Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt New

Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt New

- in Ngữ văn
330

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung hay nhất về Trắc nghiệm bài Nói chung lịch sử tiếng Việt
dưới đây nhé:

Câu 1. Dòng nào diễn tả đúng về vai trò của tiếng Việt?

A. Tiếng Việt là ngôn ngữ của dân tộc Việt, 1 dân tộc trong 54 dân tộc trên non sông Việt Nam.

B. Tiếng Việt được các dân tộc anh em sử dụng như tiếng nói chung trong giao tiếp xã hội.

C. Tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc Việt – dân tộc phần lớn trong 54 dân tộc của Việt Nam.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài Nói chung lịch sử tiếng Việt

D. Tiếng Việt có lịch sử tăng trưởng từ rất lâu đời gắn liền với nền tân tiến lúa nước có xuất xứ từ xa xưa.

Câu 2. Dòng nào chẳng thể hiện rõ vai trò quan trọng của tiếng Việt?

A. Các dân tộc giao tiếp với nhau đều dùng tiếng Việt.

B. Các văn kiện của tổ quốc đều ban bố bằng tiếng Việt.

C. Nhà trường các đơn vị quản lý đều dạy bằng tiếng Việt.

D. Văn chương nghệ thuật viết bằng tiếng Việt tiếp diễn tăng trưởng.

Câu 3. Dòng nào nêu đúng những nhóm tiếng nói cùng họ Nam Á với tiếng Việt?

A. Việt Mường, Môn – Khmer, Tày – Thái

B. Việt Mường, Môn – Khmer

C. Việt Mường, Mã Lai – Đa Đảo

D. Môn – Khmer, Mã Lai – Đa Đảo

Câu 4. Nhóm tiếng nói nào ko cùng họ có mối quan hệ với tiếng Việt?

A. Mông – Dao

B. Mã Lai – Đa Đảo

C. Tày – Thái

D. Môn – Khmer

Câu 5. Trong thời gian phương Bắc đô hộ, tiếng Việt vay mượn từ tiếng nói nào nhiều nhất?

A. Tiếng Hán

B. Tiếng Thái

C. Tiếng Mã Lai

D. Tiếng Khmer

Câu 6. Nhận xét nào sau đây có thể làm câu chủ đề cho các câu còn lại?

A. Nhiều từ ngữ Hán đã biến đổi sắc thái tu tính từ lúc dùng ở tiếng Việt.

B. Nhiều từ ngữ Hán được dùng như nhân tố tạo từ để phục vụ nhiều từ ghép chỉ thông dụng trong tiếng Việt.

C. Chiều hướng chủ công của việc vay mượn tiếng Hán là Việt hóa.

Xem thêm  Phân tích tính chất bi tráng ở bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng New

D. Nhiều từ ngữ Hán được Việt hóa dưới bề ngoài sao phỏng, dịch nghĩa.

Câu 7. Tác phẩm văn chương phệ trước tiên bằng chữ Nôm là tác phẩm nào?

A. Truyện Kiều

B. Chinh phụ ngâm (bản dịch)

C. Quốc âm thi tập

D. Thơ Hồ Xuân Hương

Câu 8. Trong thời gian Pháp thuộc, nhân tố nào tạo điều kiện cho tiếng Việt tăng trưởng mạnh bạo?

A. Tiếng Pháp

B. Tiếng Hán

C. Chữ Nôm

D. Chữ quốc ngữ

Câu 9. Sự tăng trưởng mạnh bạo của tiếng Việt trong thời gian Pháp thuộc để lại dấu ấn rõ nhất ở lĩnh vực nào?

A. Nghiên cứu, giảng dạy và tầm thường khoa học bằng tiếng Việt.

B. Thơ mới và văn xuôi lãng mạn.

C. Các văn bản hành chính, ngoại giao, giáo dục.

D. Thơ văn tuyên truyền cách mệnh.

Câu 10. Câu nào nói chung được vai trò của tiếng Việt thời gian sau Cách mệnh tháng 8 năm 1945 cho tới hiện tại?

A. Trong thời gian này, tiếng Việt thay thế hoàn toàn tiếng Pháp.

B. Tiếng Việt được dạy trong nhà trường tất cả các đơn vị quản lý.

C. Tiếng Việt được dùng phổ quát trong mọi lĩnh vực của đời sống.

D. Tiếng Việt được dùng trong tất cả các văn bản hành chính, ngoại giao.

Mục lục

đáp án Trắc nghiệm bài Nói chung lịch sử tiếng Việt

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 C
Câu 2 D Câu 7 C
Câu 3 A Câu 8 D
Câu 4 B Câu 9 A
Câu 5 A Câu 10 C

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Nói chung lịch sử tiếng Việt giúp ôn tập và củng cố tri thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Phân mục: Giáo dục

TagsNgữ Văn lớp 10 Trắc nghiệm Văn 10

Trên đây là nội dung về Trắc nghiệm bài Nói chung lịch sử tiếng Việt
được nhiều bạn tìm đọc hiện tại. Chúc quý độc giả tích lũy được nhiều tri thức quý giá qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: Ngữ Văn

Từ khóa kiếm tìm: Trắc nghiệm bài Nói chung lịch sử tiếng Việt

Thông tin khác

+

Trắc nghiệm bài Nói chung lịch sử tiếng Việt

#Trắc #nghiệm #bài #Khái #quát #lịch #sử #tiếng #Việt

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Câu 1. Dòng nào diễn tả đúng về vai trò của tiếng Việt?
A. Tiếng Việt là ngôn ngữ của dân tộc Việt, 1 dân tộc trong 54 dân tộc trên non sông Việt Nam.

Xem thêm  Cách giải nhanh phương trình bậc 4 Cập nhật

Bài viết vừa qua

Phân tách Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi

12/02/2022

Phân tách đoạn 2 bài Chí khí người hùng (3 mẫu)

12/02/2022

Phân tách đoạn trích Nỗi thương mình trong Truyện Kiều – Nguyễn Du

12/02/2022

Phân tách bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

12/02/2022

B. Tiếng Việt được các dân tộc anh em sử dụng như tiếng nói chung trong giao tiếp xã hội.
C. Tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc Việt – dân tộc phần lớn trong 54 dân tộc của Việt Nam.
Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài Nói chung lịch sử tiếng Việt

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

D. Tiếng Việt có lịch sử tăng trưởng từ rất lâu đời gắn liền với nền tân tiến lúa nước có xuất xứ từ xa xưa.

Câu 2. Dòng nào chẳng thể hiện rõ vai trò quan trọng của tiếng Việt?
A. Các dân tộc giao tiếp với nhau đều dùng tiếng Việt.
B. Các văn kiện của tổ quốc đều ban bố bằng tiếng Việt.
C. Nhà trường các đơn vị quản lý đều dạy bằng tiếng Việt.
D. Văn chương nghệ thuật viết bằng tiếng Việt tiếp diễn tăng trưởng.

Câu 3. Dòng nào nêu đúng những nhóm tiếng nói cùng họ Nam Á với tiếng Việt?
A. Việt Mường, Môn – Khmer, Tày – Thái
B. Việt Mường, Môn – Khmer
C. Việt Mường, Mã Lai – Đa Đảo
D. Môn – Khmer, Mã Lai – Đa Đảo

Câu 4. Nhóm tiếng nói nào ko cùng họ có mối quan hệ với tiếng Việt?
A. Mông – Dao
B. Mã Lai – Đa Đảo
C. Tày – Thái
D. Môn – Khmer

Câu 5. Trong thời gian phương Bắc đô hộ, tiếng Việt vay mượn từ tiếng nói nào nhiều nhất?
A. Tiếng Hán
B. Tiếng Thái
C. Tiếng Mã Lai
D. Tiếng Khmer

Câu 6. Nhận xét nào sau đây có thể làm câu chủ đề cho các câu còn lại?
A. Nhiều từ ngữ Hán đã biến đổi sắc thái tu tính từ lúc dùng ở tiếng Việt.
B. Nhiều từ ngữ Hán được dùng như nhân tố tạo từ để phục vụ nhiều từ ghép chỉ thông dụng trong tiếng Việt.
C. Chiều hướng chủ công của việc vay mượn tiếng Hán là Việt hóa.
D. Nhiều từ ngữ Hán được Việt hóa dưới bề ngoài sao phỏng, dịch nghĩa.

Xem thêm  Biện pháp tu từ trong bài thơ Viếng lăng Bác – Viễn Phương Cập nhật

Câu 7. Tác phẩm văn chương phệ trước tiên bằng chữ Nôm là tác phẩm nào?
A. Truyện Kiều
B. Chinh phụ ngâm (bản dịch)
C. Quốc âm thi tập
D. Thơ Hồ Xuân Hương

Câu 8. Trong thời gian Pháp thuộc, nhân tố nào tạo điều kiện cho tiếng Việt tăng trưởng mạnh bạo?
A. Tiếng Pháp
B. Tiếng Hán
C. Chữ Nôm
D. Chữ quốc ngữ

Câu 9. Sự tăng trưởng mạnh bạo của tiếng Việt trong thời gian Pháp thuộc để lại dấu ấn rõ nhất ở lĩnh vực nào?
A. Nghiên cứu, giảng dạy và tầm thường khoa học bằng tiếng Việt.
B. Thơ mới và văn xuôi lãng mạn.
C. Các văn bản hành chính, ngoại giao, giáo dục.
D. Thơ văn tuyên truyền cách mệnh.

Câu 10. Câu nào nói chung được vai trò của tiếng Việt thời gian sau Cách mệnh tháng 8 năm 1945 cho tới hiện tại?
A. Trong thời gian này, tiếng Việt thay thế hoàn toàn tiếng Pháp.
B. Tiếng Việt được dạy trong nhà trường tất cả các đơn vị quản lý.
C. Tiếng Việt được dùng phổ quát trong mọi lĩnh vực của đời sống.
D. Tiếng Việt được dùng trong tất cả các văn bản hành chính, ngoại giao.

Nội dung1 đáp án Trắc nghiệm bài Nói chung lịch sử tiếng Việt2 Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Nói chung lịch sử tiếng Việt giúp ôn tập và củng cố tri thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10
đáp án Trắc nghiệm bài Nói chung lịch sử tiếng Việt

Câu
Đáp án
Câu
Đáp án

Câu 1
B
Câu 6
C

Câu 2
D
Câu 7
C

Câu 3
A
Câu 8
D

Câu 4
B
Câu 9
A

Câu 5
A
Câu 10
C

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Nói chung lịch sử tiếng Việt giúp ôn tập và củng cố tri thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Phân mục: Giáo dục

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

TagsNgữ Văn lớp 10 Trắc nghiệm Văn 10

Bạn vừa xem nội dung Trắc nghiệm bài Nói chung lịch sử tiếng Việt
. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

Bài 2 trang 114 SGK Ngữ văn 12 tập 1 hay nhất

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung