Tiếng hoa

Tiếng hoa

Hãy tưởng tượng rằng bạn là 1 người thợ xây mới bước vào nghề và mỗi công trình bạn xây không những phải bỏ ra bao công sức ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Làm sao để học tốt tiếng Hoa

Rất nhiều bạn khi lần đầu tiên tiếp xúc với chữ Trung Quốc đều cho rằng chữ Trung Quốc vừa khó viết vừa khó nhớ vớ kinh nghiệm ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Cách viết và nhớ chữ tiếng Hoa thật lâu

Cách phát âm chuẩn Trong tiếng trung có phụ âm, nguyên âm và dấu. Chúng ta sẽ học từ phát âm, sau đó học từ vựng, rối đến ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Cách phát âm chuẩn tiếng Hoa

I. Mua bán bất động sản-房地产买卖 Fángdìchǎn mǎimài 1. Bán ra 出售 Chūshòu 2. Hợp đồng (khế ước) 契约 Qìyuē 3. Gia hạn khế ước续约 Xù yuē 4. Vi phạm hợp ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Từ vựng tiếng Hoa chuyên ngành bất động sản

Các bạn cùng học từ vựng tiếng Hoa chủ đề âm nhạc với mình nhé Âm nhạc 音乐 Yīnyuè 古典音乐            Gǔdiǎn yīnyuè             âm nhạc cổ điển 黑人音乐            Hēirén yīnyuè              âm nhạc ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Từ vựng tiếng Hoa chủ đề Âm nhạc