Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất Cập nhật

Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất Cập nhật

- in Mẹo Hay Cuộc Sống
187

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung cập nhật về Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất
dưới đây nhé:

Sổ chủ nhiệm lớp 1 được lập ra theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT giúp thầy cô giáo chủ nhiệm theo dõi, điều hành học trò của mình thuận lợi hơn.

Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 1 bao gồm bảng danh sách học trò, lược đồ lớp, danh sách ban đại diện học trò, danh sách cán bộ lớp, học trò có cảnh ngộ đặc trưng gian nan…. cũng như nội dung kế hoạch chủ nhiệm, tổng hợp kết quả học tập cuối kỳ, cuối 5 học…

Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27

PHÒNG GD&ĐT…….
TRƯỜNG TH ………

Bạn đang xem: Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất

SỔ CHỦ NHIỆM
(Dành cho thầy cô giáo chủ nhiệm lớp)

Họ và tên thầy cô giáo: ………………….…………………..

Lớp: ……………..……………………………………….

5 học: 2020 – 2021

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

(Trích Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số: 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 5 2020 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện)

Chương IV
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 27. Nhiệm vụ của thầy cô giáo

1. Thầy cô giáo có những nhiệm vụ sau đây

a) Tiến hành chương trình giáo dục phổ biến cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động tiến hành và chịu phận sự về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu phận sự về tiến hành nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, cách thức giáo dục, rà soát bình chọn học trò) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học trò của lớp mình gánh vác, đảm bảo quy định của chương trình giáo dục, thích hợp với nhân vật học trò và điều kiện chi tiết của nhà trường.

b) Tham dự xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ huy của ngành; sẵn sàng, tổ chức dạy học và bình chọn học trò theo quy định; tiến hành các hoạt động chuyên môn khác.

c) Xây dựng mối quan hệ gần gũi, dân chủ giữa thầy cô giáo với học trò, với tía má học trò và tập thể; giúp học trò chủ động, thông minh, tự tin, tự chủ trong học tập và đoàn luyện.

d) Gìn giữ phẩm giá, danh dự, uy tín của nhà giáo; xử sự văn hóa, kết đoàn, tương trợ đồng nghiệp; kiểu mẫu trước học trò; thương mến, đối xử công bình và tôn trọng học trò; bảo vệ các quyền và ích lợi hợp lí của học trò.

đ) Tiến hành tự bình chọn theo chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo; tự học, tự bồi dưỡng tăng lên năng lực nghề nghiệp; tiến hành nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo theo quy định; luận bàn san sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường phê chuẩn các đợt sinh hoạt chuyên môn, đào tạo.

e) Phần mềm công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; thông minh, linh động trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

g) Tham dự chọn lựa sách giáo khoa theo quy định; yêu cầu nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, thích hợp để sử dụng trong giai đoạn dạy học.

h) Tham dự kiểm định chất lượng giáo dục.

i) Tham dự tiến hành giáo dục buộc phải, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh, gia đình học trò, tập thể và các tổ chức xã hội liên can để tiến hành nhiệm vụ giáo dục.

l) Điều hành, tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục tại điểm trường lúc được hiệu trưởng cắt cử.

m) Tiến hành các nhiệm vụ khác theo quy định của luật pháp và theo sự cắt cử của hiệu trưởng.

2. Thầy cô giáo làm công việc chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ động nắm bắt thông tin từng học trò của lớp được cắt cử làm công việc chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp trình bày rõ tiêu chí, nội dung, cách thức giáo dục bảo đảm tính khả thi, thích hợp với đặc điểm học trò, với cảnh ngộ và điều kiện thực tiễn nhằm xúc tiến sự tân tiến của cả lớp và của từng học trò.

b) Tiến hành các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê chuẩn.

c) Phối hợp chặt chẽ với tía má học trò hoặc người giám hộ, thầy cô giáo, tổng gánh vác Đội, các tổ chức xã hội có liên can để tổ chức các hoạt động giáo dục và cung cấp, giám sát việc học tập, đoàn luyện của học trò lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, bình chọn học trò cuối kỳ I và cuối 5 học; chỉ dẫn học trò bình bầu và yêu cầu khen thưởng; lập danh sách học trò yêu cầu ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học trò.

d) Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

3. Thầy cô giáo làm Tổng gánh vác Đội chịu phận sự trước hiệu trưởng về việc xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh góp phần tiến hành tiêu chí giáo dục toàn diện học trò.

Chương V
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC SINH

Điều 34. Nhiệm vụ của học trò

1. Học tập, đoàn luyện theo kế hoạch giáo dục, nội quy của nhà trường; có tinh thần tự giác học tập, đoàn luyện để tăng trưởng toàn diện phẩm giá, năng lực theo tiêu chí của chương trình giáo dục phổ biến cấp tiểu học.

2. Tiến hành đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập; biết cách tự học dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo; chủ động, hăng hái tham dự các hoạt động trải nghiệm, áp dụng tri thức đã học vào thực tế cuộc sống; đoàn luyện cơ thể, giữ giàng vệ sinh tư nhân.

3. Hiếu hạnh với tía má, ông bà; kính trọng, lễ độ với thầy giáo, cô giáo và người phệ tuổi; kết đoàn, thương mến, tương trợ bạn hữu, em bé, người già, người khuyết tật và người có cảnh ngộ gian nan.

4. Chấp hành nội quy, bảo vệ của nả nhà trường và nơi công cộng; chấp hành trật tự an toàn giao thông; giữ giàng vệ sinh và bảo vệ môi trường.

5. Góp phần vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương.

Điều 35. Quyền của học trò

1. Được học tập

a) Được giáo dục, học tập để tăng trưởng toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; được học ở 1 trường, lớp tiến hành chương trình giáo dục phổ biến cấp tiểu học thuận lợi chuyển di đối với bản thân trên khu vực trú ngụ.

b) Học trò được chọn trường học hoặc chuyển tới học trường khác ngoài địa bàn trú ngụ, nếu trường đấy có bản lĩnh tiếp thu.

c) Học trò trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam, trẻ con vì cảnh ngộ gian nan chưa được đi học ở nhà trường nếu có ước muốn chuyển tới học trong 1 trường tiểu học thì được hiệu trưởng tổ chức dò hỏi trình độ để xếp vào lớp thích hợp.

d) Học trò khuyết tật được học hòa nhập ở 1 trường tiểu học; được bảo đảm các điều kiện để học tập và đoàn luyện; được học và bình chọn theo kế hoạch giáo dục tư nhân của học trò.

đ) Học trò được học rút ngắn thời kì tiến hành chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời kì, học đúp.

e) Học trò có thể lực tốt và tăng trưởng sớm về trí não có thể được học vượt lớp trong khuôn khổ cấp học. Thủ tục phê duyệt đối với từng trường hợp chi tiết được tiến hành theo các bước sau:

Bác mẹ hoặc người giám hộ học trò có đơn yêu cầu với nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng dò hỏi, tham vấn, gồm: hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và Ban đại diện tía má học trò của trường; thầy cô giáo dạy lớp học trò đang học, thầy cô giáo dạy lớp trên, viên chức y tế, tổng gánh vác Đội.

Căn cứ kết quả dò hỏi của hội đồng tham vấn, hiệu trưởng hoàn thiện giấy má và báo cáo trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện phê duyệt quyết định.

Xem thêm  Mẫu thời khóa biểu cho học sinh (22 Mẫu) Thời khóa biểu năm học 2021 – 2022 mới nhất

g) Học trò có kết quả học tập còn giảm thiểu, đã được thầy cô giáo, tía má hoặc người giám hộ học trò trực tiếp chỉ dẫn tương trợ nhưng mà vẫn chưa chấm dứt, tùy theo chừng độ chưa chấm dứt của các nhiệm vụ học tập và đoàn luyện, thầy cô giáo báo cáo hiệu trưởng phê duyệt quyết định lên lớp hoặc ở lại lớp, cùng lúc cộng với gia đình quyết định các giải pháp giáo dục thích hợp.

2. Được bảo vệ, chăm nom, tôn trọng và đối xử đồng đẳng, dân chủ; được bảo đảm quyền và ích lợi chính đáng; được hỗ trợ đầy đủ thông tin về giai đoạn học tập, đoàn luyện của bản thân; được bảo đảm những điều kiện về thời kì, hạ tầng, vệ sinh, an toàn để học tập và đoàn luyện.

3. Được tham dự các hoạt động phát huy bản lĩnh của tư nhân; được bộc bạch quan điểm, ước muốn của tư nhân.

4. Được nhận học bổng và thừa hưởng cơ chế xã hội theo quy định.

5. Được lợi các quyền khác theo quy định của luật pháp.

DANH SÁCH HỌC SINH

TT Họ và tên học trò Ngày, tháng 5 sinh Nữ Dân tộc Khuyết tật, mồ côi Con thương binh, liệt sĩ

HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM

Họ và tên Bố (mẹ) Nghề nghiệp Chỗ ở Dế yêu Ghi chú

SƠ ĐỒ LỚP

Sơ đồ lớp

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

STT Họ và tên Nghề nghiệp Địa chỉ (Dế yêu) Nhiệm vụ

DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

TT Họ và tên Nan/nữ Dân tộc Nhiệm vụ

HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

TT Họ và tên Nan/nữ Dân tộc Tình cảnh

DANH SÁCH HỌC SINH CẦN QUAN TÂM

STT Họ và tên Nam/nữ Cần ân cần

DANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO TỔ

Tổ 1

STT Họ và tên học trò Nhiệm vụ được giao trong lớp Ghi chú

Tổ 2

STT Họ và tên học trò Nhiệm vụ được giao trong lớp Ghi chú

Tổ 3

STT Họ và tên học trò Nhiệm vụ được giao trong lớp Ghi chú

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP
NĂM HỌC 2020 – 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tổng số học trò:

– Tổng số học trò: Nam: nữ:: dân tộc: nữ dân tộc:

– Con thương binh, liệt sĩ: con hộ nghèo: Khuyết tật:

2. Độ tuổi:

– Học trò đúng độ tuổi: tỉ lệ

– Học trò phệ hơn 1 tuổi: tỉ lệ

– Học trò phệ hơn 2 tuổi: tỉ lệ

Hướng dẫn ghi Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 theo Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất năm 2022 của Bộ GD&ĐT

3. Những thuận tiện, gian nan:

a. Thuận tiện:

– Nhìn chung hạ tầng đãđược xây dựng khang trang sạch đẹp hơn, học trò càng ngày càng tân tiến rỗ rệt về tinh thần học tập, sách vở đồ dùng kha khá đầy đủ, ăn mặc sạch bong ngăn nắp chập hành tốt nội quy quy chế của lớp, của trường đề ra.

– Sự ân cần, chỉ huy sát sao của Ban giám hiệu nhà trường; trình độ chuyên môn nghiệp vụ thầy cô giáo vững vàng; niềm nở và có phận sự trong công tác.

– Phụ huynh học trò rất ân cần tới việc học tập, tạo mọi điều kiện cho con em mình học tập.

– Phần phệ các em chăm ngoan, kết đoàn, tương trợ nhau trong học tập và trong cuộc sống.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

b. Gian truân:

– Kinh tế gia đình 1 số em còn hạn hẹp nên việc ân cần tới các em học tập còn giảm thiểu.

– Trong lớp còn có học trò thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

– Không những thế có 1 số gia đình học trò chưa thật sự ân cần tới việc học tập của con em mình dẫn tới những gian nan cho thầy cô giáo.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP

1. Duy trì sĩ số

– Duy trì sĩ số …../……

– Duy trì việc đi học đều và đúng giờ.

– Chấm dứt chương trình lớp học:

– Lớp đạt danh hiệu:

– Học trò hoàn hảo:

– Học trò điển hình:

– Khen thưởng đột xuất:

2. Nhiệm vụ và biện pháp

– Thường xuyên thăm hỏi, khích lệ gia đình học trò; đặc trưng là các em có cảnh ngộ gian nan hơn các bạn.

– Cổ vũ các em học trò tiếp nhận nhanh, khích lệ các em tiếp nhận chưa nhanh; giúp

các em hòa đồng với các bạn.

3. Chất lượng giáo dục toàn diện

3.1. Giáo dục phẩm giá và năng lực tư nhân

3.1.1. Chỉ tiêu

– Tiến hành tốt các nội quy, quy định của trường, lớp, Đội và giáo dục các em theo “5 điều Bác Hồ dạy”.

– Xây dựng cho các em 1 số lề thói và hành vi đạo đức: vâng lời ông bà, cha mẹ và những người trên; biết chào hỏi, giao tiếp lịch sự, tiến bộ; kết đoàn tương trợ nhau trong học tập, ko nói tục, chửi bậy, ko gây lộn ẩu đả.

– Giáo dục các em tham dự giao thông an toàn, xây dựng môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Gần gũi.

3.1.2. Nhiệm vụ và biện pháp

– Giáo dục hành vi đạo đức cho học trò phê chuẩn các tiết dạy trên lớp.

– Thái độ, lời nói của thầy cô giáo nhẹ nhõm, khích lệ khuyến khích học trò 1 cách kịp thời.

– Ân cần san sẻ tương trợ những học trò có cảnh ngộ đặc trưng.

– Đẩy mạnh “Kỉ cương, tình thương, phận sự” trong giáo dục học trò. Cương quyết chống hành vi thô bạo với học trò.

– Coi trọng nêu gương tốt, những việc làm tốt của học trò.

– Thường xuyên liên kết với phụ huynh học trò để cùng giáo dục các em.

– Liên kết tốt với mọi lực lượng giáo dục ngoài xã hội để tăng mạnh giáo dục đạo đức cho học trò.

2.2. Các môn học và hoạt động giáo dục

2.2.1. Chỉ tiêu

Môn học và Hoạt động giáo dục Chấm dứt tốt Chấm dứt Chưa chấm dứt
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Tiếng Việt
Toán
Đạo đức
Thiên nhiên và xã hội
Hoạt động trải nghiệm
Âm nhạc
Mĩ thuật
Giáo dục thể chất
Tiếng anh

2.2.2. Các phẩm giá, năng lực:

– Nhân phẩm:

Mức đạt được Yêu nước Bác ái Siêng năng Thật thà Phận sự
Tốt
Đạt
Cần quyết tâm

– Năng lực:

Mức đạt được Năng lực chung Năng lực đặc biệt
Tự chủ và tự học Giao tiếp và hiệp tác Khắc phục vấn đề và thông minh Tiếng nói Tính toán Khoa học Công nghệ Tin học Thẩm mỹ Thể chất
Tốt
Đạt
Cần quyết tâm

3. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

3.1. Chỉ tiêu

– Tiến hành tốt các quy định, kế hoạch của nhà trường, của Đoàn Đội.

– Tạo ko khí vui mừng, phấn chấn trong các tiết hoạt động số đông.

3.2. Nhiệm vụ và biện pháp

– Xây dựng và tiến hành kế hoạch HĐNGLL theo kế hoạch của nhà trường. Trong tháng 8, 9 dạy an toàn giao thông cho học trò.

– Tổ chức tốt tuyên truyền trong học trò về tiến hành ATGT, quyền và nghĩa vụ trẻ con, tăng cường vòng tay bạn hữu.

– Tiến hành tốt múa hát số đông sân trường, thể dục nhịp độ

– Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm

4. Tiến hành các cuộc chuyển di, các phong trào thi đua;

4.1. Chỉ tiêu

– Tiến hành tốt, có hiệu quả các cuộc chuyển di, các phong trào thi đua do các đơn vị quản lý phát động.

4.2. Nhiệm vụ và biện pháp

– Thường xuyên tuyên truyền để học trò, phụ huynh học trò hiểu được tiêu chí, nội dung, ý nghĩa của các cuộc chuyển di, các phong trào thi đua.

– Kêu gọi, phối hợp với học trò và phụ huynh học trò để phối hợp tiến hành sao cho đạt hiệu quả.

……

>>> Tải file để tham khảo toàn thể Sổ chủ nhiệm lớp 1

Phân mục: Biểu mẫu giáo dục

Trên đây là nội dung về Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất
được nhiều bạn kiếm tìm hiện tại. Chúc quý bạn đọc tích lũy được nhiều tri thức quý giá qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: Mẹo Hay Cuộc Sống

Từ khóa kiếm tìm: Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất, cách ghi sổ chủ nhiệm lớp 2 theo thông tư 27, sổ chủ nhiệm lớp 1, mẫu sổ chủ nhiệm lớp 1 theo thông tư 27, sổ chủ nhiệm lớp 2 theo thông tư 27, sổ chủ nhiệm tiểu học hoàn chỉnh, mẫu sổ chủ nhiệm tiểu học, sổ chủ nhiệm, mẫu sổ chủ nhiệm lớp 2 theo thông tư 27, cách ghi sổ chủ nhiệm theo thông tư 27, sổ chủ nhiệm theo thông tư 27

Thông tin khác

+

Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất – cách ghi sổ chủ nhiệm lớp 2 theo thông tư 27

Xem thêm  Ý nghĩa tên Minh Hải là gì? Tính cách, vận mệnh tương lai mới nhất

#Sổ #chủ #nhiệm #lớp #theo #Thông #tư #Mẫu #sổ #chủ #nhiệm #mới #nhất

Sổ chủ nhiệm lớp 1 được lập ra theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT giúp thầy cô giáo chủ nhiệm theo dõi, điều hành học trò của mình thuận lợi hơn.
Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 1 bao gồm bảng danh sách học trò, lược đồ lớp, danh sách ban đại diện học trò, danh sách cán bộ lớp, học trò có cảnh ngộ đặc trưng gian nan…. cũng như nội dung kế hoạch chủ nhiệm, tổng hợp kết quả học tập cuối kỳ, cuối 5 học…sổ chủ nhiệm lớp 2 theo thông tư 27

Bài viết vừa qua

Bài tập về cấu trúc câu trong tiếng Anh

24 giây trước

9/5 là ngày gì? Có sự kiện đặc trưng nào diễn ra vào ngày 9/5

27 phút trước

Tổng hợp tri thức về đảo ngữ trong câu điều kiện

52 phút trước

Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh IELTS

2 giờ trước

Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 và mẫu sổ chủ nhiệm tiểu học

PHÒNG GD&ĐT…….TRƯỜNG TH ………
Bạn đang xem: Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất

SỔ CHỦ NHIỆM(Dành cho thầy cô giáo chủ nhiệm lớp) – sổ chủ nhiệm tiểu học hoàn chỉnh

Họ và tên thầy cô giáo: ………………….…………………..
Lớp: ……………..……………………………………….

5 học: 2020 – 2021

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
(Trích Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số: 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 5 2020 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện)
Chương IVNHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Điều 27. Nhiệm vụ của thầy cô giáo ( mẫu sổ chủ nhiệm lớp 2 theo thông tư 27 )

Hướng dẫn cách ghi sổ chủ nhiệm theo thông tư 27
1. Thầy cô giáo có những nhiệm vụ sau đây
a) Tiến hành chương trình giáo dục phổ biến cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động tiến hành và chịu phận sự về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu phận sự về tiến hành nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, cách thức giáo dục, rà soát bình chọn học trò) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học trò của lớp mình gánh vác, đảm bảo quy định của chương trình giáo dục, thích hợp với nhân vật học trò và điều kiện chi tiết của nhà trường.
b) Tham dự xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ huy của ngành; sẵn sàng, tổ chức dạy học và bình chọn học trò theo quy định; tiến hành các hoạt động chuyên môn khác.
c) Xây dựng mối quan hệ gần gũi, dân chủ giữa thầy cô giáo với học trò, với tía má học trò và tập thể; giúp học trò chủ động, thông minh, tự tin, tự chủ trong học tập và đoàn luyện.
d) Gìn giữ phẩm giá, danh dự, uy tín của nhà giáo; xử sự văn hóa, kết đoàn, tương trợ đồng nghiệp; kiểu mẫu trước học trò; thương mến, đối xử công bình và tôn trọng học trò; bảo vệ các quyền và ích lợi hợp lí của học trò.
đ) Tiến hành tự bình chọn theo chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo; tự học, tự bồi dưỡng tăng lên năng lực nghề nghiệp; tiến hành nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo theo quy định; luận bàn san sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường phê chuẩn các đợt sinh hoạt chuyên môn, đào tạo.
e) Phần mềm công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; thông minh, linh động trong việc tự làm đồ dùng dạy học.
g) Tham dự chọn lựa sách giáo khoa theo quy định; yêu cầu nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, thích hợp để sử dụng trong giai đoạn dạy học.
h) Tham dự kiểm định chất lượng giáo dục.
i) Tham dự tiến hành giáo dục buộc phải, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.
k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh, gia đình học trò, tập thể và các tổ chức xã hội liên can để tiến hành nhiệm vụ giáo dục.
l) Điều hành, tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục tại điểm trường lúc được hiệu trưởng cắt cử.
m) Tiến hành các nhiệm vụ khác theo quy định của luật pháp và theo sự cắt cử của hiệu trưởng.
2. Thầy cô giáo làm công việc chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có các nhiệm vụ sau đây:
a) Chủ động nắm bắt thông tin từng học trò của lớp được cắt cử làm công việc chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp trình bày rõ tiêu chí, nội dung, cách thức giáo dục bảo đảm tính khả thi, thích hợp với đặc điểm học trò, với cảnh ngộ và điều kiện thực tiễn nhằm xúc tiến sự tân tiến của cả lớp và của từng học trò.
b) Tiến hành các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê chuẩn.
c) Phối hợp chặt chẽ với tía má học trò hoặc người giám hộ, thầy cô giáo, tổng gánh vác Đội, các tổ chức xã hội có liên can để tổ chức các hoạt động giáo dục và cung cấp, giám sát việc học tập, đoàn luyện của học trò lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, bình chọn học trò cuối kỳ I và cuối 5 học; chỉ dẫn học trò bình bầu và yêu cầu khen thưởng; lập danh sách học trò yêu cầu ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học trò.
d) Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.
3. Thầy cô giáo làm Tổng gánh vác Đội chịu phận sự trước hiệu trưởng về việc xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh góp phần tiến hành tiêu chí giáo dục toàn diện học trò.
Chương VNHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC SINH
Điều 34. Nhiệm vụ của học trò đối với sổ chủ nhiệm theo thông tư 27
1. Học tập, đoàn luyện theo kế hoạch giáo dục, nội quy của nhà trường; có tinh thần tự giác học tập, đoàn luyện để tăng trưởng toàn diện phẩm giá, năng lực theo tiêu chí của chương trình giáo dục phổ biến cấp tiểu học.
2. Tiến hành đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập; biết cách tự học dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo; chủ động, hăng hái tham dự các hoạt động trải nghiệm, áp dụng tri thức đã học vào thực tế cuộc sống; đoàn luyện cơ thể, giữ giàng vệ sinh tư nhân.
3. Hiếu hạnh với tía má, ông bà; kính trọng, lễ độ với thầy giáo, cô giáo và người phệ tuổi; kết đoàn, thương mến, tương trợ bạn hữu, em bé, người già, người khuyết tật và người có cảnh ngộ gian nan.
4. Chấp hành nội quy, bảo vệ của nả nhà trường và nơi công cộng; chấp hành trật tự an toàn giao thông; giữ giàng vệ sinh và bảo vệ môi trường.
5. Góp phần vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương.
Điều 35. Quyền của học trò
1. Được học tập
a) Được giáo dục, học tập để tăng trưởng toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; được học ở 1 trường, lớp tiến hành chương trình giáo dục phổ biến cấp tiểu học thuận lợi chuyển di đối với bản thân trên khu vực trú ngụ.
b) Học trò được chọn trường học hoặc chuyển tới học trường khác ngoài địa bàn trú ngụ, nếu trường đấy có bản lĩnh tiếp thu.
c) Học trò trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam, trẻ con vì cảnh ngộ gian nan chưa được đi học ở nhà trường nếu có ước muốn chuyển tới học trong 1 trường tiểu học thì được hiệu trưởng tổ chức dò hỏi trình độ để xếp vào lớp thích hợp.
d) Học trò khuyết tật được học hòa nhập ở 1 trường tiểu học; được bảo đảm các điều kiện để học tập và đoàn luyện; được học và bình chọn theo kế hoạch giáo dục tư nhân của học trò.
đ) Học trò được học rút ngắn thời kì tiến hành chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời kì, học đúp.
e) Học trò có thể lực tốt và tăng trưởng sớm về trí não có thể được học vượt lớp trong khuôn khổ cấp học. Thủ tục phê duyệt đối với từng trường hợp chi tiết được tiến hành theo các bước sau:
Bác mẹ hoặc người giám hộ học trò có đơn yêu cầu với nhà trường.
Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng dò hỏi, tham vấn, gồm: hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và Ban đại diện tía má học trò của trường; thầy cô giáo dạy lớp học trò đang học, thầy cô giáo dạy lớp trên, viên chức y tế, tổng gánh vác Đội.
Căn cứ kết quả dò hỏi của hội đồng tham vấn, hiệu trưởng hoàn thiện giấy má và báo cáo trưởng phòng Giáo dục và Huấn luyện phê duyệt quyết định.
g) Học trò có kết quả học tập còn giảm thiểu, đã được thầy cô giáo, tía má hoặc người giám hộ học trò trực tiếp chỉ dẫn tương trợ nhưng mà vẫn chưa chấm dứt, tùy theo chừng độ chưa chấm dứt của các nhiệm vụ học tập và đoàn luyện, thầy cô giáo báo cáo hiệu trưởng phê duyệt quyết định lên lớp hoặc ở lại lớp, cùng lúc cộng với gia đình quyết định các giải pháp giáo dục thích hợp.
2. Được bảo vệ, chăm nom, tôn trọng và đối xử đồng đẳng, dân chủ; được bảo đảm quyền và ích lợi chính đáng; được hỗ trợ đầy đủ thông tin về giai đoạn học tập, đoàn luyện của bản thân; được bảo đảm những điều kiện về thời kì, hạ tầng, vệ sinh, an toàn để học tập và đoàn luyện.
3. Được tham dự các hoạt động phát huy bản lĩnh của tư nhân; được bộc bạch quan điểm, ước muốn của tư nhân.
4. Được nhận học bổng và thừa hưởng cơ chế xã hội theo quy định.
5. Được lợi các quyền khác theo quy định của luật pháp.
DANH SÁCH HỌC SINH

Xem thêm  Mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy (3 mẫu) Dành cho giáo viên giảng dạy hợp đồng mới nhất

TT
Họ và tên học trò
Ngày, tháng 5 sinh
Nữ
Dân tộc
Khuyết tật, mồ côi
Con thương binh, liệt sĩ

HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM

Họ và tên Bố (mẹ)
Nghề nghiệp
Chỗ ở
Dế yêu
Ghi chú

SƠ ĐỒ LỚP

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

STT
Họ và tên
Nghề nghiệp
Địa chỉ (Dế yêu)
Nhiệm vụ

DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

TT
Họ và tên
Nan/nữ
Dân tộc
Nhiệm vụ

HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

TT
Họ và tên
Nan/nữ
Dân tộc
Tình cảnh

DANH SÁCH HỌC SINH CẦN QUAN TÂM

STT
Họ và tên
Nam/nữ
Cần ân cần

DANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO TỔ
Tổ 1

STT
Họ và tên học trò
Nhiệm vụ được giao trong lớp
Ghi chú

Tổ 2

STT
Họ và tên học trò
Nhiệm vụ được giao trong lớp
Ghi chú

Tổ 3

STT
Họ và tên học trò
Nhiệm vụ được giao trong lớp
Ghi chú

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚPNĂM HỌC 2020 – 2021
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tổng số học trò:
– Tổng số học trò: Nam: nữ:: dân tộc: nữ dân tộc:
– Con thương binh, liệt sĩ: con hộ nghèo: Khuyết tật:
2. Độ tuổi:
– Học trò đúng độ tuổi: tỉ lệ
– Học trò phệ hơn 1 tuổi: tỉ lệ
– Học trò phệ hơn 2 tuổi: tỉ lệ
3. Những thuận tiện, gian nan:
a. Thuận tiện:
– Nhìn chung hạ tầng đãđược xây dựng khang trang sạch đẹp hơn, học trò càng ngày càng tân tiến rỗ rệt về tinh thần học tập, sách vở đồ dùng kha khá đầy đủ, ăn mặc sạch bong ngăn nắp chập hành tốt nội quy quy chế của lớp, của trường đề ra.
– Sự ân cần, chỉ huy sát sao của Ban giám hiệu nhà trường; trình độ chuyên môn nghiệp vụ thầy cô giáo vững vàng; niềm nở và có phận sự trong công tác.
– Phụ huynh học trò rất ân cần tới việc học tập, tạo mọi điều kiện cho con em mình học tập.
– Phần phệ các em chăm ngoan, kết đoàn, tương trợ nhau trong học tập và trong cuộc sống.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
b. Gian truân:
– Kinh tế gia đình 1 số em còn hạn hẹp nên việc ân cần tới các em học tập còn giảm thiểu.
– Trong lớp còn có học trò thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.
– Không những thế có 1 số gia đình học trò chưa thật sự ân cần tới việc học tập của con em mình dẫn tới những gian nan cho thầy cô giáo.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP
1. Duy trì sĩ số
– Duy trì sĩ số …../……
– Duy trì việc đi học đều và đúng giờ.
– Chấm dứt chương trình lớp học:
– Lớp đạt danh hiệu:
– Học trò hoàn hảo:
– Học trò điển hình:
– Khen thưởng đột xuất:
2. Nhiệm vụ và biện pháp
– Thường xuyên thăm hỏi, khích lệ gia đình học trò; đặc trưng là các em có cảnh ngộ gian nan hơn các bạn.
– Cổ vũ các em học trò tiếp nhận nhanh, khích lệ các em tiếp nhận chưa nhanh; giúp
các em hòa đồng với các bạn.
3. Chất lượng giáo dục toàn diện
3.1. Giáo dục phẩm giá và năng lực tư nhân
3.1.1. Chỉ tiêu
– Tiến hành tốt các nội quy, quy định của trường, lớp, Đội và giáo dục các em theo “5 điều Bác Hồ dạy”.
– Xây dựng cho các em 1 số lề thói và hành vi đạo đức: vâng lời ông bà, cha mẹ và những người trên; biết chào hỏi, giao tiếp lịch sự, tiến bộ; kết đoàn tương trợ nhau trong học tập, ko nói tục, chửi bậy, ko gây lộn ẩu đả.
– Giáo dục các em tham dự giao thông an toàn, xây dựng môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Gần gũi.
3.1.2. Nhiệm vụ và biện pháp
– Giáo dục hành vi đạo đức cho học trò phê chuẩn các tiết dạy trên lớp.
– Thái độ, lời nói của thầy cô giáo nhẹ nhõm, khích lệ khuyến khích học trò 1 cách kịp thời.
– Ân cần san sẻ tương trợ những học trò có cảnh ngộ đặc trưng.
– Đẩy mạnh “Kỉ cương, tình thương, phận sự” trong giáo dục học trò. Cương quyết chống hành vi thô bạo với học trò.
– Coi trọng nêu gương tốt, những việc làm tốt của học trò.
– Thường xuyên liên kết với phụ huynh học trò để cùng giáo dục các em.
– Liên kết tốt với mọi lực lượng giáo dục ngoài xã hội để tăng mạnh giáo dục đạo đức cho học trò.
2.2. Các môn học và hoạt động giáo dục
2.2.1. Chỉ tiêu

Môn học và Hoạt động giáo dục
Chấm dứt tốt
Chấm dứt
Chưa chấm dứt

Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

Thiên nhiên và xã hội

Hoạt động trải nghiệm

Âm nhạc

Mĩ thuật

Giáo dục thể chất

Tiếng anh

2.2.2. Các phẩm giá, năng lực:
– Nhân phẩm:

Mức đạt được
Yêu nước
Bác ái
Siêng năng
Thật thà
Phận sự

Tốt

Đạt

Cần quyết tâm

– Năng lực:

Mức đạt được
Năng lực chung
Năng lực đặc biệt

Tự chủ và tự học
Giao tiếp và hiệp tác
Khắc phục vấn đề và thông minh
Tiếng nói
Tính toán
Khoa học
Công nghệ
Tin học
Thẩm mỹ
Thể chất

Tốt

Đạt

Cần quyết tâm

3. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
3.1. Chỉ tiêu
– Tiến hành tốt các quy định, kế hoạch của nhà trường, của Đoàn Đội.
– Tạo ko khí vui mừng, phấn chấn trong các tiết hoạt động số đông.
3.2. Nhiệm vụ và biện pháp
– Xây dựng và tiến hành kế hoạch HĐNGLL theo kế hoạch của nhà trường. Trong tháng 8, 9 dạy an toàn giao thông cho học trò.
– Tổ chức tốt tuyên truyền trong học trò về tiến hành ATGT, quyền và nghĩa vụ trẻ con, tăng cường vòng tay bạn hữu.
– Tiến hành tốt múa hát số đông sân trường, thể dục nhịp độ
– Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm
4. Tiến hành các cuộc chuyển di, các phong trào thi đua;
4.1. Chỉ tiêu
– Tiến hành tốt, có hiệu quả các cuộc chuyển di, các phong trào thi đua do các đơn vị quản lý phát động.
4.2. Nhiệm vụ và biện pháp
– Thường xuyên tuyên truyền để học trò, phụ huynh học trò hiểu được tiêu chí, nội dung, ý nghĩa của các cuộc chuyển di, các phong trào thi đua.
– Kêu gọi, phối hợp với học trò và phụ huynh học trò để phối hợp tiến hành sao cho đạt hiệu quả.
……
>>> Tải file để tham khảo toàn thể Sổ chủ nhiệm lớp 1

Phân mục: Biểu mẫu giáo dục

Bạn vừa xem nội dung Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 Mẫu sổ chủ nhiệm mới nhất
. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

Hướng dẫn cách làm trà sữa than tre cực hấp dẫn, ngon miệng tại nhà hay nhất

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung