Luật FIFA

Luật FIFA

luật fifa mới
Tổng Hợp
Sáu đề xuất luật FIFA mới có thể cách mạng hóa bóng đá thế giới Mỗi hiệp kéo dài 30 phút, phạm lỗi trong cấm địa phải nhận ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bóng đá thế giới có luật FIFA mới