Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2021 New

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2021 New

- in Mẹo Hay Cuộc Sống
56

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung hay nhất về Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 5 2021 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng 5 2021
dưới đây nhé:

Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng 5 2021 (gọi tắt là phiếu ĐKDT) được ban hành kèm Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/04/2021. Thí sinh mở đầu nộp giấy má đăng ký dự thi từ ngày 27/04 tới hết ngày 11/05/2021.

Kế bên ấy, các em cần nắm rõ những mốc thời kì quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh Đại học 2021. Vậy mời các em tham khảo mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 5 2021 và chỉ dẫn điền phiếu trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 5 2021 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng 5 2021

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021

SỞ GDĐT……………
MÃ SỞ: ☐☐
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC(1); CAO ĐẲNG (2)

(Trước lúc khai Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT), thí sinh phải đọc kỹ các mục và HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU, những điểm chưa rõ thí sinh có thể hỏi cán bộ tiếp thu ĐKDT để được chỉ dẫn)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

I. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

1. Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) ☐

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của 5 sinh

☐☐ ☐☐ ☐☐
(Nếu ngày và tháng sinh bé hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu) Ngày Tháng 5

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thị thành): b) Dân tộc (Ghi bằng chữ): ……………………..

c) Quốc tịch nước ngoài ☐

4. Số Chứng minh dân chúng/Thẻ căn cước công dân (Ghi mỗi chữ số vào 1 ô)

5. Hộ khẩu thường trú ☐☐ ☐☐ ☐☐ Ghi rõ tên tỉnh (thị thành), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau:
Mã tỉnh (TP)

Mã huyện (quận)

Mã xã (phường)

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1:

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc thù gieo neo:

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thị thành) và ghi mã tỉnh, mã trường):

5 lớp 10:………………………………………………

5 lớp 11:……………………………………………..

5 lớp 12:……………………………………………..

Tên lớp 12:……………………………………………….

Mã tỉnh        Mã trường

7. Dế yêu ……………………………………….. Email: ………………………………………………….

8. Họ tên, dế yêu và địa chỉ người liên hệ:

………………………………………………………………..…………………………………………………

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI

9. Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐSP

10. Thí sinh vật học chương trình THPT

Thí sinh vật học chương trình GDTX

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT (3)

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT (4)

12. Dự thi tại Hội đồng thi: ……………………Mã hội đồng ☐☐

13. Nơi ĐKDT:  …………………………………….Mã đơn vị ĐKDT ☐☐

14. Đăng ký bài thi/môn thi (Thí sinh đăng ký dự thi bài thi nào thì ghi lại “X” vào ô bài thi tương ứng, riêng đối với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh điền vào ô trống mã tương ứng với tiếng nói chọn lựa, chi tiết như sau:N1 – Tiếng Anh;N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật; N7 – Tiếng Hàn).

a) Đăng ký bài thi (Thí sinh chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH):

Toán Ngữ văn ☐ Ngoại ngữ KHTN ☐ KHXH ☐

b) Đăng ký môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp (Chỉ dành cho thí sinh tự do ko chọn dự thi toàn bài thi tổ hợp)

Vật lí Hóa học ☐ Sinh vật học ☐ Lịch sử ☐ Địa lí ☐ GDCD ☐

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ trong xét xác nhận tốt nghiệp THPT hoặc đăng ký để xét tuyển sinh:(Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển non sông dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ để được miễn thi hoặc thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển theo đề xuất của trường ĐH, CĐSP) : …

Điểm thi (Nếu Chứng chỉ có điểm thi, thí sinh ghi điểm vào ô này):

CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thực. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

Ngày …tháng …5 20…

Chữ ký của thí sinh

Ảnh 4×6

Công nhận người khai phiếu này đang học lớp……………..

trường……………………

Hoặc đang trú ngụ ở xã, phường

huyện…………………….

tỉnh………………………..

Hiệu trưởng các trường nơi HS đang học hoặc Công an xã, phường nơi thí sinh tự do đang trú ngụ tại địa phương ký tên và đóng dấu (chỉ đóng 1 dấu có phần giáp lai trên ảnh)

Ngày …tháng …. 5 20…

(Ký tên và đóng dấu)

C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT (Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐSP thì bỏ dở phần này)

16. Đăng ký bài/môn thi xin bảo lưu (Thí sinh ghi rõ điểm bài/môn thi xin được bảo lưu vào ô tương ứng):

Toán ☐ Ngữ văn ☐ Lịch sử ☐ Địa lí ☐ GDCD ☐

Vật lí ☐ Hóa học ☐ Sinh vật học ☐ Ngoại ngữ ☐

Đ. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

(Thí sinh dự thi chỉ để xét xác nhận tốt nghiệp THPT ko cần khai phần này)

17. Nhân vật dành đầu tiên tuyển sinh: Khoanh tròn vào loại nhân vật dành đầu tiên thừa hưởng (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) ☐

Sau ấy ghi ký hiệu vào 2 ô kế bên, nếu ko thuộc diện dành đầu tiên thì để trống.

18. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực ấy: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 ☐☐

Sau ấy ghi mã khu vực (1 – KV1, 2NT – KV2-NT, 2 – KV2, 3 – KV3) vào ô trống. ☐☐☐☐

19. 5 tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của 5 tốt nghiệp vào ô)

20. Thí sinh dự thi để xét tuyển học liên thông vào ĐH/CĐSP, đã tốt nghiệp: TC ☐ CĐ ☐ ĐH ☐

21. Thí sinh đăng ký ước vọng xét tuyển sinh vào ĐH/CĐSP

– Tổng số ước vọng (buộc phải phải ghi số ước vọng): ☐

– Thí sinh chỉ được chọn 1 trong đăng ký ước vọng xét tuyển online (điểm a) hoặc đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phiếu (điểm b) và bắt buộc tích chọn vào 1 trong 2 ô tại điểm a và điểm b. Sau lúc có kết quả thi, chỉ cần khoảng quy định thí sinh còn được quyền điều chỉnh ước vọng đăng ký xét tuyển online 3 lần.

a. Đăng ký ước vọng xét tuyển online ☐

Thí sinh đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phương thức online phải tự nhập các ước vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống và được chỉnh sửa ước vọng đã đăng ký chỉ cần khoảng quy định của đợt đăng ký này. Thí sinh đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phương thức online ko điền thông tin tại điểm b.

b. Đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phiếu ☐

Thí sinh đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phiếu phải tiến hành khai các nội dung theo bảng dưới: các ước vọng xếp theo quy trình từ trên xuống dưới (ước vọng 1 là ước vọng dành đầu tiên cao nhất), nếu đăng ký ước vọng nào ko đúng với quy định của các trường thì ước vọng ấy sẽ ko được nhập vào hệ thống ứng dụng để trường xét tuyển; thí sinh ko được chỉnh sửa ước vọng đăng ký sau lúc đã công nhận của đợt đăng ký này. Thí sinh đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phiếu ko tiến hành đăng ký ước vọng xét tuyển online.

Quy trình ước vọng dành đầu tiên Mã trường (chữ in hoa) Mã ngành/Nhóm ngành Tên ngành/Nhóm ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển

Ghi chú:

(1) “Đại học” để đăng ký vào các cấp tập huấn trình độ (ĐH);

(2) “Cao đẳng” để đăng ký vào ngành Giáo dục Măng non trình độ cao đẳng (CĐSP);

(3) Người đã học xong chương trình cấp THPT mà chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi mà chưa tốt nghiệp THPT ở những 5 trước;

(4) Người đã có bằng tốt nghiệp THPT, có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.

……………

Mời các bạn tải file về để xem thêm nội dung cụ thể

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021

Mục SỞ GDĐT MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc sở nào thì ghi tên sở ấy vào địa điểm trống, sau ấy điền 2 chữ số biểu lộ mã sở vào 2 ô trống tiếp theo, mã sở GDĐT do Bộ GDĐT quy định.

Danh sách mã Sở GD&ĐT tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 2020

Mục Số phiếu: Nơi tiếp thu đăng ký dự thi ghi, thí sinh ko ghi mục này.

Mục 1, 2: Ghi theo chỉ dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Măng non (sau đây gọi tắt là Phiếu ĐKDT).

Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chi cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thị thành, nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi rõ tên non sông (theo tiếng Việt Nam),

b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh,

c) Quốc tịch nước ngoài thi ghi lại (X) vào ô kế bên.

Mục 4: Đối với Chứng minh dân chúng mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, 3 ô đầu để trống; đối với Chứng minh dân chúng mẫu mới hoặc Thẻ căn cước công dân, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng.

Mục 5: Mã tỉnh (thị thành), mã huyện (quận) và mã xã (phường) chỉ đối với các xã (phường) thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GDĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh (thị thành), mã huyện (quận), mã xã (phường) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú hiện nay vào các ô tương ứng ở bên phải. Thí sinh ko có hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ hoang ô mã xã. Sau lúc điền đủ các nhưng mà đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thị thành) vào dòng trống. Đối với thí sinh thuộc diện dành đầu tiên nhân vật hoặc khu vực có liên can tới hộ khẩu thường trú, đề xuất phải khẳng định thời kì có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc thù gieo neo chỉ cần khoảng học THPT bằng cách ghi lại vào ô tương ứng.

Mục 6: Ghi tên trường và địa chỉ tới huyện (quận), tỉnh (thị thành) của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã trường có 1 chữ số thi 2 ô trước tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô trước tiên ghi số 0). Đối với thí sinh là công an, bộ đội được cử tham dự dự thi để xét tuyển ĐH, CĐSP thì ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã trường THPT là 900. Đối với thí sinh có thời kì học ở nước ngoái thì những 5 học ở nước ngoài ghi nhưng mà tỉnh tương ứng với tỉnh theo hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800. Mục tên lớp: ghi rõ tên lớp 12 nơi học trò đang học (thí dụ 12A1, 12A2,…), đối với học trò là thí sinh tự do ghi “TDO”.

Mục 7: Ghi rõ dế yêu, email. Đối với thí sinh có đề xuất điều chỉnh đăng ký ước vọng xét tuyển online, cần đăng ký số dế yêu thiết bị cầm tay tư nhân (của mình) để được cấp mật khẩu sử dụng 1 lần (OTP) qua tin nhắn bảo đảm cho sự bảo mật lúc đăng ký xét tuyển online.

Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ: họ tên; số dế yêu; địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngóc), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thị thành). Địa chỉ này cùng lúc là địa chỉ nhận Giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.

Mục 9: Thí sinh có ước vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Măng non thi ghi lại (X) vào ô kế bên.

Mục 10: Thí sinh buộc phải phải ghi lại (X) vào 1 trong 2 ô để biểu lộ rõ thí sinh vật học theo chương trình THPT hay chương trình GDTX.

Mục 11: Đối với thí sính tự do phải ghi lại (X) vào 1 trong 2 ô để phân biệt rõ là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính tới thời khắc dự thi).

Mục 12: Thí sinh đăng ký dự thi lại Hội đồng thi nào thì ghi tên Hội đồng thi và mã Hội đồng thi do Bộ GDĐT quy định vào địa điểm tương ứng.

Mục 13: Học trò đang học lớp 12 THPT tại trường nào thi nộp ĐKDT lại trường ấy. Các nhân vật khác nộp ĐKDT tại các vị trí do Sở GDĐT quy định. Mã đơn vị ĐKDT ghi theo chỉ dẫn của nơi nhận ĐKDT.

Mục 14: Đối với thí sinh hiện đang là học trò lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký bài thi tại điểm a, thí sinh ko được phép chọn các môn thi thành phần ở điểm b. Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục tiêu dự thi, tùy theo việc chọn lựa tổ hợp môn xét tuyển dại học; cao đẳng có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chi chọn 1 số môn thành phần (tại điểm b) cho thích hợp. Thí sinh chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH). Thí sinh tự do chỉ được đăng ký môn thi thành phần trong cùng 1 bài thi tổ hợp. Trường hợp thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có những bài thi/môn thi (để xét xác nhận tốt nghiệp) 5 trước đủ điều kiện bảo lưu, nếu muốn bảo lưu bài thi/môn thi nào thì phải ghi điểm bài thi/môn thi ấy ở Mục 16. Bên cạnh đó, thí sinh vẫn có thể chọn thi bài thi/môn thi thành phần (đã xin bảo lưu) để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học; cao đẳng. Đối với thí sinh vật học theo chương trình GDTX có thể chọn bài thi ngoại ngữ nếu có ước vọng sử dụng môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học; cao đẳng.

Ghi chú: (1) “Đại học” để đăng ký vào các cấp tập huấn trình độ đại học;

(2) “Cao đẳng” để đăng ký vào ngành Giáo dục Măng non trình độ cao đẳng;

(3) Người đã học xong chương trình cấp THPT mà chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi những mà chưa tốt nghiệp THPT ở những 5 trước;

(4) Người đã có bằng tốt nghiệp THPT, có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.

Cách chọn bài thi/môn thi thành phần: Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/món thi thành phần nào thì ghi lại (X) vào ô bài thi/môn thi thành phần tương ứng, riêng đối với bài thi Ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương ứng với tiếng nói chi tiết như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật; N7 – Tiếng Hàn. Thí sinh chỉ được chọn các môn thi thành phần trong 1 bài thi tổ hợp.

Mục 15: Đối với thí sinh có ước vọng miễn thi ngoại ngữ hoặc đăng ký để xét tuyển sinh, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển non sông dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT hoặc thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển theo đề xuất của trường ĐH, CĐSP. Đối với loại chứng chỉ có ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm thi”, thí dụ: 15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ hoặc đăng ký để xét tuyển sinh: (Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển non sông dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ để được miễn thi hoặc thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển theo đề xuất của trường ĐH, CĐSP): TOEFL ITP

Điểm thi (Nếu chứng chỉ có điểm thi, thí sinh ghi điểm vào ô này):

450

Mục 16: Thí sinh đã dự thi THPT 5 ưước, nếu có những bài thi/môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu điểm của bài thi/môn thi nào thì ghi điểm bài thi/môn thi ấy vào ô tương ứng (Xem xét: Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền bảo lưu kết quả của từng môn thì thành phần nếu đủ điều kiện, để bảo lưu điểm toàn bài của bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ấy). Đối với những bài thi/môn thi được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi (bài thi hoặc môn thi thành phần) ở Mục 14 chỉ trong trường hợp có ước vọng sử dụng kết quả thi xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Mục 17: Thí sinh tự xác định nhân vật dành đầu tiên, ghi đúng ký hiệu các nhân vật dành đầu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Măng non và văn bản chỉ dẫn. Nếu khai thiếu thật thà sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành. Thí sinh thuộc diện dành đầu tiên phải nộp đủ hồ sơ, minh chứng hợp lí cho trường lúc tới nhập học.

Mục 18: Đối với thí sinh dự thi có mục tiêu xét tuyển ĐH, CĐSP cần ghi mã khu vực vào ô trống như sau: Khu vực 1 (KV1) điền chữ số 1, Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) điền 2NT, Khu vực 2 (KV2) điền chữ số 2, Khu vực 3 (KV3) điền chữ số 3. Trong 3 5 học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn hưởng dành đầu tiên khu vực ở ấy. Nếu mỗi 5 học 1 trường có mức dành đầu tiên khu vực không giống nhau hoặc nửa thời kì học ở trường nảy, nửa thời kì học ở trường kia thì tốt nghiệp THPT ở đâu hưởng dành đầu tiên khu vực tại ấy. Đối với thí sinh được dành đầu tiên theo hộ khẩu thường trú, căn cứ vào quy định của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Măng non và chỉ dẫn của Bộ GDĐT để ghi cho đúng khu vực dành đầu tiên thừa hưởng. Ứng dụng đăng ký dự thi sẽ tự động xác định mức hưởng dành đầu tiên khu vực theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Măng non lúc thí sinh khai đầy đủ Mục 5 và Mục 6; nếu thấy khác với thông tin khai trên phiếu ĐKDT, thí sinh cần rà soát lại thông tin đã khai tại các mục này.

Mục 19, 20: Ghi theo chỉ dẫn trên phiếu ĐKDT.

Mục 21: Ghi theo chỉ dẫn trên phiếu ĐKDT

Đối với điểm a:

– Thông tin đăng ký ước vọng xét tuyển online có trị giá pháp lý như việc đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phiếu.

– Thí sinh phải tự chịu phận sự các thông tin đăng ký ước vọng xét tuyển online đã khai trên Hệ thống.

– Các ước vọng xếp theo quy trình dành đầu tiên tử ưèn xuống dưới (ước vọng 1 là ước vọng dành đầu tiên cao nhất),

– Thí sinh đăng ký ước vọng nào ko đúng với quy định của các trường thì ước vọng ấy sẽ ko được nhập vào hệ thống ứng dụng để trường xét tuyển.

Quy trình ước vọng dành đầu tiên Mã trường (chữ in hoa) Mã ngành/Nhóm ngành Tên ngành/Nhóm ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển
1
2
….

Xem xét:

– Thí sinh tự do là: người đã học xong chương trình cấp THPT mà chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi mà chưa tốt nghiệp THPT ở những 5 trước: người đã có bằng tốt nghiệp THPT, có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.

– Thí sinh phải ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch bóng vào các mục theo đề xuất và ko tu sửa, tẩy xoá.

– Nếu là số, ghi bằng chữ số Ả rập (0, 1, 2, 3,…), ko ghi bằng chữ số La mã (I, V, X….).

-Thí sinh sử dụng nick và mật khẩu được cấp sau lúc nộp giấy má đăng ký dự thi để đăng nhập vào Hệ thống QLT qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edn.vn để đăng ký ước vọng xét tuyển online.

Chỉ dẫn in mẫu giấy má đăng ký dự thi tốt nghiệp

Mẫu giấy má đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng 5 2021 gồm: 01 túi đựng giấy má, 02 phiếu đăng ký dự thi và 01 Chỉ dẫn ghi phiếu với phương pháp in như sau:

1. Túi đựng giấy má cùng lúc là 1 phiếu khai thông tin đăng ký dự thi và xét tuyển vào đại học, cao đẳng gồm 2 mặt:

  • Mặt trước túi đựng giấy má: in như trang thứ nhất của Mẫu giấy má đính kèm;
  • Mặt sau túi giấy má: in nội dung như trang thứ 2 của Mẫu giấy má đính kèm.

2. Phiếu số 1: In trên 1 tờ khổ giấy A4, gồm 2 mặt:

  • Mặt thứ nhất: In như trang thứ 3 của Mẫu giấy má đính kèm;
  • Mặt thứ 2: In như trang thứ tư của Mẫu giấy má đính kèm.

3. Phiếu số 2: In trên 1 tờ khổ giấy A4, gồm 2 mặt:

  • Mặt thứ nhất: In như trang thứ 5 của Mẫu giấy má đính kèm;
  • Mặt thứ 2: In như trang thứ 6 của Mẫu giấy má đính kèm.

4. Chỉ dẫn ghi phiếu: In trên 1 tờ khổ giấy A4, gồm 2 mặt

  • Mặt thứ nhất: In như trang thứ 7 của Mẫu giấy má đính kèm;
  • Mặt thứ 2: In như trang thứ 8 của Mẫu giấy má đính kèm.

Xem xét: Hợp nhất 1 kiểu (font) chữ là Time New Roman, kiểu chữ (font style) trên toàn văn bản như mẫu, có thể căn chỉnh văn bản lại cho đẹp, hợp lý mà phải bảo đảm tuyệt đối các nguyên lý sau:

1) Ko được chỉnh sửa nội dung trên các trang, các mục; ko được bố trí lại quy trình các mục.

2) Phiếu số 1, Phiếu số 2 được in trên khổ giấy A4, ko in số trang trên các phiếu.

3) Túi đựng giấy má (Phiếu đăng ký và các hồ sơ kèm theo nếu có) có kích tấc 32 (Centimet) X 22 (Centimet).

Phân mục: Biểu mẫu giáo dục

Trên đây là nội dung về Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 5 2021 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng 5 2021
được nhiều bạn đọc ân cần hiện tại. Chúc bạn thu được nhiều tri thức quý giá qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: Mẹo Hay Cuộc Sống

Từ khóa kiếm tìm: Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 5 2021 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng 5 2021

Thông tin khác

+

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 5 2021 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng 5 2021

#Phiếu #đăng #ký #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT #5 #Phiếu #đăng #ký #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT #và #xét #tuyển #Đại #học #Cao #đẳng #5

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng 5 2021 (gọi tắt là phiếu ĐKDT) được ban hành kèm Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/04/2021. Thí sinh mở đầu nộp giấy má đăng ký dự thi từ ngày 27/04 tới hết ngày 11/05/2021.
Kế bên ấy, các em cần nắm rõ những mốc thời kì quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh Đại học 2021. Vậy mời các em tham khảo mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 5 2021 và chỉ dẫn điền phiếu trong bài viết dưới đây.

