Yêu cầu điều chỉnh dự án du lịch tâm linh 3.000 tỷ đúng quy định về quốc phòng

Yêu cầu điều chỉnh dự án du lịch tâm linh 3.000 tỷ đúng quy định về quốc phòng

- in Bất Động Sản
27

Kết luận thanh tra một số dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng tại tỉnh Hoà Bình, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong công tác quy hoạch.

</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, tại Dự án khu du lịch sinh thái – Tâm linh Lạc Thuỷ, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành quyết định chủ trương đầu tư số 73 ngày 18/11/2016 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 15/12/2016 trong đó có nội dung “kinh doanh bất động sản” đối với đất mục đích bảo vệ an ninh quốc phòng là vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản 2014. </p> <p style="text-align: justify;">Trách nhiệm này thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, Sở Giao thông Vận tải Hoà Bình. </p> <p style="text-align: justify;">Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Hoà Bình điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu du lịch sinh thái – Tâm linh Lạc Thuỷ đảm bảo đúng quy định về quốc phòng, an ninh.</p> <p style="text-align: justify;">Dự án khu du lịch sinh thái – Tâm linh Lạc Thuỷ do Công ty TNHH một thành viên Pacific – Hoà Bình làm chủ đầu tư, người đại diện pháp luật công ty là bà Phan Thanh Hà, Chủ tịch Công ty, địa chỉ tại Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.</p> <p style="text-align: justify;">Dự án khu du lịch sinh thái – Tâm linh Lạc Thuỷ  tổng diện tích đất sử dụng là 120ha. Dự án được xây dựng gồm các hạng mục chính như: khách sạn, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, biệt thự ven hồ, biệt thự bên mặt nước, Công viên Làng Du lịch Việt Nam, quảng trường…</p> <p style="text-align: justify;">Trước đó, theo Tờ trình của UBND tỉnh Hòa Bình do Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh ký, địa phương này đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng 47,67 ha đất trồng lúa năm 2019 để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái – tâm linh Lạc Thuỷ tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thuỷ.</p> <p style="text-align: justify;">Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.038 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp là hơn 455 tỷ đồng (chiếm 15 % tổng số vốn), phần còn lại là vốn vay và vốn huy động hợp pháp.</p> <p style="text-align: justify;">Theo tiến độ của chủ đầu tư, giai đoạn từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2022, chủ đầu tư sẽ hoàn thành phân khu 1, giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2025 xây dựng phân khu 2.</p> </p></div> <p>Nguồn: vneconomy.vn</p> </div><!-- .post-content-bd --> <footer> <script> window.___gcfg = {lang: 'en-US'}; (function(w, d, s) { function go(){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], load = function(url, id) { if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.src = url; js.id = id; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }; load('//connect.facebook.net/en/all.js#xfbml=1', 'fbjssdk'); load('https://apis.google.com/js/plusone.js', 'gplus1js'); load('//platform.twitter.com/widgets.js', 'tweetjs'); } if (w.addEventListener) { w.addEventListener("load", go, false); } else if (w.attachEvent) { w.attachEvent("onload",go); } }(window, document, 'script')); </script> <div class="cf"></div> <div class="post-sharing-bd"> <ul> <li class="ps-title"> <i class="fa fa-share-alt"></i> </li> <li class="facebook"> <a title="facebook" onClick="window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://muonmau.vn/yeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong','Facebook','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://muonmau.vn/yeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong"> <i class="fa fa-facebook"></i> </a> </li> <li class="twitter"> <a title="twitter" onClick="window.open('http://twitter.com/share?url=https://muonmau.vn/yeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong&text=Yêu%20cầu%20điều%20chỉnh%20dự%20án%20du%20lịch%20tâm%20linh%203.000%20tỷ%20đúng%20quy%20định%20về%20quốc%20phòng','Twitter share','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://twitter.com/share?url=https://muonmau.vn/yeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong&text=Yêu%20cầu%20điều%20chỉnh%20dự%20án%20du%20lịch%20tâm%20linh%203.000%20tỷ%20đúng%20quy%20định%20về%20quốc%20phòng"> <i class="fa fa-twitter"></i> </a> </li> <li class="linkedin"> <a title="linkedin" onClick="window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://muonmau.vn/yeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong','Linkedin','width=863,height=500,left='+(screen.availWidth/2-431)+',top='+(screen.availHeight/2-250)+''); return false;" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://muonmau.vn/yeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong"> <i class="fa fa-linkedin"></i> </a> </li> <li class="reddit"> <a title="reddit" onClick="window.open('http://reddit.com/submit?url=https://muonmau.vn/yeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong&title=Yêu%20cầu%20điều%20chỉnh%20dự%20án%20du%20lịch%20tâm%20linh%203.000%20tỷ%20đúng%20quy%20định%20về%20quốc%20phòng','Reddit','width=617,height=514,left='+(screen.availWidth/2-308)+',top='+(screen.availHeight/2-257)+''); return false;" href="http://reddit.com/submit?url=https://muonmau.vn/yeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong&title=Yêu%20cầu%20điều%20chỉnh%20dự%20án%20du%20lịch%20tâm%20linh%203.000%20tỷ%20đúng%20quy%20định%20về%20quốc%20phòng"> <i class="fa fa-reddit"></i> </a> </li> <li class="tumblr"> <a title="tumblr" onClick="window.open('http://www.tumblr.com/share/link?url=muonmau.vn/yeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong&name=Yêu%20cầu%20điều%20chỉnh%20dự%20án%20du%20lịch%20tâm%20linh%203.000%20tỷ%20đúng%20quy%20định%20về%20quốc%20phòng','Tumblr','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://www.tumblr.com/share/link?url=muonmau.vn/yeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong&name=Yêu%20cầu%20điều%20chỉnh%20dự%20án%20du%20lịch%20tâm%20linh%203.000%20tỷ%20đúng%20quy%20định%20về%20quốc%20phòng"> <i class="fa fa-tumblr"></i> </a> </li> <li class="google"> <a title="google" onClick="window.open('https://plus.google.com/share?url=https://muonmau.vn/yeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong','Google plus','width=585,height=666,left='+(screen.availWidth/2-292)+',top='+(screen.availHeight/2-333)+''); return false;" href="https://plus.google.com/share?url=https://muonmau.vn/yeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong"> <i class="fa fa-google-plus"></i> </a> </li> <li class="pinterest"> <a title="pinterest" href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmuonmau.vn%2Fyeu-cau-dieu-chinh-du-an-du-lich-tam-linh-3-000-ty-dung-quy-dinh-ve-quoc-phong&description=Y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+%C4%91i%E1%BB%81u+ch%E1%BB%89nh+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+du+l%E1%BB%8Bch+t%C3%A2m+linh+3.000+t%E1%BB%B7+%C4%91%C3%BAng+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+v%E1%BB%81+qu%E1%BB%91c+ph%C3%B2ng&media=https%3A%2F%2Fmuonmau.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2Fanh-minh-hoa-16100822831431025635188-0-0-393-700-crop-1610082286923311764267.jpg" target="_blank" /> <i class="fa fa-pinterest"></i> </a> </li> </ul> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-sharing-bd --> <div class="cf"></div> <div class="post-nav-links"> <div class="post-nav-prev"> <a href="https://muonmau.vn/setup-mot-windows-10-day-tinh-lang-va-toi-gian-voi-bo-giao-dien-amatical" rel="prev"><span>Bài viết trước</span> Setup một Windows 10 đầy tĩnh lặng và tối giản với bộ giao diện Amatical</a> </div> <div class="post-nav-next"> <a href="https://muonmau.vn/review-phim-em-la-cua-em-gia-gai-cua-do-co-rot-tin-khong" rel="next"><span>Bài kế</span> Review phim “Em” là của em – Giả gái cưa đổ “cờ rớt”, tin không?</a> </div> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-nav-links --> <div class="cf"></div> <div class="post-related-bd"> <div class="title-bd"> <h3> Bài viết cùng chuyên mục </h3> </div><!-- .title-bd --> <section id="related-posts"> <div class="related-inner"> <div class="related-row"> <div data-val="24889" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/anh-minh-hoa-16140749159921604141175-0-0-575-1024-crop-1614074918333644378034-331x219.jpeg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi" title="Từ 1/3, tiền nợ sử dụng đất sẽ bị tính theo bảng giá đất mới" rel="bookmark">Từ 1/3, tiền nợ sử dụng đất sẽ bị tính theo bảng giá đất mới</a></h3> <span class="ws-info"><span>5 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="24873" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/quy-hoach-phan-khu-song-hong-bao-phu-dien-tich-11-000-ha" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/photo1614321228517-16143212286801163111497-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/quy-hoach-phan-khu-song-hong-bao-phu-dien-tich-11-000-ha" title="Quy hoạch phân khu sông Hồng bao phủ diện tích 11.000 ha" rel="bookmark">Quy hoạch phân khu sông Hồng bao phủ diện tích 11.000 ha</a></h3> <span class="ws-info"><span>8 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="24871" class="rp-post last-col" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/lai-bac-ty-nho-dau-tu-bat-dong-san-ven-do-o-dau-dat-nen-tang-nhieu-nhat" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/dat-nennn-1609896746283-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/lai-bac-ty-nho-dau-tu-bat-dong-san-ven-do-o-dau-dat-nen-tang-nhieu-nhat" title="Lãi bạc tỷ nhờ đầu tư bất động sản ven đô, ở đâu đất nền tăng nhiều nhất?" rel="bookmark">Lãi bạc tỷ nhờ đầu tư bất động sản ven đô, ở đâu đất nền tăng nhiều nhất?</a></h3> <span class="ws-info"><span>8 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> </div> <div class="related-row"> <div data-val="24845" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/bac-giang-sap-co-them-3-khu-cong-nghiep-dien-tich-tang-1-105-ha" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/dinh-tram-1614095293797905494543-0-0-506-900-crop-1614095296437401241947-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/bac-giang-sap-co-them-3-khu-cong-nghiep-dien-tich-tang-1-105-ha" title="Bắc Giang sắp có thêm 3 khu công nghiệp, diện tích tăng 1.105 ha" rel="bookmark">Bắc Giang sắp có thêm 3 khu công nghiệp, diện tích tăng 1.105 ha</a></h3> <span class="ws-info"><span>14 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="24831" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/sau-2-nam-tram-lang-phan-khuc-can-ho-se-phuc-hoi-trong-nam-2021" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/photo1614321983498-16143219842391265104182-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/sau-2-nam-tram-lang-phan-khuc-can-ho-se-phuc-hoi-trong-nam-2021" title="Sau 2 năm trầm lắng, phân khúc căn hộ sẽ phục hồi trong năm 2021" rel="bookmark">Sau 2 năm trầm lắng, phân khúc căn hộ sẽ phục hồi trong năm 2021</a></h3> <span class="ws-info"><span>16 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="24829" class="rp-post last-col" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/diem-sang-ve-quy-hoach-cua-khu-do-thi-ban-khep-kin-anlac-green-symphony" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/anlac-pr-2-vi-tri-dantridocx-1613919692196-331x219.jpeg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/diem-sang-ve-quy-hoach-cua-khu-do-thi-ban-khep-kin-anlac-green-symphony" title="Điểm sáng về quy hoạch của khu đô thị bán khép kín Anlac Green Symphony" rel="bookmark">Điểm sáng về quy hoạch của khu đô thị bán khép kín Anlac Green Symphony</a></h3> <span class="ws-info"><span>16 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> </div> </div> </section> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-related-bd --> </footer> </article> <section id="bdCheckAlso" class="bdCheckAlso-right"> <div class="title-bd"> <h3> You may also like </h3> <div class="title-line"></div> <a href="#" id="check-also-close"><i class="fa fa-close"></i></a> </div> <div class="check-also-post"> <div class="check-also-thumb" style="background-image:url(https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/anh-minh-hoa-16140749159921604141175-0-0-575-1024-crop-1614074918333644378034-331x219.jpeg);"></div> <h2 class="post-title"><a href="https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi" rel="bookmark">Từ 1/3, tiền nợ sử dụng đất sẽ bị tính theo bảng giá đất mới</a></h2> <p>Trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày </p> </div> </section> <div class="cf"></div> </div><!-- #content --> <div id="sidebar" class="theia_sticky"> <div class="theiaStickySidebar"> <section id="search-2" class="widget widget-main widget_search"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://muonmau.vn/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm" /> </form></section><section id="timeline-widget-2" class="widget widget-main timeline-widget"><div class="widget-title widget-sidebar-title"><h3 class="">Tin Theo Dòng Thời Gian</h3></div> <ul class="timeline-wrap"> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/moi-dau-nam-huong-giang-da-khoe-tui-hieu-hon-2-ty-dong" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>16 phút ago</span><small>10:50</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Mới đầu năm, Hương Giang đã khoe túi hiệu hơn 2 tỷ đồng</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/jennie-tinh-moi-cua-g-dragon-la-my-nhan-dat-gia-nhat-nhi-kpop" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>17 phút ago</span><small>10:49</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Jennie – tình mới của G-Dragon là mỹ nhân đắt giá nhất nhì Kpop</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>5 giờ ago</span><small>5:47</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Từ 1/3, tiền nợ sử dụng đất sẽ bị tính theo bảng giá đất mới</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/du-an-dien-gio-ngoai-khoi-la-gan-se-tao-ra-hang-chuc-nghin-co-hoi-viec-lam" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>8 giờ ago</span><small>3:33</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn sẽ tạo ra hàng chục nghìn cơ hội việc làm</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/doanh-nghiep-viet-o-dau-trong-mieng-banh-xuat-sieu-gan-3-ty-usd" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>8 giờ ago</span><small>3:28</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Doanh nghiệp Việt ở đâu trong miếng bánh xuất siêu gần 3 tỷ USD?</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/quy-hoach-phan-khu-song-hong-bao-phu-dien-tich-11-000-ha" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>8 giờ ago</span><small>3:25</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Quy hoạch phân khu sông Hồng bao phủ diện tích 11.000 ha</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/lai-bac-ty-nho-dau-tu-bat-dong-san-ven-do-o-dau-dat-nen-tang-nhieu-nhat" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>8 giờ ago</span><small>3:23</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Lãi bạc tỷ nhờ đầu tư bất động sản ven đô, ở đâu đất nền tăng nhiều nhất?</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> </ul> <!-- .timeline-wrap --> </section><section id="bd-recent-posts-2" class="widget widget-main bd-recent-posts"><div class="widget-title widget-sidebar-title"><h3 class="">Tin Mới Nhất</h3></div><div class="widget-posts-list"> <div class="widget-story ws-post-first" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/moi-dau-nam-huong-giang-da-khoe-tui-hieu-hon-2-ty-dong" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/untitled-2-1614313650-765-width1200height628-watermark-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/moi-dau-nam-huong-giang-da-khoe-tui-hieu-hon-2-ty-dong" rel="bookmark">Mới đầu năm, Hương Giang đã khoe túi hiệu hơn 2 tỷ đồng</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>16 phút ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/jennie-tinh-moi-cua-g-dragon-la-my-nhan-dat-gia-nhat-nhi-kpop" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/jennie-tinh-moi-cua-g-dragon-la-my-nhan-dat-gia-nhat-nhi-kpop-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/jennie-tinh-moi-cua-g-dragon-la-my-nhan-dat-gia-nhat-nhi-kpop" rel="bookmark">Jennie – tình mới của G-Dragon là mỹ nhân đắt giá nhất nhì Kpop</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>17 phút ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/spiderum-2019-mot-nam-clutch" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/355e3db03edb11ea94d8151ffb5b6cc8-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/spiderum-2019-mot-nam-clutch" rel="bookmark">Spiderum 2019: Một năm Clutch</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>1 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/anh-minh-hoa-16140749159921604141175-0-0-575-1024-crop-1614074918333644378034-90x68.jpeg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/tu-1-3-tien-no-su-dung-dat-se-bi-tinh-theo-bang-gia-dat-moi" rel="bookmark">Từ 1/3, tiền nợ sử dụng đất sẽ bị tính theo bảng giá đất mới</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>5 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/kho-noi-khong-co-mam-benh-trong-cong-dong" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/qfa1614123003-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/kho-noi-khong-co-mam-benh-trong-cong-dong" rel="bookmark">Khó nói không có mầm bệnh trong cộng đồng</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>7 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/cuoi-nam-skincare-thoi-chua-du-lan-da-con-can-duoc-tay-tran-uop-huong-don-may" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/t1-1612947900-621-width1200height628-watermark-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/cuoi-nam-skincare-thoi-chua-du-lan-da-con-can-duoc-tay-tran-uop-huong-don-may" rel="bookmark">Cuối năm skincare thôi chưa đủ, làn da còn cần được “tẩy trần, ướp hương” đón may</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>7 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/mot-lam-dep-got-chan-no-ro-nhin-thoi-da-thay-xot-ma-ai-cung-me" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/02/avt3-1613619870-439-width1200height628-watermark-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/mot-lam-dep-got-chan-no-ro-nhin-thoi-da-thay-xot-ma-ai-cung-me" rel="bookmark">Mốt làm đẹp gót chân nở rộ: Nhìn thôi đã thấy xót mà ai cũng mê</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>7 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> </div></section> </div> </div> <!-- #sidebar --> </div> </div><!-- .container-main --> </div><!-- .bdayh-wrap --> </div><!-- #main --> <div class="cf"></div><div class="bdayh-wrap"> <div class="bdayh-inner"> </div> </div><div class="cf"></div> <div class="cf"></div> <footer id="footer" class="footer col-four"> <div class="bdayh-wrap"> <div class="container-main"> <div class="bdayh-inner"> <section id="text-2" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Muôn Màu News</h3></div> <div class="textwidget"><p>Trang cập nhật tin tức mới nhất trong ngày, tin các lĩnh vực sức khỏe, công nghệ, giáo dục, cộng đồng, và các thủ thuật kiến thức kinh nghiệm tổng hợp</p> </div> </section> <section id="text-3" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Trang Chính Muôn Màu</h3></div> <div class="textwidget"></div> </section> <section id="text-4" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Liên Kết Website</h3></div> <div class="textwidget"></div> </section> <section id="text-5" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Liên Hệ Quảng Cáo</h3></div> <div class="textwidget"><p><span style="color: #ffffff;"><strong>Hotline: 0905.244.284</strong></span></p> </div> </section> </div> </div><!-- .container-main --> </div><!-- .bdayh-wrap --> </footer> <!-- #footer --> <div class="cf"></div> <div id="footer-bottom" class="footer-bottom"> <div class="bdayh-wrap"> <div class="bdayh-inner"> <div class="footer-left"> Copyright © 2020 MuonMau.vn . Powered by <a>WordPress</a>. Website Beta Version 2.0 © Chia sẻ tin nhanh - Muôn Màu Cuộc Sống </div> <!-- .footer-left--> <div class="footer-right"> <div class="nav-menu"><ul> <li class="page_item page-item-2"><a href="https://muonmau.vn/gioi-thieu">Giới thiệu</a></li> </ul></div> </div> <!-- .footer-right--> </div> </div> </div> <!-- #footer-bottom --> </div><!-- .inner-wrapper --> </div><!-- #page --> </div><!-- .page-outer --> <div id="reading-position-indicator"></div> <script> </script><script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/all-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/sticky-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var bd = {"is_singular":"1","post_reading_position_indicator":"1","sticky_sidebar":"1","imgScroll":"1","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/main.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/jquery.flexslider-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> </body> </html>