Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung hay nhất

Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung hay nhất

- in Tổng Hợp
141

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung mới nhất về Phiếu phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung
dưới đây nhé:

Phiếu phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và chỉ dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 02/2013/TT-LLTP

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………..

Bạn đang xem: Phiếu phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung

SỞ TƯ PHÁP

——————-

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ………

PHIẾU CUNG CẤP
THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP BỔ SUNG

Kính gửi: ………………………………..

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và chỉ dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và chỉ dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp …………………………… phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung như sau:

Mã số Lý lịch tư pháp1:………………………..

Họ và tên2:………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……/……./…………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………

Nơi lưu trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên cha: ………………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên mẹ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung bổ sung thông tin3:

Mục lục

1. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với bản án tiếp theo như sau:

NỘI DUNG BẢN ÁN

MÃ SỐ BẢN ÁN: ………………………………..

Tháng ngày năm
cập nhật

Người cập nhật

Số bản án

Tháng ngày năm tuyên phạt

Tòa án đã tuyên bản án

Tội danh – Điều khoản của BLHS
được vận dụng

Hình phạt chính

Hình phạt bổ sung (nếu có)

Bổn phận dân sự (nếu có)

Giải pháp tư pháp (nếu có)

Án phí

Thời khắc chấp hành quyết phạt chính

Ghi chú

2. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với quyết định, giấy chứng thực, giấy công nhận, văn bản công bố của bản án số …………………… ngày …………. của Tòa án quần chúng ……………… như sau4:

Loại thông tin:

Tháng ngày năm
cập nhật

Người cập nhật

Số văn bản

Tháng ngày năm ra văn bản

Cơ quan ban hành văn bản

Nội dung của văn bản

Ghi chú

Xem thêm  Tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng Cập nhật

3. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với quyết định tuyên bố vỡ nợ như sau:

Số quyết định

Tháng ngày năm
cập nhật

Người cập nhật

Tháng ngày năm ra quyết định

Tòa án ra quyết định

Chức phận bị cấm đảm nhận

Thời hạn ko được thành lập,
điều hành công ty, hiệp tác xã

Ghi chú

Ghi chú:

1Ghi mã số Lý lịch tư pháp của người bị kết án, người bị cấm đảm nhận chức phận, thành lập, điều hành công ty, hiệp tác xã.

2Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3Chỉ cập nhật những nội dung bổ sung thông tin. Những nội dung ko bổ sung thì ko cập nhật trong Phiếu.

4Nội dung bổ sung ghi theo chỉ dẫn tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và chỉ dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

5Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được giao cho ký Phiếu phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung.

Đăng bởi: muonmau.vn

Phân mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là ăn gian!
Nguồn san sẻ: Trường muonmau.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Trên đây là nội dung về Phiếu phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung
được nhiều bạn tìm đọc hiện tại. Chúc bạn tích lũy được nhiều tri thức quý giá qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Từ khóa kiếm tìm: Phiếu phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung

Thông tin khác

+

Phiếu phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung

#Phiếu #cung #cấp #thông #tin #lý #lịch #tư #pháp #bổ #sung

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Phiếu phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và chỉ dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.
Mẫu số 02/2013/TT-LLTP

Xem thêm  Auth là gì? Hàng auth là gì? Cách nhận biết hàng auth mới nhất

Related Articles

Bài tập viết thành tỉ số % theo mẫu – Toán lớp 5 (có đáp án)

1 giờ ago

Mở bài phân tách đối tượng Huấn Cao trong Chữ người tử tù hay nhất (30 Mẫu)

15 giờ ago

Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập lớp 3 ngắn ngọn, hay nhất (40 Mẫu)

19 giờ ago

Bánh xe cuộc sống căn bản có mấy nan hoa? Bánh xe cuộc đời là gì?

23 giờ ago

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………..
Bạn đang xem: Phiếu phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung
SỞ TƯ PHÁP

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

——————-
Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do- Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ………

PHIẾU CUNG CẤPTHÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP BỔ SUNG
Kính gửi: ………………………………..
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và chỉ dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và chỉ dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp …………………………… phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung như sau:
Mã số Lý lịch tư pháp1:………………………..
Họ và tên2:………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh: ……/……./…………………………………………………………………………………….
Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………
Nơi lưu trú: ………………………………………………………………………………………………………………..
Họ tên cha: ………………………………………………………………………………………………………………..
Họ tên mẹ: ………………………………………………………………………………………………………………….
Nội dung bổ sung thông tin3:
Nội dung1 1. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với bản án tiếp theo như sau:2 2. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với quyết định, giấy chứng thực, giấy công nhận, văn bản công bố của bản án số …………………… ngày …………. của Tòa án quần chúng ……………… như sau4:3 3. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với quyết định tuyên bố vỡ nợ như sau:
1. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với bản án tiếp theo như sau:

Xem thêm  Lớp 9 học những môn gì? Lớp 9 cần bao nhiêu quyển vở? Là những vở gì? New

NỘI DUNG BẢN ÁN

MÃ SỐ BẢN ÁN: ………………………………..

Tháng ngày năm cập nhật

Người cập nhật

Số bản án

Tháng ngày năm tuyên phạt

Tòa án đã tuyên bản án

Tội danh – Điều khoản của BLHSđược vận dụng

Hình phạt chính

Hình phạt bổ sung (nếu có)

Bổn phận dân sự (nếu có)

Giải pháp tư pháp (nếu có)

Án phí

Thời khắc chấp hành quyết phạt chính

Ghi chú

2. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với quyết định, giấy chứng thực, giấy công nhận, văn bản công bố của bản án số …………………… ngày …………. của Tòa án quần chúng ……………… như sau4:

Loại thông tin:

Tháng ngày năm cập nhật

Người cập nhật

Số văn bản

Tháng ngày năm ra văn bản

Cơ quan ban hành văn bản

Nội dung của văn bản

Ghi chú

3. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với quyết định tuyên bố vỡ nợ như sau:

Số quyết định

Tháng ngày năm cập nhật

Người cập nhật

Tháng ngày năm ra quyết định

Tòa án ra quyết định

Chức phận bị cấm đảm nhận

Thời hạn ko được thành lập, điều hành công ty, hiệp tác xã

Ghi chú

Ghi chú:
1Ghi mã số Lý lịch tư pháp của người bị kết án, người bị cấm đảm nhận chức phận, thành lập, điều hành công ty, hiệp tác xã.
2Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.
3Chỉ cập nhật những nội dung bổ sung thông tin. Những nội dung ko bổ sung thì ko cập nhật trong Phiếu.
4Nội dung bổ sung ghi theo chỉ dẫn tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và chỉ dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.
5Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được giao cho ký Phiếu phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung.
Đăng bởi: muonmau.vn
Phân mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là ăn gian!
Nguồn san sẻ: Trường muonmau.vn (thptsoctrang.edu.vn)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Bạn vừa xem nội dung Phiếu phân phối thông tin lý lịch tư pháp bổ sung
. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

Giai thoại về cuộc đời “số nhọ” của chàng ngư dân Ramon Artagaveytia

Vụ chìm tàu Titanic là một trong những