Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn hay nhất

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn hay nhất

- in Ngữ văn
37

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung hay nhất về Thì mai sau chấm dứt tiếp tục
dưới đây nhé:

Thì mai sau chấm dứt tiếp tục (Future perfect continuous tense) – Công thức, cách dùng, tín hiệu và bài tập

1. Định nghĩa

Thì mai sau chấm dứt tiếp tục (Future perfect continuous tense) dùng để diễn đạt 1 hành động, sự việc sẽ xảy ra và xảy ra liên tiếp trước 1 thời khắc nào ấy trong mai sau.

2. Cấu trúc

2.1 Thể khẳng định

Cấu trúc: S + will + have + been + V-ing

Trong ấy: S (subject): Chủ ngữ

Bạn đang xem: Thì mai sau chấm dứt tiếp tục

will/ have: trợ động từ

been: phân từ 2 của động từ “béo be”

V-ing: động từ thêm “-ing”

Thí dụ: – By the end of this year, James will have been working in National Bank for 5 years. (Tính tới cuối năm nay, James sẽ làm việc cho nhà băng đất nước được 5 năm.)

 • will have been learning English by 8 p.m tomorrow (Tôi sẽ đang học tiếng Anh trước 8 giờ tối mai.)

2.2 Thể phủ định

Cấu trúc: S + will not + have + been + V-ing

Xem xét: will not = won’t

Thí dụ: – They won’t have been living in Hanoi for 10 days by next week. (Họ sẽ ko sống ở Hà Nội được 10 ngày tính tới tuần sau.)

 •  I won’t have been reading books for 2 months by the end of Octorber. (Tôi sẽ ko đọc sách được 2 tháng tính tới cuối tháng mười.

2.3 Thể nghi vấn

 • Câu hỏi Yes/No question 

Cấu trúc: Will + S (+ not) + have + been + V-ing +… ?

Giải đáp: Yes, S + will.

           / No, S + won’t.

Thí dụ:  Will Mr. Smith have been teaching for 20 years when he retires? (Có phải ông Smith sẽ dạy học được 20 năm lúc ông đấy về hưu ko?)

Yes, he will./ No, he won’t.

Will you have been staying here for 2 weeks by April 14th? (Có phải bạn sẽ ở đây được 2 tuần tính tới ngày 14 tháng 4 ko?)

 • Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + will + S + have + been + V-ing +…?

Thí dụ: How long will you have been playing football by next year? (Bạn sẽ chơi bóng được bao lâu tính tới năm sau?)

How long will they have been owning that car by the end of next month? (Họ sẽ sở hữu chiếc xe ấy được bao lâu tính hết cuối tháng sau?)

3. Cách sử dụng thì mai sau chấm dứt tiếp tục trong tiếng Anh

Thì mai sau chấm dứt tiếp tục là 1 trong những thì khiến người học tiếng Anh “đau đầu” nhất bởi họ luôn bị lầm lẫn về lúc nào thì có thể sử dụng loại thì này. Nếu bạn cũng đang có cùng thắc mắc gần giống thì hãy cùng xem bảng dưới đây để hiểu được cụ thể nhất cách sử dụng chúng nhé.

Cách sử dụng thì mai sau chấm dứt tiếp tục Thí dụ
Nhấn mạnh tính liên tiếp của hành động so với 1 hành động khác trong mai sau. will have been playing video games for 6 years when I am 18 years old. (Tôi sẽ chơi điện tử được 6 năm tính tới cuối tháng đến.)My children will have been hanging out for an hour by the time I get home. (Các con của tôi sẽ đi chơi được 1 tiếng tính tới khi tôi về nhà.)
Diễn đạt 1 hành động xảy ra và kéo dài liên tiếp tới 1 thời khắc chi tiết trong mai sau. John will have been travelling abroad for 2 months by the end of next week. (John sẽ du hý nước ngoài được 2 tháng tính tới cuối tuần sau.)By September 13th, we will have been working for this factory for 10 years. (Tới ngày 13 tháng 9, chúng ta sẽ làm việc cho nhà máy này được 10 năm.)

Tín hiệu nhận mặt thì mai sau chấm dứt tiếp tục trong tiếng Anh

Thì mai sau chấm dứt tiếp tục thường dùng các trạng ngữ với “by”:

 • by
 • then: tính tới khi ấy
 • by this June,…: tính tới tháng 6 năm nay
 • by the end of this week/ month/ year: tính tới cuối tuần này/ tháng này/ năm này.
 • by the time + 1 mệnh đề ở thì hiện nay đơn (by the time he comes back)

Bên cạnh đó “When” cũng hay được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời kì.

Thí dụ:  When I am 24 years old, I will have been playing quần vợt for 2 years. (Lúc tôi 24 tuổi, tôi sẽ chơi quần vợt được 2 năm.)

By this July, Jack will have been staying with me for 3 months. (Cho đến tháng 7 này, Jack sẽ ở với tôi được 3 tháng.)

Những để mắt lúc sử dụng thì mai sau chấm dứt tiếp tục

Thì mai sau chấm dứt tiếp tục ko sử dụng với các mệnh đề mở đầu bằng những từ chỉ thời kì như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… Thay vào ấy, bạn có thể sử dụng thì hiện nay chấm dứt tiếp tục.

Thí dụ:

You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Tim (sai)

=> You won’t get a promotion until you have been working here as long as Nad. (đúng) 

(Bạn sẽ ko được thăng chức cho tới lúc bạn làm việc lâu năm như Nad.)

1 số từ ngữ ko dùng ở dạng tiếp tục cũng như thì mai sau chấm dứt tiếp tục.

– state: be, cost, fit, mean, suit

– possession: belong, have

– senses: feel, hear, see, smell, taste, touch

– feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish

– brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Thí dụ: Linda will have been having his driver’s license for over two years (sai)

=> Linda will have had his driver’s license for over two years. (đúng)

Có thể dùng “be going béo” thay thế cho “will” trong cấu trúc mai sau chấm dứt tiếp tục để bộc lộ cùng 1 nội dung.

Thí dụ:

You are going béo have been waiting for more than three hours when his plane finally arrives. (Bạn chắc sẽ phải đợi hơn 3 tiếng thì phi cơ anh đấy mới tới)

Dạng thụ động của cấu trúc mai sau chấm dứt tiếp tục:

Will have been being + V3/ed

The famous artist will have been painting the mural for over seven months by the time it is finished. (chủ động)

=> The mural will have been being painted by the famous artist for over seven months by the time it is finished. (thụ động)

Phân biệt thì mai sau chấm dứt tiếp tục và thì mai sau chấm dứt trong tiếng Anh

12 thì trong tiếng Anh, chúng ta thường gặp muôn ngàn gian truân đối với những thì mai sau. Đặc thù là đối với những bạn mất gốc tiếng Anh. Với các cấu trúc rối rắm và phức tạp, những tín hiệu đa số là giống nhau đã làm cho đa phần học trò thất bại trong các bài rà soát. Đặc thù là cặp thì mai sau chấm dứt và thì mai sau chấm dứt tiếp tục. 

TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
1. Cấu trúc: S + will have + PII 1. Cấu trúc: S + will have been + V-ing
2. Cách sử dụng: – Dùng để diễn đạt 1 hành động sẽ chấm dứt vào 1 thời khắc cho trước ở mai sau, trước lúc hành động hay sự việc khác xảy ra.Ex: I’ll have finished my work by noon.+ They’ll have built that house by March next year.+ When you come back home, I’ll have written this letter. 2. Cách sử dụng: – Dùng để diễn đạt 1 hành động từ khi dĩ vãng và kéo dài tới 1 thời khắc cho trước ở mai sau và vẫn chưa chấm dứt.Ex:+ By July, we’ll have been living in this house for 7 years.+ By March 20th, I’ll have been working for this company for 6 years.
3. Tín hiệu nhận mặt:Các cụm từ chỉ thời kì đi kèm:– By + mốc thời kì (by the end of, by tomorrow)– By then– By the time + mốc thời kì 3. Tín hiệu nhận mặt:Các cụm từ chỉ thời kì đi kèm:– By … for (+ khoảng thời kì)– By then– By the time

Để mắt 1: Ko dùng thì mai sau trong những mệnh đề thời kì.

Cũng giống như các thì mai sau khác, thì mai sau chấm dứt tiếp tục chẳng thể được sử dụng trong các mệnh đề được mở đầu bằng các từ chỉ thời kì như là: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless,… Thay vào ấy bạn có thể dùng thì Hiện nay chấm dứt tiếp tục.

Ex:

 • You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Anna. (sai)

 => You won’t get a promotion until you have been working here as long as Anna. (đúng)

Để mắt 2: 1 số từ ko có dạng tiếp tục cũng ko được dùng trong thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn.

Thay vì sử dụng thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn với các động từ này, bạn phải sử dụng thì Tương Lai Hoàn Thành.

 • state: be, mean, suit, cost, fit

Ex: We are on summer holiday.

 •   possession: have, belong

Ex: Jane has a car.

 •   senses: feel, smell, taste, touch, hear, see 

Ex: He feels the warm.

 •   feelings: hate, hope, regret, want, wish, like, love, prefer

Ex: Anna loves chocolate.

 •   brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ex: I think this my favorite song.

Thí dụ:

Emmily will have been having his driver’s license for over four years. (Sai)

Emmily will have had his driver’s license for over four years. (Đúng)

Để mắt 3: Cách đặt Adverb always, only, never, ever, still, just trong các câu ở thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn.

Thí dụ:

 • You will only have been waiting for a few hours when his plane arrives.
 • Will you only have been waiting for a few hours when his plane arrives?

Luật lệ thêm “-ing” sau động từ

Thông thường ta chỉ cần cộng thêm “-ing” vào sau động từ. Mà có 1 số để mắt như sau:

a. Với động từ cùng tận là MỘT chữ “e”:

 • Ta bỏ “e” rồi thêm “-ing”.

Thí dụ:    write – writing                  type – typing             come – coming

 • Cùng tận là HAI CHỮ “e” ta ko bỏ “e” nhưng vẫn thêm “-ing” phổ biến.

b. Với động từ có MỘT âm tiết, cùng tận là MỘT PHỤ ÂM, trước là MỘT NGUYÊN ÂM

Ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ing”.

Thí dụ:

 • stop – stopping    
 • get – getting         
 •  put – putting

CHÚ Ý: 

Các trường hợp ngoại lệ:

 • beggin – beginning         
 • travel – travelling                
 • prefer – preferring       
 • permit – permitting

c.  Với động từ cùng tận là “ie”

Ta đổi “ie” thành “y” rồi thêm “-ing”.

Thí dụ:             lie – lying                  die – dying

Ngày mai chấm dứt tiếp tục của Bự live

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Nghi vấn phủ định
I will have been living I won’t have been living Will I have been living? Won’t I have been living?
You will have been living You won’t have been living Will you have been living? Won’t you have been living?
He will have been living He won’t have been living Will he have been living? Won’t he have been living?
We will have been living We won’t have been living Will we have been living? Won’t we have been living?
They will have been living They won’t have been living Will they have been living? Won’t they have been living?

Bài tập và đáp án thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Bài 1: Chia động từ trong ngoắc

Xem thêm  Một cốc bằng bao nhiêu aoxơ? Các loại aoxơ phổ biến trên thế giới hay nhất

1. By this time next week, we (go) _____ béo school for 12 years.
2. By Christmas, I (work) _____ in this office for 5 years.
3. They (build) _____ a mini mart by December next year.
4. By the end of next year, Mary (work) _____ as an English teacher for 7 years.
5. She (not, do) _____ gymnastics when she gets married béo John.
6. How long you (study) _____ when you graduate?
7. She (work) _____ for this company for 5 years by the end of this year.
8. My mother (cook) _____ dinner for 2 hours by the time I come home.

Đáp án thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn dạng chia động từ trong ngoắc:

1. By this time next week, we will have been going béo school for 12 years.
2. By Christmas, I will have been working in this office for 5 years.
3. They will have been building a mini mart by December next year.
4. By the end of next year, Mary will have been working as an English teacher for 7 years.
5. She won’t have been doing gymnastics when she gets married béo John.
6. How long will you have been studying when you graduate?
7. She will have been working for this company for 5 years by the end of this year.
8. My mother will have been cooking dinner for 2 hours by the time I come home.

Bài 2: Chia động từ trong ngoắc ở thì Ngày mai chấm dứt tiếp tục

 1. Your sister (get) pregnant for 7 months?
 2. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.
 3. She (work) for this company for 5 years by the end of this year.
 4. I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.
 5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house

Đáp ánthì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn dạng chia động từ trong ngoắc

 1. will your sister have been getting
 2. will have been writing
 3. will have been working
 4. will have been doing
 5. will have been cooking

Bài 3: Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc

 1. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.
 2. Your sister (get) pregnant for 7 months?
 3. I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.
 4. She (work) for this company for 5 years by the end of this year.
 5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house.

Đáp án Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc ở thì Ngày mai chấm dứt tiếp tục

 1. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.
  • -> will have been writing
 2. Your sister (get) pregnant for 7 months?
  • -> will your sister have been getting
 3. I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.
  • -> will have been doing
 4. She (work) for this company for 5 years by the end of this year.
  • -> will have been working
 5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house.
  • -> will have been cooking

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN 

a. By November I _____ (work) for this company for 6 years.

 1. will have worked
 2. will have been working

b. By March 15, I ______ (be) here for one year.

 1. will have been
 2. will have been being

c. By this time next week, he ______ (write) his novel  for 6 months.

 1. will have written
 2. will have been writing

d. You _______ (finish) your work by 9 tonight?

 1. Will you have finished
 2. Will you have been finishing

e. By 2013 we ______ (live) in London for 14 years.

 1. will have lived
 2. will have been living

f. He _____ (write) a book by the end of the week.

 1. will have written
 2. will have been writing

g. He ______ (write) this book for 3 months by the end of this week.

 1. will have written
 2. will have been writing

Đáp án

Bài tập 1:

a. will have been working

b. will have been being

c. will have been writing

d. Will you have finished

e. will have been living

f. will have written

g. will have been writing

Bài 1: Điền vào chỗ trống.

1. They (watch) ____ TV all day.

2. In half an hour she (work) ____ for six hours without a break.

3. In two months I (teach) ____ English at this school for ten years.

4. Next week you (live) ____ in your new house for a year.

5. My friends (lie) ____ on the beach all holiday.

Bài 2: Kết thúc những câu hỏi sau.

1. (How long/we/wait/for her) ____ by now?

2. (How long/they/run) ____

3. (How long/she/learn/English) ____

4. (How long/they/go out together) ____

5. (How long/he/do/this) ____

Bài 3: Điền vào chỗ trống.

1. By the end of the week I (work) ____ will have been working here for four months.

2. By the end of this month we (live) ____ together for six years.

3. By the end of the term she (study) ____ for nine years.

4. By midnight we (play) ____ this computer game for 48 hours.

5. She (talk) ____ on the phone for the last couple of hours.

6. They (look for) ____ me all night long.

7. He (play) ____ soccer all day long.

8. You (watch) ____ TV all the time.

9. He (not/sleep) ____ all morning.

10. (Wait/they) ____ for 2 hours?

Bài 4: Điền vào chỗ trống.

1. I (work) ____ all weekend so I won’t be energetic on Sunday night.

2. How long (you/wait) ____ when you finally get your exam results?

3. Julie (not/eat) ____ much, so we’ll need béo make sure she has a good meal when she arrives.

4. How long (she/plan) ____ béo move house when she finally moves?

5. (She/wait) ____ long by the time we get there?

6. (He/play) ____ computer games for ten hours when he finally stops?

7. (study) ____ all day, so they’ll want béo go out in the evening.

8. They (not/stay) ____ in the hotel for long when she arrives.

9. I (not/walk) ____ when I meet you – I’ll have been cycling.

10. She (play) ____ squash, so she won’t be dressed up.

11. We (look) ____ at houses for four months next Tuesday.

12. We (not/do) ____ this project for long when the inspector arrives.

13. How long (you/work) ____ on this project when it is finished?

14. (you/buy) ____ clothes when I see you?

15. He (not/do) ____ much work, so he’ll be happy béo start a new project.

16. How long (the children/sleep) ____ in the living room when their new bedroom is ready?

17. How long (he/train) ____ when he enters the competition?

18. (You/take) ____ exams the day we meet?