Bài viết vừa mới đây

Voucher là gì? Coupon là gì?

2 giờ trước

Viết 4 – 5 câu kể về 1 buổi đi chơi cùng người nhà (hoặc thầy cô, bè bạn)

12 giờ trước

Viết 4 – 5 câu trình bày tình cảm, xúc cảm của em lúc 5 học sắp hoàn thành

12 giờ trước

Viết 4 – 5 câu kể lại hoạt động ở trường hoặc lớp em (trình diễn văn nghệ, đi thăm quan, đồng diễn thể dục,…)

13 giờ trước

Bạn đang xem: Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 5 2021 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng 5 2021
Nội dung1 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 20212 Cách ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 20213 Chỉ dẫn in mẫu giấy má đăng ký dự thi tốt nghiệp
Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021

SỞ GDĐT……………MÃ SỞ: ☐☐——-

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC(1); CAO ĐẲNG (2)
(Trước lúc kê khai Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT), thí sinh phải đọc kỹ các mục và HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU, những điểm chưa rõ thí sinh có thể hỏi cán bộ tiếp thu ĐKDT để được chỉ dẫn)
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
I. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
1. Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) ☐

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của 5 sinh

☐☐
☐☐
☐☐

(Nếu ngày và tháng sinh bé hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)
Ngày
Tháng
5

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thị thành): b) Dân tộc (Ghi bằng chữ): ……………………..
c) Quốc tịch nước ngoài ☐
4. Số Chứng minh dân chúng/Thẻ căn cước công dân (Ghi mỗi chữ số vào 1 ô)

5. Hộ khẩu thường trú
☐☐
☐☐
☐☐
Ghi rõ tên tỉnh (thị thành), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau:

Mã tỉnh (TP)

Mã huyện (quận)

Mã xã (phường)

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1: ☐

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc thù gieo neo: ☐

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thị thành) và ghi mã tỉnh, mã trường):

5 lớp 10:………………………………………………
5 lớp 11:……………………………………………..
5 lớp 12:……………………………………………..
Tên lớp 12:……………………………………………….

Mã tỉnh        Mã trường

7. Dế yêu ……………………………………….. Email: ………………………………………………….
8. Họ tên, dế yêu và địa chỉ người liên hệ:
………………………………………………………………..…………………………………………………
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI
9. Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐSP ☐

10. Thí sinh vật học chương trình THPT ☐

Thí sinh vật học chương trình GDTX ☐

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT (3) ☐

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT (4) ☐

12. Dự thi tại Hội đồng thi: ……………………Mã hội đồng ☐☐
13. Nơi ĐKDT:  …………………………………….Mã đơn vị ĐKDT ☐☐
14. Đăng ký bài thi/môn thi (Thí sinh đăng ký dự thi bài thi nào thì ghi lại “X” vào ô bài thi tương ứng, riêng đối với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh điền vào ô trống mã tương ứng với tiếng nói chọn lựa, chi tiết như sau:N1 – Tiếng Anh;N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật; N7 – Tiếng Hàn).
a) Đăng ký bài thi (Thí sinh chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH):
Toán ☐ Ngữ văn ☐ Ngoại ngữ ☐ KHTN ☐ KHXH ☐
b) Đăng ký môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp (Chỉ dành cho thí sinh tự do ko chọn dự thi toàn bài thi tổ hợp)
Vật lí ☐ Hóa học ☐ Sinh vật học ☐ Lịch sử ☐ Địa lí ☐ GDCD ☐
15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ trong xét xác nhận tốt nghiệp THPT hoặc đăng ký để xét tuyển sinh:(Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển non sông dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ để được miễn thi hoặc thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển theo đề xuất của trường ĐH, CĐSP) : …
Điểm thi (Nếu Chứng chỉ có điểm thi, thí sinh ghi điểm vào ô này):

CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thực. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.
Ngày …tháng …5 20…
Chữ ký của thí sinh

Ảnh 4×6

Công nhận người khai phiếu này đang học lớp……………..
trường……………………
Hoặc đang trú ngụ ở xã, phường
huyện…………………….
tỉnh………………………..
Hiệu trưởng các trường nơi HS đang học hoặc Công an xã, phường nơi thí sinh tự do đang trú ngụ tại địa phương ký tên và đóng dấu (chỉ đóng 1 dấu có phần giáp lai trên ảnh)
Ngày …tháng …. 5 20…
(Ký tên và đóng dấu)

C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT (Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐSP thì bỏ dở phần này)
16. Đăng ký bài/môn thi xin bảo lưu (Thí sinh ghi rõ điểm bài/môn thi xin được bảo lưu vào ô tương ứng):
Toán ☐ Ngữ văn ☐ Lịch sử ☐ Địa lí ☐ GDCD ☐
Vật lí ☐ Hóa học ☐ Sinh vật học ☐ Ngoại ngữ ☐
Đ. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
(Thí sinh dự thi chỉ để xét xác nhận tốt nghiệp THPT ko cần khai phần này)
17. Nhân vật dành đầu tiên tuyển sinh: Khoanh tròn vào loại nhân vật dành đầu tiên thừa hưởng (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) ☐
Sau ấy ghi ký hiệu vào 2 ô kế bên, nếu ko thuộc diện dành đầu tiên thì để trống.
18. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực ấy: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 ☐☐
Sau ấy ghi mã khu vực (1 – KV1, 2NT – KV2-NT, 2 – KV2, 3 – KV3) vào ô trống. ☐☐☐☐
19. 5 tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của 5 tốt nghiệp vào ô)
20. Thí sinh dự thi để xét tuyển học liên thông vào ĐH/CĐSP, đã tốt nghiệp: TC ☐ CĐ ☐ ĐH ☐
21. Thí sinh đăng ký ước vọng xét tuyển sinh vào ĐH/CĐSP
– Tổng số ước vọng (buộc phải phải ghi số ước vọng): ☐
– Thí sinh chỉ được chọn 1 trong đăng ký ước vọng xét tuyển online (điểm a) hoặc đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phiếu (điểm b) và bắt buộc tích chọn vào 1 trong 2 ô tại điểm a và điểm b. Sau lúc có kết quả thi, chỉ cần khoảng quy định thí sinh còn được quyền điều chỉnh ước vọng đăng ký xét tuyển online 3 lần.
a. Đăng ký ước vọng xét tuyển online ☐
Thí sinh đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phương thức online phải tự nhập các ước vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống và được chỉnh sửa ước vọng đã đăng ký chỉ cần khoảng quy định của đợt đăng ký này. Thí sinh đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phương thức online ko điền thông tin tại điểm b.
b. Đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phiếu ☐
Thí sinh đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phiếu phải tiến hành khai các nội dung theo bảng dưới: các ước vọng xếp theo quy trình từ trên xuống dưới (ước vọng 1 là ước vọng dành đầu tiên cao nhất), nếu đăng ký ước vọng nào ko đúng với quy định của các trường thì ước vọng ấy sẽ ko được nhập vào hệ thống ứng dụng để trường xét tuyển; thí sinh ko được chỉnh sửa ước vọng đăng ký sau lúc đã công nhận của đợt đăng ký này. Thí sinh đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phiếu ko tiến hành đăng ký ước vọng xét tuyển online.

Quy trình ước vọng dành đầu tiên
Mã trường (chữ in hoa)
Mã ngành/Nhóm ngành
Tên ngành/Nhóm ngành
Mã tổ hợp môn xét tuyển

Ghi chú:
(1) “Đại học” để đăng ký vào các cấp tập huấn trình độ (ĐH);
(2) “Cao đẳng” để đăng ký vào ngành Giáo dục Măng non trình độ cao đẳng (CĐSP);
(3) Người đã học xong chương trình cấp THPT mà chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi mà chưa tốt nghiệp THPT ở những 5 trước;
(4) Người đã có bằng tốt nghiệp THPT, có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.

……………
Mời các bạn tải file về để xem thêm nội dung cụ thể
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021
Mục SỞ GDĐT MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc sở nào thì ghi tên sở ấy vào địa điểm trống, sau ấy điền 2 chữ số biểu lộ mã sở vào 2 ô trống tiếp theo, mã sở GDĐT do Bộ GDĐT quy định.
>>> Tham khảo: Danh sách mã Sở GD&ĐT tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 2020
Mục Số phiếu: Nơi tiếp thu đăng ký dự thi ghi, thí sinh ko ghi mục này.
Mục 1, 2: Ghi theo chỉ dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Măng non (sau đây gọi tắt là Phiếu ĐKDT).
Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chi cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thị thành, nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi rõ tên non sông (theo tiếng Việt Nam),
b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh,
c) Quốc tịch nước ngoài thi ghi lại (X) vào ô kế bên.
Mục 4: Đối với Chứng minh dân chúng mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, 3 ô đầu để trống; đối với Chứng minh dân chúng mẫu mới hoặc Thẻ căn cước công dân, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng.
Mục 5: Mã tỉnh (thị thành), mã huyện (quận) và mã xã (phường) chỉ đối với các xã (phường) thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GDĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh (thị thành), mã huyện (quận), mã xã (phường) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú hiện nay vào các ô tương ứng ở bên phải. Thí sinh ko có hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ hoang ô mã xã. Sau lúc điền đủ các nhưng mà đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thị thành) vào dòng trống. Đối với thí sinh thuộc diện dành đầu tiên nhân vật hoặc khu vực có liên can tới hộ khẩu thường trú, đề xuất phải khẳng định thời kì có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc thù gieo neo chỉ cần khoảng học THPT bằng cách ghi lại vào ô tương ứng.
Mục 6: Ghi tên trường và địa chỉ tới huyện (quận), tỉnh (thị thành) của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã trường có 1 chữ số thi 2 ô trước tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô trước tiên ghi số 0). Đối với thí sinh là công an, bộ đội được cử tham dự dự thi để xét tuyển ĐH, CĐSP thì ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã trường THPT là 900. Đối với thí sinh có thời kì học ở nước ngoái thì những 5 học ở nước ngoài ghi nhưng mà tỉnh tương ứng với tỉnh theo hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800. Mục tên lớp: ghi rõ tên lớp 12 nơi học trò đang học (thí dụ 12A1, 12A2,…), đối với học trò là thí sinh tự do ghi “TDO”.
Mục 7: Ghi rõ dế yêu, email. Đối với thí sinh có đề xuất điều chỉnh đăng ký ước vọng xét tuyển online, cần đăng ký số dế yêu thiết bị cầm tay tư nhân (của mình) để được cấp mật khẩu sử dụng 1 lần (OTP) qua tin nhắn bảo đảm cho sự bảo mật lúc đăng ký xét tuyển online.
Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ: họ tên; số dế yêu; địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngóc), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thị thành). Địa chỉ này cùng lúc là địa chỉ nhận Giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.
Mục 9: Thí sinh có ước vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Măng non thi ghi lại (X) vào ô kế bên.
Mục 10: Thí sinh buộc phải phải ghi lại (X) vào 1 trong 2 ô để biểu lộ rõ thí sinh vật học theo chương trình THPT hay chương trình GDTX.
Mục 11: Đối với thí sính tự do phải ghi lại (X) vào 1 trong 2 ô để phân biệt rõ là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính tới thời khắc dự thi).
Mục 12: Thí sinh đăng ký dự thi lại Hội đồng thi nào thì ghi tên Hội đồng thi và mã Hội đồng thi do Bộ GDĐT quy định vào địa điểm tương ứng.
Mục 13: Học trò đang học lớp 12 THPT tại trường nào thi nộp ĐKDT lại trường ấy. Các nhân vật khác nộp ĐKDT tại các vị trí do Sở GDĐT quy định. Mã đơn vị ĐKDT ghi theo chỉ dẫn của nơi nhận ĐKDT.
Mục 14: Đối với thí sinh hiện đang là học trò lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký bài thi tại điểm a, thí sinh ko được phép chọn các môn thi thành phần ở điểm b. Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục tiêu dự thi, tùy theo việc chọn lựa tổ hợp môn xét tuyển dại học; cao đẳng có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chi chọn 1 số môn thành phần (tại điểm b) cho thích hợp. Thí sinh chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH). Thí sinh tự do chỉ được đăng ký môn thi thành phần trong cùng 1 bài thi tổ hợp. Trường hợp thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có những bài thi/môn thi (để xét xác nhận tốt nghiệp) 5 trước đủ điều kiện bảo lưu, nếu muốn bảo lưu bài thi/môn thi nào thì phải ghi điểm bài thi/môn thi ấy ở Mục 16. Bên cạnh đó, thí sinh vẫn có thể chọn thi bài thi/môn thi thành phần (đã xin bảo lưu) để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học; cao đẳng. Đối với thí sinh vật học theo chương trình GDTX có thể chọn bài thi ngoại ngữ nếu có ước vọng sử dụng môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học; cao đẳng.
Ghi chú: (1) “Đại học” để đăng ký vào các cấp tập huấn trình độ đại học;
(2) “Cao đẳng” để đăng ký vào ngành Giáo dục Măng non trình độ cao đẳng;
(3) Người đã học xong chương trình cấp THPT mà chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi những mà chưa tốt nghiệp THPT ở những 5 trước;
(4) Người đã có bằng tốt nghiệp THPT, có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.
Cách chọn bài thi/môn thi thành phần: Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/món thi thành phần nào thì ghi lại (X) vào ô bài thi/môn thi thành phần tương ứng, riêng đối với bài thi Ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương ứng với tiếng nói chi tiết như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật; N7 – Tiếng Hàn. Thí sinh chỉ được chọn các môn thi thành phần trong 1 bài thi tổ hợp.
Mục 15: Đối với thí sinh có ước vọng miễn thi ngoại ngữ hoặc đăng ký để xét tuyển sinh, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển non sông dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT hoặc thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển theo đề xuất của trường ĐH, CĐSP. Đối với loại chứng chỉ có ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm thi”, thí dụ: 15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ hoặc đăng ký để xét tuyển sinh: (Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển non sông dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ để được miễn thi hoặc thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển theo đề xuất của trường ĐH, CĐSP): TOEFL ITP

Điểm thi (Nếu chứng chỉ có điểm thi, thí sinh ghi điểm vào ô này):

450

Mục 16: Thí sinh đã dự thi THPT 5 ưước, nếu có những bài thi/môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu điểm của bài thi/môn thi nào thì ghi điểm bài thi/môn thi ấy vào ô tương ứng (Xem xét: Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền bảo lưu kết quả của từng môn thì thành phần nếu đủ điều kiện, để bảo lưu điểm toàn bài của bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ấy). Đối với những bài thi/môn thi được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi (bài thi hoặc môn thi thành phần) ở Mục 14 chỉ trong trường hợp có ước vọng sử dụng kết quả thi xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Mục 17: Thí sinh tự xác định nhân vật dành đầu tiên, ghi đúng ký hiệu các nhân vật dành đầu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Măng non và văn bản chỉ dẫn. Nếu khai thiếu thật thà sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành. Thí sinh thuộc diện dành đầu tiên phải nộp đủ hồ sơ, minh chứng hợp lí cho trường lúc tới nhập học.
Mục 18: Đối với thí sinh dự thi có mục tiêu xét tuyển ĐH, CĐSP cần ghi mã khu vực vào ô trống như sau: Khu vực 1 (KV1) điền chữ số 1, Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) điền 2NT, Khu vực 2 (KV2) điền chữ số 2, Khu vực 3 (KV3) điền chữ số 3. Trong 3 5 học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn hưởng dành đầu tiên khu vực ở ấy. Nếu mỗi 5 học 1 trường có mức dành đầu tiên khu vực không giống nhau hoặc nửa thời kì học ở trường nảy, nửa thời kì học ở trường kia thì tốt nghiệp THPT ở đâu hưởng dành đầu tiên khu vực tại ấy. Đối với thí sinh được dành đầu tiên theo hộ khẩu thường trú, căn cứ vào quy định của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Măng non và chỉ dẫn của Bộ GDĐT để ghi cho đúng khu vực dành đầu tiên thừa hưởng. Ứng dụng đăng ký dự thi sẽ tự động xác định mức hưởng dành đầu tiên khu vực theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Măng non lúc thí sinh khai đầy đủ Mục 5 và Mục 6; nếu thấy khác với thông tin khai trên phiếu ĐKDT, thí sinh cần rà soát lại thông tin đã khai tại các mục này.
Mục 19, 20: Ghi theo chỉ dẫn trên phiếu ĐKDT.
Mục 21: Ghi theo chỉ dẫn trên phiếu ĐKDT
Đối với điểm a:
– Thông tin đăng ký ước vọng xét tuyển online có trị giá pháp lý như việc đăng ký ước vọng xét tuyển bằng phiếu.
– Thí sinh phải tự chịu phận sự các thông tin đăng ký ước vọng xét tuyển online đã khai trên Hệ thống.
– Các ước vọng xếp theo quy trình dành đầu tiên tử ưèn xuống dưới (ước vọng 1 là ước vọng dành đầu tiên cao nhất),
– Thí sinh đăng ký ước vọng nào ko đúng với quy định của các trường thì ước vọng ấy sẽ ko được nhập vào hệ thống ứng dụng để trường xét tuyển.

Quy trình ước vọng dành đầu tiên
Mã trường (chữ in hoa)
Mã ngành/Nhóm ngành
Tên ngành/Nhóm ngành
Mã tổ hợp môn xét tuyển

1

2

….

Xem xét:
– Thí sinh tự do là: người đã học xong chương trình cấp THPT mà chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi mà chưa tốt nghiệp THPT ở những 5 trước: người đã có bằng tốt nghiệp THPT, có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.
– Thí sinh phải ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch bóng vào các mục theo đề xuất và ko tu sửa, tẩy xoá.
– Nếu là số, ghi bằng chữ số Ả rập (0, 1, 2, 3,…), ko ghi bằng chữ số La mã (I, V, X….).
-Thí sinh sử dụng nick và mật khẩu được cấp sau lúc nộp giấy má đăng ký dự thi để đăng nhập vào Hệ thống QLT qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edn.vn để đăng ký ước vọng xét tuyển online.
Chỉ dẫn in mẫu giấy má đăng ký dự thi tốt nghiệp
Mẫu giấy má đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng 5 2021 gồm: 01 túi đựng giấy má, 02 phiếu đăng ký dự thi và 01 Chỉ dẫn ghi phiếu với phương pháp in như sau:
1. Túi đựng giấy má cùng lúc là 1 phiếu khai thông tin đăng ký dự thi và xét tuyển vào đại học, cao đẳng gồm 2 mặt:

Mặt trước túi đựng giấy má: in như trang thứ nhất của Mẫu giấy má đính kèm;
Mặt sau túi giấy má: in nội dung như trang thứ 2 của Mẫu giấy má đính kèm.

2. Phiếu số 1: In trên 1 tờ khổ giấy A4, gồm 2 mặt:

Mặt thứ nhất: In như trang thứ 3 của Mẫu giấy má đính kèm;
Mặt thứ 2: In như trang thứ tư của Mẫu giấy má đính kèm.

3. Phiếu số 2: In trên 1 tờ khổ giấy A4, gồm 2 mặt:

Mặt thứ nhất: In như trang thứ 5 của Mẫu giấy má đính kèm;
Mặt thứ 2: In như trang thứ 6 của Mẫu giấy má đính kèm.

4. Chỉ dẫn ghi phiếu: In trên 1 tờ khổ giấy A4, gồm 2 mặt

Mặt thứ nhất: In như trang thứ 7 của Mẫu giấy má đính kèm;
Mặt thứ 2: In như trang thứ 8 của Mẫu giấy má đính kèm.

Xem xét: Hợp nhất 1 kiểu (font) chữ là Time New Roman, kiểu chữ (font style) trên toàn văn bản như mẫu, có thể căn chỉnh văn bản lại cho đẹp, hợp lý mà phải bảo đảm tuyệt đối các nguyên lý sau:
1) Ko được chỉnh sửa nội dung trên các trang, các mục; ko được bố trí lại quy trình các mục.
2) Phiếu số 1, Phiếu số 2 được in trên khổ giấy A4, ko in số trang trên các phiếu.
3) Túi đựng giấy má (Phiếu đăng ký và các hồ sơ kèm theo nếu có) có kích tấc 32 (Centimet) X 22 (Centimet).

Phân mục: Biểu mẫu giáo dục

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Bạn vừa xem nội dung Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 5 2021 Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng 5 2021
. Chúc bạn vui vẻ

Xem thêm  Học Excel – Bài 31: Cách sử dụng PivotTable để phân tích dữ liệu Excel hay nhất

You may also like

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel cho người mới New

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung