Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

A. Cấu trúc more and more… trong tiếng Anh Chúng ta có thể dùng hai từ so sánh hơn cùng nhau để chỉ mức độ mỗi lúc một ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Cấu trúc more and more trong tiếng Anh

Chương trước chúng ta đã tìm hiểu về so sánh hơn và cách hình thành so sánh hơn trong tiếng Anh. Trong chương này, mình trình bày cách ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Phân biệt Older và Elder trong tiếng Anh

Chúng ta sử dụng các cấp độ so sánh với các tính từ và trạng từ. A. Cách hình thành so sánh hơn trong tiếng Anh Để thành ...
Chức năng bình luận bị tắt ở So sánh hơn trong tiếng Anh

Ngoài cách diễn đạt as…as để diễn đạt so sánh bằng, bạn có thể sử dụng cấu trúc the same as … như dưới đây. A. Cấu trúc ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Cấu trúc the same as trong tiếng Anh

Chương bài học trước chúng ta đã tìm hiểu so sánh bằng và không bằng trong tiếng anh. Trong bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu cách ...
Chức năng bình luận bị tắt ở So sánh gấp bội và so sánh gấp nhiều lần trong tiếng Anh

A. So sánh bằng trong tiếng Anh Cấu trúc as…as được sử dụng để so sánh bằng. Ví dụ: - Henry is rich. He is richer than Arthur. ...
Chức năng bình luận bị tắt ở So sánh bằng trong tiếng Anh

A. Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh là Present Perfect. Thì hiện tại hoàn thành được thành lập ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

A. Giới từ trong tiếng Anh Giới từ trong tiếng Anh gọi là Preposition. Giới từ là những từ đi với danh từ hay một giả danh từ ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Giới từ trong tiếng Anh

A. Đại từ phản thân trong tiếng Anh Chúng ta dùng Đại từ phản thân (Reflexive Pronoun) khi chủ từ và túc từ cùng chỉ một đối tượng. ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Đại từ phản thân trong tiếng Anh

A. Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh Thì quá khứ đơn là Simple Past. Để viết câu ở dạng thì quá khứ đơn, chúng ta cần chia ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh