cách khen trong tiếng anh

cách khen trong tiếng anh

Cách đáp lại lời khen trong tiếng anh
Những lời khen tặng là biểu hiện của lòng ngưỡng mộ, tôn kính hoặc tán dương. Mọi người ai cũng thích được khen; vì lời khen sẽ làm ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Cách đáp lại lời khen trong tiếng anh