Từ 1/3, tiền nợ sử dụng đất sẽ bị tính theo bảng giá đất mới

Từ 1/3, tiền nợ sử dụng đất sẽ bị tính theo bảng giá đất mới

- in Bất Động Sản
42

Trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/2/2021 thì sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ, trong khi đó, giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. 

Cục Thuế thành phố Hà Nội mới đây đã có thông báo lưu ý về thời điểm thanh toán nợ tiền sử dụng đất.

CẢNH BÁO THANH TOÁN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRƯỚC NGÀY 28/2

Cụ thể, theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất. 

</p> <p style="text-align: justify;">Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật. Cách tính này được kéo dài đến hết ngày 28/2/2021. </p> <p style="text-align: justify;">Từ ngày 1/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.</p> <p style="text-align: justify;">Cục Thuế Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, để đảm bảo việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân lưu ý rà soát, xem kỹ trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của gia đình có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất không? </p> <p style="text-align: justify;">Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách Nhà nước thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các Quận, Huyện, Thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28/02/2021.</p> <p style="text-align: justify;">Tránh trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/2/2021 thì sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ, trong khi đó, giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. </p> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/700/258811565085159424/2021/2/23/screen-shot-2021-02-23-at-44154-pm-1614074682845506459091.png" id="img_288612925520355328" w="819" h="491" alt="Từ ngày 1/3, tiền nợ sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sẽ tăng đáng kể - Ảnh 1." title="Từ ngày 1/3, tiền nợ sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sẽ tăng đáng kể - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="288612925520355328" data-original="https://vneconomy.mediacdn.vn/258811565085159424/2021/2/23/screen-shot-2021-02-23-at-44154-pm-1614074682845506459091.png" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[Nhập chú thích ảnh]" class="NLPlaceholderShow">Bảng giá đất tại một số quận nội thành của Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024.</p> </figcaption></figure> <p style="text-align: center;"><b>VÌ SAO TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NỘP SAU 1/3 SẼ TĂNG MẠNH?</b></p> <p style="text-align: justify;">Hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hà Nội áp dụng với các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP. </p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, Nghị định 45 quy định những người được ghi nợ tiền sử dụng đất gồm: Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. </p> <p style="text-align: justify;">Như vậy, đối với những trường hợp nợ tiền sử dụng đất từ trước ngày 1/3/2016 đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn tất nộp thì sau ngày 1/3/2021 sẽ phải nộp tiền sử dụng đất được tính theo bảng giá đất giai đoạn 2020 -2024 của Hà Nội với hệ số K mới điều chỉnh gần đây. </p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, tiền sử dụng đất được tính theo phương pháp chi tiết như sau:</p> <p style="text-align: justify;">Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá đất tính tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất x Diện tích Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất – iền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có) – Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có). </p> <p style="text-align: justify;">Trong đó, giá đất tính tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất được tính theo hệ số K. Trong khi mới đây, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn năm 2021 với hệ số K cao nhất ở mức 2,15, do đó, tiền sử dụng đất của những trường hợp được ghi nợ phải nộp sẽ tăng theo. </p> <figure class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/700/258811565085159424/2021/2/23/screen-shot-2021-02-23-at-50641-pm-16140748132362100573600.png" id="img_288613472997400576" w="682" h="412" alt="Từ ngày 1/3, tiền nợ sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sẽ tăng đáng kể - Ảnh 2." title="Từ ngày 1/3, tiền nợ sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sẽ tăng đáng kể - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="288613472997400576" data-original="https://vneconomy.mediacdn.vn/258811565085159424/2021/2/23/screen-shot-2021-02-23-at-50641-pm-16140748132362100573600.png" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"/></figure> <p style="text-align: justify;">Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất đã điều chỉnh đối tượng được nợ tiền sử dụng đất. Cụ thể, đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là những hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.</p> <p style="text-align: justify;">Nghị định cũng quy định, đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 1/3/2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 10/12/2019 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất. Quá thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.</p> </p></div> <p>Nguồn: vneconomy.vn</p> </div><!-- .post-content-bd --> <footer> <script> window.___gcfg = {lang: 'en-US'}; (function(w, d, s) { function go(){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], load = function(url, id) { if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.src = url; js.id = id; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }; load('//connect.facebook.net/en/all.js#xfbml=1', 'fbjssdk'); load('https://apis.google.com/js/plusone.js', 'gplus1js'); load('//platform.twitter.com/widgets.js', 'tweetjs'); } if (w.addEventListener) { w.addEventListener("load", go, false); } else if (w.attachEvent) { w.attachEvent("onload",go); } }(window, document, 'script')); </script> <div class="cf"></div> <div class="post-sharing-bd"> <ul> <li class="ps-title"> <i class="fa fa-share-alt"></i> </li> <li class="facebook"> <a title="facebook" onClick="window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi','Facebook','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi"> <i class="fa fa-facebook"></i> </a> </li> <li class="twitter"> <a title="twitter" onClick="window.open('http://twitter.com/share?url=https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi&text=Từ%201/3,%20tiền%20nợ%20sử%20dụng%20đất%20sẽ%20bị%20tính%20theo%20bảng%20giá%20đất%20mới','Twitter share','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://twitter.com/share?url=https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi&text=Từ%201/3,%20tiền%20nợ%20sử%20dụng%20đất%20sẽ%20bị%20tính%20theo%20bảng%20giá%20đất%20mới"> <i class="fa fa-twitter"></i> </a> </li> <li class="linkedin"> <a title="linkedin" onClick="window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi','Linkedin','width=863,height=500,left='+(screen.availWidth/2-431)+',top='+(screen.availHeight/2-250)+''); return false;" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi"> <i class="fa fa-linkedin"></i> </a> </li> <li class="reddit"> <a title="reddit" onClick="window.open('http://reddit.com/submit?url=https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi&title=Từ%201/3,%20tiền%20nợ%20sử%20dụng%20đất%20sẽ%20bị%20tính%20theo%20bảng%20giá%20đất%20mới','Reddit','width=617,height=514,left='+(screen.availWidth/2-308)+',top='+(screen.availHeight/2-257)+''); return false;" href="http://reddit.com/submit?url=https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi&title=Từ%201/3,%20tiền%20nợ%20sử%20dụng%20đất%20sẽ%20bị%20tính%20theo%20bảng%20giá%20đất%20mới"> <i class="fa fa-reddit"></i> </a> </li> <li class="tumblr"> <a title="tumblr" onClick="window.open('http://www.tumblr.com/share/link?url=muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi&name=Từ%201/3,%20tiền%20nợ%20sử%20dụng%20đất%20sẽ%20bị%20tính%20theo%20bảng%20giá%20đất%20mới','Tumblr','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://www.tumblr.com/share/link?url=muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi&name=Từ%201/3,%20tiền%20nợ%20sử%20dụng%20đất%20sẽ%20bị%20tính%20theo%20bảng%20giá%20đất%20mới"> <i class="fa fa-tumblr"></i> </a> </li> <li class="google"> <a title="google" onClick="window.open('https://plus.google.com/share?url=https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi','Google plus','width=585,height=666,left='+(screen.availWidth/2-292)+',top='+(screen.availHeight/2-333)+''); return false;" href="https://plus.google.com/share?url=https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi"> <i class="fa fa-google-plus"></i> </a> </li> <li class="pinterest"> <a title="pinterest" href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmuonmau.vn%2Ftu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi&description=T%E1%BB%AB+1%2F3%2C+ti%E1%BB%81n+n%E1%BB%A3+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t+s%E1%BA%BD+b%E1%BB%8B+t%C3%ADnh+theo+b%E1%BA%A3ng+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t+m%E1%BB%9Bi&media=https%3A%2F%2Fmuonmau.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2Fanh-minh-hoa-16140749159921604141175-0-0-575-1024-crop-1614074918333644378034.jpeg" target="_blank" /> <i class="fa fa-pinterest"></i> </a> </li> </ul> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-sharing-bd --> <div class="cf"></div> <div class="post-nav-links"> <div class="post-nav-prev"> <a href="https://muonmau.vn/kho-noi-khong-co-mam-benh-trong-cong-dong" rel="prev"><span>Bài viết trước</span> Khó nói không có mầm bệnh trong cộng đồng</a> </div> <div class="post-nav-next"> <a href="https://muonmau.vn/spiderum-2019-mot-nam-clutch" rel="next"><span>Bài kế</span> Spiderum 2019: Một năm Clutch</a> </div> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-nav-links --> <div class="cf"></div> <div class="post-related-bd"> <div class="title-bd"> <h3> Bài viết cùng chuyên mục </h3> </div><!-- .title-bd --> <section id="related-posts"> <div class="related-inner"> <div class="related-row"> <div data-val="30484" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/photo1618454840045-16184548401951433708028-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" title="Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030" rel="bookmark">Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030</a></h3> <span class="ws-info"><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30482" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/phan-lo-ban-nen-1617260667007-331x219.jpeg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" title="Bàn về phân lô bán nền: Đất bỏ hoang, mua xong lãi gấp 2, ai dại xây?" rel="bookmark">Bàn về phân lô bán nền: Đất bỏ hoang, mua xong lãi gấp 2, ai dại xây?</a></h3> <span class="ws-info"><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30464" class="rp-post last-col" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/can-trong-truoc-chieu-tro-thoi-gia-dat-an-theo-quy-hoach" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/hon-quan-16182942468371782705396-113-0-688-1024-crop-161829426336086573654-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/can-trong-truoc-chieu-tro-thoi-gia-dat-an-theo-quy-hoach" title="Cẩn trọng trước chiêu trò “thổi” giá đất ăn theo quy hoạch" rel="bookmark">Cẩn trọng trước chiêu trò “thổi” giá đất ăn theo quy hoạch</a></h3> <span class="ws-info"><span>5 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> </div> <div class="related-row"> <div data-val="30448" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/shop-villas-bien-phuong-dong-van-don-khoan-dau-tu-dang-tien" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1618391252885-0-201-1124-2000-crop-1618391259180-63754068635980-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/shop-villas-bien-phuong-dong-van-don-khoan-dau-tu-dang-tien" title="Shop villas biển Phương Đông Vân Đồn: khoản đầu tư đáng tiền" rel="bookmark">Shop villas biển Phương Đông Vân Đồn: khoản đầu tư đáng tiền</a></h3> <span class="ws-info"><span>10 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30444" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/vach-thu-pham-gay-sot-dat-he-lo-su-that-chieu-lam-giau-khong-kho" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/sot-dat-ok-1617581724866-331x219.jpeg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/vach-thu-pham-gay-sot-dat-he-lo-su-that-chieu-lam-giau-khong-kho" title="Vạch “thủ phạm” gây sốt đất, hé lộ sự thật chiêu làm giàu không khó" rel="bookmark">Vạch “thủ phạm” gây sốt đất, hé lộ sự thật chiêu làm giàu không khó</a></h3> <span class="ws-info"><span>10 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30426" class="rp-post last-col" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/du-doan-suc-hut-cua-le-ra-mat-chinh-thuc-shophouse-the-center-tai-nam-phu-quoc" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/nh-trinh-kham-pha-manh-dat-xinh-dep-nam-phu-quoc-se-mang-den-nhieu-dieu-bat-ngo-cho-cac-vi-khach-moi-16182976945221066980188-25-0-699-1200-crop-1618297707980463339077-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/du-doan-suc-hut-cua-le-ra-mat-chinh-thuc-shophouse-the-center-tai-nam-phu-quoc" title="Dự đoán sức hút của lễ ra mắt chính thức shophouse The Center tại Nam Phú Quốc" rel="bookmark">Dự đoán sức hút của lễ ra mắt chính thức shophouse The Center tại Nam Phú Quốc</a></h3> <span class="ws-info"><span>14 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> </div> </div> </section> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-related-bd --> </footer> </article> <section id="bdCheckAlso" class="bdCheckAlso-right"> <div class="title-bd"> <h3> You may also like </h3> <div class="title-line"></div> <a href="#" id="check-also-close"><i class="fa fa-close"></i></a> </div> <div class="check-also-post"> <div class="check-also-thumb" style="background-image:url(https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/photo1618454840045-16184548401951433708028-331x219.jpg);"></div> <h2 class="post-title"><a href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" rel="bookmark">Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030</a></h2> <p> Ông Trần Việt Hà, Giám đốc Sở </p> </div> </section> <div class="cf"></div> </div><!-- #content --> <div id="sidebar" class="theia_sticky"> <div class="theiaStickySidebar"> <section id="search-2" class="widget widget-main widget_search"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://muonmau.vn/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm" /> </form></section><section id="timeline-widget-2" class="widget widget-main timeline-widget"><div class="widget-title widget-sidebar-title"><h3 class="">Tin Theo Dòng Thời Gian</h3></div> <ul class="timeline-wrap"> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/san-ngan-deal-du-lich-hot-toi-50-tai-epic-sale" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>2:05</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Săn ngàn deal du lịch hot tới 50% tại Epic Sale</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/lo-dien-ngan-hang-tra-luong-thuong-khung-nhat-trong-he-thong-hien-nay-trung-binh-gan-60-trieu-dong-nguoi" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>2:02</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Lộ diện ngân hàng trả lương thưởng khủng nhất trong hệ thống hiện nay, trung bình gần 60 triệu đồng/người</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>1:56</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>1:44</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Bàn về phân lô bán nền: Đất bỏ hoang, mua xong lãi gấp 2, ai dại xây?</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/gia-vang-hom-nay-17-4-tang-nhu-vu-bao-vot-dinh-cua-hon-mot-thang" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>1:42</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Giá vàng hôm nay 17/4: Tăng “như vũ bão”, vọt đỉnh của hơn một tháng</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/bo-truong-gtvt-van-hanh-thuong-mai-duong-sat-cat-linh-ha-dong-cuoi-thang-4" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>1:28</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Bộ trưởng GTVT: Vận hành thương mại đường sắt Cát Linh-Hà Đông cuối tháng 4</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/lai-quy-1-lon-vietinbank-van-than-trong-voi-loi-nhuan-2021" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>3 giờ ago</span><small>1:24</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Lãi quý 1 lớn, VietinBank vẫn thận trọng với lợi nhuận 2021</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> </ul> <!-- .timeline-wrap --> </section><section id="bd-recent-posts-2" class="widget widget-main bd-recent-posts"><div class="widget-title widget-sidebar-title"><h3 class="">Tin Mới Nhất</h3></div><div class="widget-posts-list"> <div class="widget-story ws-post-first" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/phat-hien-khoi-u-mang-nao-sau-khi-bi-u-tai-mo-mat" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/jjf1617855057-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/phat-hien-khoi-u-mang-nao-sau-khi-bi-u-tai-mo-mat" rel="bookmark">Phát hiện khối u màng não sau khi bị ù tai, mờ mắt</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>1 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/da-dau-nen-dung-mat-na-gi-bat-mi-5-loai-mat-na-thien-nhien-tot-cho-lan-da-dau" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1200x628-9-min-1616432618-139-width1200height628-watermark-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/da-dau-nen-dung-mat-na-gi-bat-mi-5-loai-mat-na-thien-nhien-tot-cho-lan-da-dau" rel="bookmark">Da dầu nên dùng mặt nạ gì? Bật mí 5 loại mặt nạ thiên nhiên tốt cho làn da dầu</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>1 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/luon-om-rieng-me-sieu-ngon" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1353730407-Luon_om_rieng_me9-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" srcset="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1353730407-Luon_om_rieng_me9-90x68.jpg 90w, https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1353730407-Luon_om_rieng_me9.jpg 320w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/luon-om-rieng-me-sieu-ngon" rel="bookmark">Lươn om riềng mẻ siêu ngon</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/san-ngan-deal-du-lich-hot-toi-50-tai-epic-sale" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/san-ngan-deal-du-lich-hot-toi-50-docx-1618477145591-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/san-ngan-deal-du-lich-hot-toi-50-tai-epic-sale" rel="bookmark">Săn ngàn deal du lịch hot tới 50% tại Epic Sale</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/lo-dien-ngan-hang-tra-luong-thuong-khung-nhat-trong-he-thong-hien-nay-trung-binh-gan-60-trieu-dong-nguoi" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1618556689-158-thumbnail-width640height480-auto-crop-watermark-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/lo-dien-ngan-hang-tra-luong-thuong-khung-nhat-trong-he-thong-hien-nay-trung-binh-gan-60-trieu-dong-nguoi" rel="bookmark">Lộ diện ngân hàng trả lương thưởng khủng nhất trong hệ thống hiện nay, trung bình gần 60 triệu đồng/người</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/photo1618454840045-16184548401951433708028-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" rel="bookmark">Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/phan-lo-ban-nen-1617260667007-90x68.jpeg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" rel="bookmark">Bàn về phân lô bán nền: Đất bỏ hoang, mua xong lãi gấp 2, ai dại xây?</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> </div></section> </div> </div> <!-- #sidebar --> </div> </div><!-- .container-main --> </div><!-- .bdayh-wrap --> </div><!-- #main --> <div class="cf"></div><div class="bdayh-wrap"> <div class="bdayh-inner"> </div> </div><div class="cf"></div> <div class="cf"></div> <footer id="footer" class="footer col-four"> <div class="bdayh-wrap"> <div class="container-main"> <div class="bdayh-inner"> <section id="text-2" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Muôn Màu News</h3></div> <div class="textwidget"><p>Trang cập nhật tin tức mới nhất trong ngày, tin các lĩnh vực sức khỏe, công nghệ, giáo dục, cộng đồng, và các thủ thuật kiến thức kinh nghiệm tổng hợp</p> </div> </section> <section id="text-3" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Trang Chính Muôn Màu</h3></div> <div class="textwidget"></div> </section> <section id="text-4" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Liên Kết Website</h3></div> <div class="textwidget"></div> </section> <section id="text-5" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Liên Hệ Quảng Cáo</h3></div> <div class="textwidget"><p><span style="color: #ffffff;"><strong>Hotline: 0905.244.284</strong></span></p> </div> </section> </div> </div><!-- .container-main --> </div><!-- .bdayh-wrap --> </footer> <!-- #footer --> <div class="cf"></div> <div id="footer-bottom" class="footer-bottom"> <div class="bdayh-wrap"> <div class="bdayh-inner"> <div class="footer-left"> Copyright © 2020 MuonMau.vn . Powered by <a>WordPress</a>. Website Beta Version 2.0 © Chia sẻ tin nhanh - Muôn Màu Cuộc Sống </div> <!-- .footer-left--> <div class="footer-right"> <div class="nav-menu"><ul> <li class="page_item page-item-2"><a href="https://muonmau.vn/gioi-thieu">Giới thiệu</a></li> </ul></div> </div> <!-- .footer-right--> </div> </div> </div> <!-- #footer-bottom --> </div><!-- .inner-wrapper --> </div><!-- #page --> </div><!-- .page-outer --> <div id="reading-position-indicator"></div> <script> </script><script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/all-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/sticky-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var bd = {"is_singular":"1","post_reading_position_indicator":"1","sticky_sidebar":"1","imgScroll":"1","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/main.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/jquery.flexslider-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> </body> </html>