Thủ tướng chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc 2022: Quản lý và phát triển đô thị bền vững

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc 2022: Quản lý và phát triển đô thị bền vững

- in Bất Động Sản
60

Sáng ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc bình thường Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiến hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, điều hành và tăng trưởng vững bền đô thị Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045”.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc 2022: Quản lý và phát triển đô thị bền vững - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc

Khắc phục những vấn đề điểm nghẽn về tăng trưởng đô thị

Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/1/2022 về “Quy hoạch, xây dựng, điều hành và tăng trưởng vững bền đô thị Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045” đã xác định 5 nhóm ý kiến và 6 nhiệm vụ biện pháp chính yếu. Ngay sau lúc Nghị quyết 06-NQ/TW được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên can xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để tiến hành Nghị quyết.

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta đang khai triển Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương về các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội. Trên cơ sở công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức tiến hành hiệu quả, bản chất để đưa Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị thực thụ đi vào cuộc sống, khắc phục những vấn đề điểm nghẽn để quy hoạch, xây dựng, điều hành và tăng trưởng vững bền đô thị Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045.

Thủ tướng nêu rõ, trong giai đoạn công nghiệp hóa, đương đại hóa tổ quốc, tăng trưởng đô thị là 1 động lực tăng trưởng; điều này đặt ra vấn đề quy hoạch tốt, xây dựng tốt, điều hành tốt đô thị, tăng trưởng đô thị theo hướng xanh, vững bền, bao trùm ”- Thủ tướng nêu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tuấn Anh- Trưởng B an Kinh tế Trung ương cho biết, đô thị hóa và tăng trưởng đô thị là giai đoạn thế tất của tất cả các nước trong giai đoạn tăng trưởng, được gắn kết chặt chẽ với tiến trình công nghiệp hóa, đương đại hóa và xây dựng nông thôn mới. Nhận thức được tầm quan trọng của đô thị hóa và tăng trưởng đô thị, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu đề xuất, đẩy nhanh vận tốc, tăng lên chất lượng đô thị hóa và kinh tế đô thị. Xây dựng chế độ, chế độ xúc tiến tăng trưởng hệ thống đô thị hài hòa, thích hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương…; tạo nên 1 số chuỗi đô thị sáng dạ tại các khu vực kinh tế trọng tâm phía Bắc, phía Nam và miền Trung.

Ngay sau lúc Nghị quyết 06 được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời lãnh đạo, giao Bộ Xây dựng là cơ quan túc trực, phối hợp với các bộ, ngành liên can và các địa phương khai triển xây dựng Chương trình hành động. Trên cơ sở tổng hợp đầy đủ quan điểm tham dự của các cơ quan sở quan và các địa phương trong cả nước, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 148/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ tiến hành Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị.

Thông tin thêm, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, chương trình hành động 148 được xây dựng với cách tiếp cận chi tiết, thông minh nhằm tạo thuận tiện cho công việc tổ chức tiến hành, rà soát, giám sát, sơ kết, tổng kết Nghị quyết 06. Chương trình hành động 148 lúc được khai triển đồng bộ sẽ kịp thời thiết chế hóa những chủ trương của Đảng nêu trong Nghị quyết 06.

Cộng với sự lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và khai triển tiến hành quyết liệt của các ban, bộ, ngành và địa phương… chúng ta sẽ tiến hành thành công các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 148 của Chính phủ ” – Trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định.

Xem thêm  Chọn dự án nào để sống lý tưởng tại Nam Phú Quốc?

Yêu cầu 4 nhiệm vụ trọng điểm

Nói về Chương trình hành động 148, Trưởng ban Kinh tế cho biết, Chính phủ đã chi tiết hóa các chủ trương béo của Đảng về quy hoạch, xây dựng, điều hành và tăng trưởng đô thị vững bền trong công đoạn tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 như được nêu trong Nghị quyết 06. Để có thể khai triển tiến hành hiệu quả Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 148 của Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương đề xuất 1 số nội dung trọng điểm gắn với những nhiệm vụ.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc 2022: Quản lý và phát triển đô thị bền vững - Ảnh 3.

Ông Trần Tuấn Anh- Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị

1 là, cần xác định rõ khâu quyết định và hình thành sự đột phá, xúc tiến đô thị hóa và tăng trưởng đô thị hiệu quả, vững bền trước tiên là công việc quy hoạch đô thị; cần tăng lên chất lượng công việc quy hoạch và tổ chức điều hành có hiệu quả công việc quy hoạch trong giai đoạn tăng trưởng đô thị

2 là, về kết cấu cơ sở vật chất đô thị, Nghị quyết 06 xác định chỉ tiêu tổng quát là “kết cấu cơ sở vật chất của đô thị, nhất là cơ sở vật chất kỹ thuật khung và cơ sở vật chất xã hội cần thiết được xây dựng và tăng trưởng đồng bộ, đương đại”, cùng lúc cũng đề xuất “xây dựng và khai triển tiến hành các chương trình đầu cơ tăng trưởng cơ sở vật chất đô thị tới năm 2030. Tập hợp nguồn lực đầu cơ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kết cấu cơ sở vật chất kinh tế và kỹ thuật diện rộng, cơ sở vật chất số”, “đổi mới phương thức, mẫu hình điều hành và tăng trưởng nhà ở xã hội, đặc thù là nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp”; “chú trọng dành đầu tiên quy hoạch hệ thống đường bộ, đường sắt đương đại, tăng trưởng hệ thống giao thông thủy thích hợp, đảm bảo hiểu rõ và kết hợp vùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh”.

Xem thêm  Sự ‘cất cánh’ của đô thị vệ tinh đánh thức tiềm năng BĐS Bắc Đà Nẵng

3 là, kế bên việc tăng trưởng từng đô thị, phải chú trọng tới tăng trưởng hệ thống đô thị vững bền và đồng bộ về màng lưới để tăng lên hiệu quả chung của các đô thị; đối với nội dung này, ý kiến lãnh đạo nêu trong Nghị quyết 06 xác định rõ: “Tăng trưởng hệ thống đô thị vững bền theo màng lưới, phân bố cân đối, thích hợp với từng vùng, miền, đảm bảo đồng bộ, hợp nhất, hợp lý giữa các vùng, miền; tăng trưởng các đô thị có công dụng tổng hợp với quy mô và dân số ở mức cân đối theo hướng đô thị xanh, sáng dạ, thích nghi với chuyển đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh; đảm bảo tính kết nối cao giữa các đô thị trực thuộc Trung ương, đô thị trung tâm cấp tổ quốc với đô thị vùng và khu vực nông thôn.

4 là, cần ân cần hoàn thiện chính quyền đô thị song song với tăng lên hiệu quả điều hành đô thị và phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho tăng trưởng đô thị, chú trọng tăng trưởng kinh tế đô thị biến thành động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 được hy vọng sẽ tạo chuyển biến hăng hái trong công việc tăng lên lượng và chất của giai đoạn đô thị hóa, tăng trưởng đô thị trong 10 năm đến, định hướng tới 2045, trong ấy chú trọng tăng lên hiệu quả khai thác sử dụng khoáng sản, phát huy nguồn lực đổi mới thông minh của đô thị kế bên những nguồn lực truyền thống, phát huy lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của đô thị trong bối cảnh tăng trưởng tổ quốc, khu vực và toàn cầu.

Nguồn: cafeF.vn

You may also like

Hàng trăm lô đất tại nhiều tỉnh thành được mang ra đấu giá đầu năm

Doanh nghiệp đấu giá hợp danh Thăng Long