mới nhất

STT
Nhân vật gán mã
Mã bưu chính

1
Bưu Cục Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi
53000

2
Ủy ban Rà soát tỉnh ủy
53001

3
Ban Tổ chức tỉnh ủy
53002

4
Ban Truyền đạo tỉnh ủy
53003

5
Ban Dân vận tỉnh ủy
53004

6
Ban Nội trị tỉnh ủy
53005

7
Đảng ủy khối cơ quan
53009

8
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
53010

9
Đảng ủy khối công ty
53011

10
Báo Quảng Ngãi
53016

11
Hội đồng quần chúng
53021

12
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
53030

13
Tòa án quần chúng tỉnh
53035

14
Viện Kiểm sát quần chúng tỉnh
53036

15
Ủy ban quần chúng và Văn phòng Ủy ban quần chúng
53040

16
Sở Công Thương
53041

17
Sở Kế hoạch và Đầu cơ
53042

18
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
53043

19
Sở Ngoại vụ
53044

20
Sở Nguồn vốn
53045

21
Sở Thông tin và Truyền thông
53046

22
Sở Văn hoá,Thể thao và Du hý
53047

23
Công an tỉnh
53049

24
Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
53050

25
Sở Nội vụ
53053

26
Sở Tư pháp
53052

27
Sở Giáo dục và Tập huấn
53053

28
Sở Giao thông vận chuyển
53054

29
Sở Khoa học và Công nghệ
53055

30
Sở Nông nghiệp và Tăng trưởng nông thôn
53056

31
Sở Khoáng sản và Môi trường
53057

32
Sở Xây dựng
53058

33
Sở Y tế
53060

34
Bộ lãnh đạo Quân sự
53061

35
Ban Dân tộc
53062

36
Nhà băng nhà nước chi nhánh tỉnh
53063

37
Thanh tra tỉnh
53064

38
Trường chính trị tỉnh
53065

39
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
53066

40
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
53067

41
Bảo hiểm xã hội tỉnh
53070

42
Cục Thuế
53078

43
Cục Thương chính
53079

44
Cục Thống kê
53080

45
Ngân khố Nhà nước tỉnh
53081

46
Liên hợp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
53085

47
Liên hợp các tổ chức hữu hảo
53086

48
Liên hợp các Hội Văn chương nghệ thuật
53087

49
Liên đoàn Lao động tỉnh
53088

50
Hội Dân cày tỉnh
53089

51
Ủy ban Trận mạc Non sông tỉnh
53090

52
Tỉnh Đoàn
53091

53
Hội Liên hợp Đàn bà tỉnh
53092

54
Hội Cựu chiến binh tỉnh
53093

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

1
Bưu Cục Trung chân tình phố Quảng Ngãi
53100

2
Thành ủy
53101

3
Hội đồng quần chúng
53102

4
Ủy ban quần chúng
53103

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
53104

6
Phường Trần Hưng Đạo
53106

7
Phường Lê Hồng Phong
53107

8
Phường Trần Phú
53108

9
Phường Nghĩa Chánh
53109

10
Phường Nguyễn Nghiêm
53110

11
Phường Trương Quang Trọng
53111

12
Xã Tịnh Ấn Tây
53112

13
Phường Quảng Phú
53113

14
Phường Nghĩa Lộ
53114

15
Phường Chánh Lộ
53115

16
Xã Nghĩa Dõng
53116

17
Xã Nghĩa Hà
53117

18
Xã Nghĩa Dũng
53118

19
Xã Tịnh An
53119

20
Xã Tịnh Châu
53120

21
Xã Tịnh Ấn Đông
53121

22
Xã Nghĩa Phú
53122

23
Xã Nghĩa An
53123

24
Xã Tịnh Long
53124

25
Xã Tịnh Khê
53125

26
Xã Tịnh Kỳ
53126

27
Xã Tịnh Hòa
53127

28
Xã Tịnh Thiện
53128

29
Bưu Cục Phát Quảng Ngãi
53150

30
Bưu Cục Quang Trung
53151

31
Bưu Cục Đinh Tiên Hoàng
53152

32
Bưu Cục 2 Bà Trưng
53153

33
Bưu Cục Cổ Luỹ
53154

34
Bưu Cục Hệ 1 Quảng Ngãi
53199

HUYỆN SƠN TỊNH

1
Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Tịnh
53200

2
Huyện ủy
53201

3
Hội đồng quần chúng
53202

4
Ủy ban quần chúng
53203

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
53204

6
Xã Tịnh Hà
53206

7
Xã Tịnh Sơn
53207

8
Xã Tịnh Bình
53208

9
Xã Tịnh Hiệp
53209

10
Xã Tịnh Bắc
53210

11
Xã Tịnh Minh
53211

12
Xã Tịnh Phong
53212

13
Xã Tịnh Thọ
53213

14
Xã Tịnh Trà
53214

15
Xã Tịnh Đông
53215

16
Xã Tịnh Giang
53216

17
Bưu Cục Phát Sơn Tịnh
53250

18
Bưu Cục Sơn Mỹ
53251

HUYỆN BÌNH SƠN

1
Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Sơn
53300

2
Huyện ủy
53301

3
Hội đồng quần chúng
53302

4
Ủy ban quần chúng
53303

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
53304

6
Thị trấn Châu Ổ
53306

7
Xã Bình Thới
53307

8
Xã Bình Dương
53308

9
Xã Bình Chánh
53309

10
Xã Bình Nguyên
53310

11
Xã Bình Trung
53311

12
Xã Bình Chương
53312

13
Xã Bình Long
53313

14
Xã Bình Thanh Tây
53314

15
Xã Bình Thanh Đông
53315

16
Xã Bình Hòa
53316

17
Xã Bình Phước
53317

18
Xã Bình Đông
53318

19
Xã Bình Thạnh
53319

20
Xã Bình Khương
53320

21
Xã Bình An
53321

22
Xã Bình Minh
53322

23
Xã Bình Mỹ
53323

24
Xã Bình Hiệp
53324

25
Xã Bình Tân
53325

26
Xã Bình Châu
53326

27
Xã Bình Phú
53327

28
Xã Bình Hải
53328

Xem thêm  Tư Nhị là ai? Cuộc đời của Tư Nhị New

29
Xã Bình Trị
53329

30
Xã Bình Thuận
53330

31
Bưu Cục Phát Bình Sơn
53350

32
Bưu Cục Khu Kinh Tế Dung Quất
53351

HUYỆN TRÀ BỒNG

1
Bưu Cục Trung tâm huyện Trà Bồng
53400

2
Huyện ủy
53401

3
Hội đồng quần chúng
53402

4
Ủy ban quần chúng
53403

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
53404

6
Thị trấn Trà Xuân
53406

7
Xã Trà Giang
53407

8
Xã Trà Thủy
53408

9
Xã Trà Hiệp
53409

10
Xã Trà Lâm
53410

11
Xã Trà Tân
53411

12
Xã Trà Sơn
53412

13
Xã Trà Phú
53413

14
Xã Trà Bình
53414

15
Xã Trà Bùi
53415

16
Bưu Cục Phát Trà Bồng
53450

HUYỆN TÂY TRÀ

1
Bưu Cục Trung tâm huyện Tây Trà
53500

2
Huyện ủy
53501

3
Hội đồng quần chúng
53502

4
Ủy ban quần chúng
53503

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
53504

6
Xã Trà Phong
53506

7
Xã Trà Lãnh
53507

8
Xã Trà Quân
53508

9
Xã Trà Khê
53509

10
Xã Trà Xinh
53510

11
Xã Trà Thọ
53511

12
Xã Trà Trung
53512

13
Xã Trà Nham
53513

14
Xã Trà Thanh
53514

15
Bưu Cục Phát Tây Trà
53550

HUYỆN SƠN TÂY

1
Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Tây
53600

2
Huyện ủy
53601

3
Hội đồng quần chúng
53602

4
Ủy ban quần chúng
53603

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
53604

6
Xã Sơn Dung
53606

7
Xã Sơn Màu
53607

8
Xã Sơn Tân
53608

9
Xã Sơn Mùa
53609

10
Xã Sơn Bua
53610

11
Xã Sơn Liên
53611

12
Xã Sơn Long
53612

13
Xã Sơn Lập
53613

14
Xã Sơn Tinh
53614

15
Bưu Cục Phát Sơn Tây
53650

HUYỆN MINH LONG

1
Bưu Cục Trung tâm huyện Minh Long
53700

2
Huyện ủy
53701

3
Hội đồng quần chúng
53702

4
Ủy ban quần chúng
53703

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
53704

6
Xã Long Hiệp
53706

7
Xã Long Mai
53707

8
Xã Long Sơn
53708

9
Xã Thanh An
53709

10
Xã Long Môn
53710

11
Bưu Cục Phát Minh Long
53750

HUYỆN SƠN HÀ

1
Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Hà
53800

2
Huyện ủy
53801

3
Hội đồng quần chúng
53802

4
Ủy ban quần chúng
53803

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
53804

6
Thị trấn Di Lăng
53806

7
Xã Sơn Giang
53807

8
Xã Sơn Thành
53808

9
Xã Sơn Bao
53809

10
Xã Sơn Trung
53810

11
Xã Sơn Hải
53811

12
Xã Sơn Cao
53812

13
Xã Sơn Linh
53813

14
Xã Sơn Nham
53814

15
Xã Sơn Hạ
53815

16
Xã Sơn Thượng
53816

17
Xã Sơn Thủy
53817

18
Xã Sơn Kỳ
53818

19
Xã Sơn 3
53819

20
Bưu Cục Phát Sơn Hà
53850

HUYỆN TƯ NGHĨA

1
Bưu Cục Trung tâm huyện Tư Nghĩa
53900

2
Huyện ủy
53901

3
Hội đồng quần chúng
53902

4
Ủy ban quần chúng
53903

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
53904

6
Thị trấn La Hà
53906

7
Xã Nghĩa Thương
53907

8
Xã Nghĩa Hòa
53908

9
Xã Nghĩa Trung
53909

10
Xã Nghĩa Phương
53910

11
Xã Nghĩa Mỹ
53911

12
Thị trấn Sông Vệ
53912

13
Xã Nghĩa Hiệp
53913

14
Xã Nghĩa Điền
53914

15
Xã Nghĩa Kỳ
53915

16
Xã Nghĩa Thuận
53916

17
Xã Nghĩa Thắng
53917

18
Xã Nghĩa Lâm
53918

19
Xã Nghĩa Thọ
53919

20
Xã Nghĩa Sơn
53920

21
Bưu Cục Phát Tư Nghĩa
53950

22
Bưu Cục Sông Vệ
53951

HUYỆN NGHĨA HÀNH

1
Bưu Cục Trung tâm huyện Nghĩa Hành
54000

2
Huyện ủy
54001

3
Hội đồng quần chúng
54002

4
Ủy ban quần chúng
54003

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
54004

6
Thị trấn Chợ Chùa
54006

7
Xã Hành Trung
54007

8
Xã Hành Thuận
54008

9
Xã Hành Dũng
54009

10
Xã Hành Nhân
54010

11
Xã Hành Minh
54011

12
Xã Hành Đức
54012

13
Xã Hành Tín Tây
54013

14
Xã Hành Tín Đông
54014

15
Xã Hành Thiện
54015

16
Xã Hành Thịnh
54016

17
Xã Hành Phước
54017

18
Bưu Cục Phát Nghĩa Hành
54050

HUYỆN MỘ ĐỨC

1
Bưu Cục Trung tâm huyện Mộ Đức
54100

2
Huyện ủy
54101

3
Hội đồng quần chúng
54102

4
Ủy ban quần chúng
54103

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
54104

6
Thị trấn Mộ Đức
54106

7
Xã Đức Thạnh
54107

8
Xã Đức Minh
54108

9
Xã Đức Chánh
54109

10
Xã Đức Thắng
54110

11
Xã Đức Lợi
54111

12
Xã Đức Nhuận
54112

13
Xã Đức Hiệp
54113

14
Xã Đức Tân
54114

15
Xã Đức Hòa
54115

16
Xã Đức Phú
54116

17
Xã Đức Lân
54117

18
Xã Đức Phong
54118

19
Bưu Cục Phát Mộ Đức
54150

20
Bưu Cục Thạch Trụ
54151

21
Bưu Cục Quán Lát
54152

22
BĐVHX Đức Thạnh 2
54153

HUYỆN BA TƠ

1
Bưu Cục Trung tâm huyện 3 Tơ
54200

2
Huyện ủy
54201

3
Hội đồng quần chúng
54202

4
Ủy ban quần chúng
54203

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
54204

6
Thị trấn 3 Tơ
54206

7
Xã 3 Cung
54207

8
Xã 3 Chùa
54208

9
Xã 3 Dinh
54209

10
Xã 3 Bích
54210

11
Xã 3 Trang
54211

12
Xã 3 Khâm
54212

13
Xã 3 Liên
54213

14
Xã 3 Động
54214

15
Xã 3 Thành
54215

16
Xã 3 Vinh
54216

17
Xã 3 Điền
54217

18
Xã 3 Giang
54218

19
Xã 3 Ngạc
54219

20
Xã 3 Tiêu
54220

21
Xã 3 Vì
54221

22
Xã 3 Tô
54222

23
Xã 3 Xa
54223

24
Xã 3 Nam
54224

25
Xã 3 Lế
54225

26
Bưu Cục Phát 3 Tơ
54250

HUYỆN ĐỨC PHỔ

1
Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Phổ
54300

2
Huyện ủy
54301

3
Hội đồng quần chúng
54302

4
Ủy ban quần chúng
54303

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
54304

6
Thị trấn Đức Phổ
54306

7
Xã Phổ Minh
54307

8
Xã Phổ Vinh
54308

9
Xã Phổ Quang
54309

10
Xã Phổ Văn
54310

11
Xã Phổ An
54311

12
Xã Phổ Thuận
54312

13
Xã Phổ Phong
54313

14
Xã Phổ Nhơn
54314

15
Xã Phổ Ninh
54315

16
Xã Phổ Hòa
54316

17
Xã Phổ Cường
54317

18
Xã Phổ Khánh
54318

19
Xã Phổ Thạnh
54319

20
Xã Phổ Châu
54320

21
Bưu Cục Phát Đức Phổ
54350

22
Bưu Cục Sa Huỳnh
54351

14
HUYỆN LÝ SƠN

1
Bưu Cục Trung tâm huyện Lý Sơn
54400

2
Huyện ủy
54401

3
Hội đồng quần chúng
54402

4
Ủy ban quần chúng
54403

5
Ủy ban Trận mạc Non sông
54404

6
Xã An Vĩnh
54406

7
Xã An Hải
54407

8
Xã An Bình
54408

9
Bưu Cục Phát Lý Sơn
54450

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Quảng Ngãi, mã bưu điện tỉnh Quảng Ngãi mới nhất vận dụng từ đầu 5 2018 tới ngày nay các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Quảng Ngãi nhưng mà bạn cần.
Đăng bởi: Trường thpt Sóc Trăng

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Phân mục: Tổng hợp

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

TagsZipcode các tỉnh

Bạn vừa xem nội dung Mã Zipcode Quảng Ngãi – Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất
. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

Giai thoại về cuộc đời “số nhọ” của chàng ngư dân Ramon Artagaveytia

Vụ chìm tàu Titanic là một trong những