Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp Mô đun 4 Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp Module 4 Cập nhật

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp Mô đun 4 Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp Module 4 Cập nhật

- in Mẹo Hay Cuộc Sống
380

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung cập nhật về Mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Mô đun 4 Kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Module 4
dưới đây nhé:

Mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Mô đun 4 được lập ra để tương trợ đồng nghiệp tiến hành Module 4 trong huấn luyện Chương trình GDPT 2018. Nội dung mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp gồm các hoạt động, kết quả cần đạt, thời kì tiến hành, người phối hợp tiến hành…

Kế bên đấy, thầy cô có thể tham khảo thêm bài thu hoạch Mô đun 4, Kế hoạch bài dạy Mô đun 4 các môn để có thêm kinh nghiệm, hoàn thiện khóa huấn luyện Mô đun 4 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của muonmau.vn:

Mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Mô đun 4

TT Hoạt động Kết quả cần đạt Thời kì tiến hành (Từ… tới…) Người phối hợp (GVSP, HT, TTCM)

1

Bạn đang xem: Mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Mô đun 4 Kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Module 4

Sẵn sàng học tập

1.1

Tiếp thu danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được cắt cử gánh vác mô đun 3

GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT cắt cử)

Từ ngày …….

tới ngày……….

1.2

Tiếp thu danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được cắt cử gánh vác mô đun 4

GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT cắt cử)

Từ ngày …….

tới ngày……….

1.3

Tiếp thu danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được cắt cử gánh vác mô đun 5

GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT cắt cử)

Từ ngày …….

tới ngày……….

1.4

Tiếp thu danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được cắt cử gánh vác mô đun 9

GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT cắt cử)

Từ ngày …….

tới ngày……….

1.5

Cung ứng đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 3 trên hệ thống LMS

100% (

/36) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham dự học tập trên LMS của Viettel kết thúc thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu mô đun 3 thành công hoặc/và thu được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng. Xem xét: số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cấp quyền tham dự học tập có thể bé hơn số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cắt cử, hoặc chưa có, tùy theo việc Sở ký kết thỏa thuận với nhà hỗ trợ LMS)

Từ ngày …….

tới ngày……….

1.6

Cung ứng đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 4 (tùy theo chọn lọc) trên hệ thống LMS

100% (…./36) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham dự học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 4 thành công hoặc/ và thu được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).

Từ ngày …….

tới ngày……….

1.7

Cung ứng đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 5 (tùy theo chọn lọc) trên hệ thống LMS

0% (…/0) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham dự học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 5 thành công hoặc/ và thu được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).

Từ ngày …….

tới ngày……….

1.8

Cung ứng đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 9 (tùy theo chọn lọc) trên hệ thống LMS

0% (…/0) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham dự học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 9 thành công hoặc/ và thu được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).

Từ ngày …….

tới ngày……….

2

Khai triển học tập: Cung ứng đồng nghiệp tự học mô đun 3, mô đun 4, 5 và mô đun 9

2.1

Cung ứng trên hệ thống LMS của Viettel: Luận bàn, góp ý, bài tập, nhắc kết thúc BT công đoạn, cuối khóa, thăm dò, luận bàn với giảng sư sư phạm, các luận bàn, cung ứng khác ngoài việc kết thúc mô đun trên hệ thống học tập

(Ghi rõ tên hoạt động cung ứng online, cần chèn thêm các dòng phụ)

100% (…/36) GVPT/CBQLCSGDPT được tham dự các lớp học ảo, tham dự trao đổi online trên hệ thống LMS của Viettel với sự cung ứng của hàng ngũ nòng cột; (điền số lượng được cấp quyền tham dự học tập trên hệ thống LMS)

% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CBQLCSGDPTCC trả lời trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.

% thắc mắc (thắc mắc ước lượng) được GVSPCC/ GVQLGDCC trả lời trong tuần (Hàng ngũ nòng cột, trong trường hợp chẳng thể trả lời thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để thu được sự cung ứng từ giảng sư sư phạm để bảo đảm 100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được cắt cử được trả lời trong tuần).

Từ ngày …….

tới ngày……….

2.2

Các hoạt động cung ứng trực truyến khác, trả lời các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn online, các nhóm group chat, zalo, luận bàn qua email, các lớp học ảo…, với sự cung ứng của hàng ngũ nòng cột.

(Ghi rõ tên hoạt động cung ứng online khác, ko trên hệ thống LMS của Viettel, cần chèn thêm các dòng phụ)

100% (…./36) GVPT/CBQLCSGDPT được tham dự các hoạt động trực truyến khác, được trả lời các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn online, các nhóm group chat, zalo, luận bàn qua email, các lớp học ảo…, với sự cung ứng của hàng ngũ nòng cột. (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cắt cử cung ứng).

% thắc mắc (thắc mắc ước lượng) của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC trả lời trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.

% thắc mắc (điền số lượng thắc mắc ước lượng) được GVSPCC/ GVQLGDCC trả lời trong tuần (Hàng ngũ nòng cột, trong trường hợp chẳng thể trả lời thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để thu được sự cung ứng từ giảng sư sư phạm để bảo đảm 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được cắt cử được trả lời trong tuần).

Từ ngày …….

tới ngày……….

2.3

Cung ứng trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn/cụm trường (bao gồm cả các cung ứng liên can tới công đoạn học tập mô đun và các cung ứng tăng trưởng nghề nghiệp tại chỗ, liên tiếp khác trong năm)

(Ghi rõ tên hoạt động, có thể chèn thêm các dòng phụ)

100% (…/36) GVPT/CBQLCSGDPT được tham dự các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn, trả lời thắc mắc trực tiếp, dự giờ – sinh hoạt chuyên môn, luận bàn chuyên môn khác, với sự cung ứng của hàng ngũ nòng cột. (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cắt cử cung ứng).

% thắc mắc (thắc mắc ước lượng) của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC trả lời trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.

% thắc mắc (điền số lượng thắc mắc ước lượng) được GVSPCC/ GVQLGDCC trả lời trong tuần (Hàng ngũ nòng cột, trong trường hợp chẳng thể trả lời thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để thu được sự cung ứng từ giảng sư sư phạm để bảo đảm 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được cắt cử được trả lời trong tuần).

Từ ngày …….

tới ngày……….

3

Bình chọn kết quả học tập mô đun bồi dưỡng

3.1

Đôn đốc, cung ứng GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun 3

100% (…./36) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham dự học tập trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun.

Từ ngày …….

tới ngày……….

3.2

Chấm bài tập kết thúc mô đun 3

100% (…./36) bài tập kết thúc mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham dự học tập mô đun).

GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài kết thúc mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu phận sự chỉ dẫn.

*Để ý: GVSPCC/GVQLGDCC Ko làm chỉnh sửa kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, ko coi xét kết quả kết thúc mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT

Từ ngày …….

tới ngày……….

3.3

Đôn đốc, cung ứng GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun 4

100% (…./36) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham dự học tập trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc bài rà soát trắc nghiệm .

Từ ngày …….

tới ngày……….

3.4

Chấm bài tập kết thúc mô đun 4

100% (…../36) bài tập kết thúc mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham dự học tập mô đun).

GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài kết thúc mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu phận sự chỉ dẫn.

*Để ý: GVSPCC/GVQLGDCC ko làm chỉnh sửa kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, ko coi xét kết quả kết thúc mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

Từ ngày …….

tới ngày……….

3.5

Đôn đốc, cung ứng GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun 5

0% (…./0) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham dự học tập trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun

Từ ngày …….

tới ngày……….

3.6

Chấm bài tập kết thúc mô đun 5

0% (…../0) bài tập kết thúc mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham dự học tập mô đun).

GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài kết thúc mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu phận sự chỉ dẫn.

*Để ý: GVSPCC/GVQLGDCC ko làm chỉnh sửa kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, ko coi xét kết quả kết thúc mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

Từ ngày …….

tới ngày……….

3.7

Đôn đốc, cung ứng GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun 9

0% (…./0) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham dự học tập trên hệ thống LMS) kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun.

Từ ngày …….

tới ngày……….

3.8

Chấm bài tập kết thúc mô đun 9

0% (…./0) bài tập kết thúc mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham dự học tập mô đun).

GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài kết thúc mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu phận sự chỉ dẫn.

*Để ý: GVSPCC/GVQLGDCC ko làm chỉnh sửa kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, ko coi xét kết quả kết thúc mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

Từ ngày …….

tới ngày……….

4

Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT giải đáp phiếu thăm dò về mô đun bồi dưỡng

4.1

Đôn đốc, cung ứng GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc phiếu thăm dò cuối mô đun 3

100% (…./36) (điền số lượng kết thúc mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc thăm dò cuối mô đun 3.

Từ ngày …….

tới ngày……….

4.2

Đôn đốc, cung ứng GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc phiếu thăm dò cuối mô đun 4

100% (…./36) (điền số lượng kết thúc mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc thăm dò cuối mô đun 4.

Từ ngày …….

tới ngày……….

4.3

Đôn đốc, cung ứng GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc phiếu thăm dò cuối mô đun 5

0% (…./0) (điền số lượng kết thúc mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc thăm dò cuối mô đun 5.

Từ ngày …….

tới ngày……….

4.4

Đôn đốc, cung ứng GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc phiếu thăm dò cuối mô đun 9

0% (…./0) (điền số lượng kết thúc mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc thăm dò cuối mô đun 9.

Từ ngày …….

tới ngày……….

4.5

Đôn đốc, cung ứng GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc phiếu thăm dò về chương trình bồi dưỡng năm 2021

100% (…./36) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc 03 mô đun BDTX năm 2021 kết thúc Dò xét về chương trình BDTX năm 2021

Từ ngày …….

tới ngày……….

5

Công nhận đồng nghiệp kết thúc mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS

5.1

Công nhận đồng nghiệp kết thúc mô đun 3 trên hệ thống LMS

100% (…./36) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham dự bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc mô đun (Đạt)

Từ ngày …….

tới ngày……….

5.2

Công nhận đồng nghiệp kết thúc mô đun 4 trên hệ thống LMS

100% (…./36) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham dự bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc mô đun (Đạt)

Từ ngày …….

tới ngày……….

5.3

Công nhận đồng nghiệp kết thúc mô đun 5 trên hệ thống LMS

0% (…/0) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham dự bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc mô đun (Đạt)

Từ ngày …….

tới ngày……….

5.4

Công nhận đồng nghiệp kết thúc mô đun 9 trên hệ thống LMS

0% (…./0) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham dự bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc mô đun (Đạt)

Từ ngày …….

tới ngày……….

5.5

Công nhận kết thúc 03 mô đun bồi dưỡng năm 2021

100% (…./36) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham dự bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel kết thúc mô đun (Đạt)

Từ ngày …….

tới ngày……….

Xem thêm  Báo cáo hoạt động kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 New

Phân mục: Biểu mẫu giáo dục

Trên đây là nội dung về Mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Mô đun 4 Kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Module 4
được nhiều bạn đọc ân cần hiện tại. Chúc quý độc giả tích lũy được nhiều tri thức quý báu qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: Mẹo Hay Cuộc Sống

Từ khóa kiếm tìm: Mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Mô đun 4 Kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Module 4

Thông tin khác

+

Mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Mô đun 4 Kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Module 4

#Mẫu #kế #hoạch #hỗ #trợ #đồng #nghiệp #Mô #đun #Kế #hoạch #hỗ #trợ #đồng #nghiệp #Module

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Mô đun 4 được lập ra để tương trợ đồng nghiệp tiến hành Module 4 trong huấn luyện Chương trình GDPT 2018. Nội dung mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp gồm các hoạt động, kết quả cần đạt, thời kì tiến hành, người phối hợp tiến hành…
Kế bên đấy, thầy cô có thể tham khảo thêm bài thu hoạch Mô đun 4, Kế hoạch bài dạy Mô đun 4 các môn để có thêm kinh nghiệm, hoàn thiện khóa huấn luyện Mô đun 4 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của muonmau.vn:

Xem thêm  Cách thiết lập thông báo hợp đồng sắp hết hạn trên Excel Cập nhật

Bài viết mới đây

Quê Bác Hồ ở đâu? Quê ngoại, quê nội của Bác Hồ ở đâu?

2 phút trước

175 tên gọi, bút danh và bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

7 phút trước

Bác Hồ sinh năm bao lăm? Công đoạn Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

10 phút trước

Thuyết minh tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí

7 giờ trước

Mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Mô đun 4

TT
Hoạt động
Kết quả cần đạt
Thời kì tiến hành (Từ… tới…)
Người phối hợp (GVSP, HT, TTCM)

1
Bạn đang xem: Mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Mô đun 4 Kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Module 4

Sẵn sàng học tập

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

1.1

Tiếp thu danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được cắt cử gánh vác mô đun 3

GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT cắt cử)

Từ ngày …….
tới ngày……….

1.2

Tiếp thu danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được cắt cử gánh vác mô đun 4

GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT cắt cử)

Từ ngày …….
tới ngày……….

1.3

Tiếp thu danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được cắt cử gánh vác mô đun 5

GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT cắt cử)

Từ ngày …….
tới ngày……….

1.4

Tiếp thu danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được cắt cử gánh vác mô đun 9

GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT cắt cử)

Từ ngày …….
tới ngày……….

1.5

Cung ứng đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 3 trên hệ thống LMS

100% (
/36) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham dự học tập trên LMS của Viettel kết thúc thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu mô đun 3 thành công hoặc/và thu được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng. Xem xét: số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cấp quyền tham dự học tập có thể bé hơn số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cắt cử, hoặc chưa có, tùy theo việc Sở ký kết thỏa thuận với nhà hỗ trợ LMS)

Từ ngày …….
tới ngày……….

1.6

Cung ứng đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 4 (tùy theo chọn lọc) trên hệ thống LMS

100% (…./36) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham dự học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 4 thành công hoặc/ và thu được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).

Từ ngày …….
tới ngày……….

1.7

Cung ứng đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 5 (tùy theo chọn lọc) trên hệ thống LMS

0% (…/0) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham dự học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 5 thành công hoặc/ và thu được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).

Từ ngày …….
tới ngày……….

1.8

Cung ứng đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 9 (tùy theo chọn lọc) trên hệ thống LMS

0% (…/0) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham dự học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 9 thành công hoặc/ và thu được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).

Từ ngày …….
tới ngày……….

2

Khai triển học tập: Cung ứng đồng nghiệp tự học mô đun 3, mô đun 4, 5 và mô đun 9

2.1

Cung ứng trên hệ thống LMS của Viettel: Luận bàn, góp ý, bài tập, nhắc kết thúc BT công đoạn, cuối khóa, thăm dò, luận bàn với giảng sư sư phạm, các luận bàn, cung ứng khác ngoài việc kết thúc mô đun trên hệ thống học tập
(Ghi rõ tên hoạt động cung ứng online, cần chèn thêm các dòng phụ)

100% (…/36) GVPT/CBQLCSGDPT được tham dự các lớp học ảo, tham dự trao đổi online trên hệ thống LMS của Viettel với sự cung ứng của hàng ngũ nòng cột; (điền số lượng được cấp quyền tham dự học tập trên hệ thống LMS)
% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CBQLCSGDPTCC trả lời trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.
% thắc mắc (thắc mắc ước lượng) được GVSPCC/ GVQLGDCC trả lời trong tuần (Hàng ngũ nòng cột, trong trường hợp chẳng thể trả lời thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để thu được sự cung ứng từ giảng sư sư phạm để bảo đảm 100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được cắt cử được trả lời trong tuần).

Từ ngày …….
tới ngày……….

2.2

Các hoạt động cung ứng trực truyến khác, trả lời các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn online, các nhóm group chat, zalo, luận bàn qua email, các lớp học ảo…, với sự cung ứng của hàng ngũ nòng cột.
(Ghi rõ tên hoạt động cung ứng online khác, ko trên hệ thống LMS của Viettel, cần chèn thêm các dòng phụ)

100% (…./36) GVPT/CBQLCSGDPT được tham dự các hoạt động trực truyến khác, được trả lời các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn online, các nhóm group chat, zalo, luận bàn qua email, các lớp học ảo…, với sự cung ứng của hàng ngũ nòng cột. (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cắt cử cung ứng).
% thắc mắc (thắc mắc ước lượng) của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC trả lời trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.
% thắc mắc (điền số lượng thắc mắc ước lượng) được GVSPCC/ GVQLGDCC trả lời trong tuần (Hàng ngũ nòng cột, trong trường hợp chẳng thể trả lời thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để thu được sự cung ứng từ giảng sư sư phạm để bảo đảm 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được cắt cử được trả lời trong tuần).

Từ ngày …….
tới ngày……….

2.3

Cung ứng trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn/cụm trường (bao gồm cả các cung ứng liên can tới công đoạn học tập mô đun và các cung ứng tăng trưởng nghề nghiệp tại chỗ, liên tiếp khác trong năm)
(Ghi rõ tên hoạt động, có thể chèn thêm các dòng phụ)

Xem thêm  Danh sách món ngon Vũng Tàu ăn tha hồ không sợ chặt chém New

100% (…/36) GVPT/CBQLCSGDPT được tham dự các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn, trả lời thắc mắc trực tiếp, dự giờ – sinh hoạt chuyên môn, luận bàn chuyên môn khác, với sự cung ứng của hàng ngũ nòng cột. (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cắt cử cung ứng).
% thắc mắc (thắc mắc ước lượng) của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC trả lời trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.
% thắc mắc (điền số lượng thắc mắc ước lượng) được GVSPCC/ GVQLGDCC trả lời trong tuần (Hàng ngũ nòng cột, trong trường hợp chẳng thể trả lời thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để thu được sự cung ứng từ giảng sư sư phạm để bảo đảm 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được cắt cử được trả lời trong tuần).

Từ ngày …….
tới ngày……….

3

Bình chọn kết quả học tập mô đun bồi dưỡng

3.1

Đôn đốc, cung ứng GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun 3

100% (…./36) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham dự học tập trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun.

Từ ngày …….
tới ngày……….

3.2

Chấm bài tập kết thúc mô đun 3

100% (…./36) bài tập kết thúc mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham dự học tập mô đun).
GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài kết thúc mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu phận sự chỉ dẫn.
*Để ý: GVSPCC/GVQLGDCC Ko làm chỉnh sửa kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, ko coi xét kết quả kết thúc mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT

Từ ngày …….
tới ngày……….

3.3

Đôn đốc, cung ứng GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun 4

100% (…./36) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham dự học tập trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc bài rà soát trắc nghiệm .

Từ ngày …….
tới ngày……….

3.4

Chấm bài tập kết thúc mô đun 4

100% (…../36) bài tập kết thúc mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham dự học tập mô đun).
GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài kết thúc mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu phận sự chỉ dẫn.
*Để ý: GVSPCC/GVQLGDCC ko làm chỉnh sửa kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, ko coi xét kết quả kết thúc mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

Từ ngày …….
tới ngày……….

3.5

Đôn đốc, cung ứng GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun 5

0% (…./0) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham dự học tập trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun

Từ ngày …….
tới ngày……….

3.6

Chấm bài tập kết thúc mô đun 5

0% (…../0) bài tập kết thúc mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham dự học tập mô đun).
GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài kết thúc mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu phận sự chỉ dẫn.
*Để ý: GVSPCC/GVQLGDCC ko làm chỉnh sửa kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, ko coi xét kết quả kết thúc mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

Từ ngày …….
tới ngày……….

3.7

Đôn đốc, cung ứng GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun 9

0% (…./0) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham dự học tập trên hệ thống LMS) kết thúc bài rà soát trắc nghiệm mô đun.

Từ ngày …….
tới ngày……….

3.8

Chấm bài tập kết thúc mô đun 9

0% (…./0) bài tập kết thúc mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham dự học tập mô đun).
GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài kết thúc mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu phận sự chỉ dẫn.
*Để ý: GVSPCC/GVQLGDCC ko làm chỉnh sửa kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, ko coi xét kết quả kết thúc mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

Từ ngày …….
tới ngày……….

4

Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT giải đáp phiếu thăm dò về mô đun bồi dưỡng

4.1

Đôn đốc, cung ứng GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc phiếu thăm dò cuối mô đun 3

100% (…./36) (điền số lượng kết thúc mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc thăm dò cuối mô đun 3.

Từ ngày …….
tới ngày……….

4.2

Đôn đốc, cung ứng GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc phiếu thăm dò cuối mô đun 4

100% (…./36) (điền số lượng kết thúc mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc thăm dò cuối mô đun 4.

Từ ngày …….
tới ngày……….

4.3

Đôn đốc, cung ứng GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc phiếu thăm dò cuối mô đun 5

0% (…./0) (điền số lượng kết thúc mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc thăm dò cuối mô đun 5.

Từ ngày …….
tới ngày……….

4.4

Đôn đốc, cung ứng GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc phiếu thăm dò cuối mô đun 9

0% (…./0) (điền số lượng kết thúc mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT kết thúc thăm dò cuối mô đun 9.

Từ ngày …….
tới ngày……….

4.5

Đôn đốc, cung ứng GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc phiếu thăm dò về chương trình bồi dưỡng năm 2021

100% (…./36) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT kết thúc 03 mô đun BDTX năm 2021 kết thúc Dò xét về chương trình BDTX năm 2021

Từ ngày …….
tới ngày……….

5

Công nhận đồng nghiệp kết thúc mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS

5.1

Công nhận đồng nghiệp kết thúc mô đun 3 trên hệ thống LMS

100% (…./36) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham dự bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc mô đun (Đạt)

Từ ngày …….
tới ngày……….

5.2

Công nhận đồng nghiệp kết thúc mô đun 4 trên hệ thống LMS

100% (…./36) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham dự bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc mô đun (Đạt)

Từ ngày …….
tới ngày……….

5.3

Công nhận đồng nghiệp kết thúc mô đun 5 trên hệ thống LMS

0% (…/0) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham dự bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc mô đun (Đạt)

Từ ngày …….
tới ngày……….

5.4

Công nhận đồng nghiệp kết thúc mô đun 9 trên hệ thống LMS

0% (…./0) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham dự bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) kết thúc mô đun (Đạt)

Từ ngày …….
tới ngày……….

5.5

Công nhận kết thúc 03 mô đun bồi dưỡng năm 2021

100% (…./36) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham dự bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel kết thúc mô đun (Đạt)

Từ ngày …….
tới ngày……….

Phân mục: Biểu mẫu giáo dục

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Bạn vừa xem nội dung Mẫu kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Mô đun 4 Kế hoạch cung ứng đồng nghiệp Module 4
. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

Trend là gì? Tổng hợp 10 trend Tiktok mới nhất 2023 2022

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung