Việt Nam phải nhập khẩu than ngày càng nhiều

Việt Nam phải nhập khẩu than ngày càng nhiều

- in Tổng Hợp
406
viet-nam-phai-nhap-khau-ngay-cang-nhieu-html

Phát triển năng lượng không chỉ đủ để đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng kinh tế mà còn hướng đến yếu tố bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, gắn với việc sử dụng năng lượng bền vững, hiệu quả.

Trả lời báo chí tại Hội nghị cấp cao ra mắt Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam và Đối thoại chính sách, chiều 21/06/2017, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, từ một nước xuất khẩu than hàng đầu, nhưng đến nay Việt Nam đã bắt đầu nhập khẩu mặt hàng này.

viet-nam-phai-nhap-khau-ngay-cang-nhieu-html

“Ban đầu nhập khẩu từ 5-7 triệu tấn than, nhưng sẽ tiếp tục tăng lên khoảng vài ba chục triệu tấn và nhiều hơn nữa trong những thập kỷ tới. Đó là một thực tế vì sự hạn hẹp và sự giới hạn của nguồn tài nguyên khoáng sản, trong đó có than đá,” Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết

Vì vậy, nội dung của chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam vẫn phải dựa trên nền tảng quan trọng là khai thác và sử dụng nguồn năng lượng một cách có hiệu quả và tiết kiệm. Bên cạnh đó, phát triển các nguồn năng lượng một cách hài hòa, hợp lý trên cơ sở bảo đảm yêu cầu phát triển của cả nước trong các lĩnh vực về kinh tế – xã hội, đồng thời gắn với yếu tố bảo vệ môi trường, gắn với chất lượng tăng trưởng.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Việt Nam sẽ phải tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh thể chế kinh tế thị trường, trong đó có thị trường năng lượng để vận hành trên nguyên tắc của nền kinh tế thị trường.

“Điều đó có nghĩa ưu tiên quan trọng của chúng ta phải cải tổ lại cơ cấu, tổ chức của ngành năng lượng, để đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường cho tổng thể nền kinh tế, cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập với thế giới”.

Với 3 thách thức hiện nay Việt Nam cần phải giải quyết là giá năng lượng, an ninh năng lượng, và biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng cả 3 vấn đề trên đều không thể tách rời và phải được đặt chung trong bức tranh tổng thể, để có được một chiến lược hoàn chỉnh.

Biến đổi khí hậu đã có tác động rất lớn đến nền kinh tế, đời sống của nhân dân. Dù muốn hay không chúng ta cũng đang phải đối mặt với những thách thức này, bắt buộc chính sách phát triển của chúng ta đều phải tính đến khía cạnh bảo vệ môi trường.

“Chúng ta cũng không thể tách rời những yêu cầu về an ninh năng lượng giữa các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng không tái tạo. Đây là một thực tế để chiến lược của chúng ta phải tính đến, từ đó có những quan điểm, cách tiếp cận và những chiến lược đảm bảo hiệu quả trong sử dụng năng lượng. Đặc biệt là tính hiệu quả trong khai thác, sử dụng và tiết kiệm năng lượng”.

Nguồn cafef.vn

You may also like

Handling fee là gì  handling fee là phí gì

Handling fee là gì  handling fee là phí gì