thơ hay chớm thu

thơ hay chớm thu

Chớm thu
Chiều nghiêng bóng ngã hanh vàng Ai đem giọt nắng đổ hàng giậu thưa Xạc xào liễu rũ đu đưa Miên man nỗi nhớ người xưa chốn nào ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Chớm thu