19. I (answer) ____ students’ questions all morning, so I’ll want a quiet lunch.

20. (They/travel) ____ for long when they arrive?

Bài 5: Điền vào chỗ trống.

1. I (work) ____, so I’ll be tired.

2. She (play) ____ quần vợt, so she’ll be hungry.

3. We (walk) ____ all day, so we’ll want béo relax in the evening.

4. He (cook) ____, so the kitchen will be warm.

5. They (travel) ____, so they’ll want béo go béo bed early.

6. I (work) ____ in this company for twenty years when I retire.

7. She (see) ____ her boyfriend for three years when they get married.

8. We (live) ____ here for ten years next month.

9. He (study) ____ English for three years when he takes the exam.

10. I (sleep) ____ for three hours at 10pm.

Đáp án:

Bài 1:

1. will have been watching

2. will have been working

3. will have been teaching

4. will have been living

5. will have been lying

Bài 2:

1. How long will we have been waiting for her

2. How long will they have been running?

3. How long will she have been learning English?

4. How long will they have been going out together?

5. How long will he have been doing this?

Bài 3:

1. will have been working

2. will have been living

3. will have been studying

4. will have been playing

5. will have been talking

6. will have been looking for

7. will have been playing

8. will have been watching

9. will not have been sleeping

10. Will they have been waiting

Bài 4:

1. ‘ll have been working

2. will you have been waiting

3. won’t have been eating

4. will she have been planning

5. Will she have been waiting

6. Will he have been playing

7. ‘ll have been studying

8. won’t have been staying

9. won’t have been walking

10. ‘ll have been playing

11. ‘ll have been looking

12. won’t have been doing

13. will you have been working

14. Will you have been buying

15. won’t have been doing

16. will the children have been sleeping

17. will he have been training

18. Will you have been taking

19. ‘ll have been answeringwill have been answering

20. Will they have been travelling

Bài 5:

1. will have been working

2. will have been playing

3. will have been walking

4. will have been cooking

5. will have been travelling

6. will have been working

7. will have been seeing

8. will have been living

9. will have been studying

10. will have been sleeping

Chia động từ trong ngoắc ở thì mai sau chấm dứt tiếp tục

 1. Your uncle (get) pregnant for 5 days?
 2. My sister (write) this novel for 10 months by the end of this month.
 3. He (work) for this company for 10 years by the end of this year.
 4. I (do) my homework for 8 hours by the time my mother gets home from work.
 5. My mother (cook) dinner for 5 hours by the time our guests arrive at my house

Đáp án

 1. will your sister have been getting
 2. will have been writing
 3. will have been working
 4. will have been doing
 5. will have been cooking

Bài 1. Chia đúng dạng của động từ

 1. By this time next month, we (go) _____ béo school for 8  years.
 1. By Christmas, I (work) _____ in this company for 6 years.
 2. They (build) _____ a supermarket by November next year.
 3. By the end of next year, Hannah (work) _____ as an French teacher for 5 years.
 4. She (not, do) _____ gymnastics when she gets married béo Frank.
 5. How long you (study) _____ when you graduate?
 6. He (work) _____ for this office for 15 years by the end of this year.
 7. My grandmother (cook) _____ dinner for 3 hours by the time we come home.

Đáp án

 1. will have been going
 2. will have been working
 3. will have been building
 4. will have been working
 5. won’t have been doing
 6. How long will you have been studying
 7. will have been working
 8. will have been cooking

Bài 2. Chọn đáp án thích hợp

1. By January, I _____ (work) for this company for 22 years.

 • will have worked
 • will have been working

2. By May 19, I ______ (be) here for one month.

 • will have been
 • will have been being

3. By this time next week, he ______ (write) his book  for 3 months.

 • will have written
 • will have been writing

4. You _______ (finish) your homework by 8 tonight?

 • Will you have finished
 • Will you have been finishing

5. By 2023 we ______ (live) in London for 24 years.

 • will have lived
 • will have been living

6. She _____ (write) a novel by the end of the week.

 • will have written
 • will have been writing

7. Henry ______ (write) this book for 2 months by the end of this week.

 • will have written
 • will have been writing

Đáp án

 1. will have been working
 2. will have been being
 3. will have been writing
 4. Will you have finished
 5. will have been living
 6. will have written
 7. will have been writing
Xem thêm  Tập làm văn 5 – Tả cảnh mùa đông nơi em ở hay nhất

Bài 1: Chia động từ trong ngoắc ở thì mai sau chấm dứt tiếp tục

1. Your sister (get) pregnant for 7 months?

2. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.

3. She (work) for this company for 5 years by the end of this year.

4. I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.

5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house

Đáp án

1. will your sister have been getting

2. will have been writing

3. will have been working

4. will have been doing

5. will have been cooking

Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc:

1. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.

2. Your sister (get) pregnant for 7 months?

3.  I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.

4.  She (work) for this company for 5 years by the end of this year.

5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house.

Đáp án:

1. will have been writing

2. will your sister have been getting

3. will have been doing

4. will have been working

5. will have been cooking

Phân mục: Giáo dục

Trên đây là nội dung về Thì mai sau chấm dứt tiếp tục
được nhiều bạn đọc tìm đọc ngày nay. Chúc bạn tích lũy được nhiều tri thức quý giá qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: Ngữ Văn

Từ khóa kiếm tìm: Thì mai sau chấm dứt tiếp tục

Thông tin khác

+

Thì mai sau chấm dứt tiếp tục

#Thì #tương #lai #hoàn #thành #tiếp #diễn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Nội dung1 Thì mai sau chấm dứt tiếp tục (Future perfect continuous tense) – Công thức, cách dùng, tín hiệu và bài tập1.1 1. Khái niệm1.2 2. Cấu trúc1.2.1 2.1 Thể khẳng định1.2.2 2.2 Thể phủ định1.2.3 2.3 Thể nghi vấn1.3 3. Cách sử dụng thì mai sau chấm dứt tiếp tục trong tiếng Anh1.4 Tín hiệu nhận mặt thì mai sau chấm dứt tiếp tục trong tiếng Anh1.5 Những để mắt lúc sử dụng thì mai sau chấm dứt tiếp diễn1.6 1 số từ ngữ ko dùng ở dạng tiếp tục cũng như thì mai sau chấm dứt tiếp tục.1.7 Dạng thụ động của cấu trúc mai sau chấm dứt tiếp tục:1.8 Phân biệt thì mai sau chấm dứt tiếp tục và thì mai sau chấm dứt trong tiếng Anh1.9 Luật lệ thêm “-ing” sau động từ1.9.1 Ngày mai chấm dứt tiếp tục của Bự live1.10 Bài tập và đáp án thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn
Thì mai sau chấm dứt tiếp tục (Future perfect continuous tense) – Công thức, cách dùng, tín hiệu và bài tập
1. Định nghĩa
Thì mai sau chấm dứt tiếp tục (Future perfect continuous tense) dùng để diễn đạt 1 hành động, sự việc sẽ xảy ra và xảy ra liên tiếp trước 1 thời khắc nào ấy trong mai sau.

Bài viết vừa mới đây

Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023

16 phút trước

Đề thi vào 10 môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Định

17 phút trước

Đề thi vào 10 môn Ngữ văn năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Định

56 phút trước

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Quảng Trị

2 giờ trước

2. Cấu trúc
2.1 Thể khẳng định
Cấu trúc: S + will + have + been + V-ing
Trong ấy: S (subject): Chủ ngữ
Bạn đang xem: Thì mai sau chấm dứt tiếp tục

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

will/ have: trợ động từ
been: phân từ 2 của động từ “béo be”
V-ing: động từ thêm “-ing”
Thí dụ: – By the end of this year, James will have been working in National Bank for 5 years. (Tính tới cuối năm nay, James sẽ làm việc cho nhà băng đất nước được 5 năm.)

I will have been learning English by 8 p.m tomorrow (Tôi sẽ đang học tiếng Anh trước 8 giờ tối mai.)

2.2 Thể phủ định
Cấu trúc: S + will not + have + been + V-ing
Xem xét: will not = won’t
Thí dụ: – They won’t have been living in Hanoi for 10 days by next week. (Họ sẽ ko sống ở Hà Nội được 10 ngày tính tới tuần sau.)

 I won’t have been reading books for 2 months by the end of Octorber. (Tôi sẽ ko đọc sách được 2 tháng tính tới cuối tháng mười.

2.3 Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question 

Cấu trúc: Will + S (+ not) + have + been + V-ing +… ?
Giải đáp: Yes, S + will.
           / No, S + won’t.
Thí dụ:  Will Mr. Smith have been teaching for 20 years when he retires? (Có phải ông Smith sẽ dạy học được 20 năm lúc ông đấy về hưu ko?)
Yes, he will./ No, he won’t.
Will you have been staying here for 2 weeks by April 14th? (Có phải bạn sẽ ở đây được 2 tuần tính tới ngày 14 tháng 4 ko?)

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + will + S + have + been + V-ing +…?
Thí dụ: How long will you have been playing football by next year? (Bạn sẽ chơi bóng được bao lâu tính tới năm sau?)
How long will they have been owning that car by the end of next month? (Họ sẽ sở hữu chiếc xe ấy được bao lâu tính hết cuối tháng sau?)

3. Cách sử dụng thì mai sau chấm dứt tiếp tục trong tiếng Anh
Thì mai sau chấm dứt tiếp tục là 1 trong những thì khiến người học tiếng Anh “đau đầu” nhất bởi họ luôn bị lầm lẫn về lúc nào thì có thể sử dụng loại thì này. Nếu bạn cũng đang có cùng thắc mắc gần giống thì hãy cùng xem bảng dưới đây để hiểu được cụ thể nhất cách sử dụng chúng nhé.

Cách sử dụng thì mai sau chấm dứt tiếp tục
Thí dụ

Nhấn mạnh tính liên tiếp của hành động so với 1 hành động khác trong mai sau.
I will have been playing video games for 6 years when I am 18 years old. (Tôi sẽ chơi điện tử được 6 năm tính tới cuối tháng đến.)My children will have been hanging out for an hour by the time I get home. (Các con của tôi sẽ đi chơi được 1 tiếng tính tới khi tôi về nhà.)

Diễn đạt 1 hành động xảy ra và kéo dài liên tiếp tới 1 thời khắc chi tiết trong mai sau.
John will have been travelling abroad for 2 months by the end of next week. (John sẽ du hý nước ngoài được 2 tháng tính tới cuối tuần sau.)By September 13th, we will have been working for this factory for 10 years. (Tới ngày 13 tháng 9, chúng ta sẽ làm việc cho nhà máy này được 10 năm.)

Tín hiệu nhận mặt thì mai sau chấm dứt tiếp tục trong tiếng Anh
Thì mai sau chấm dứt tiếp tục thường dùng các trạng ngữ với “by”:

by

then: tính tới khi ấy
by this June,…: tính tới tháng 6 năm nay
by the end of this week/ month/ year: tính tới cuối tuần này/ tháng này/ năm này.
by the time + 1 mệnh đề ở thì hiện nay đơn (by the time he comes back)

Bên cạnh đó “When” cũng hay được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời kì.
Thí dụ:  When I am 24 years old, I will have been playing quần vợt for 2 years. (Lúc tôi 24 tuổi, tôi sẽ chơi quần vợt được 2 năm.)
By this July, Jack will have been staying with me for 3 months. (Cho đến tháng 7 này, Jack sẽ ở với tôi được 3 tháng.)

Những để mắt lúc sử dụng thì mai sau chấm dứt tiếp tục
Thì mai sau chấm dứt tiếp tục ko sử dụng với các mệnh đề mở đầu bằng những từ chỉ thời kì như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… Thay vào ấy, bạn có thể sử dụng thì hiện nay chấm dứt tiếp tục.
Thí dụ:
You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Tim (sai)
=> You won’t get a promotion until you have been working here as long as Nad. (đúng) 
(Bạn sẽ ko được thăng chức cho tới lúc bạn làm việc lâu năm như Nad.)

1 số từ ngữ ko dùng ở dạng tiếp tục cũng như thì mai sau chấm dứt tiếp tục.
– state: be, cost, fit, mean, suit
– possession: belong, have
– senses: feel, hear, see, smell, taste, touch
– feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish
– brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand
Thí dụ: Linda will have been having his driver’s license for over two years (sai)
=> Linda will have had his driver’s license for over two years. (đúng)
Có thể dùng “be going béo” thay thế cho “will” trong cấu trúc mai sau chấm dứt tiếp tục để bộc lộ cùng 1 nội dung.
Thí dụ:
You are going béo have been waiting for more than three hours when his plane finally arrives. (Bạn chắc sẽ phải đợi hơn 3 tiếng thì phi cơ anh đấy mới tới)

Dạng thụ động của cấu trúc mai sau chấm dứt tiếp tục:
Will have been being + V3/ed
The famous artist will have been painting the mural for over seven months by the time it is finished. (chủ động)
=> The mural will have been being painted by the famous artist for over seven months by the time it is finished. (thụ động)

Phân biệt thì mai sau chấm dứt tiếp tục và thì mai sau chấm dứt trong tiếng Anh
12 thì trong tiếng Anh, chúng ta thường gặp muôn ngàn gian truân đối với những thì mai sau. Đặc thù là đối với những bạn mất gốc tiếng Anh. Với các cấu trúc rối rắm và phức tạp, những tín hiệu đa số là giống nhau đã làm cho đa phần học trò thất bại trong các bài rà soát. Đặc thù là cặp thì mai sau chấm dứt và thì mai sau chấm dứt tiếp tục. 

TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH
TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

1. Cấu trúc: S + will have + PII
1. Cấu trúc: S + will have been + V-ing

2. Cách sử dụng: – Dùng để diễn đạt 1 hành động sẽ chấm dứt vào 1 thời khắc cho trước ở mai sau, trước lúc hành động hay sự việc khác xảy ra.Ex: I’ll have finished my work by noon.+ They’ll have built that house by March next year.+ When you come back home, I’ll have written this letter.
2. Cách sử dụng: – Dùng để diễn đạt 1 hành động từ khi dĩ vãng và kéo dài tới 1 thời khắc cho trước ở mai sau và vẫn chưa chấm dứt.Ex:+ By July, we’ll have been living in this house for 7 years.+ By March 20th, I’ll have been working for this company for 6 years.

3. Tín hiệu nhận mặt:Các cụm từ chỉ thời kì đi kèm:– By + mốc thời kì (by the end of, by tomorrow)– By then– By the time + mốc thời kì
3. Tín hiệu nhận mặt:Các cụm từ chỉ thời kì đi kèm:– By … for (+ khoảng thời kì)– By then– By the time

Để mắt 1: Ko dùng thì mai sau trong những mệnh đề thời kì.
Cũng giống như các thì mai sau khác, thì mai sau chấm dứt tiếp tục chẳng thể được sử dụng trong các mệnh đề được mở đầu bằng các từ chỉ thời kì như là: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless,… Thay vào ấy bạn có thể dùng thì Hiện nay chấm dứt tiếp tục.
Ex:

You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Anna. (sai)

 => You won’t get a promotion until you have been working here as long as Anna. (đúng)
Để mắt 2: 1 số từ ko có dạng tiếp tục cũng ko được dùng trong thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn.
Thay vì sử dụng thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn với các động từ này, bạn phải sử dụng thì Tương Lai Hoàn Thành.

state: be, mean, suit, cost, fit

Ex: We are on summer holiday.

  possession: have, belong

Ex: Jane has a car.

  senses: feel, smell, taste, touch, hear, see 

Ex: He feels the warm.

  feelings: hate, hope, regret, want, wish, like, love, prefer

Ex: Anna loves chocolate.

  brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ex: I think this my favorite song.
Thí dụ:
Emmily will have been having his driver’s license for over four years. (Sai)
Emmily will have had his driver’s license for over four years. (Đúng)
Để mắt 3: Cách đặt Adverb always, only, never, ever, still, just trong các câu ở thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn.
Thí dụ:

Xem thêm  Kiến thức bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc – Trần Đình Hượu mới nhất

You will only have been waiting for a few hours when his plane arrives.
Will you only have been waiting for a few hours when his plane arrives?

Luật lệ thêm “-ing” sau động từ
Thông thường ta chỉ cần cộng thêm “-ing” vào sau động từ. Mà có 1 số để mắt như sau:
a. Với động từ cùng tận là MỘT chữ “e”:

Ta bỏ “e” rồi thêm “-ing”.

Thí dụ:    write – writing                  type – typing             come – coming

Cùng tận là HAI CHỮ “e” ta ko bỏ “e” nhưng vẫn thêm “-ing” phổ biến.

b. Với động từ có MỘT âm tiết, cùng tận là MỘT PHỤ ÂM, trước là MỘT NGUYÊN ÂM
Ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ing”.
Thí dụ:

stop – stopping    
get – getting         
 put – putting

CHÚ Ý: 
Các trường hợp ngoại lệ:

beggin – beginning         
travel – travelling                
prefer – preferring       
permit – permitting

c.  Với động từ cùng tận là “ie”
Ta đổi “ie” thành “y” rồi thêm “-ing”.
Thí dụ:             lie – lying                  die – dying
Ngày mai chấm dứt tiếp tục của Bự live

Khẳng định
Phủ định
Nghi vấn
Nghi vấn phủ định

I will have been living
I won’t have been living
Will I have been living?
Won’t I have been living?

You will have been living
You won’t have been living
Will you have been living?
Won’t you have been living?

He will have been living
He won’t have been living
Will he have been living?
Won’t he have been living?

We will have been living
We won’t have been living
Will we have been living?
Won’t we have been living?

They will have been living
They won’t have been living
Will they have been living?
Won’t they have been living?

Bài tập và đáp án thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn
Bài 1: Chia động từ trong ngoắc
1. By this time next week, we (go) _____ béo school for 12 years.2. By Christmas, I (work) _____ in this office for 5 years.3. They (build) _____ a mini mart by December next year.4. By the end of next year, Mary (work) _____ as an English teacher for 7 years.5. She (not, do) _____ gymnastics when she gets married béo John.6. How long you (study) _____ when you graduate?7. She (work) _____ for this company for 5 years by the end of this year.8. My mother (cook) _____ dinner for 2 hours by the time I come home.
Đáp án thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn dạng chia động từ trong ngoắc:
1. By this time next week, we will have been going béo school for 12 years.2. By Christmas, I will have been working in this office for 5 years.3. They will have been building a mini mart by December next year.4. By the end of next year, Mary will have been working as an English teacher for 7 years.5. She won’t have been doing gymnastics when she gets married béo John.6. How long will you have been studying when you graduate?7. She will have been working for this company for 5 years by the end of this year.8. My mother will have been cooking dinner for 2 hours by the time I come home.
Bài 2: Chia động từ trong ngoắc ở thì Ngày mai chấm dứt tiếp tục

Your sister (get) pregnant for 7 months?
My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.
She (work) for this company for 5 years by the end of this year.
I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.
My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house

Đáp ánthì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn dạng chia động từ trong ngoắc

will your sister have been getting
will have been writing
will have been working
will have been doing
will have been cooking

Bài 3: Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc

My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.
Your sister (get) pregnant for 7 months?
I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.
She (work) for this company for 5 years by the end of this year.
My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house.

Đáp án Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc ở thì Ngày mai chấm dứt tiếp tục

My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.

-> will have been writing

Your sister (get) pregnant for 7 months?

-> will your sister have been getting

I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.

-> will have been doing

She (work) for this company for 5 years by the end of this year.

-> will have been working

My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house.

-> will have been cooking

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN 
a. By November I _____ (work) for this company for 6 years.

will have worked
will have been working

b. By March 15, I ______ (be) here for one year.

will have been
will have been being

c. By this time next week, he ______ (write) his novel  for 6 months.

will have written
will have been writing

d. You _______ (finish) your work by 9 tonight?

Will you have finished
Will you have been finishing

e. By 2013 we ______ (live) in London for 14 years.

will have lived
will have been living

f. He _____ (write) a book by the end of the week.

will have written
will have been writing

g. He ______ (write) this book for 3 months by the end of this week.

will have written
will have been writing

Đáp án
Bài tập 1:
a. will have been working
b. will have been being
c. will have been writing
d. Will you have finished
e. will have been living
f. will have written
g. will have been writing
Bài 1: Điền vào chỗ trống.
1. They (watch) ____ TV all day.
2. In half an hour she (work) ____ for six hours without a break.
3. In two months I (teach) ____ English at this school for ten years.
4. Next week you (live) ____ in your new house for a year.
5. My friends (lie) ____ on the beach all holiday.
Bài 2: Kết thúc những câu hỏi sau.
1. (How long/we/wait/for her) ____ by now?
2. (How long/they/run) ____
3. (How long/she/learn/English) ____
4. (How long/they/go out together) ____
5. (How long/he/do/this) ____
Bài 3: Điền vào chỗ trống.
1. By the end of the week I (work) ____ will have been working here for four months.
2. By the end of this month we (live) ____ together for six years.
3. By the end of the term she (study) ____ for nine years.
4. By midnight we (play) ____ this computer game for 48 hours.
5. She (talk) ____ on the phone for the last couple of hours.
6. They (look for) ____ me all night long.
7. He (play) ____ soccer all day long.
8. You (watch) ____ TV all the time.
9. He (not/sleep) ____ all morning.
10. (Wait/they) ____ for 2 hours?
Bài 4: Điền vào chỗ trống.
1. I (work) ____ all weekend so I won’t be energetic on Sunday night.
2. How long (you/wait) ____ when you finally get your exam results?
3. Julie (not/eat) ____ much, so we’ll need béo make sure she has a good meal when she arrives.
4. How long (she/plan) ____ béo move house when she finally moves?
5. (She/wait) ____ long by the time we get there?
6. (He/play) ____ computer games for ten hours when he finally stops?
7. (study) ____ all day, so they’ll want béo go out in the evening.
8. They (not/stay) ____ in the hotel for long when she arrives.
9. I (not/walk) ____ when I meet you – I’ll have been cycling.
10. She (play) ____ squash, so she won’t be dressed up.
11. We (look) ____ at houses for four months next Tuesday.
12. We (not/do) ____ this project for long when the inspector arrives.
13. How long (you/work) ____ on this project when it is finished?
14. (you/buy) ____ clothes when I see you?
15. He (not/do) ____ much work, so he’ll be happy béo start a new project.
16. How long (the children/sleep) ____ in the living room when their new bedroom is ready?
17. How long (he/train) ____ when he enters the competition?
18. (You/take) ____ exams the day we meet?
19. I (answer) ____ students’ questions all morning, so I’ll want a quiet lunch.
20. (They/travel) ____ for long when they arrive?
Bài 5: Điền vào chỗ trống.
1. I (work) ____, so I’ll be tired.
2. She (play) ____ quần vợt, so she’ll be hungry.
3. We (walk) ____ all day, so we’ll want béo relax in the evening.
4. He (cook) ____, so the kitchen will be warm.
5. They (travel) ____, so they’ll want béo go béo bed early.
6. I (work) ____ in this company for twenty years when I retire.
7. She (see) ____ her boyfriend for three years when they get married.
8. We (live) ____ here for ten years next month.
9. He (study) ____ English for three years when he takes the exam.
10. I (sleep) ____ for three hours at 10pm.
Đáp án:
Bài 1:
1. will have been watching
2. will have been working
3. will have been teaching
4. will have been living
5. will have been lying
Bài 2:
1. How long will we have been waiting for her
2. How long will they have been running?
3. How long will she have been learning English?
4. How long will they have been going out together?
5. How long will he have been doing this?
Bài 3:
1. will have been working
2. will have been living
3. will have been studying
4. will have been playing
5. will have been talking
6. will have been looking for
7. will have been playing
8. will have been watching
9. will not have been sleeping
10. Will they have been waiting
Bài 4:
1. ‘ll have been working
2. will you have been waiting
3. won’t have been eating
4. will she have been planning
5. Will she have been waiting
6. Will he have been playing
7. ‘ll have been studying
8. won’t have been staying
9. won’t have been walking
10. ‘ll have been playing
11. ‘ll have been looking
12. won’t have been doing
13. will you have been working
14. Will you have been buying
15. won’t have been doing
16. will the children have been sleeping
17. will he have been training
18. Will you have been taking
19. ‘ll have been answeringwill have been answering
20. Will they have been travelling
Bài 5:
1. will have been working
2. will have been playing
3. will have been walking
4. will have been cooking
5. will have been travelling
6. will have been working
7. will have been seeing
8. will have been living
9. will have been studying
10. will have been sleeping
Chia động từ trong ngoắc ở thì mai sau chấm dứt tiếp tục

Your uncle (get) pregnant for 5 days?
My sister (write) this novel for 10 months by the end of this month.
He (work) for this company for 10 years by the end of this year.
I (do) my homework for 8 hours by the time my mother gets home from work.
My mother (cook) dinner for 5 hours by the time our guests arrive at my house

Đáp án

will your sister have been getting
will have been writing
will have been working
will have been doing
will have been cooking

Bài 1. Chia đúng dạng của động từ

By this time next month, we (go) _____ béo school for 8  years.

By Christmas, I (work) _____ in this company for 6 years.
They (build) _____ a supermarket by November next year.
By the end of next year, Hannah (work) _____ as an French teacher for 5 years.
She (not, do) _____ gymnastics when she gets married béo Frank.
How long you (study) _____ when you graduate?
He (work) _____ for this office for 15 years by the end of this year.
My grandmother (cook) _____ dinner for 3 hours by the time we come home.

Đáp án

will have been going
will have been working
will have been building
will have been working
won’t have been doing
How long will you have been studying
will have been working
will have been cooking

Bài 2. Chọn đáp án thích hợp
1. By January, I _____ (work) for this company for 22 years.

will have worked
will have been working

2. By May 19, I ______ (be) here for one month.

will have been
will have been being

3. By this time next week, he ______ (write) his book  for 3 months.

will have written
will have been writing

4. You _______ (finish) your homework by 8 tonight?

Will you have finished
Will you have been finishing

5. By 2023 we ______ (live) in London for 24 years.

will have lived
will have been living

6. She _____ (write) a novel by the end of the week.

will have written
will have been writing

7. Henry ______ (write) this book for 2 months by the end of this week.

will have written
will have been writing

Đáp án

will have been working
will have been being
will have been writing
Will you have finished
will have been living
will have written
will have been writing

Bài 1: Chia động từ trong ngoắc ở thì mai sau chấm dứt tiếp tục
1. Your sister (get) pregnant for 7 months?
2. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.
3. She (work) for this company for 5 years by the end of this year.
4. I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.
5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house
Đáp án
1. will your sister have been getting
2. will have been writing
3. will have been working
4. will have been doing
5. will have been cooking
Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc:
1. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.
2. Your sister (get) pregnant for 7 months?
3.  I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.
4.  She (work) for this company for 5 years by the end of this year.
5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house.
Đáp án:
1. will have been writing
2. will your sister have been getting
3. will have been doing
4. will have been working
5. will have been cooking

Phân mục: Giáo dục

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Bạn vừa xem nội dung Thì mai sau chấm dứt tiếp tục
. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

https://thptsoctrang.edu.vn/bang-chu-cai-tieng-han/ Cập nhật

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung