Học tiếng hàn sơ cấp

Học tiếng hàn sơ cấp

Học tiếng hàn quốc sơ cấp : Cái này là cái gì ? 이것은 무엇입니까?   Hội thoại ( 회화 ): A- 이것은 무엇입니까? Cái này là cái gì? B- 책상입니다. ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 2 học tiếng hàn sơ cấp : Cái này là cái gì ?

Học tiếng Hàn chủ đề Chào Hỏi  Trong bài này các bạn sẽ học cách giới thiệu tên và học một số cụm từ thông dụng. Để hiểu ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 1 học tiếng hàn sơ cấp : Chào hỏi xã giao