Người dân Hà Nội “ùn ùn” đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3

Người dân Hà Nội “ùn ùn” đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3

- in Bất Động Sản
42

Như VnEconomy đưa tin, theo Quy định tại Nghị định số 79/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất, các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật. Cách tính này được kéo dài đến hết ngày 28/2/2021.

</p> <p style="text-align: justify;">Từ ngày 1/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.</p> <p style="text-align: justify;">Trong bối cảnh giá đất của năm 2021 trở đi cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, Cục Thuế Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, gia đình trả nợ trước ngày 28/2.</p> <p style="text-align: justify;">Ghi nhận của VnEconomy cho thấy, ngay sau khi nhận được thông tin, những ngày gần đây, nhiều người dân thủ đô Hà Nội chen chân nhau đến các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của Hà Nội để được nộp tiền sử dụng đất.</p> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/700/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-9-16143079236331158471896.jpg" id="img_289591208876613632" w="2017" h="1172" alt="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 1." title="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="289591208876613632" data-original="https://vneconomy.mediacdn.vn/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-9-16143079236331158471896.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Khu vực Ba Đình, ngay từ sáng sớm ngày 26/2, nhiều người dân xếp hàng để chờ đến lượt được vào thanh toán tiền nợ sử dụng đất từ trước năm 2016.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/700/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-5-1614307771895784512956.jpg" id="img_289590578883670016" w="2048" h="1536" alt="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 2." title="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="289590578883670016" data-original="https://vneconomy.mediacdn.vn/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-5-1614307771895784512956.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Bên trong văn phòng đăng ký đất đai, các chuyên viên làm việc hết công suất để phục vụ nhu cầu được nộp tiền thuế sử dụng đất của người dân trước ngày 1/3 tránh tiền nộp áp dụng theo đơn giá đất mới của năm 2021.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/700/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-4-1614308141936234909623.jpg" id="img_289592124002418688" w="1528" h="1553" alt="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 3." title="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="289592124002418688" data-original="https://vneconomy.mediacdn.vn/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-4-1614308141936234909623.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Do số lượng người đổ xô đến nộp tiền sử dụng đất những ngày này quá đông, để đảm bảo kịp thời được nộp, nhiều người tranh thủ ngồi ngay vỉa hè để điền hồ sơ, làm thủ tục pháp lý.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/700/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-6-16143077717512032855443.jpg" id="img_289590572595384320" w="2048" h="1536" alt="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 4." title="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="289590572595384320" data-original="https://vneconomy.mediacdn.vn/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-6-16143077717512032855443.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hà Nội áp dụng với các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP. Cụ thể, những người được ghi nợ tiền sử dụng đất gồm: Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Do đó, đa phần những người đến nộp là người già, hoàn cảnh khó khăn.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/700/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-3-16143077724582126738383.jpg" id="img_289590579915563008" w="2048" h="1536" alt="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 5." title="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="289590579915563008" data-original="https://vneconomy.mediacdn.vn/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-3-16143077724582126738383.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Tại các văn phòng đăng ký đất đai, Cục Thuế Thành phố Hà Nội cũng đã dán thông báo về việc nộp tiền sử dụng đất trước 1/3/2021.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/700/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-8-1614307770991814968034.jpg" id="img_289590572466712576" w="2048" h="1536" alt="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 6." title="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 6." rel="lightbox" photoid="289590572466712576" data-original="https://vneconomy.mediacdn.vn/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-8-1614307770991814968034.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Đại dịch Covid-19 vẫn phức tạp, nhiều người dân đi nộp tiền sử dụng đất được hướng dẫn đeo khẩu trang đầy đủ, xịt khuẩn, đảm bảo an toàn, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/700/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-11-1614308635779550573464.jpg" id="img_289594194876010496" w="2048" h="1536" alt="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 7." title="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="289594194876010496" data-original="https://vneconomy.mediacdn.vn/258811565085159424/2021/2/26/dat-dai-11-1614308635779550573464.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Nhiều người xếp hàng chờ đến lượt được nộp tiền sử dụng đất.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/700/258811565085159424/2021/2/26/dat-dat-2-16143077726131606561038.jpg" id="img_289590582502330368" w="2048" h="1536" alt="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 8." title="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="289590582502330368" data-original="https://vneconomy.mediacdn.vn/258811565085159424/2021/2/26/dat-dat-2-16143077726131606561038.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="">Người dân hỗ trợ thông tin lẫn nhau để hoàn tất hồ sơ nộp tiền sử dụng đất.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/700/258811565085159424/2021/2/26/hong-1614309066813680723558.jpg" id="img_289596003451584512" w="2048" h="1536" alt="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 9." title="Chùm ảnh: Người dân thủ đô Hà Nội &quot;ùn ùn&quot; đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3 - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="289596003451584512" data-original="https://vneconomy.mediacdn.vn/258811565085159424/2021/2/26/hong-1614309066813680723558.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Bà Nguyễn Thị Hồng, một người dân ở Đống Đa, Hà Nội cho biết, gia đình bà thuộc diện tái định cư, hoàn cảnh khó khăn, thời điểm năm 2015 xin được nợ tiền sử dụng đất. Đến ngày 23/2, sau khi đọc thông tin từ VnEconomy, bà Hồng đến văng phòng đăng ký đất đai chi nhánh Ba Đình để được trả nợ, mặc dù xếp hàng từ sáng sớm nhưng chờ đến gần trưa mới tới lượt.</p> </figcaption></figure> </div> <p>Nguồn: vneconomy.vn</p> </div><!-- .post-content-bd --> <footer> <script> window.___gcfg = {lang: 'en-US'}; (function(w, d, s) { function go(){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], load = function(url, id) { if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.src = url; js.id = id; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }; load('//connect.facebook.net/en/all.js#xfbml=1', 'fbjssdk'); load('https://apis.google.com/js/plusone.js', 'gplus1js'); load('//platform.twitter.com/widgets.js', 'tweetjs'); } if (w.addEventListener) { w.addEventListener("load", go, false); } else if (w.attachEvent) { w.attachEvent("onload",go); } }(window, document, 'script')); </script> <div class="cf"></div> <div class="post-sharing-bd"> <ul> <li class="ps-title"> <i class="fa fa-share-alt"></i> </li> <li class="facebook"> <a title="facebook" onClick="window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://muonmau.vn/nguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3','Facebook','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://muonmau.vn/nguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3"> <i class="fa fa-facebook"></i> </a> </li> <li class="twitter"> <a title="twitter" onClick="window.open('http://twitter.com/share?url=https://muonmau.vn/nguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3&text=Người%20dân%20Hà%20Nội%20“ùn%20ùn”%20đi%20trả%20nợ%20tiền%20sử%20dụng%20đất%20trước%20ngày%201/3','Twitter share','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://twitter.com/share?url=https://muonmau.vn/nguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3&text=Người%20dân%20Hà%20Nội%20“ùn%20ùn”%20đi%20trả%20nợ%20tiền%20sử%20dụng%20đất%20trước%20ngày%201/3"> <i class="fa fa-twitter"></i> </a> </li> <li class="linkedin"> <a title="linkedin" onClick="window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://muonmau.vn/nguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3','Linkedin','width=863,height=500,left='+(screen.availWidth/2-431)+',top='+(screen.availHeight/2-250)+''); return false;" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://muonmau.vn/nguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3"> <i class="fa fa-linkedin"></i> </a> </li> <li class="reddit"> <a title="reddit" onClick="window.open('http://reddit.com/submit?url=https://muonmau.vn/nguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3&title=Người%20dân%20Hà%20Nội%20“ùn%20ùn”%20đi%20trả%20nợ%20tiền%20sử%20dụng%20đất%20trước%20ngày%201/3','Reddit','width=617,height=514,left='+(screen.availWidth/2-308)+',top='+(screen.availHeight/2-257)+''); return false;" href="http://reddit.com/submit?url=https://muonmau.vn/nguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3&title=Người%20dân%20Hà%20Nội%20“ùn%20ùn”%20đi%20trả%20nợ%20tiền%20sử%20dụng%20đất%20trước%20ngày%201/3"> <i class="fa fa-reddit"></i> </a> </li> <li class="tumblr"> <a title="tumblr" onClick="window.open('http://www.tumblr.com/share/link?url=muonmau.vn/nguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3&name=Người%20dân%20Hà%20Nội%20“ùn%20ùn”%20đi%20trả%20nợ%20tiền%20sử%20dụng%20đất%20trước%20ngày%201/3','Tumblr','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://www.tumblr.com/share/link?url=muonmau.vn/nguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3&name=Người%20dân%20Hà%20Nội%20“ùn%20ùn”%20đi%20trả%20nợ%20tiền%20sử%20dụng%20đất%20trước%20ngày%201/3"> <i class="fa fa-tumblr"></i> </a> </li> <li class="google"> <a title="google" onClick="window.open('https://plus.google.com/share?url=https://muonmau.vn/nguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3','Google plus','width=585,height=666,left='+(screen.availWidth/2-292)+',top='+(screen.availHeight/2-333)+''); return false;" href="https://plus.google.com/share?url=https://muonmau.vn/nguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3"> <i class="fa fa-google-plus"></i> </a> </li> <li class="pinterest"> <a title="pinterest" href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmuonmau.vn%2Fnguoi-dan-ha-noi-un-un-di-tra-no-tien-su-dung-dat-truoc-ngay-1-3&description=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+%22%C3%B9n+%C3%B9n%22+%C4%91i+tr%E1%BA%A3+n%E1%BB%A3+ti%E1%BB%81n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+ng%C3%A0y+1%2F3&media=https%3A%2F%2Fmuonmau.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Fba-dinh-1614309283889966630711-222-0-1373-2048-crop-1614309291080902672516.jpg" target="_blank" /> <i class="fa fa-pinterest"></i> </a> </li> </ul> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-sharing-bd --> <div class="cf"></div> <div class="post-nav-links"> <div class="post-nav-prev"> <a href="https://muonmau.vn/nguoi-phu-nu-gay-sot-mang-voi-mon-qua-valentine-dieng-nguoi" rel="prev"><span>Bài viết trước</span> Người phụ nữ gây sốt mạng với món quà Valentine “điếng người”</a> </div> <div class="post-nav-next"> <a href="https://muonmau.vn/noi-long-cua-nhung-ong-bo-don-than" rel="next"><span>Bài kế</span> Nỗi lòng của những ông bố đơn thân</a> </div> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-nav-links --> <div class="cf"></div> <div class="post-related-bd"> <div class="title-bd"> <h3> Bài viết cùng chuyên mục </h3> </div><!-- .title-bd --> <section id="related-posts"> <div class="related-inner"> <div class="related-row"> <div data-val="30030" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/bat-dong-san-hang-hieu-tai-viet-nam-thuoc-nhom-tang-truong-nhanh-nhat-the-gioi" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/photo1618021965043-16180219652871772120036-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/bat-dong-san-hang-hieu-tai-viet-nam-thuoc-nhom-tang-truong-nhanh-nhat-the-gioi" title="Bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới" rel="bookmark">Bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới</a></h3> <span class="ws-info"><span>5 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30028" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/dat-xanh-mien-trung-va-thap-ky-tro-thanh-nha-phat-trien-bat-dong-san-hang-sang-hang-dau" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/tcbc-dat-xanh-mien-trung-ky-niem-10-nam-2-1-docx-1617766013377-331x219.jpeg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/dat-xanh-mien-trung-va-thap-ky-tro-thanh-nha-phat-trien-bat-dong-san-hang-sang-hang-dau" title="Đất Xanh Miền Trung và thập kỷ trở thành nhà phát triển bất động sản hạng sang hàng đầu" rel="bookmark">Đất Xanh Miền Trung và thập kỷ trở thành nhà phát triển bất động sản hạng sang hàng đầu</a></h3> <span class="ws-info"><span>6 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30012" class="rp-post last-col" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/phe-duyet-du-an-khu-cong-nghiep-sach-soc-son-hon-3-200-ty-dong" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1-19393339-16176876224531329434772-0-0-337-600-crop-1617687625442850677564-331x219.jpeg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/phe-duyet-du-an-khu-cong-nghiep-sach-soc-son-hon-3-200-ty-dong" title="Phê duyệt dự án khu công nghiệp sạch Sóc Sơn hơn 3.200 tỷ đồng" rel="bookmark">Phê duyệt dự án khu công nghiệp sạch Sóc Sơn hơn 3.200 tỷ đồng</a></h3> <span class="ws-info"><span>12 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> </div> <div class="related-row"> <div data-val="29994" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/moi-gioi-tung-tin-don-chu-dau-tu-phan-bac-ra-khuyen-cao" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/photo1618021065771-161802106590676377313-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/moi-gioi-tung-tin-don-chu-dau-tu-phan-bac-ra-khuyen-cao" title="Môi giới tung tin đồn, chủ đầu tư phản bác ra khuyến cáo" rel="bookmark">Môi giới tung tin đồn, chủ đầu tư phản bác ra khuyến cáo</a></h3> <span class="ws-info"><span>13 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="29992" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/ong-julian-wyatt-dich-vu-quan-ly-tai-san-giup-gia-tang-gia-tri-bat-dong-san" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/0331-lr-25-a-dich-vu-asset-management-pv-jullian-cu-tdocx-1617766387727-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/ong-julian-wyatt-dich-vu-quan-ly-tai-san-giup-gia-tang-gia-tri-bat-dong-san" title="Ông Julian Wyatt: “Dịch vụ quản lý tài sản giúp gia tăng giá trị bất động sản”" rel="bookmark">Ông Julian Wyatt: “Dịch vụ quản lý tài sản giúp gia tăng giá trị bất động sản”</a></h3> <span class="ws-info"><span>14 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="29982" class="rp-post last-col" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-loat-chu-dau-tu-tra-ngay-250-ty-dong-phi-bao-tri" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/screen-shot-2021-04-06-at-3-28-06-pm-1617697702271310573895-0-0-255-454-crop-1617697705207701216606-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-loat-chu-dau-tu-tra-ngay-250-ty-dong-phi-bao-tri" title="Bộ Xây dựng yêu cầu loạt chủ đầu tư trả ngay 250 tỷ đồng phí bảo trì" rel="bookmark">Bộ Xây dựng yêu cầu loạt chủ đầu tư trả ngay 250 tỷ đồng phí bảo trì</a></h3> <span class="ws-info"><span>21 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> </div> </div> </section> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-related-bd --> </footer> </article> <section id="bdCheckAlso" class="bdCheckAlso-right"> <div class="title-bd"> <h3> You may also like </h3> <div class="title-line"></div> <a href="#" id="check-also-close"><i class="fa fa-close"></i></a> </div> <div class="check-also-post"> <div class="check-also-thumb" style="background-image:url(https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/photo1618021965043-16180219652871772120036-331x219.jpg);"></div> <h2 class="post-title"><a href="https://muonmau.vn/bat-dong-san-hang-hieu-tai-viet-nam-thuoc-nhom-tang-truong-nhanh-nhat-the-gioi" rel="bookmark">Bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới</a></h2> <p> Bất chấp tác động của đại dịch </p> </div> </section> <div class="cf"></div> </div><!-- #content --> <div id="sidebar" class="theia_sticky"> <div class="theiaStickySidebar"> <section id="search-2" class="widget widget-main widget_search"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://muonmau.vn/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm" /> </form></section><section id="timeline-widget-2" class="widget widget-main timeline-widget"><div class="widget-title widget-sidebar-title"><h3 class="">Tin Theo Dòng Thời Gian</h3></div> <ul class="timeline-wrap"> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/vu-dau-thau-mo-cat-2-800-ty-dong-bat-ngo-tiem-luc-dn-trung-thau" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>5 giờ ago</span><small>1:42</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Vụ đấu thầu mỏ cát 2.800 tỷ đồng: Bất ngờ tiềm lực DN trúng thầu</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/bat-dong-san-hang-hieu-tai-viet-nam-thuoc-nhom-tang-truong-nhanh-nhat-the-gioi" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>5 giờ ago</span><small>1:32</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/dat-xanh-mien-trung-va-thap-ky-tro-thanh-nha-phat-trien-bat-dong-san-hang-sang-hang-dau" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>6 giờ ago</span><small>1:19</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Đất Xanh Miền Trung và thập kỷ trở thành nhà phát triển bất động sản hạng sang hàng đầu</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/nu-dai-gia-bds-lum-xum-doan-ghi-am-ga-tinh-than-y-vo-hoang-yen-giau-co-nao" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>6 giờ ago</span><small>1:18</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Nữ đại gia BĐS lùm xùm đoạn ghi âm “gạ tình” thần y Võ Hoàng Yên giàu cỡ nào?</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/chi-dao-dau-tien-cua-tan-thu-tuong-pham-minh-chinh-la-gi" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>6 giờ ago</span><small>1:10</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/prudential-ra-mat-giai-phap-bao-hiem-truc-tuyen-pru-vui-song" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>6 giờ ago</span><small>1:00</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Prudential ra mắt giải pháp bảo hiểm trực tuyến “Pru – Vui sống”</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/dien-vay-xe-hot-girl-21-tuoi-phai-dung-tay-che-chan-tranh-lo-hang" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>7 giờ ago</span><small>12:24</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Diện váy xẻ, hot girl 21 tuổi phải dùng tay che chắn tránh lộ hàng</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> </ul> <!-- .timeline-wrap --> </section><section id="bd-recent-posts-2" class="widget widget-main bd-recent-posts"><div class="widget-title widget-sidebar-title"><h3 class="">Tin Mới Nhất</h3></div><div class="widget-posts-list"> <div class="widget-story ws-post-first" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/su-tro-lai-cua-da-dien-5" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/c-23-ac-224-a-74-e-55100-c-5-f-1617407910244-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/su-tro-lai-cua-da-dien-5" rel="bookmark">Sự trở lại của “Đa diện 5”</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>41 phút ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/chieu-cao-cua-tre-em-viet-tang-dang-ke-sau-10-nam-nhung-ti-le-tre-beo-phi-dang-roi-vao-muc-dang-bao-dong-cha-me-dang-cho-con-an-sai-o-cho-nao" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/fsgyl6jty6oe6f4cy7xtmzla6m-1617165808058411390406-0-0-536-1024-crop-1617165818267573074665_600x315-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/chieu-cao-cua-tre-em-viet-tang-dang-ke-sau-10-nam-nhung-ti-le-tre-beo-phi-dang-roi-vao-muc-dang-bao-dong-cha-me-dang-cho-con-an-sai-o-cho-nao" rel="bookmark">Chiều cao của trẻ em Việt tăng đáng kể sau 10 năm nhưng tỉ lệ trẻ béo phì đang rơi vào mức đáng báo động, cha mẹ đang cho con ăn sai ở chỗ nào?</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>42 phút ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/chong-khong-vo-tam-dau-don-gian-la-ho-khong-tu-hieu-nen-vo-hay-khe-noi-cho-chong-biet-de-duoc-dap-ung" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/hn2-1613635409069841475220-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/chong-khong-vo-tam-dau-don-gian-la-ho-khong-tu-hieu-nen-vo-hay-khe-noi-cho-chong-biet-de-duoc-dap-ung" rel="bookmark">Chồng không vô tâm đâu, đơn giản là họ không tự hiểu nên vợ hãy khẽ nói cho chồng biết để được đáp ứng</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>1 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/truong-dh-sai-gon-danh-toi-thieu-85-chi-tieu-xet-ket-qua-thi-tot-nghiep" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/168968285452681696002689714075216622371686n-16176951069221883900816-crop-1617695355604400224660-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/truong-dh-sai-gon-danh-toi-thieu-85-chi-tieu-xet-ket-qua-thi-tot-nghiep" rel="bookmark">Trường ĐH Sài Gòn dành tối thiểu 85% chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>1 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/bi-che-nhan-sac-thoi-thi-hoa-hau-vua-muoi-vo-hoang-yen-dap-tra-bang-clip-khoe-mat-moc" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/mxh-1586874523-401-width1200height628-watermark-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/bi-che-nhan-sac-thoi-thi-hoa-hau-vua-muoi-vo-hoang-yen-dap-tra-bang-clip-khoe-mat-moc" rel="bookmark">Bị chê nhan sắc thời thi Hoa hậu, “vựa muối” Võ Hoàng Yến đáp trả bằng clip khoe mặt mộc</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>3 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/kiem-soat-cam-xuc-chi-bang-cach-dung-thang" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/tu-the-9-1492040244528-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/kiem-soat-cam-xuc-chi-bang-cach-dung-thang" rel="bookmark">Kiểm soát cảm xúc chỉ bằng cách đứng thẳng.</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>3 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/nguoi-phu-nu-u50-bi-nghi-mang-thai-vi-vat-the-la-10kg-trong-bung" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/jpw1617858534-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/nguoi-phu-nu-u50-bi-nghi-mang-thai-vi-vat-the-la-10kg-trong-bung" rel="bookmark">Người phụ nữ U50 bị nghi mang thai vì “vật thể lạ” 10kg trong bụng</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>5 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> </div></section> </div> </div> <!-- #sidebar --> </div> </div><!-- .container-main --> </div><!-- .bdayh-wrap --> </div><!-- #main --> <div class="cf"></div><div class="bdayh-wrap"> <div class="bdayh-inner"> </div> </div><div class="cf"></div> <div class="cf"></div> <footer id="footer" class="footer col-four"> <div class="bdayh-wrap"> <div class="container-main"> <div class="bdayh-inner"> <section id="text-2" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Muôn Màu News</h3></div> <div class="textwidget"><p>Trang cập nhật tin tức mới nhất trong ngày, tin các lĩnh vực sức khỏe, công nghệ, giáo dục, cộng đồng, và các thủ thuật kiến thức kinh nghiệm tổng hợp</p> </div> </section> <section id="text-3" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Trang Chính Muôn Màu</h3></div> <div class="textwidget"></div> </section> <section id="text-4" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Liên Kết Website</h3></div> <div class="textwidget"></div> </section> <section id="text-5" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Liên Hệ Quảng Cáo</h3></div> <div class="textwidget"><p><span style="color: #ffffff;"><strong>Hotline: 0905.244.284</strong></span></p> </div> </section> </div> </div><!-- .container-main --> </div><!-- .bdayh-wrap --> </footer> <!-- #footer --> <div class="cf"></div> <div id="footer-bottom" class="footer-bottom"> <div class="bdayh-wrap"> <div class="bdayh-inner"> <div class="footer-left"> Copyright © 2020 MuonMau.vn . Powered by <a>WordPress</a>. Website Beta Version 2.0 © Chia sẻ tin nhanh - Muôn Màu Cuộc Sống </div> <!-- .footer-left--> <div class="footer-right"> <div class="nav-menu"><ul> <li class="page_item page-item-2"><a href="https://muonmau.vn/gioi-thieu">Giới thiệu</a></li> </ul></div> </div> <!-- .footer-right--> </div> </div> </div> <!-- #footer-bottom --> </div><!-- .inner-wrapper --> </div><!-- #page --> </div><!-- .page-outer --> <div id="reading-position-indicator"></div> <script> </script><script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/all-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/sticky-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var bd = {"is_singular":"1","post_reading_position_indicator":"1","sticky_sidebar":"1","imgScroll":"1","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/main.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/jquery.flexslider-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> </body> </html>